*


*

*
Viện Việt-Học: Để độc giả dễ tham khảo, shop chúng tôi đăng phiên bản đánh máy lại. Xin xem nguyên phiên bản ở đây:Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của

俗語古語嘉言

TỤC NGỮ, CỔ NGỮ, GIA NGÔN

MAXIMES ET PROVERBES

RECUELLIS ET COMMENTÉS

PAR

PAULUS CỦA HUỲNH-TỊNH

ĐỐC-PHỦ-SỨ

Officier d"Académie, chevalier de la Légion d"honneur

SAIGONIMPRIMERIE và LIBRAIRIE NOUVELLESCLAUDE & Cie.

Bạn đang xem: Cưa gỗ thì đè cưa thì đỡ

1897


俗語古語嘉言

TỤC NGỮ, CỔ NGỮ, GIA NGÔN

MAXIMES ET PROVERBES

PAR

PAULUS CỦA HUỲNH-TỊNH

DỐC-PHỦ-SỨ

SAIGONIMPRIMERIE & LIBRAIRIE NOUVELLESCLAUDE và Cie.

1896


Ác nhơn từ bỏ hữu ác nhơn ma.Người xấu bản thân có người xấu tạo cho hao mòn. Bạn làm dữ như đá mài dao, chẳng thấy lốt mòn mà ngày càng khuyết.Ách thân đàng với qua cổ.Gánh vác không phải chuyện mình.Ai chết trước thì được mồ mả.Ai trước thì được phần trước.Ai có tác dụng dữ nấy lo.Dữ gồm dữ trả, một sự cực khổ trong lương tâm, thì đủ mà hành tội kẻ dữ; ta hãy giữ lại phận ta, chẳng buộc phải lo bao đồng.Ái nhơn như kỷ.Yêu tín đồ như mình. Bao gồm câu rằng: kỉ sở bất dục thứ thi ư nhơn, do đó đức yêu người, dạy buộc phải suy kỉ cập nhơn, sự mình ko muốn, chớ khiến cho người.Ai tương tìm kiếm tới, ai ghét lánh thân.Phải lo phận mình, ấy là lành ở có chỗ, lổ ở có nơi.An cỗ khả dĩ đương xa.Đi huởn cách thì bền cũng bởi đi xe.Ăn cây làm sao rào cây nấy.Ăn của ai thì đề xuất vưng hộ cho nấy.Ăn không no, lo không tới.Hãy còn thiểu trí.Ăn có bữa lo không tồn tại bữa.Bữa ăn uống có chừng, bữa lo không có chừng, tức là nhọc lòng lo.Ăn coi nồi ngồi coi hướng.Coi cơm nhiều ít, hoặc phải nhịn miệng; nhắm phía thuận ngịch, hoặc đề nghị nhượng địa điểm ngồi.Ăn cơm trắng chúa, múa về tối ngày.Có cơm ăn thì có quá trình làm.Ăn cơm mắm ngấm về lâu.Mắm muối hạt là tương đương mặn mòi, lấn sâu vào càng lâu càng thấm, chẳng khác chi việc càng lâu thì sẽ càng rõ. Ăn cơm trắng mới, kể chuyện cũ.Nghĩa là nói tha cầu.An cư lự nguy.Hễ sống an, thì phải lo cơn nghèo hiểm.Ăn hết nhiều, ở không còn bao nhiêu.Nghĩa là chẳng lo nơi ở.Ăn kỉ no dai.Biết dự trữ thì đặng bình an lâu dài.Ăn làm sóng, nói có tác dụng gió.Không việc khiến cho có việc, tuyệt là ăn-nói hồ nước đồ.Ăn một đọi nói một lời.Ăn nói kiên cố chắn.Ăn một miếng, giờ đồng hồ một đời.Có thế nạp năng lượng nhờ mà không ăn uống nhờ, thì nói rằng bao gồm tiếng mà không có miếng, mang đến khi ăn uống nhờ đặng thì nói vân vân, có khi dùng như ngôn ngữ lẩy.Ăn ngay ngơi nghỉ thật, hầu như tật các lành.