Vở bài tập chất hóa học lớp 9 - Giải vở bài bác tập chất hóa học 9 hay, ngắn nhất

Tuyển tập các bài giải vở bài bác tập hóa học lớp 9 hay, ngắn nhất, cụ thể được biên soạn bám quá sát nội dung sách vở và giấy tờ bài tập hóa học 9 giúp bạn củng ráng kiến thức, biết phương pháp làm bài tập môn hóa học lớp 9.

Bạn đang xem: Vở bài tập hóa học 9

*

Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Vở bài tập chất hóa học 9 bài bác 1: đặc thù hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ gồm những tính chất hóa học nào ?

a) một vài oxit bazơ công dụng với nước chế tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

*

*

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

1. Oxit bazơ hầu như oxit tính năng với dung dịch axit tạo thành thành muối với nước.

2. Oxit axit phần đa oxit tính năng với dung dich bazơ sinh sản thành muối với nước.

3. Oxit lưỡng tính phần đông oxit tác dụng với hỗn hợp axit và tác dụng với hỗn hợp bazơ sản xuất thành muối cùng nước.

Ví dụ: Al2O3, Zn
O,...

4. Oxit trung tính (oxit không sản xuất muối) là đều oxit không tác dung cùng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: co

Bài 1. (Trang 6 Vở bài Tập chất hóa học 9 ) bao hàm oxit sau: Ca
O, Fe2O3, SO3. Oxit nào tất cả thể chức năng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

*

Bài 2. (Trang 6 Vở bài Tập chất hóa học 9) bao gồm chất sau:

*
. Hãy cho thấy những cặp chất gồm thể chức năng với nhau.

Lời giải:

*

Bài 3. (Trang 6 Vở bài xích Tập hóa học 9) Từ hầu như chất: can xi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, sulfur trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất tương thích điền vào những sơ vật dụng phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình hóa học của các sơ thiết bị phản ứng trên.

Lời giải:

*

Bài 4. (Trang 6 Vở bài Tập hóa học 9) Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, Ca
O, Cu
O. Nên chọn những hóa học đã cho tác dụng được với

a) Nước, sinh sản thành hỗn hợp axit

b) Nước, sản xuất thành dung dịch bazơ

c) hỗn hợp axit, tạo ra thành muối với nước.

d) hỗn hợp bazơ, tạo ra thành muối cùng nước.

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

*

*

Bài 5. (Trang 6 Vở bài bác Tập chất hóa học 9) Có hỗn hợp khí CO2 với O2 làm nuốm nào rất có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? trình diễn cách làm và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Cách thu khí O2 từ hỗn hợp O2 cùng CO2 : Dẫn các thành phần hỗn hợp khí trải qua dung dịch Ca(OH)2 dư khí CO2 bị dung nạp hết do bao gồm phản ứng cùng với kiềm. Khí thoát thoát khỏi bình chỉ tất cả O2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → H2O + Ca
CO3

Bài 6. (Trang 6 Vở bài bác Tập hóa học 9) Cho 1,6 gam đồng (II) oxit công dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric tất cả nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ xác suất của các chất có dung dịch sau khoản thời gian phản ứng kết thúc.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

b) Nồng độ tỷ lệ các chất trong dung dịch: 0,18 mol H2SO4 với 0,02 mol Cu
SO4

*

Bài 1. (Trang 7 Vở bài Tập chất hóa học 9) Lưu huỳnh đioxit (SO2) công dụng được với:

A. Nước, thành phầm là bazo.

B. Axit, sản phẩm là bazo.

C. Nước, thành phầm là axit.

D. Bazo, sản phẩm là axit.

Lời giải:

Kết quả đúng: C

Oxit axit chức năng với nước tạo thành thành axit

Bài 2. (Trang 7 Vở bài xích Tập chất hóa học 9) 0,05 mol Na2O tác dụng vừa đầy đủ với:

A. 0,02 mol HCl.

B. 0,1 mol HCl.

C. 0,02 mol Ca
O.

D. 0,01 mol Ca
O.

Lời giải:

Kết trái đúng: B

Phương trình hóa học:

*

Vậy 0,05 mol Na2O tính năng vừa đủ với 0,1 mol HCl

Bài 3. (Trang 7 Vở bài xích Tập chất hóa học 9) Đồng (II) oxit (Cu
O) tính năng được với:

A. Nước, thành phầm là axit.

B. Nước, sản phẩm là bazo.

C. Axit, thành phầm là muối cùng nước.

D. Bazo, sản phẩm là muối với nước.

Lời giải:

Kết trái đúng: C

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + 2H2O

Vở bài bác tập chất hóa học 9 bài xích 2: một số trong những oxit quan lại trọng: canxi Oxit

I. Canxi OXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT NÀO ?

Canxi oxit là hóa học rắn , màu sắc white , lạnh chảy sinh sống ánh nắng mặt trời rất cao.

