Nước mắt t&#x
F4;i chực tr&#x
E0;o ra, tu&#x
F4;n như mưa. T&#x
F4;i dựa v&#x
E0;o gốc c&#x
E2;y v&#x
E0; nức nở. K&#x
ED; ức lại hiện về khuấy động t&#x
E2;m tr&#x
ED; t&#x
F4;i một lần nữa. Tại ch&#x
ED;nh c&#x
E1;i c&#x
E2;y n&#x
E0;y, t&#x
F4;i đ&#x
E3; từng bị lạc vào rừng v&#x
E0; được gặp Gin. Những cơn gi&#x
F3; với theo &#x
E2;m điệu nhẹ nh&#x
E0;ng lướt qua những t&#x
E1;n l&#x
E1; k&#x
EA;u xo&#x
E0;ng xoạc rồi v&#x
F4; t&#x
EC;nh xoa nhẹ đi nỗi đau trong l&#x
F2;ng t&#x
F4;i. Những k&#x
ED; ức vào t&#x
F4;i hiện l&#x
EA;n r&#x
F5; r&#x
E0;ng như chưa bao giờ hiện hữu, xa xa một b&#x
F3;ng đen tiến lại nhanh về ph&#x
ED;a t&#x
F4;i. T&#x
F4;i hơi hoảng, nhưng chợt một giọng n&#x
F3;i vang l&#x
EA;n:

-N&#x
E0;y c&#x
F4; b&#x
E9;, ta c&#x
F3; một &#x
E2;n huệ muốn gửi đến đến ch&#x
E1;u!

L&#x
E0; thần Quỷ đ&#x
E3; nu&#x
F4;i nấng Gin, mắt t&#x
F4;i mở lớn v&#x
E0; n&#x
F3;i:


-Ng&#x
E0;i muốn gửi ch&#x
E1;u &#x
E2;n huệ g&#x
EC; ạ?

Khi cất l&#x
EA;n những tiếng n&#x
F3;i run run ấy, t&#x
F4;i linh cảm thấy một chuyện m&#x
E0; t&#x
F4;i chưa từng trải qua, cảm gi&#x
E1;c hồi hộp tu&#x
F4;n chảy vào huyết mạch, h&#x
EC;nh ảnh Gin lại x&#x
E1;o động vào t&#x
E2;m tr&#x
ED; t&#x
F4;i mỗi ph&#x
FA;t gi&#x
E2;y c&#x
E0;ng mạnh mẽ. Thần Quỷ đưa tay phất l&#x
E0;n kh&#x
F3;i đen n&#x
E2;ng đỡ t&#x
F4;i đến ph&#x
ED;a s&#x
E2;u thẳm trong quần thể rừng. Vào rừng mỗi l&#x
FA;c một tối, t&#x
F4;i thấy lạnh lẽo v&#x
E0; tối tăm, cảm gi&#x
E1;c sợ sệt trong t&#x
F4;i trỗi dậy. T&#x
F4;i nhắm chặt mắt lại, hai tay theo sự co r&#x
FA;m m&#x
E0; &#x
F4;m chặt lấy cơ thể. Chợt cảm gi&#x
E1;c c&#x
F3; g&#x
EC; đ&#x
F3; ph&#x
E1;t s&#x
E1;ng, t&#x
F4;i mở mắt ra, những đốm s&#x
E1;ng m&#x
E0;u xanh ấm &#x
E1;p v&#x
E2;y xung quanh t&#x
F4;i, một cảm gi&#x
E1;c quen thuộc đến x&#x
FA;c động. Những &#x
E1;nh s&#x
E1;ng n&#x
E0;y...l&#x
E0; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng của Gin!!!?? Mắt t&#x
F4;i mở khổng lồ ngỡ ng&#x
E0;ng nh&#x
EC;n những đốm s&#x
E1;ng v&#x
E2;y quanh m&#x
EC;nh, ch&#x
FA;ng như muốn an ủi t&#x
F4;i nhưng ch&#x
FA;ng lại kh&#x
F4;ng để t&#x
F4;i chạm v&#x
E0;o. C&#x
F3; lẽ ch&#x
FA;ng sợ sẽ biến mất, giống như Gin...

Bạn đang xem: Khu rừng đom đóm phần 2

M&#x
E0;n đ&#x
EA;m trong quần thể rừng cuối c&#x
F9;ng cũng mở ra v&#x
E0;i tia s&#x
E1;ng ch&#x
F3;i l&#x
F3;a, t&#x
F4;i đưa tay l&#x
EA;n bịt mắt lại, cố gắng nh&#x
EC;n r&#x
F5; sự vật ph&#x
ED;a trước. Lúc đ&#x
E3; thân quen dần với &#x
E1;nh s&#x
E1;ng, t&#x
F4;i từ từ d&#x
E3;n mắt ra, t&#x
F2; m&#x
F2; nh&#x
EC;n những đốm s&#x
E1;ng cất cánh lại v&#x
E2;y quanh một c&#x
E1;i bọc, n&#x
F3; cũng ph&#x
E1;t s&#x
E1;ng y như đom đ&#x
F3;m vậy, chỉ kh&#x
E1;c l&#x
E0; n&#x
F3; kh&#x
F4;ng thể bay. T&#x
F4;i cù về ph&#x
ED;a Thần Quỷ v&#x
E0; hỏi:

-Đ&#x
E2;y l&#x
E0; g&#x
EC; ạ?

Thần Quỷ nhắm mắt một l&#x
FA;c rồi n&#x
F3;i:

-Ch&#x
E1;u h&#x
E3;y nh&#x
EC;n kĩ xem.

T&#x
F4;i nghe theo lời của &#x
F4;ng ấy, chậm chạp tiến lại gần c&#x
E1;i bọc, đưa ng&#x
F3;n trỏ tay chạm nhẹ v&#x
E0;o rồi giật m&#x
EC;nh thụt lại v&#x
EC; c&#x
E1;i bọc bỗng mở ra. T&#x
F4;i sững sờ nh&#x
EC;n b&#x
EA;n trong, một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ b&#x
EA;n trong, m&#x
E1;i t&#x
F3;c bạch kim ngắn ngủn x&#x
F5;a xuống vầng tr&#x
E1;n nhỏ, đ&#x
F4;i mắt nhắm nghiền, đ&#x
F4;i m&#x
E1; hồng ph&#x
FA;ng ph&#x
ED;nh, miệng hồng như c&#x
E1;nh hoa lan. Y như một thi&#x
EA;n thần vậy, bao phủ tối như mực, c&#x
E1;i bọc đột nhi&#x
EA;n trở n&#x
EA;n k&#x
EC; vĩ v&#x
E0; ph&#x
E1;t s&#x
E1;ng nhưng c&#x
E1;nh cửa thi&#x
EA;n đường, c&#x
F2;n đứa b&#x
E9; vào c&#x
E1;i bọc l&#x
E0; một thi&#x
EA;n thần nhỏ được Thượng đế ban xuống. Một cảm gi&#x
E1;c b&#x
F9;i ng&#x
F9;i v&#x
E0; quen thuộc len lỏi vào tim, miệng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng theo sự điều khiển n&#x
E0;o m&#x
E0; bất gi&#x
E1;c l&#x
EA;n tiếng:

-Gin.

V&#x
E0; t&#x
F4;i cũng bất ngờ trước c&#x
E2;u m&#x
E0; m&#x
EC;nh vừa thốt ra. Thần Quỷ mở đ&#x
F4;i mắt v&#x
E0; cù ph&#x
ED;a t&#x
F4;i:

-Đ&#x
FA;ng vậy, đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Gin.

Nước mắt t&#x
F4;i lại tr&#x
E0;o ra, miệng lắp bắp như kh&#x
F4;ng tin v&#x
E0;o lỗ tai m&#x
EC;nh nữa, t&#x
F4;i hỏi:

-G-Gin??
L&#x
E0; Gin? Chẳng phải anh ấy đ&#x
E3;...?

Cảm x&#x
FA;c t&#x
F4;i nổi trội l&#x
EA;n d&#x
E2;ng tr&#x
E0;o trong lồng ngực, mắt t&#x
F4;i nh&#x
F2;e đi theo l&#x
E0;n nước mắt. Thần Quỷ n&#x
F3;i tiếp:

-Thằng b&#x
E9; đ&#x
E3; được Thần Rừng bít chở, mọi sinh vật ở đ&#x
E2;y đều y&#x
EA;u qu&#x
ED; n&#x
F3; đến n&#x
EA;n,... Những sinh vật ấy đ&#x
E3; tạo ra cơ hội cho Gin được hồi sinh. Chỉ c&#x
F2;n lại m&#x
EC;nh ta, trước khi d&#x
E2;ng sinh mạng mang đến Thần Rừng, ch&#x
FA;ng c&#x
F2;n nhắc nhở ta phải chăm s&#x
F3;c đến Gin thật kĩ, kh&#x
F4;ng để ai ph&#x
E1;t hiện đến đến khi ch&#x
E1;u-c&#x
F4; b&#x
E9; lo&#x
E0;i người cù lại.

