Năm 2022, trường Đại học tập Xây dựng hà nội thủ đô tuyển sinh 2.739 thí sinh theo thủ tục xét tuyển sử dụng công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2022.

Điểm chuẩn Đại học gây ra 2022 đã được ra mắt đến các thí sinh ngày 15/9 theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp thpt và reviews tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội. Xem cụ thể phía dưới.

*

*
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xây dựng

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Xây Dựng tp hà nội năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Xây Dựng tp. Hà nội năm 2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Xây Dựng hà thành năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại học tập Xây Dựng tp. Hà nội - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V02; V10 20.59
2 7580101_02 Kiến trúc/ Chuyên bản vẽ xây dựng công nghệ V00; V02 20
3 7580103 Kiến trúc Nội thất V00; V02 22.6
4 7580102 Kiến trúc cảnh quan V00; V02; V06 18
5 7580105 Quy hoạch vùng cùng đô thị V00; V01; V02 16
6 7580105_01 Quy hoạch vùng với đô thị/ siêng Quy hoạch - kiến trúc V00; V01; V02 16
7 7580201_01 Kỹ thuật xây dựng/ chuyên Xây dựng gia dụng và Công nghiệp A00; A01; D07; D24; D29 20
8 7580201_02 Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên khối hệ thống kỹ thuật trong công trình A00; A01; D07 20
9 7580201_03 Kỹ thuật xây dựng/ siêng Tin học tập Xây dựng A00; A01; D07 20.75
10 7580201_04 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07 16
11 7580205_01 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ chăm Xây dựng mong đường A00; A01; D07 16
12 7580213_01 Kỹ thuật cấp cho thoát nước / siêng Kỹ thuật nước - môi trường nước A00; A01; B00; D07 16
13 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; A01; B00; D07 16
14 7520309 Kỹ thuật thứ liệu A00; A01; B00; D07 16
15 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng A00; A01; B00; D07 16
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 25.4
17 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính A00; A01; D07 24.9
18 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 22.25
19 7520103_01 Kỹ thuật cơ khí/ chăm Máy xây dựng A00; A01; D07 16
20 7520103_02 Kỹ thuật cơ khí/ chuyên Cơ giới hoá xây dựng A00; A01; D07 16
21 7520103_03 Kỹ thuật cơ khí/ siêng Kỹ thuật cơ điện A00; A01; D07 22.1
22 7520103_04 Kỹ thuật cơ khí/ chuyên Kỹ thuật ô tô A00; A01; D07 23.7
23 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D07 22.95
24 7580302_01 Quản lý xây dựng/ Chuyên kinh tế và làm chủ đô thị A00; A01; D07 21.4
25 7580302_02 Quản lý xây dựng/ Chuyên kinh tế và quản lý bất đụng sản A00; A01; D07 22.3
26 7580302_03 Quản lý xây dựng/ Chuyên làm chủ hạ tầng, khu đất đai đô thị A00; A01; D07 16.55
27 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25
28 7580201_QT Kỹ thuật xây đắp (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết cùng với Đại học tập Mississippi - Hoa Kỳ) A00; A01; D07 20.55
29 7480101_QT Khoa học máy vi tính (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với Đại học tập Mississippi - Hoa Kỳ) A00; A01; D07 23.35
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7580201_01 Kỹ thuật xây dựng/ chăm Xây dựng Dân dựng cùng Công nghiệp K00; K01 14
2 7580201_02 Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên khối hệ thống kỹ thuật trong công trình K00; K01 14
3 7580201_03 Kỹ thuật xây dựng/ siêng Tin học tập Xây dựng K00; K01 14
4 7580201_04 Kỹ thuật xây dựng K00; K01 14
5 7580205_01 Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông/ siêng Xây dựng mong đường K00; K01 14
6 7580213_01 Kỹ thuật cung cấp thoát nước / chuyên Kỹ thuật nước - môi trường thiên nhiên nước K00; K01 14
7 7520320 Kỹ thuật Môi trường K00; K01 14
8 7520309 Kỹ thuật thiết bị liệu K00; K01 14
9 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng K00; K01 14
10 7480201 Công nghệ thông tin K00; K01 14
11 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính K00; K01 14
12 7520103 Kỹ thuật cơ khí K00; K01 14
13 7520103_01 Kỹ thuật cơ khí/ chăm Máy xây dựng K00; K01 14
14 7520103_02 Kỹ thuật cơ khí/ siêng Cơ giới hoá xây dựng K00; K01 14
15 7520103_03 Kỹ thuật cơ khí/ siêng Kỹ thuật cơ điện K00; K01 14
16 7520103_04 Kỹ thuật cơ khí/ chuyên Kỹ thuật ô tô K00; K01 14
17 7580301 Kinh tế xây dựng K00; K01 14
18 7580302_01 Quản lý xây dựng/ Chuyên tài chính và cai quản đô thị K00; K01 14
19 7580302_02 Quản lý xây dựng/ Chuyên kinh tế và thống trị bất cồn sản K00; K01 14
20 7580302_03 Quản lý xây dựng/ Chuyên quản lý hạ tầng, đất đai đô thị K00; K01 14