Canxi oxit có không hề thiếu tính hóa học của oxit bazo .

1. Chức năng mạnh cùng với nước sản phẩm là bazo (phản ứng tỏa nhiệt)

Phương trình hóa học: Ca
O + H2O → Ca(OH)2

2. Chức năng mạnh với hỗn hợp axit HCl sản phẩm là muối bột Ca
Cl2 với nước.

Phương trình hóa học: Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

3. Tác dụng với oxit axit thành phầm là muối.

Phương trình hóa học: Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Kết luận về tính chất hóa học tập của can xi oxit: can xi oxit là oxit bazo.

II. Canxi OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

- phần nhiều canxi oxit được sử dụng trong công nghiệp luyện kim với làm nguyên vật liệu cho công nghiệp hóa học.

- canxi oxit còn được dùng để khử chua khu đất trồng trọt, cập nhật nước thải công nghiệp, liền kề trùng, khử nấm, khử độc môi trường,…

- canxi oxit gồm tính hút độ ẩm mạnh đề nghị được dùng để gia công khô nhiều chất.

III. SẢN XUẤT canxi OXIT NHƯ THẾ NÀO?

Sản xuất can xi oxit trong công nghiệp

1. Nguyên liệu: đá vôi (chứa Ca
CO3). Hóa học đốt là than đá, củi, dầu, khí từ nhiên,…

2. Những phương trình hóa học:

- Than cháy hiện ra khí CO2 và tỏa những nhiệt: C + O2 → CO2

- Nhiệt hiện ra phân bỏ đá vôi ở khoảng tầm trên 900˚C: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

I. Canxi OXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT NÀO ?

Canxi oxit là chất rắn , màu sắc white , lạnh chảy ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời rất cao.

Canxi oxit có không thiếu thốn tính hóa học của oxit bazo .

1. Tính năng mạnh với nước thành phầm là bazo (phản ứng lan nhiệt)

Phương trình hóa học: Ca
O + H2O → Ca(OH)2

2. Tính năng mạnh với dung dịch axit HCl sản phẩm là muối hạt Ca
Cl2 với nước.

Phương trình hóa học: Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

3. Chức năng với oxit axit thành phầm là muối.

Phương trình hóa học: Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Kết luận về đặc điểm hóa học của canxi oxit: can xi oxit là oxit bazo.

II. Canxi OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

- nhiều phần canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim với làm vật liệu cho công nghiệp hóa học.

- canxi oxit còn được dùng để làm khử chua khu đất trồng trọt, xử lí nước thải công nghiệp, liền kề trùng, diệt nấm, khử độc môi trường,…

- can xi oxit tất cả tính hút độ ẩm mạnh đề nghị được dùng để triển khai khô những chất.

III. SẢN XUẤT can xi OXIT NHƯ THẾ NÀO?

Sản xuất can xi oxit vào công nghiệp

1. Nguyên liệu: đá vôi (chứa Ca
CO3). Chất đốt là than đá, củi, dầu, khí từ bỏ nhiên,…

2. Các phương trình hóa học:

- Than cháy có mặt khí CO2 và tỏa nhiều nhiệt: C + O2 → CO2

- Nhiệt hiện ra phân diệt đá vôi ở khoảng chừng trên 900˚C: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Bài 1. (Trang 8 Vở bài xích Tập hóa học 9 ) Bằng phương thức hóa học tập nào rất có thể nhận hiểu rằng từng chất trong những dãy chất sau ?

a) Hai hóa học rắn white color là Ca
O cùng Na2O.

b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2.

Lời giải:

a) nhận biết hai chất rắn Ca
O và Na2O : Hòa tan 2 chất vào 2 ly nước, lọc rước dung dịch, kế tiếp dẫn khí CO2 qua mỗi dung dịch. Dung dịch nào xuất hiện thêm kết tủa (Ca(OH)2) thì ban sơ là Ca
O

b) nhận thấy hai khí O2 cùng CO2: Cho tàn đóm đỏ vào cụ thể từng khí.Khí nào làm cho tàn đóm tỏa nắng rực rỡ trở lại là khí O2 còn sót lại là CO2

Bài 2. (Trang 8 Vở bài Tập chất hóa học 9 ) Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau bằng phương pháp hóa học.

a) Ca
O, Ca
CO3;

b) Ca
O, Mg
O.

