Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề minh họa thi đánh giá năng lực

Trừ Ngữ văn, đề minh họa thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội ở các môn thi gồm 70% câu hỏi trắc nghiệm, 30% tự luận, thời gian làm bài 60-90 phút.


MFBSqr_Ve
HNGy
X0D04AQ" alt="*">