VTV.vn - Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard và giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn đang xem: Bộ trưởng bộ giáo dục là ai


Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phùng Xuân Nhạ.

Báo điện tử VTV trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn:- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm

+ Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Ngữ văn

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Trung (C), Tiếng Anh (sử dụng được)

- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội; Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

- Kỷ luật: Không.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/1985 - 06/1990:Sinh viên Khoa Ngữ văn (chuyên ngành Hán Nôm) tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.

07/1990 - 03/1991:Học ngoại ngữ; chuẩn bị đề tài nghiên cứu; hoàn tất thủ tục chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.

04/1991 - 12/1992:Giảng viên Khoa Ngữ văn, Nghiên cứu sinh ngành Ngữ văn (chuyên ngành Văn học Việt Nam) tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội; Ủy viên Thường vụ Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (từ 09/1991).

01/1993 - 02/1999:Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGHN; Nghiên cứu sinh ngành Ngữ văn (đến 04/1996).

03/1999 - 03/2002:Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM - ĐHQGHN.

04/2002 - 03/2003:Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM - ĐHQGHN.

04/2003 - 04/2006:Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM - ĐHQGHN (đến 12/2003).

05/2006 - 05/2007:Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

06/2007 - 05/2008:Học giả nghiên cứu Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Học viện Harvard Yenching, Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

06/2008 - 10/2009:Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

11/2009 - 07/2010:Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ 06/2010).

08/2010 - 12/2011:Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

01/2012 - 02/2016:Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

02/2016 - 06/2016:Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

06/2016 - 09/2016:Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

09/2016 - 01/2019:Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ 02/2017).

01/2019 - 01/2021:Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

Từ 01/2021 đến nay:Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.


*

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

1. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên: NGUYỄN KIM SƠN

- Năm sinh: 1966

- Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Ngữ văn, chuyên ngành Hán Nôm

+ Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Ngữ văn

+ Học hàm: Phó giáo sư

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:

+ Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII

+ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1990: Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), Khoa Ngữ văn, ngành Văn học, chuyên ngành Hán Nôm.

4/1991 - 2/1999: Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

3/1999 - 3/2002: Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.

04/2002 - 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.

04/2003 - 04/2006: Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM - ĐHQGHN (đến 12/2003).

05/2006 - 05/2007: Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

06/2007 - 05/2008: Học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching, Hoa Kỳ.

06/2008 - 10/2009: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

11/2009 - 07/2010: Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (từ 06/2010).

08/2010 - 12/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

01/2012 - 02/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

02/2016 - 06/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

06/2016 - 09/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

09/2016 - 01/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ 02/2017), ĐHQGHN.

01/2019 - 01/2021: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.

Xem thêm: Máy Cắt Rãnh Tường Điện Nước Giá Rẻ, Máy Cắt Rãnh Tường (Tìm Thấy 35 Sản Phẩm)

01/2021: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.