Lời giải:

a) phân biệt Ca
O và Ca
CO3 : Cho 2 hóa học vào 2 ông nghiêm chứa nước. Ống làm sao thấy chất rắn tan thì chính là Ca
O

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

b) phân biệt Ca
O cùng Mg
O: Cho 2 chất vào 2 ông nghiêm chứa nước. Ống như thế nào thấy chất rắn tan thì sẽ là Ca
O

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

Bài 3. (Trang 9 Vở bài xích Tập chất hóa học 9 ) 200ml hỗn hợp HCl bao gồm nồng độ 3,5M tổ hợp vừa hết đôi mươi g các thành phần hỗn hợp hai oxit Cu
O và Fe2O3

a) Viết những phương trình hóa học

b) Tính khối lượng của từng oxit tất cả trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

a) các phương trình hóa học:

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O
(1)

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O
(2)

Khối lượng của từng oxit trong hỗn hợp: x + y = 20; n
HCl = 3,5.0,2 = 0,7 mol

Gọi trọng lượng của Cu
O trong tất cả hổn hợp là x cùng Fe2O3 là y (gam).

Từ (1) và (2) ta có:

x + y = 20

*

Giải hệ phương trình ta được x = 4 gam với y = 16 gam.

Bài 4. (Trang 9 Vở bài bác Tập chất hóa học 9 ) Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa không còn với 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 thành phầm là Ba
CO3 và H2O

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 sẽ dùng

c) Tính trọng lượng chất kết tủa thu được.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: CO2 + Ba(OH)2 → Ba
CO3 + H2O

b) độ đậm đặc mol của hỗn hợp Ba(OH)2 :

n
CO2 = 0,1mol

*

c) khối lượng kết tủa :

Chất kết tủa chiếm được sau phản ứng là Ba
CO3 bao gồm số mol là 0,1

m
Ba
CO3 = 0,1 × 197 = 19,7g

Bài 1. (Trang 9 Vở bài xích Tập hóa học 9) Sản xuất vôi sinh sống Ca
O bằng phương pháp nung đá vôi (thành phần đó là canxi cacbonat Ca
CO3).

a) Viết phương trình hóa học.

b) từ là 1 tấn đá vôi có chứa 80% can xi cacbonat có thể sản xuất được từng nào tấn vôi sống?

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

b) cân nặng vôi sống thêm vào được:

*

Bài 2. (Trang 9 Vở bài bác Tập hóa học 9) Hãy thực hiện các phân tích để loại trừ tạp chất thoát khỏi hỗn thích hợp sau:

a) Khí O2 lẫn tạp hóa học là CO2.

b) không gian (hỗn vừa lòng N2 và O2) bao gồm lẫn tạp chất là SO2.

c) Bột Ca
CO3 bao gồm lẫn tạp chất là Ca
O.

Lời giải:

a) sa thải tạp hóa học CO2 lẫn với O2 : Dẫn các thành phần hỗn hợp qua hỗn hợp nước vôi trong Ca(OH)2 . CO2 làm phản ứng cùng với Ca(OH)2 chế tạo kết tủa trắng và bị gìn giữ trong dung dịch.

Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O

b) thải trừ tạp chất SO2 bao gồm trong ko khí: Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi vào Ca(OH)2 . SO2 phản ứng cùng với Ca(OH)2 chế tạo kết tủa trắng và bị lưu lại trong dung dịch.

Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + SO2 → Ca
SO3 + H2O

c) thải trừ tạp chất Ca
O khỏi Ca
CO3: Ca
O công dụng với CO2 chế tạo ra thành Ca
CO3

Phương trình hóa học: Ca
O + CO2⟶ Ca
CO3

Bài 3. (Trang 9 Vở bài bác Tập chất hóa học 9) Khối lượng Ca(OH)2 sản xuất được tự 112kg Ca
O chức năng với H2O là

A. 74 kilogam B. 148 kg C. 14,8 kilogam D. 7,4 kg

Lời giải:

Kết quả đúng: B

*

Vở bài tập chất hóa học 9 bài xích 2: một trong những oxit quan trọng: lưu huỳnh Đioxit

I. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Lưu huỳnh Đioxit là hóa học khí ko màu, mùi hương hắc, độc (gây ho, viêm con đường hô hấp…), nặng hơn không khí.

II. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

- phần lớn SO2 dùng làm sản xuất axit sunfuric H2SO4.