21 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng K00; K01; K02 14
22 7580201_QT Kỹ thuật gây ra (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) K00; K01 14
23 7480101_QT Khoa học máy tính xách tay (Chương trình giảng dạy liên kết cùng với Đại học tập Mississippi - Hoa Kỳ) K00; K01 14
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Tin học gây ra Kỹ thuật xây dừng 7580201_03DGTD14
2 chuyên môn cơ khí kỹ thuật cơ khí 7520103DGTD14
3 technology kỹ thuật vật liệu xây dựng công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105DGTD14
4 kỹ thuật môi trường xung quanh Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320DGTD14
5 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201DGTD14
6 quy hướng vùng và thành phố quy hoạch vùng và đô thị 7580105V00, V01, V0216
7 Tin học kiến thiết Kỹ thuật kiến thiết 7580201_03A00, A01, D0720.75
8 kỹ thuật cơ khí nghệ thuật cơ khí 7520103A00, A01, D0722.25
9 công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng technology kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105A00, B00, D0716
10 kỹ thuật môi trường thiên nhiên Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, B00, A01, D0716
11 công nghệ thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, D0725.4
12 bản vẽ xây dựng bản vẽ xây dựng 7580101V00, V02, V1020.59TN THPT
13 Khoa học máy tính Khoa học máy vi tính 7480101DGTD14
14 Khoa học laptop Khoa học máy vi tính 7480101A00, A01, D0724.9
15 Máy kiến tạo kỹ thuật cơ khí 7520103_01DGTD14
16 Máy kiến tạo chuyên môn cơ khí 7520103_01A00, A01, D0116
17 Cơ giới hóa phát hành chuyên môn cơ khí 7520103_02DGTD14
18 Cơ giới hóa gây ra nghệ thuật cơ khí 7520103_02A00, A01, D0716
19 chuyên môn cơ điện chuyên môn cơ khí 7520103_03DGTD14
20 kỹ thuật cơ năng lượng điện chuyên môn cơ khí 7520103_03A00, A01, D0722.1
21 Kỹ thuật vật tư Kỹ thuật vật tư 7520309DGTD14
22 Kỹ thuật vật tư Kỹ thuật vật liệu 7520309A00, B00, D0716
23 loài kiến trúc nội thất bản vẽ xây dựng 7580103V00, V0222.6TN THPT
24 kiến trúc technology phong cách xây dựng 7580101_02V00, V0220TN THPT
25 quy hoạch – phong cách thiết kế quy hướng vùng và thành phố 7580105_01V00, V01, V0216
26 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật desgin 7580201_01DGTD14
27 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật thiết kế 7580201_01A00, A01, D07, D29, D2420
28 khối hệ thống kỹ thuật trong công trình Kỹ thuật thành lập 7580201_02DGTD14
29 hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng Kỹ thuật phát hành 7580201_02A00, A01, D0720
30 Xây dựng cầu đường Xây dựng cầu đường giao thông 7580205_01DGTD14
31 Xây dựng cầu đường giao thông Xây dựng cầu đường giao thông 7580205_01A00, A01, D0716
32 kỹ thuật nước – môi trường xung quanh nước Kỹ thuật cấp cho thoát nước 7580213_01DGTD14
33 chuyên môn nước – môi trường thiên nhiên nước Kỹ thuật cấp cho thoát nước 7580213_01A00, B00, A01, D0716
34 kinh tế và cai quản đô thị quản lý xây dựng 7580302_01DGTD14
35 kinh tế tài chính và làm chủ đô thị thống trị xây dựng 7580302_01A00, A01, D0721.4
36 kinh tế và cai quản bất động sản làm chủ xây dựng 7580302_02DGTD14
37 kinh tế tài chính và quản lý bất đụng sản cai quản xây dựng 7580302_02A00, A01, D0722.3
38 con kiến trúc phong cảnh kiến trúc 7580102V00, V02, V0618
39 Kỹ thuật desgin Kỹ thuật tạo ra 7580201_04DGTD14
40 Kỹ thuật tạo ra Kỹ thuật thi công 7580201_04A00, A01, D0716
41 Kỹ thuật xe hơi kỹ thuật cơ khí 7520103_04DGTD14
42 Kỹ thuật ô tô chuyên môn cơ khí 7520103_04A00, A01, D0723.7
43 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605DGTD14
44 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D0725
45 Kỹ thuật tạo Kỹ thuật xây đắp 7580201_QTDGTD14(Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với
Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
46 Kỹ thuật kiến tạo Kỹ thuật tạo 7580201_QTA00, A01, D0720.55(Chương trình đào tạo liên kết với
Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
47 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 7480101_QTDGTD14
48 Khoa học máy tính Khoa học laptop 7480101_QTA00, A01, D0723.35(Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết với
Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
49 cai quản hạ tầng, khu đất đai city làm chủ xây dựng 7580302_03DGTD14
50 làm chủ hạ tầng, khu đất đai city cai quản xây dựng 7580302_03A00, A01, D0716.55
51 tài chính xây dựng tài chính xây dựng 7580301DGTD14
52 kinh tế xây dựng tài chính xây dựng 7580301A00, A01, D0722.95
Xem thêm: 1000+ mẫu ảnh songoku đẹp nhất và độc đáo nhất, 100+ hình ảnh goku cấp 10

*