Ăn sinh sống thật thà thì đặng bình yên vô sự.Ăn như tằm ăn uống lên.Tằm bao gồm tuổi thức lớn, ngủ lớn; tuổi thức to thì nó ăn dâu nguyên lá.Ăn no sanh sự.Được phong lưu rồi thì hay làm quấy.Ăn quen, nhịn ko quen.Có một fan đi phương xa cưới vk bé, gửi thơ về cho vk nhà mà chữa trị mình: anh chẳng yêu cầu tham bù chẻ gắp, bỡi ăn quen, bắt buộc nhịn ko quen.Ăn trên thủ, ngủ trên công đường.Thủ là chỗ canh giữ, công con đường là nhà việc quan, chỉ nghĩa là biết giữ gìn phép.Ăn tấm trả giặt.Tấm là gạo gãy nhỏ, giặt là gạo trộng nguyên hột, hễ hạn chế ăn trả nhiều, như tiến công cờ bội nghĩa thì nói vân vân.Ăn theo thuở, ở theo thì.Trong sự ăn uống ở cần tùy thì.Ăn thì cho, buôn thì so.Vật ăn không luận, của phân phối phải dựa vào đồng nài.Ăn thì hơn, hờn thì thiệt.Giận lẩy thì mất phần ăn.Ăn thì vóc, học tập thì hay.Ăn và lại ốm, thì là bịnh tiêu nhiệt, học hóa dở cho nên bậc hạ ngu. Ăn trái ghi nhớ kẻ trổng cây
Không qnên ơn.Ăn trộm thân quen tay, ngủ ngày quen mắt.Tập nghề làm sao quen nghề ấy.Ăn trước trả sau.Có ăn uống có chịu; sự cụ thiếu trước thiếu thốn sau.Ăn xôi miếu ngọng miệng.Xôi chùa là của tấn cúng, hễ ăn của bạn ta rồi, hy vọng nói theo bạn ta, thì sợ vứt lẽ phải; ao ước nói theo lẽ phải, thì sợ hãi bỏ tín đồ ta, thế ra u ơ nói không thông, ấy là tốt nhơn khẩu.Ăn xưa chừa nay.Ai nấy có một thuở.Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.Mắc một việc, sợ hãi lây tới bài toán khác, xuất xắc là tầng thấy câu hỏi đời nhưng mà ngán.Ao cá lửa thành.Một nghĩa với câu lửa muôn xe, nước một gáo, cũng tức là lửa cháy lây.Ao gấm khoác đêm.Nghĩa là chẳng thấy hiển vinh; kẻ làm cho quan về lành điện thoại tư vấn là vinh qui.Áo mang sao qua ngoài đầu.Con mẫu đâu dám cải ý phụ thân mẹ.Ao vắn, giũ chẳng buộc phải dài.Nghĩa là buộc phải an một bề.
Bạ nạp năng lượng bạ nói.Bạ ăn, gặp mặt đâu ăn uống đó; bạ nói, chạm đâu nói đó, nghĩa là nạp năng lượng nói không có phép.Ba bảy hai mươi mốt.Ăn nói không chắc chắn chắn, nói hai phần nhiều như một.Ba chìm ba nổi.Nghĩa là thì vận tráo chác, ghe phen chìm nổi; gồm tiếng nói phù trầm, tốt là chìm nổi không nhưng thôi thì có nghĩa là bưa bưa không ra black đỏ.Ba chớp tía sáng.Nghĩa là trông thấy không tỏ rõ.Bà nhỏ xa, chẳng bởi xóm diềng gần.Gần thì nhân thể bề cho tới lui giúp đỡ, chẳng tương đối phụ kẻ gần. Tía dãy bảy ngang.Hàng hóa, đồ đạc và vật dụng bày ra liễn lúc.Bá nhơn bá tánh.Trăm người trăm tánh ý.Ba vuông bảy tròn.Tiếng khen tín đồ đủ nét lịch sự, giỏi