Những cánh rừng cổ thụ ở Gia Lai qua hàng triệu năm bị chôn vùi dưới dòng nham thạch núi lửa tạo nên loại gỗ hóa thạch tuyệt đẹp.

Bạn đang xem: Gỗ hóa thạch ở gia lai


AK-r
SBJk
AUht
QG-g-g
Q" alt="*">