SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ. Gồm định hướng Hóa Học trung học phổ thông lớp 12 theo hệ thống dễ nhớ trọn bộ kim chỉ nan và bí quyết hóa học lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn chỉnh bộ giáo dục và Đào Tạo. Tự học tập Online xin reviews Sổ Tay triết lý hóa học trung học phổ thông lớp 12 Trọn bộ ôn thi tốt nghiệp khối hệ thống ngắn gọn vừa đủ nhất công phá định hướng hóa học trắc nghiệm cấp tốc chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn cỗ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống kim chỉ nan cần cố gắng từng dạng bài


Bạn đang xem: Lý thuyết môn hóa thi đại học

Phân các loại từng dạng toán thường chạm mặt trong những bài và phương thức giải
Bài tập vận dụng và hướng dẫn đưa ra tiết

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi thay thế sửa chữa nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm OR’ thì được este. CTCT của este solo chức: RCOOR’R: nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT tầm thường của este no 1-1 chức:– Cn
H2n+1COOCm
H2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– Cx
H2x
O2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol + tên cội axit. Tên nơi bắt đầu axit: bắt nguồn từ tên của axit tương ứng, vắt đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat
HCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: Cn
H2n
O2 hoàn toàn có thể có các đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no đối kháng chức+ Đồng phân axit no đối kháng chức+ Đồng phân rượu không no bao gồm một nối song hai chức+ Đồng phân ete không no gồm một nối song hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân những hợp chất tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehit
Chứa 1 chức rượu 1 chức xeton
Chứa 1 chức ete 1 chức anđehit
Chứa 1 chức ete 1 chức xeton

Một rượu ko no với một ete no
Một ete không no với một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no bao gồm một nối đôi hai chức – Đồng phân ete khôngno có một nối song hai chức – Một rượu không no cùng một ete no – Một ete ko no với một rượuno) Số đồng phân este no đơn chức =2n-2 (1 phương pháp tính số triglixerit tạo vày glixerol cùng với n axit carboxylic to =2 ( 1)2 n n3) đặc thù vật lý các este là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn trong điều kiện thường những este đa số không chảy trong nước. Có ánh sáng sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặccó thuộc số nguyên tử cacbon. Do giữa các phân tử este không chế tạo ra được link hiđro với nhau vàliên kết hiđro giữa những phân tử este cùng với nước khôn xiết kém. Thí dụ
CH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan những trong nước
CH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan ít trong nước
CH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông chảy trong nước những este thường có mùi đặc trưng
Iso amyl axetat nặng mùi chuối chín
Etyl butirat cùng etyl propionat nặng mùi dứa
Geranyl axetat giữ mùi nặng hoa hồng…4) tính chất hóa họca) Thủy phân trong môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà chống hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân trong môi trƣờng axit
R-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu cách thức để làm phản ứng chuyển dịch theo chiều thuậnc) phản nghịch ứng khử
R-COO-R’  Li
Al
H  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + Na
OH ot 1Muối + 1 anđehit Este này lúc Phản ứng cùng với dd Na
OH tạo ra rượu tất cả nhóm -OH link trên cacbon mang nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo thành anđehit.Vd:Este + Na
OH ot 1 muối bột + 1 xeton Este này lúc Phản ứng tạo thành rượu bao gồm nhóm -OH liên kết trên cacbon với nối đôi bậc 2 khôngbền đồng phân hóa tạo nên xeton.+ Na
OH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + Na
OH ot 2 muối hạt + H2


 Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2Na
OH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + Ag
NO3/ NH3  phản nghịch ứng tráng gƣơng
HCOOR + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no solo chức khi cháy thu đƣợcn n co H O 2 2 e) phản ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nn
C H O O n
C O n
H O   5) Điều chếa) bội nghịch ứng của ancol với axit cacboxylic
RCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) làm phản ứng của ancol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: phản bội ứng xảy ra nhanh hơn cùng một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế những este của phenol từ bội nghịch ứng của phenol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tác dụng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) phản ứng cùng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic Anken
CH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 Ankin
CH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: bội nghịch ứng ch|y
Phương ph|p giải: Đặt bí quyết của este nên tìm bao gồm dạng: Cx
Hy
Oz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) phản bội ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t x
CO 2 y H 2 O2)4 2(0     nếu đốt ch|y este A m{ thu được n H O2=n co 2  Este A l{ este no, đơn chức, mạch hở ví như đốt ch|y axit cacboxylic nhiều chức hoặc este đa chức, sẽ sở hữu được từ 2 link  trở lênn H O2n teo 2 phản bội ứng đốt ch|y muối Cn
H2n+1COONa:2Cn
H2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đối chọi chức, no, mạch hở bắt buộc 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. Mang đến lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancolkế tiếp và 3,92 gam muối bột của một axit hữu cơ. Công thức cấu trúc của X, Y thứu tự là
A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 cùng CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa tìm kiếm:Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại Học, kim chỉ nan Hóa 12 Hữu Cơ, định hướng Hóa 12 Chương 7, nắm Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet, kim chỉ nan Hóa 12 đề nghị Nhớ, kim chỉ nan Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, định hướng Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12, Tổng Hợp kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa Thi Đại học 2020, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf, triết lý Hóa 12 kháng Liệt, định hướng Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại Học,


Đề Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 hóa học Thi THPT nước nhà Lý Thuyết Hóa 12 buộc phải Nhớ triết lý Hóa 12 phòng Liệt triết lý Hóa 12 Chương 6 triết lý Hóa 12 Chương 7 định hướng Hóa 12 Hữu Cơ định hướng Hóa 12 Thi Thpt tổ quốc Tóm Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet Tổng Hợp kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại học tập Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Pdf Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại học tập Tổng Hợp định hướng Hóa Thi Đại học tập 2020

Tuyển sinh số xin phép được gửi đến các thí sinh tổng hợp tài liệu môn Hóa thi THPT giang sơn dưới đây.

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tấm dán kính cường lực oppo f11 pro glass cover 9d full màn hình

*