là tuyền vẹn không tồn tại tì tích.Bần cùng sanh đạo tặc.Nghèo rất sanh trộm cướp.Bạn duật tương trì, ngư ông đắc lợi.Ngao cò tranh nhau, ông bắt cá được lợi. Tích rằng: ngày kia con ngao lên bờ hé vỏ ra hóng mát, nhỏ cò đi ăn thấy ngao bày ruột, thì mổ mà ăn, chẳng dè con nghêu khép vỏ lại, kẹp mang mỏ nhỏ cò giựt ko ra. Cò rằng nay ko mưa mai không mưa, ắt là nghêu phải chết. Ngao rằng nay không ra mai ko ra, ắt là cò cần chết. Ông chài thấy chuyện cớ trêu, thì chụp nhưng mà bắt cả hai.Bang môn lộng phủ.Giỡn búa nhà Bang, nghĩa là lừng khừng bổn phận, ông Lổ bang là thầy dạy những nghề nghiệp.Bằng hữu chỉ ư tín.Nghĩa anh em ở tại mọi tín thành, ko tín thành thì ko thiệt là bởi hữu
Bánh sáp đi, bánh chì lại.Thói phần đông ưa dùng chì thiết đồ gia dụng mềm, ko quí quà bạc. Kẻ chợ trao đổi với nó, đề nghị lấy thăng bằng, nó một bánh sáp mình một bánh chì, nghĩa là, cần cho bởi nhau; bây giờ ơn nghĩa qua lại cùng nhau thì tuyệt nói vân vân.Bạo đầu thì dại, bạo dái thì khôn.Con bạn phải đến dè dặt, chớ khá dịu dạ, hốp tốp. Bạo đầu là apple bạo thời gian ban đầu.Bạo vạc bạo tàn.Nói về thì vận, hễ quang vinh vội, thì tàn bại cũng vội.Bảo tân cứu hoả.Ôm củi mà chữa lửa: cứu bịnh giải hòa chẳng dùng thuốc hay, lời phải, lại dụng phương nghịch lời ngang, thì cũng giống như làm vặn lửa cháy thêm.Bát bể, đánh con sao lành:Nghĩa là chẳng lẽ tiếc cái chén bát bể hơn con. Xưa có một fan mua một chiếc bình, nuốm đi đàng, rủi ro bình rơi xuống, bể đi, fan ấy đi xuôi một bề; fan ta hỏi sao bình bể ko ngó lại, tín đồ ấy rằng bể rồi thì thôi, dầu nhớ tiếc cũng vô ích. Bắt cá nhị tay.Nghĩa là nhị tay ước ao đặng cả hai; tuy vậy muốn cho đặng cả thì đề xuất tay chận tay bắt, nếu như hai tay chụp lấy cá, thì không có tay làm sao đặng, cũng tức là giành mang một mình.Bất can kỉ sự, mạc đương đầu.Chẳng can việc mình, đừng xứng ra mà chịu, tức thị chẳng yêu cầu thày lay, gánh câu hỏi vô can.Bất cấp chi khách.Bất thỉnh từ lai, do đó khách không gấp, vì chưng là không có mời.Bắt con chuột không hay, tốt ỉa bếp.Nghĩa là dở tài; bé người, phải không thấy, thấy hư; hay không thấy, thấy dở, thì là bé mèo ỉa bếp.Bắt cóc, bỏ vào dĩa.Cóc xuất xắc nhảy, dĩa trẹt lòng, không hẳn đồ nhốt, cho nên mới tất cả bỏ vào khiêu vũ ra. Người hay trốn tránh, bắt kia trốn đó, giỏi là dễ bắt thì nói vân vân.Bất đăng tuấn lảnh, bất tri thiên cao, bất lý rạm nhai, bất tri địa hậu.Chẳng lên non cao, không biết trời cao, chẳng xuống vực sâu, chưa bao giờ đấy dày: chẳng học tới sách thánh hiền, thì chưa biết mùi đạo.Bất dĩ thành bại, luận anh hùng.Chớ mang sự nên hư nhưng luận kẻ anh hùng, nhứt là nói đến việc chinh chiến, bởi đặng thua là sự thường.Bắt đứa tất cả tóc, không một ai bắt đứa trọc đầu.Có tóc hiểu là người dân có căn kước sự nghiệp; đứa trọc đầu là đứa tay không, ko gốc, chỉ tức là cứ người dân có gốc, hay là hoàn toàn có thể ăn nhờ.Bất học tập vô thuật.Không học tập thì không có mưu chước đổi mới hóa.Bắt lươn đường đuôi.Mình lươn nhớt, bắt lối đuôi, lại càng không có thế nắm, thì bắt tương tự như không.Bất ân oán thiên, bất vưu nhơn.Chẳng hờn trời, hèn nào người, tức thị phải yên phận mạng.Bắt râu bạn nọ, để cằm tín đồ kia.Nghĩa là tráo chác, chuyện tín đồ kia nói cho người nọ, tuyệt là điên hòn đảo thị phi.Bất sỉ hạ vấn.Chẳng hồ nước hỏi kẻ dưới. Ai cũng có khu vực khuất, chớ cậy bản thân rằng thông minh. Tất cả câu rằng: mãn chiêu tổn, khiêm lâu ích. Cho nên làm vậy. Bất trên kỳ vị, bất mưu kỳ chánh.Không chịu tước vị của người, thì không lo ngại việc chánh đến người. Không có danh phận gì mà ước ao gánh vác chuyện kẻ khác cho nên thày lay.Bát trong song, còn có khi động.Hiểu nghĩa là bà con ở tầm thường một nhà, lẽ nào khỏi sự mất lòng nhau, tương tự như bát bát là thứ vô tình, để tầm thường một sóng, dầu không ai động, cũng có thể có khi khua.Bảy mươi chưa què, chớ khoe bản thân lành.Tật lối sau lưng. Con bạn dẫu cho tuổi bảy mươi là bậc già cả, cũng chẳng phải đắc ý rằng ngoài tật.Bảy mươi học bảy mươi mốt.Tuổi bay mươi cùng với bảy mươi mốt, khác nhau có một năm, thì có lẽ trả vấn đề hơn một năm.Bè ai nấy chống.Nghĩa là ai gồm phận nấy, lại bài toán ai nấy làm. Trước một trăm năm, khu đất Đồng-nai còn hoang vu, có rất nhiều người kết bè trôi nổi bên dưới sông, chủ nào bè ấy bà bé xúm xít sinh sống theo nhau, có câu hỏi thì lèo lái với nhau; lại tiếng người ta chưởi mắng rằng: cả bè bây, chính vậy mắng cả bà con, tương tự như tiếng mắng: cả máng, cả sốc vân vân.Bế môn trục đạo.Đóng cữa lại cơ mà đuổi kẻ trộm, ấy là lời chê y sĩ không biết phép trị bịnh, hoặc nên đuổi bịnh như làm hạn có tác dụng hạ nhưng dụng dung dịch cầm, thì là nuôi mang bịnh.Bẻ nạn kháng trời.Chẳng lường sức mình.Bề trên ở chẳng kỷ cang, cho nên bề dưới làm cho đàng mây mưa.Có câu rằng: thượng bất chánh hạ tắc loạn. Tức thị trên sinh hoạt chẳng chánh thì dưới loạn.Bỉ cực thới lai.Vận thì bao gồm khi bỉ, khi thới, không còn cơn bỉ cực, tới tuần thới lai; giờ khuyên không nên ngã lòng.Biết một mà không biết mười.Nghĩa là không biết đủ đều.Biết ngứa đâu cơ mà gãi.Muốn gãi mang đến mà ko biết ở đâu phải gãi; ước ao làm giùm, mà không biết việc chi phải làm, ấy là lời nói lẩy.Biết bạn biết mặt, chưa biết lòng.Chẳng chắc rằng tin việc bề ngoài. Bình địa khởi phong ba.