Những cánh rừng cổ thụ sinh hoạt Gia Lai qua hàng ngàn năm bị chôn vùi dưới chiếc nham thạch núi lửa làm cho loại mộc hóa thạch hay đẹp.

Bạn đang xem: Gỗ hóa thạch ở gia lai


AK-r
SBJk
AUht
QG-g-g
Q" alt="*">