- dùng làm hóa học tẩy trắng bột gỗ trong cung cấp giấy, đường,…

- sử dụng làm chất diệt nấm mốc,…

III. ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT NHƯ THẾ NÀO?

1. Trong phòng thí nghiệm: cho muối sunfit khi công dụng với axit mạnh bạo như HCl, H2SO4,…

Phương trình hóa học: Na2SO3(tt) + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

2. Vào công nghiệp: Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit fe Fe
S2 trong không khí:

S + O2 → SO2

4Fe
S2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Bài 1. (Trang 11 Vở bài xích Tập hóa học 9 ) Viết phương trình hóa học mang đến mỗi chuyển đổi

*

Lời giải:

*

Bài 2. (Trang 11 Vở bài Tập hóa học 9 ) Hãy phân biệt từng chất trong những nhóm hóa học sau bằng phương pháp hóa học

a) Hai hóa học rắn màu trắng là Ca
O với P2O5

b) Hai chất khí ko màu là SO2 và O2

Lời giải:

Nhận biết các chất:

a) Ca
O cùng P2O5: cho nước vào hai ống nghiệm bao gồm chứa Ca
O với P2O5. Tiếp nối cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Qùy tím chuyển xanh thì chất lúc đầu là Ca
O, còn lại chuyển đỏ là P2O5

*

b) SO2 với O2 : Dẫn theo lần lượt từng khí vào hỗn hợp nước vôi trong, nếu gồm kết tủa lộ diện thì khí đưa vào là SO2.

*

Bài 3. (Trang 11 Vở bài bác Tập hóa học 9 ) bao gồm khí độ ẩm (khí có lần khá nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, sulfur đioxit. Khí nào hoàn toàn có thể được có tác dụng khô bởi canxi oxit? Giải thích.

Lời giải:

Ca
O rất có thể được dùng để gia công khô các khí (bị ẩm) sau : H2, O2

Giải thích: Ca
O chỉ có tác dụng khô gần như chất không tồn tại phản ứng hóa học với Ca
O, đó là những chất H2, O2.

Bài 4. (Trang 11 Vở bài Tập hóa học 9 ) bao gồm chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho thấy chất nào có đặc thù sau:

a) nặng rộng không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) tính năng với nước chế tác thành dung dịch axit

e) có tác dụng đục nước vôi trong

g) thay đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Lời giải:

a) Nặng hơn không khí: CO2 , O2, SO2

b) nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Cháy được trong ko khí: H2

d) công dụng với nước tạo nên thành dung dịch axit: CO2, SO2

e) làm cho đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi màu sắc giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5. (Trang 12 Vở bài xích Tập chất hóa học 9 ) Khí diêm sinh đioxit được tạo nên thành từ cặp hóa học nào tiếp sau đây ?

a) K2SO3 cùng H2SO4.

b) K2SO4 với HCl.

c) Na2SO3 với Na
OH

d) Na2SO4 và Cu
Cl2.

e) Na2SO3 cùng Na
Cl.

Lời giải:

Khí SO2 được tạo nên thành tự cặp chất: K2SO3 với H2SO4

Phương trình hóa học: K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 ↑ + H2O

Bài 6. (Trang 12 Vở bài Tập chất hóa học 9 ) Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, thành phầm là muối canxi sunfit.

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính cân nặng các chất sau làm phản ứng.

Lời giải:

a) Phương trình bội nghịch ứng hóa học: SO2 + Ca(OH)2 → Ca
SO3 + H2O

b) khối lượng các chất sau phản ứng:

*

Bài 1. (Trang 12 Vở bài Tập hóa học 9) Có đa số chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, Mg
O, P2O5, CO2.

Những hóa học nào gồm thể công dụng với nhau từng song một?

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

Những chất bao gồm thể tác dụng với nhau từng song một:

*

Bài 2. (Trang 12 Vở bài xích Tập chất hóa học 9) Hãy thực hiện những đổi khác sau bằng phương pháp viết các phương trình hóa học:

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để học giỏi Hóa học tập lớp 9, loạt bài Giải Vở bài xích tập chất hóa học 9 tuyệt nhất, cụ thể được biên soạn bám sát đít sgk Vở bài xích tập hóa học lớp 9.

Xem thêm: Đau dạ dày không nên ăn gì, 8 thực phẩm tối kỵ khi bị đau dạ dày


Giải Vở bài tập chất hóa học 9

Vở bài tập Hóa 9 Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ

Vở bài tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Vở bài tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Vở bài tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Vở bài tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

43 bài xích giảng hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

Tham khảo tài liệu học giỏi môn chất hóa học lớp 9 giỏi khác:

Đã có giải mã bài tập môn hóa học 10 sách mới:


Trang trước
Trang sau
Học cùng Viet
Jack
*

Trang web share nội dung miễn giá thành dành cho những người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật

Hình thức thanh toán

Chính sách dùng thử đổi mới khóa học

Chính sách bỏ khóa học

Tuyển dụng


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền