Những thắc mắc khi cắt internet của tín đồ vi phạm

Nếu người phạm luật dùng phổ biến Internet với mái ấm gia đình hoặc sử dụng wifi ở tiệm cà phê, thì cắt Internet đẳng cấp gì nhằm không ảnh hưởng tới bạn khác?


Ix
O16au
Ml
EJJDGGSQ" alt="*">