T&#x
F4;i bịt miệng lại để kh&#x
F4;ng thốt ra tiếng nấc của cổ họng, gắng nghe hết lời của thần Quỷ:

-...Tất nhi&#x
EA;n, nhiệm vụ của ta chỉ l&#x
E0; canh giữ thằng b&#x
E9; mang lại đến lúc ch&#x
E1;u xuất hiện...cho n&#x
EA;n...ta giao Gin cho ch&#x
E1;u. Thằng b&#x
E9; sẽ kh&#x
F4;ng bị biến mất lúc chạm v&#x
E0;o nhỏ người. H&#x
E3;y chăm s&#x
F3;c thằng b&#x
E9; thật tốt! Đừng để n&#x
F3; bị tổn thương... Nhiệm vụ của ta...đến đ&#x
E2;y...l&#x
E0; kết th&#x
FA;c!

Khi c&#x
E2;u n&#x
F3;i của Thần Quỷ kết th&#x
FA;c một l&#x
E0;n gi&#x
F3; mạnh k&#x
E9;o t&#x
F4;i ra khỏi m&#x
E0;n đ&#x
EA;m lạnh lẽo, c&#x
F9;ng với đ&#x
F3;, Gin đ&#x
E3; nằm trong v&#x
F2;ng tay t&#x
F4;i từ l&#x
FA;c n&#x
E0;o. Đứa trẻ n&#x
E0;y ngủ ngon l&#x
E0;nh vào v&#x
F2;ng tay rồi n&#x
F3; mỉm cười, c&#x
F3; vẻ n&#x
F3; đ&#x
E3; mơ về một giấc mơ n&#x
E0;o đ&#x
F3;...c&#x
F3; thể l&#x
E0; qu&#x
E3;ng thời gian m&#x
E0; t&#x
F4;i đ&#x
E3; c&#x
F9;ng Gin trải qua chăng?

T&#x
F4;i cười cười nh&#x
EC;n Gin, &#x
E2;u yếm n&#x
F3;i khẽ:

-Ch&#x
E0;o mừng đến với thế giới lo&#x
E0;i người, Gin.

Xem thêm: Cập Nhật Lãi Suất Mua Ô Tô Tại Ngân Hàng Techcombank Tháng 3/2023

T&#x
F4;i vui lắm, kể từ lúc Gin biến mất, t&#x
F4;i chưa bao giờ vui như vậy. Từ nay trở đi, c&#x
F3; lẽ thế giới m&#x
E0; t&#x
F4;i đang sống sẽ tr&#x
E0;n đầy m&#x
E0;u sắc, kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n sự trống trải của qu&#x
E1; khứ! Gin &#x
E0;, em sẽ d&#x
F9;ng hết phần đời c&#x
F2;n lại để chăm s&#x
F3;c anh, tất nhi&#x
EA;n l&#x
E0; sẽ tr&#x
EA;n danh nghĩa l&#x
E0; mẹ!Tưởng tượng ra tương lại lúc Gin lớn l&#x
EA;n sẽ gọi t&#x
F4;i l&#x
E0; mẹ th&#x
EC; ngộ biết bao, nhưng th&#x
F4;i kệ!!

Miệng cườ vui vẻ &#x
F4;m đứa b&#x
E9; vào tay, t&#x
F4;i bước ra khỏi quần thể rừng. &#x
D4;ng thấy t&#x
F4;i &#x
F4;m tr&#x
EA;n tay đứa b&#x
E9; sơ sinh n&#x
EA;n hỏi:

-N&#x
E0;y Hotaru, ch&#x
E1;u đang &#x
F4;m con nh&#x
E0; ai thế?

-Con của ch&#x
E1;u ạ!-T&#x
F4;i cười cười lướt cấp tốc qua &#x
F4;ng đi v&#x
E0;o nh&#x
E0;.

&#x
D4;ng t&#x
F4;i nh&#x
E2;m nhi tr&#x
E0; một l&#x
FA;c, sau thời điểm suy nghĩ cặn kẽ th&#x
EC; la to&#x
E1;ng l&#x
EA;n:

-CH&#x
C1;U N&#x
D3;I C&#x
C1;I G&#x
CC; CƠ??!!

H&#x
EC; h&#x
EC;, b&#x
E2;y giờ ch&#x
E1;u đang vui &#x
F4;ng ạ, cho n&#x
EA;n ch&#x
E1;u chẳng quan liêu t&#x
E2;m nếu mọi người kh&#x
F4;ng đồng &#x
FD; nu&#x
F4;i đứa b&#x
E9;-Gin, ch&#x
E1;u bất chấp kể cả khi phải bỏ học. T&#x
F4;i chạy v&#x
E0;o nh&#x
E0;, ph&#x
ED;a sau l&#x
E0; &#x
F4;ng t&#x
F4;i. B&#x
E0; t&#x
F4;i nh&#x
EC;n thấy t&#x
F4;i &#x
F4;m đứa b&#x
E9; n&#x
EA;n hỏi:

-Ch&#x
E1;u &#x
F4;m con nh&#x
E0; ai vậy? Dễ thương qu&#x
E1;!

T&#x
F4;i đợi &#x
F4;ng theo v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch rồi lấy hết can đảm n&#x
F3;i:

-&#x
D4;ng, b&#x
E0;, ch&#x
E1;u muốn nu&#x
F4;i đứa b&#x
E9; n&#x
E0;y!

Tất nhi&#x
EA;n, &#x
F4;ng t&#x
F4;i sẽ phản đối kịch liệt:

-N&#x
E0;y Hotaru, nh&#x
E0; nước sẽ kh&#x
F4;ng đến ch&#x
E1;u l&#x
E0;m mẹ lúc đang trong độ tuổi đi học đ&#x
E2;u!

Nhưng b&#x
E0; t&#x
F4;i lại kh&#x
E1;c, b&#x
E0; lu&#x
F4;n kh&#x
F4;ng xoi m&#x
F3;i g&#x
EC; t&#x
F4;i bởi b&#x
E0; biết t&#x
F4;i c&#x
F3; l&#x
ED; vì ch&#x
ED;nh đ&#x
E1;ng n&#x
EA;n mới nu&#x
F4;i đứa trẻ:

-Hotaru, b&#x
E0; kh&#x
F4;ng biết c&#x
F3; chuyện g&#x
EC; nhưng...b&#x
E0; tin l&#x
E0; ch&#x
E1;u phải c&#x
F3; một l&#x
ED; vày n&#x
E0;o đ&#x
F3; khiến ch&#x
E1;u ki&#x
EA;n quyết nu&#x
F4;i n&#x
F3; như vậy. Nhưng ch&#x
E1;u đừng bỏ b&#x
EA; việc học của m&#x
EC;nh nh&#x
E9;!

T&#x
F4;i vui đến nối nước mắt tr&#x
E0;o ra, nhẹ nh&#x
E0;ng kiễng ch&#x
E2;n để đứa b&#x
E9; kh&#x
F4;ng tỉnh dậy, &#x
F4;m lấy b&#x
E0; trước sự bất m&#x
E3;n của &#x
F4;ng. B&#x
E0; nhẹ nh&#x
E0;ng vỗ nhẹ vai t&#x
F4;i. Từ nay t&#x
F4;i sẽ l&#x
E0;m mẹ rồi, lần đầu ti&#x
EA;n vào đời n&#x
EA;n t&#x
F4;i hơi sợ, nhưng kh&#x
F4;ng sao, t&#x
F4;i đ&#x
E3; c&#x
F3; b&#x
E0; rồi m&#x
E0;, b&#x
E0; sẽ gi&#x
FA;p t&#x
F4;i lúc t&#x
F4;i gặp kh&#x
F3; khăn trong việc nu&#x
F4;i dạy Gin. T&#x
F4;i tin l&#x
E0; t&#x
F4;i sẽ vượt qua trở ngại trong cuộc đời bởi v&#x
EC;...mọi chuyện rồi sẽ ổn th&#x
F4;i! ^^

End chap2

h&#x
EC; h&#x
EC;

sorry nha mấy bạn, ra chap hơi l&#x
E2;u

v&#x
EC; b&#x
ED; qu&#x
E1; ^^ thấy giỏi th&#x
EC; gh&#x
E9; thường xuy&#x
EA;n v&#x
E0; b&#x
EC;nh chọn đến m&#x
EC;nh để c&#x
F3; th&#x
EA;m động lực ra l&#x
F2; chap 3 nha

Sau lúc xem bộ anime này mình cảm xúc rất tiếc mang lại đôi hotaru x gin. Mình cảm xúc thật nặng nề nề,giá như tất cả cái kết giỏi hơn. Zì dzậy mình vẫn viết tiếp phần 2 của bộ này nhằm lắp đầy khoảng trống trong trái tim hai người ấy nhé!!!!!
*

không có thật, OOC, phi logic... Vui tươi không có tác phẩm đi chỗ khác.❌ Please bởi not repost without permission from the author…


-->