Đất bởi nổi sóng gió, chính đạo là để để lỗi không, bày câu hỏi phi lý, gây ra sự giận dữ, oán thù thù.Bình phong mặc dù phá, cốt bí quyết du tồn.Bình phong dầu bể, cốt biện pháp tư chất hãy còn, có ý nói đến người trâm anh tài đức, dầu tất cả đều hư, cũng còn tồn tại đều nên.Bịnh tùy khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất.Bịnh theo lỗ miệng nhưng vào, họa sợ theo lỗ miệng nhưng ra: một hơi thở vào, hoặc đem khí độc vào vào mình, mà lại làm bịnh; một tiếng nói ra, hoặc buông đông đảo quấy ra bên ngoài tai mà gây họa.Bộ phong tróc ảnh.Bắt gió bắt bóng, nghĩa là có tác dụng chuyện bá vơ không kiên cố chắn.Bói ra ma, quét bên ra rác.Có ý nói người hay tin sự gì, liền gồm sự ấy, dầu phép bói là phép ko thật, tuy vậy hễ là tin nhưng bói, thì liền tất cả đều tà mị xuôi cho doanh nghiệp tin.Bói rẻ rộng ngồi không.Rẻ cơ mà có, thì hơn là ko có. Lời ít mà năng lời, thì chẳng rộng là những mà không mấy khi có.Bôi trung xà ảnh.Hình bé rắn sinh hoạt trong chén bát rượu. Tích rằng: có một fan tới nhà đồng đội bạn mà uống rượu, ngó thấy trong chén bát rượu tất cả hình nhỏ rắn, liền hồ nghi bạn bè bạn vứt thuốc độc, không an vào lòng; người anh em bạn thấy vậy, biết ý thì lấy cái cung treo bên trên vách mà cất đi, ngay tức thì mất bóng nhỏ rắn.Bòn tro đải trấu.Bòn tro nhưng mà kiếm đa số than, giăm nhỏ tuổi nhỏ lộn theo, đải trấu mà lại kiếm hột gạo gãy hột lúa lửng còn sót. Làm ăn cần kiệm, bòn mót, chắt lót, thì nói thể ấy. Ở quanh đó kia có một hai địa điểm không củi, buộc phải thổi bởi rơm cỏ cùng là rác rến to.Bồng em thì ngoài xay lúa, xay lúa thì khỏi bồng em.Không lẽ bắt một tín đồ làm hai bài toán một lượt.Bụng làm dạ chịu.Mình làm cho mình chịu, nhữ tác ưng hườn nhữ thọ.Bưng đôi mắt bắt chim.Chuyện dễ tạo nên sự khó.Buôn gặp gỡ chầu, câu gặp mặt chỗ.Gặp dịp làm ăn.Buôn dầm núm chèo.Làm không hở tay.Buôn tay mặt, hợp tác trái.Liền tay, xấu tốt cắt nghĩa cũng thông. Cây bút sa con kê chết.Học trò tất cả thói ăn tiền nhuận bút, bao gồm viết thì có tiền công. Lại một chữ cung cấp cũng gây ra tội phước, một nét cây viết sa xuống cũng đều có đều rủi ro may, vì vậy kẻ có việc phải sợ, cùng buộc phải chết gà.
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

Trăm fan ........... Một

Tích tè thành ..........

Cưa gỗ thì đè, cưa ........... Thì đỡ

Cấm tra mạng từ nghĩ, ai đúng mà không tra mạng thì mình tích, cần nhanh nữa


*

*

An cưa một khúc gỗ thành các khúc mộc ngắn hơn, mỗi khúc nhiều năm 5dm và An cưa 5 lần thì không còn khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài bao nhiêu mét?


An cưa 5 lần thì hết khúc gỗ nghĩa là An đang cưa khúc mộc thành 6 khúc mộc ngắn hơn, mỗi khúc gỗ dài 5dm

Khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài:

5 × 6 = 30dm = 3m

Vậy khúc gỗ chưa cưa ban sơ của An nhiều năm 3m


Nếu cưa một khúc mộc thành 3 đoạn thì mất 6 phút. Hỏi mong mỏi cưa khúc gỗ kia thành 8 đoạn thì mất bao lâu


Duy cưa khúc gỗ nhiều năm 35 m thành những đoạn gỗ nhỏ dại hơn dài 5 m. Những lần cưa mất 6phút, sau các lần cưa Duy nghỉ ngơi 2 phút.a. Hỏi Duy cưa được mấy đoạn?b. Sau bao thọ thì Duy cưa ngừng cây gỗ?


Bác thợ cưa, cưa một khúc gỗ dài 5m thành phần đa đoạn lâu năm 1m, cứ 10 phút thì cưa được một quãng . Hỏi bác thợ buộc phải mất bao nhiêu phút nhằm cưa dứt cây gỗ đó?


Bác thợ cần cưa số đoạn là:

5:1 = 5 ( đoạn )

Thời gian để chưng thợ cưa 5 đoạn là:

10x5= 50( phút )

Đáp số : 50 phút


Số đoạn gỗ chưng thợ đề nghị cưa là : 5 : 1 = 5 ( đoạn )

Số phút để cưa ngừng cây gỗ chính là : 10 x 5 = 50 ( phút )

Đ/S : 50 phút .


Kết trái là 40 phút vì có 5 đoạn. Bạn hãy kẻ 5 đoạn ngắn ra và gạch từng gạch thì đã là được 4 gạch mỗi gạch men 10 phút vậy bằng 10 nhân 4 bằng 40


Bác thợ cưa, cưa một khúc gỗ lâu năm 5m thành đa số đoạn dài 1m, cứ 10 phút thì cưa được một đoạn . Hỏi bác bỏ thợ cần mất từng nào phút nhằm cưa chấm dứt cây gỗ đó?Trả lời: bác bỏ thợ mất phút để cưa chấm dứt cây gỗ đó.


Hai bác thợ cưa 1 cây mộc thành những đoạn thẳng lâu năm 1m. Cứ 12 phút thì cưa xong 1 đoạn.Hỏi cưa cả cây mộc hết bao lâu??


Có một cây gỗ nhiều năm 2m 5dm. Một bác thợ mộc ao ước cưa cây gỗ kia thành phần nhiều khúc gỗ nhiều năm 5dm. Biết rằng mỗi lần cưa không còn 5 phút, cưa được một khúc gỗ thì bác bỏ ấy sinh sống thêm 3 phút nữa.Vậy bác thợ mộc cưa hoàn thành cây gỗ trong … phút.

Xem thêm: 【1️⃣】 Các Mẫu Thời Khóa Biểu Ngộ Nghĩnh, Các Mẫu Thời Khóa Biểu Đẹp, Đơn Giản, Cute Nhất


Đổi 2m 5dm=25dm

Số khúc gỗ bác thợ mộc cưa là:

25:5=5(khúc)

Vậy mốc giới hạn cưa là 4 lần cùng số lân nghỉ là 3 lần

Số thời hạn bác thợ mộc cưa gỗ là:

5 x 4=20(phút)

Số thời hạn bác thợ mộc nghỉ ngơi giữa các lần cưa là:

3 x 3=9(phút)

Bác thợ mộc cưa hoàn thành gỗ trong thời gian là:

20+9=29(phút)

Vậy bác bỏ thợ mộc cưa chấm dứt gỗ trong 29 phút.


hai bác bỏ thợ cưa, cưa 1 khúc gỗ nhiều năm 5m thành số đông đoạn 1m. Cứ 10 phút thì cưa chấm dứt 1 đoạn. Hỏi phải mất bao nhiêu phú bắt đầu cưa ngừng khúc gỗ?