bạn đang tìm tìm một tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh tương đối đầy đủ và unique để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia? nếu như đúng vậy, thì bạn tránh việc bỏ qua cuốn sách "Bài tập từ đồng nghĩa tương quan và trái nghĩa ôn thi học tập sinh giỏi môn giờ đồng hồ Anh" được hỗ trợ bởi website tư liệu diệu kỳ. Bộ tài liệu này bao hàm 311 câu hỏi trắc nghiệm, phân tích các từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đồng nghĩa trái nghĩa có đáp án


Nó để giúp đỡ bạn bức tốc khả năng áp dụng từ vựng và nâng cấp kỹ năng hiểu hiểu, làm bài xích thi một cách dễ ợt và đúng mực hơn. Điều quan trọng ở bộ tài liệu này là nó gồm đáp án cùng giải thích, giúp cho bạn tự kiểm soát và sửa lỗi không nên một phương pháp hiệu quả.


xung quanh ra, bộ tài liệu này cũng được thiết kế theo phong cách theo định dạng bài bác tập trắc nghiệm, giúp người học rất có thể ôn luyện cùng kiểm tra kỹ năng và kiến thức một cách tác dụng và tiết kiệm ngân sách thời gian. Với những điểm vượt trội trên, cỗ tài liệu "Bài tập từ đồng nghĩa và trái nghĩa ôn thi học tập sinh xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh" là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho chúng ta học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh. Ngoài ra các bạn đang xuất hiện ý định thi vào những trường trung học phổ thông Chuyên hoặc học tập sinh tốt Tiếng Anh lớp 9 thcs cấp tỉnh/TP, thì tài liệu này cũng rất có thể hỗ trợ bạn tác dụng trong quy trình ôn luyện.


HẦN 2 BÀI TẬP TÌM TỪ TRÁI NGHĨA

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Question 1: Their migration may be postponed if fog, clouds, or rain hides the stars. A. Cancelled B. Spoiled C. Continued D. Endangered Đáp án C. Continued

Giải thích: (to) postpone = (to) put off: hoãn lại >

Các giải đáp khác:

A. (to) cancel = gọi off: huỷ bỏ

B. (to) spoil: làm hư hại

D. (to) endanger: tạo nguy hiểm

Dịch nghĩa: Cuộc di trú của họ có thể bị hoãn lại bởi vì sương mù, mây hoặc mưa bão.

Question 2: You need to lớn dress neatly & elegantly for the interview. The first impression is very important.

A. Formally B. Shabbily C. Untidy D. Comfortably Đáp án B. Shabbily

Giải thích: neatly (adv): gọn gàng, ngăn nắp >

A. Formally (adv): trang trọng, chủ yếu thức

C. Untidy (adj): không gọn gàng, lôi thôi, lếch thếch

D. Comfortably (adv): thoải mái

Dịch nghĩa: bạn cần phải ăn khoác chỉnh tề và sang trọng cho buổi bỏng vấn. Ấn tượng ban sơ là hết sức quan trọng.

Question 3: Why are you being so arrogant?

A. Snooty B. Humble C. Cunning D. Naive Đáp án B. Humble

Giải thích: arrogant (adj): kiêu căng, ngạo mạn >humble (adj): nhã nhặn A. Snooty (adj): khinh khỉnh, kiêu kỳ/ học đòi làm sang

C. Cunning (adj): xảo quyệt, láu cá

D. Naive (adj): ngây thơ

Dịch nghĩa: Sao cậu kiêu căng quá vậy?

Question 4: His policies were beneficial khổng lồ the economy as a whole.

A. Harmless B. Crude C. Detrimental D. Innocent Đáp án C. Detrimental

Giải thích: beneficial (adj): có lợi >

Các đáp án khác:

A. Harmless (adj): vô hại

B. Crude (adj): thô lỗ/ thô, không tinh luyện

D. Innocent (adj): vô tội

Dịch nghĩa: Các cơ chế của ông ta chú ý chung có lợi cho nền gớm tế.

Question 5: Which of these is the opposite of straight?

A. Beautiful B. Rooked C. Definite D. Self-conscious Đáp án B. Crooked

Giải thích: straight (adj): thẳng >

Các lời giải khác:

A. Beautiful (adj): đẹp

C. Definite (adj): rõ ràng

D. Self- conscious (adj): từ giác, phiên bản thân tất cả ý thức

Dịch nghĩa: tự gì là từ bỏ trái nghĩa của trường đoản cú "straight"?

Question 6: There are substantial differences between the two species.

A. Amazing B. Slight C. Onsiderable D. Difficult to explain Đáp án B. Slight

Giải thích: substantial (adj): đáng kể >

Các đáp án khác:

A. Amazing (adj): giỏi vời

C. Considerable (adj): xứng đáng kể

D. Difficult to lớn explain: cạnh tranh giải thích

Dịch nghĩa: gồm có điểm khác nhau đáng kể giữa 2 loài.

Question 7: The club was dissolved after a few years.

A. Disbanded B. Assisted C. Established D. Perpetuated Đáp án D. Established

Giải thích: (to) be dissolved: bị tan tan >

A. Disband (v): giải tán

B. Assist (v): giúp đỡ

C. Perpetuate (v): trở cần bất diệt

Dịch nghĩa: Câu lạc cỗ đã tan rã sau vài ba năm.

Question 8: The kids persisted with their soccer game even though recess was over. A. Continued in spite of resistance B. Stopped

C. . Insisted on D. Resisted

Đáp án B. Stopped

Giải thích: (to) persist (v): liên tiếp >

Các đáp án khác:

A. Continue (v) in spite of resistance: tiếp tục bất chấp sự bội nghịch đối

C. Insist (v) on: nhất định đòi

D. Resist (v): bội nghịch đối

Dịch nghĩa: hầu như đứa trẻ liên tiếp đá bóng tuy nhiên thời gian nghỉ đã hết.

Question 9: An orange is analogous lớn a clementine, another type of citrus fruit. A. Different from B. Similar C. The same as D. Deceptive Đáp án A. Different from

Giải thích: (to) be analogous (adj) lớn sth: tương đồng, tương đương với cái gì >

Các lời giải khác:

B. Similar (adj): giống

C. The same as (adj): tương tự với

D. Deceptive (adj): lừa gạt

Dịch nghĩa: quả cam khôn xiết giống cùng với clementine (1 một số loại cam rất nhỏ, một nhiều loại quả tương đương cam quýt khác.

Question 10: In fact, most shops can get great publicity that will drive customers to lớn their door absolutely miễn phí of charge.

A. Public attention B. Popularization C. Privacy D. Reputation Đáp án c. Privacy

Giải thích: publicity (n): sự công khai >

Các lời giải khác:

A. Public attention (n): sự chú ý của công chúng

B. Popularization (n): sự phổ biến

D. Reputation (n): danh tiếng

Dịch nghĩa: bên trên thực tế, số đông các siêu thị đều triển khai chiến dịch quảng bá lớn rất có thể thu hút được quý khách mà không phải mất túi tiền nào khác.

Question 11: Advanced students need lớn be aware of the impor- tance of collocation. A. Of high cấp độ B. Of low level C. Of great importance D. Of steady progress Đáp án c. Of low level

Giải thích: (be) advanced: ở chuyên môn cao >ở trình độ thấp các đáp án khác:

A. Of high level: ở trình độ chuyên môn cao

B. Of great importance: bao gồm tầm đặc trưng lớn

D. Of steady progress: trong vượt trình hiện đại ổn định

Dịch nghĩa: phần đông học sinh giỏi cần ý thức được tầm đặc biệt quan trọng của việc phối kết hợp từ vựng.

Question 12: His physical condition was not an impediment to lớn his career as a violinist. A. Hindrance B. Obstruction C. Furtherance D. Setback Đáp án C. Furtherance

Giải thích: impediment = hindrance = obstruction = setback (n): sự trở ngại, ùn tắc >

Các đáp án khác:

Dịch nghĩa: Điều khiếu nại sức khỏe không hẳn là trở ngại đến việc nghiệp đổi mới một nghệ sỹ violin của anh ấy ấy

Question 13: The ship went down although strenuous efforts were made khổng lồ save it. A. Exhausting B. Forceful C. Half-hearted D. Energetic Đáp án D. Half-hearted

Giải thích: strenuous (adj): hăm hở, tích cực và lành mạnh >

A. Exhausting (adj): kiệt sức

B. Forceful (adj): táo tợn mẽ

C. Energetic (adj): tràn đầy năng lượng

Dịch nghĩa: nhỏ tàu vẫn chìm bất chấp nhiều cố gắng nỗ lực để cứu nó.

Question 14: Names of people in the book were changed lớn preserve anonymity. A. Cover B. Conserve C. Presume D. Revea Đáp án D. Reveal

Giải thích: (to) preserve: bảo tồn, đảm bảo >

Các giải đáp khác:

A. Cover (v): bịt giấu, bao

B. Conserve (v): bảo tồn

c. Presume (v): đoán chừng

Dịch nghĩa: Tên của các người vào cuốn sách đã được biến đổi để bảo đảm tính ẩn danh.

Question 15: Primary education in the United States is compulsory.

A. Selective B. Optional C. Required D. Miễn phí of charge Đáp án B. Optional

Giải thích: (to) be compulsory (adj): đề xuất >

A. Selective (adj): kén chọn chọn

B. Required (adj): bắt buộc

D. Không tính tiền (adj) of charge: miễn phí

Dịch nghĩa: giáo dục đào tạo tiều học tập ở Mỹ là bắt buộc.

Question 16: Strongly advocating healthy foods, Jane doesn"t eat any chocolate. A. Denying B. Supporting C. Advising D. Impugning Đáp án D. Impugning

Giải thích: (to) advocate sth: cỗ vũ >

A. Deny (v): che nhận

B. Tư vấn (v): ủng hộ

C. Advise (v): răn dạy bảo

Dịch nghĩa: trẻ trung và tràn đầy năng lượng ủng hộ vật ăn xuất sắc cho sức khỏe, Jane không ăn bất kỳ miếng sô-cô-la nào.

Question 17: Unless the two signatures are identical, the ngân hàng won"t honor the check. A. Similar B. Different C. Kém chất lượng D. Genuine Đáp án B. Different

Giải thích: (to) be identical (adj): tương đồng nhau X (to) be different (adj): không giống nhau Các giải đáp khác:

A. Similar (adj): tương tự nhau

C. Giả (adj): giả

D. Genuine (adj): thực chất

Dịch nghĩa: trường hợp 2 chữ kí không đồng nhất nhau, ngân hàng sẽ không đồng ý tấm séc.

Question 18: Henry has found a temporary job in a factory.

A. Eternal B. Genuine C. Permanent D. Satisfactory Đáp án c. Permanent

Giải thích: (to) be tempo

A. Eternal (adj): bất diệt, không ngừng

B. Genuine (adj): chân thật

D. Satisfactory (adj): hài lòng, thỏa mãn

Dịch nghĩa: Henry kiếm được một các bước tạm thời ở nhà máy

Question 19: Mr. Smith"s new neighbors appear khổng lồ be very friendly.

A. Amicable B. Inapplicable C. Hostile D. Futile Đáp án C. Hostile

Giải thích: (to) be friendly (adj): thân thiện >

A. Amicable (adj): thân mật

B. Inapplicable (adj): không áp dụng được

D. Futile (adj): vô ích, không tồn tại hiệu quả.

Dịch nghĩa: mặt hàng xóm new của ông Smith có vẻ rất thân thiện.

Question 20: These techniques lớn stop desert expansion are just temporary.

A. Parallel B. Constant C. Permanent D. Deliberate Đáp án c. Permanent

Giải thích: (to) be temporary (adj): tạm thời X (to) be permanent (adj): vĩnh cửu, lâu dàỉ những đáp án khác:

A. Parallel (adj): tuy vậy song

B. Constant (adj): ổn định định

D. Deliberate (adj): ráng ý

Dịch nghĩa: đầy đủ biện pháp để tránh sự mở rộng sa mạc này chỉ là tạm thời.

Question 21: During the five-decade history, the Asian Games have been advancing in all aspects. A. Holding khổng lồ B. Holding back C. Holding at D. Holding by Đáp án B. Holding back

Giải thích: (to) advance (v): tiến bộ >

Các lời giải khác:

A. Cùng c. Không có nghĩa.

D. Hold by (phr
V): giữ lại lời hứa

Dịch nghĩa: Trong lịch sử hào hùng phát triển trong cả 5 thập kỉ, Asian Games đã phát triển ở hồ hết khía cạnh.

Question 22: She decided lớn remain celibate and devote her life to helping the homeless & orphans. A. Single B. Married C. Separated D. Divorced Đáp án B. Married

Giải thích: (to) be celibate (adj): lẻ loi X (to) be married (adj): đi kết hôn các đáp án khác:

A. Single (adj): độc thân

C. Separated (adj): bị phân tách cắt

D. Divorced (adj): sẽ li hôn

Dịch nghĩa: Cô ấy đưa ra quyết định không kết giao và cống hiến cuộc đời đến việc trợ giúp người vô gia cư cùng trẻ mồ côi.

Question 23: On November 25th, 1872, something dreadful happened on board of the brigantine Mary Celeste, causing all crew members khổng lồ hastily abandon the ship.

A. Stay on B. Take care of C. Hold on D. Save for Đáp án A. Stay on

Giải thích: (to) abandon sth: bỏ mặc >ờ lại

Các đáp án khác:

B. Take care of (phr
V): siêng sóc

C. Hold on (phr
V): tiếp tục

D. Save for (v): cứu vớt giúp

Dịch nghĩa: vào trong ngày 25 mon 11 năm 1872, một điều nào đó khủng kinh đã xẩy ra trên con tàu Mary Celeste, để cho tất cả thủy thủ nhanh chóng rời bỏ con thuyền.

Question 24: The motorist felt that the ticket for infraction was unwarranted

A. Conscientious B. Justified C. Inadvertent D. Inevitable Đáp án B. Justified

Giải thích: (to) be justified (adj): được xác minh, tương xứng >

Các đáp án khác:

A. Conscientious (adj): tận tụy, chu đáo

C. Inadvertent (adj): vô ý cẩu thả

D. Inevitable (adj): không thề né được

Dịch nghĩa: người lái xe xe tế bào tô cảm xúc rằng tấm vé phạt phạm luật là không thỏa đáng.

Question 25: Phosphorus is used in paints for highway signs và markers because it is luminous at night.

A. Adequate B. Attractive C. Bright D. Dim Đáp án D. Dim

Giải thích: (to) be dim (adj): mờ nhạt >

Các lời giải khác:

A. Adequate (adj): phù hợp, đầy đủ

B. Attractive (adj): hấp dẫn

C. Bright (adj): sáng sủa sủa

Dịch nghĩa: Phốt pho được dùng trong sơn để lưu lại lên đường cao tốc vì chưng nó phạt quang trong láng tối

Question 26: A cut in the budget put 10 percent of the state employees" jobs in jeopardy. A. Danger B. Range C. Perspective D. Safety Đáp án D. Safety

Giải thích: (to) be put in jeopardy: để vào nguy khốn >

A. Danger (n): nguy hiềm

B. Range (n): phạm vi

C. Perspective (n): quan tiền điểm

Dịch nghĩa: Sự cắt sút nguồn bỏ ra đã đẩy công việc của 10% người công nhân của bang vào cầm cố nguy hiểm.

Question 27: One by one, the stars appeared in the sky.

A. Broke out B. Blossomed C. Vanished D. Performed Đáp án C. Vanished

Giải thích: appeared - appear (v): xuâ"t hiện tại >

A. Break out (v): bùng phát (chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh,..)

B. Blossom (v): bừng nở, nở rộ

D. Perform (v): biểu diễn, thực hiện

Dịch nghĩa: lần lượt từng ngôi sao một xuất hiện trên thai trời.

Question 28: Pure water is often a fairly rare commodity that requires significant energy to produce. A. Contaminated B. Clean C. Unadulterated D. Flawless Đáp án A. Contaminated

Giải thích: pure (adj): tinh khiết, nguyên chất >

B. Clean (v)/ (adj): vệ sinh dọn/ không bẩn sẽ

C. Adulterate (v): làm nhiễm bẩn => unadulterated (adj): chưa bị lây nhiễm bẩn

D. Flawless (adj): không tì vết.

Dịch nghĩa: Nước trong sáng thường là 1 trong loại hàng hóa khá hiếm mà phải nhiều năng lượng để sản xuất.

Question 29: The loss of his journals had caused him even more sorrow than his retirement from the military six years earlier.

A. Joy B. Ympathy C. Grief D. Comfort Đáp án A. Joy

Giải thích: sorrow (n): nỗi bi thiết phiền >

Các câu trả lời khác:

B. Sympathy (n): sự cảm thông

C. Grief (n): nỗi bi đát sâu sắc

D. Comfort (n): sự an ủi, xoa dịu

Dịch nghĩa: bài toán mất mát đa số ghi chép của bản thân mình đã gây cho anh ta những nỗi bi thảm phiền hơn hết việc nghỉ hưu từ quân team sáu năm về trước.

Question 30: Travel insurance is sometimes mistaken for temporary health insurance, but the two are actually different.

A. Mutable B. Transitory C. Passing D. Permanent Đáp án D. Permanent

Giải thích: temporary (adj): tạm thời >

Các giải đáp khác:

A. Mutable (adj): ko kiên định, tất cả thề ráng đổi

B. Transitory (adj): trợ thì thời, ngắn ngủi

C. Passing (adj): nháng qua

Dịch nghĩa: Bảo hiểm du ngoạn thỉnh thoảng bị nhầm lẫn với bảo hiểm sức mạnh tạm thời, nhưng thực ra chúng là không giống nhau.

Question 31: I said thanks for the opportunity to lớn talk và for the interview that was courteous, in my opinion.

A. Meaningless B. Clumsy C. Rude D. Awkward Đáp án C. Rude

Giải thích: courteous (adj): lịch sự, lịch sự và trang nhã >

A. Meaningless (adj): vô nghĩa

B. Clumsy (adj): hậu đậu, lề mề về

D. Awkward (adj): hậu đậu về, lóng ngóng

Dịch nghĩa: Tôi cảm ơn vì chưng đã có thời cơ nói chuyện và triển khai cuộc bỏng vấn lịch sự này.

Question 32: Teachers are still getting used khổng lồ the latest upheavals in the education system. A. Alterations B. Stagnation C. Disruptions D. Inappropriateness Đáp án B. Stagnation

Giải thích: upheaval (n): bước ngoặt, sự gửi biến, sự đổi khác lớn >

Các câu trả lời khác:

A. Alteration (n): sự cầm đổi

c. Disruption (n): sự phá vỡ

D. Inappropriateness (n): sự ko phù hợp

Dịch nghĩa: các giáo viên vẫn đang cầm cố làm quen dần với những biến đổi mới nhất trong khối hệ thống giáo dục.

Question 33: His disappointment in the World Championships provided the necessary impetus khổng lồ give everything for this final race.

A. Pressure B. Inducement C. Hurdle D. Incentive Đáp án c. Hurdle

Giải thích: impetus (n): sự thúc đẩy, hễ lực >

A. Pressure (n): mức độ ép, áp lực

B. Inducement (n): sự khích lệ

D. Incentive (adj, n): mang tính chất khích lệ, sự khích lệ.

Dịch nghĩa: Sự bế tắc của anh ta trong giải Vô địch trái đất đã mang về cho anh ta rượu cồn lực quan trọng để đùa hết mình cho trận đua ở đầu cuối này.

Question 34: Ludwig van Beethoven was one of the great composers in the history of music. A. Outstanding B. Influential C. Reliable D. Unknown Đáp án D. Unknown

Giải thích: great = outstanding (adj): lớn, khá nổi bật >

A. Outstanding (adj): nổi bật

B. Influential (adj): có hình ảnh hưởng

C. Reliable (adj): đáng tin cậy

Dịch nghĩa: Ludwig van Beethoven là giữa những nhà soạn nhạc mũm mĩm trong lịch sử dân tộc nền âm nhạc thế giới.

Question 35: Inadequate supply of oxygen khổng lồ the blood can cause death within minutes. A. Sufficient B. Rich C. Nonexistent D. Useful Đáp án A. Sufficient

Giải thích: inadequate (adj): không được >

Các câu trả lời khác:

B. Rich (adj): nhiều có

C. Nonexistent (adj): không tồn tại

D. Useful (adj): gồm ích

Dịch nghĩa: Sự hỗ trợ thiếu ô-xi cho tới máu hoàn toàn có thể gây ra chết choc trong vài ba phút.

Question 36: I’ll have to whisper to lớn you, otherwise he will hear.

A. Shout B. Say C. Talk D. Whistle Đáp án A. Shout

Giải thích: whisper (v): thì thầm >

Các lời giải khác:

B. Say (v): nói

c. Talk (v): nói chuyện, tán gẫu

D. Whistle (v): huýt sáo

Dịch nghĩa: Tớ đề nghị nói âm thầm với cậu, nếu như không anh ta vẫn nghe thấy mất.

Question 37: Unless you water your indoor plants regularly and give them the necessary vitamins, you can"t expect them to look healthy.

A. Outdoor B. Front-door C. Door D. Side-door Đáp án A. Outdoor

Giải thích: indoor (adj): trong công ty >

Các đáp án khác:

B. Front-door: cửa ngõ trước

C. Door: cửa

D. Side-door: cửa bên

Dịch nghĩa: nếu như khách hàng không tưới nước cho cây cối trong nhà liên tiếp và cung ứng cho chúng rất nhiều vitamin thiết yếu thì bạn chẳng thể nào trông đợi chúng đang tươi xuất sắc đâu.

Question 38: I cannot understand why she did that, it really doesn"t địa chỉ cửa hàng up.

A. Doesn"t calculate B. Is easy to lớn understand C. Doesn"t make sense D. Makes the wrong addition

Đáp án B. Is easy to understand

Giải thích: doesn"t địa chỉ up = doesn"t make sense: ko có chân thành và ý nghĩa gì >

Các đáp án khác:

A. Doesn"t calculate: không tình toán

c. Doesn"t make sense: không có chân thành và ý nghĩa gì

D. Makes the wrong addition: thêm đông đảo thứ sai lầm

Dịch nghĩa: Tôi không thể hiểu vì sao cô ấy lại có tác dụng thế, nó thực thụ không có chân thành và ý nghĩa gì cả.

Question 39: As a newspaper reporter, she always wanted khổng lồ get information at first hand. A. Directly B. Indirectly C. Slowly D. Easily Đáp án B. Indirectly

Giải thích: at first hand = directly: trực tiếp >

Các lời giải khác:

A. Directly (adv): trực tiếp

C. Slowly (adv): đủng đỉnh chạp

D. Easily (adv): dễ dàng

Dịch nghĩa: là 1 nhà báo, cô ấy luôn luôn ao ước lấy thông tin một phương pháp trực tiếp.

Question 40: The consequences of the typhoon were disastrous due to lớn the lack of precautionary measures.

A. Physical B. Damaging C. Beneficial D. Severe Đáp án c. Beneficial

Giải thích: disastrous (adj): mang ý nghĩa thảm họa, có hại >

A. Physical (adj): về phương diện thể chất

B. Damaging (adj): tất cả hại

C. Severe (adj): tự khắc nghiệt

Dịch nghĩa: kết quả của cơn sốt thật khốc liệt cũng chính vì thiếu những biện pháp dự phòng.

Question 41: He was refused to lớn admission to ANZ Banking Group because of having a dragon tattoo on his left hand.

A. Granted B. Acquiesced C. Denied D. Appealed Đáp án A. Granted

Giải thích: refuse: phủ nhận X grant: nhận, trao tặng

Các câu trả lời khác:

A. Acquiesce (v): bằng lòng, ưng thuận

C. Deny (v): lấp nhận

D. Appeal(v): hấp dẫn, lôi cuốn

Dịch nghĩa: Anh ta bị từ chối nhận vào ngân hàng ANZ cũng chính vì có một dấu xăm hình rồng trên cánh tay trái.

Question 42: In big cities, animals should be kept under control.

A. Out of order B. Out of hand C. Out of discipline D. Out of dispute

Đáp án C. Out of hand

Giải thích: under control: bên dưới tầm điều hành và kiểm soát >

A. Out of order: hỏng/ không nên thủ tục

B. Out of discipline: không kỉ luật

D. Không có out of dispute

Dịch nghĩa: Ở những thành phố lớn, động vật nên được kiểm soát.

Question 43: The company is very successful in releasing a new en product, which contains no artificial colors.

A. Artful B. False C. Natural D. Factitious Đáp án C. Natural

Giải thích: artificial (adj): trả mạo, tự tạo >

Các giải đáp khác:

A. Artful (adj): khéo léo

B. False = artifical (adj): giả, dìm tạo

D. Factitious (adj): mang tạo, ko thành thật

Dịch nghĩa: công ty rất thành công xuất sắc trong việc đưa ra một mặt hàng mới toanh theo nhu cầu người tiêu dùng mà không đựng phẩm màu sắc nhân tạo.

Question 44: Although the smell is repulsive khổng lồ people, it attracts flies & other insects, which the carnivorous plant then feeds upon.

A. Loathsome B. Normal C. Offensive D. Attractive Đáp án D. Attractive

Giải thích: attractive (adj): hấp dẫn >

Các đáp án khác: A. Loathsome (adj): đáng ghét

B. Normal (adj): bình thường

C. Offensive (adj): gớm tởm

Dịch nghĩa: tuy nhiên có mùi giận dữ với nhỏ người, nhưng mà cây nạp năng lượng thịt lại đắm đuối ruồi với những côn trùng nhỏ khác nhằm rồi tiếp nối ăn giết chúng.

Question 45: In many countries, military service is obligatory.

A. B. C. D. Đáp án C. Voluntary

Giải thích: obligatory (adj): đề nghị >

Các giải đáp khác:

A. Encouraged (adj): được khuyến khích

B. Compulsory = obligatory (adj): bắt buộc

D. Mandatory (adj): bắt buộc

Dịch nghĩa: Ở rất nhiều nước, nhiệm vụ quân sự là bắt buộc.

Question 46: We ought lớn keep these proposals secret from the chairman for the time being. A. Frequented B. Lively C. Revealed D. Accessible Đáp án c. Revealed

Giải thích: secret (adj): kín đáo >

Các giải đáp khác:

A. Frequented (adj): thường xuyên

B. Lively (adj): sinh động

D. Accessible (adj): hoàn toàn có thể chạm tới được

Dịch nghĩa: trong lúc này, bọn họ nên giữ kín về những lời khuyên với chủ tịch hội đồng.

Question 47: Now, when so many frogs were killed, there were more & more insects. A. Lesser & lesser B. Fewer và fewer C. Lesser & fewer D. Less & less Đáp án B. Fewer and fewer

Giải thích: more và more: càng những >

A. Không tồn tại lesser & lesser

C. Không tồn tại lesser và fewer

D. Less & less + N (không đếm được): ngày càng ít

Dịch nghĩa: tính từ lúc khi có nhiều ếch bị giết, ngày càng có khá nhiều côn trùng.

Question 48: Certain courses are compulsory; others are optional.

A. Voluntary B. Không tính tiền C. Pressure D. Mandatory Đáp án D. Mandatory

Giải thích: optional (adj): tùy, được sàng lọc X mandatory (adj): bắt buộc các đáp án khác:

A. Voluntary (adj): tình nguyện

B. Miễn phí (adj): từ do

C. Pressure (n): áp lực

Dịch nghĩa: một trong những khóa học tập là bắt buộc, mọi môn còn lại là từ bỏ chọn.

Question 49: One often expends far more energy in marathon run than expected. A. Exhausts B. Consumes C. Spends D. Reserves Đáp án D. Reserves

Giải thích: expend (v): sử dụng hết, cạn khiếu nại >

A. Exhaust (v): cạn kiệt

B. Consume (v): tiêu dùng

C. Spend (v): sử dụng

Dịch nghĩa: số đông người thường được sử dụng hết nhiều tích điện trong lúc chạy marathon hơn bọn họ nghĩ. Question 50: We left new york when I was six, so my recollections of it are rather taint.

A. Clear B. Explicable C. Ambiguous D. Unintelligible Đáp án A. Clear

Giải thích: faint (adj): mờ nhạt, ko rõ >

Các lời giải khác:

B. Explicable (adj): hoàn toàn có thể giải thích được

C. Ambiguous (adj): mơ hồ, cạnh tranh hiều

D. Unintelligible (adj): khó khăn hiểu

Dịch nghĩa: shop chúng tôi rời khỏi new york từ khi tôi 6 tuổi; vị vậy, trí nhớ của tôi về thành phố new york khá là nhạt nhòa.

180 câu bài tập từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa giờ đồng hồ Anh hay gồm đáp án giải thích chi tiết. Tư liệu môn giờ Anh này rất phù hợp cho chúng ta học sinh ôn thi THPT giang sơn môn Anh với cả các bạn sinh viên luyện thi TOIEC. Hi vọng tài liệu này vẫn được các bạn đón nhấn và phân tách sẻ. Quý thầy cô với các bạn cũng có thể tải file PDF qua LINK không hề thiếu ở cuối bài bác viết

Bài 1: Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He was asked to lớn account for his presence at the scene of crime.

A. complain B. exchange C. explain D. arrange

=> KEY C: account for = explain = phân tích và lý giải cho

A. Phàn nàn B. Dàn xếp C. Lý giải D. Sắp tới xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects B. symptoms C. hints D. demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

A. Tác động B. Triệu triệu chứng C. Nhắc nhở D. Luận chứng


*

180 câu bài tập từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa giờ đồng hồ Anh hay câu trả lời giải thích


Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A. reasonable B. acceptable C. pretty high D. wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = hay vời

A. Phù hợp B. Bao gồm thể gật đầu đồng ý C. Không hề nhỏ D. Tốt vời

 Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: Because Jack defaulted on his loan, the ngân hàng took him lớn court.

A. failed to pay B. paid in full C. had a bad personality D. was paid much money

=> KEY B: defaulted = vỡ vạc nợ, phá sản

A. Cần yếu trả nợ B. Thanh toán đầy đủ C. Tính xấu D. Trả không ít tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A. elicited B. irregular C. secret D. legal

=> KEY D: illicit = bất phù hợp pháp

A. Lộ ra B. Không bình thường C. Bí mật D. Hòa hợp pháp


Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The government is not prepared to tolerate this situation any longer.

A. look down on B. put up with C. take away from D. give on to

=> KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng đựng A là tự trái nghĩa: xem thường ai, khinh miệt

B là từ đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly remember talking to lớn him in a chance meeting last summer.

A. unplanned B. deliberate C. accidental D. unintentional

=> KEY B: a chance = bất ngờ, vô tình

A. Không có kế hoạch B. Cố kỉnh ý C. Tình cờ D. Không chủ ý

 Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line và thought I was home and dry.

A. hopeless B. hopeful C. successful D. unsuccessful

=> KEY C: home and dry = have been successful = thành công

A. Tuyệt vọng B mong muốn C. Thành công xuất sắc D. Thất bại

Câu 2: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=> KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. Hiện trang bị B. Vật dụng gốm C. Thảm D. Dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to lớn recognize their potential.

A. accidents B. misunderstandings C. incidentals D. misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = rủi ro ro

A. Tai nạn đáng tiếc B. Hiểu lầm C. Giá thành phát sinh D. Bất hạnh


Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: The shop assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A. disgusted B. puzzled C. angry D. upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A. Ghét bỏ B. Bối rối, lo âu C. Tức giận D. Cực nhọc chịu

Câu 2: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A. wasn’t happy B. didn’t want khổng lồ see C. didn’t show surprise D. didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = ko ngạc nhiên, không xẩy ra shock

A. Không vui B. Không muốn nhìn C. Không không thể tinh được D. Ko quan tâm

Câu 3: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.

A. casual B. significant C. promiscuous D. aggressive

=> KEY B: prominent = nổi bật, đáng chú ý

A. Thông thường B. đáng để ý C. Phiền phức D. Tích cực

 Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: The International Organizations are going lớn be in a temporary way in the country.

A. soak B. permanent C. complicated D. guess

=> KEY B: temporary = tạm thời thời

A. Ngấm B. Vĩnh viễn C. Phức tạp D. Khách hàng mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A. expensive B. complicated C. simple và easy lớn use D. difficult lớn operate

=> KEY C: sophisticated = tinh vi, phức tạp

A. đắt đỏ B. Phức hợp C. đơn giản và dễ dàng và dễ sử dụng D. Khó khăn hoạt động


Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: Tourists today flock to see the two falls that actually constitute Niagara falls.

A. Come without knowing what they will see

B. Come in large numbers

C. Come out of boredom

D. Come by plane

=> KEY B: flock = tụ tập, giao hội thành bầy

A. Cứ đi nhưng mà không cần vồ cập những gì họ sẽ thấy

 B. đi với số lượng lớn

 C. Kiêng sự nhàm chán

D. đi bằng máy bay

Câu 2: Around 150 B.C. The Greek astronomer Hipparchus developed a system lớn classify stars according to brightness.

A. record B. shine C. categorize D. diversify

=> KEY C: classify = phân loại

A. Thu thanh B. Thắp sáng C. Phân các loại D. Nhiều dạng

Câu 3: She is always diplomatic when she đơn hàng with angry students.

A. strict B. outspoken C. firm D. tactful

=> KEY D: diplomatic = khôn khéo

A. Ngặt nghèo B. Thẳng thắn C. Kiên định D. Khôn khéo

 Bài 8: Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in the following sentences.

Câu 1: In remote communities, it’s important khổng lồ replenish stocks before the winter sets in.

A. remake B. empty C. refill D. repeat

=> KEY B: replenish (làm đầy) >discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. clear B. obvious C. thin D. insignificant

=> KEY D:

discernible (có thể dấn thức rõ, rất có thể thấy rõ) >Bài 9: Choose the word that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in the following questions

 Câu 1: Roget’s Thesaurus, a collection of English words & phrases, was originally arranged by the ideas they express rather than by alphabetical order.

A. restricted B. as well as C. unless D. instead of

=> KEY D: rather than ( hơn là ) = instead of ( rứa vì)

Nghĩa các từ khác: unless + clause = nếu như không ; as well as = cũng như; restricted = bị hạn chế

Câu 2: With the dawn of space exploration, the notion that atmospheric conditions on Earth may be unique in the solar system was strengthened.

A. outcome B. continuation C. beginning D. expansion

=> KEY C: dawn = beginning : sự bắt đầu

Nghĩa các từ khác: expansion = sự mở rộng; continuation = sự tiếp diễn; outcome = hậu quả

Câu 3: Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

A. arrive B. return C. enter D. visit

=> KEY A: turn up = arrive : đến

Nghĩa những từ khác: visit = thăm; enter =vào; return = tảo về

 Bài 10: Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This tapestry has a very complicated pattern.

A. obsolete B. intricate C. ultimate D. appropriate

=> KEY B: complicated = phức tạp

A. Chướng ngại vật vật B. Phức tạp C. Cuối cùng D. Yêu thích hợp


Câu 2: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads and camped along the tracks.

A. veterans B. tyros C. vagabonds D. zealots

=> KEY C: wanderers = người bộ hành, kẻ lang thang

A. Cựu binh sĩ B. Ngừoi new vào nghề C. Kẻ lang thang D. Người cuồng tín

Câu 3: We decided to lớn pay for the furniture on the installment plan.

A. monthly payment B. cash và carry C. credit thẻ D. piece by piece

=> KEY A: installment = trả góp

A. Trả tiền các tháng B. Tiền khía cạnh C. Thẻ tín dụng thanh toán D. Từng mảnh

Câu 4: The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making applications to the University, and extending their visas.

A. hectic B. eccentric C. fanatic D. prolific

=> KEY A: very busy = cực kỳ bận rộn

A. Bận bịu B. Lập dị C. Hấp dẫn D. Sung mãn

Câu 5: The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.

A. heatware B. harvest C. summer D. aridity

=> KEY D: drought = hạn hán

A. Sức hot B. Hoa màu C. Ngày hè D. Khô khan

 Bài 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: When their rent increased from 200 lớn 400 a month, they protested against such a tremendous

increase.

A. light B. huge C. tiring D. difficult

=> KEY B: tremendous = lớn

A. Sáng B. Mập mạp C. Căng thẳng mệt mỏi D. Nặng nề khăn

Câu 2: In 1952, Akihito was officially proclaimed heir lớn the Japanese throne.

A. installed B. declared C. denounced D. advised


=> KEY B: proclaimed = tuyên bố

A. Cài đặt B. Tuyên cha C. Lên án D. Khuyên

Câu 3: The augmentation in the population has created a fuel shortage.

A. increase B. necessity C. demand D. decrease

=> KEY A: augmentation = tăng thêm

A. Tăng B. Cần thiết C. Yêu cầu D. Giảm

 Bài 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: She had a cozy little apartment in Boston.

A. uncomfortable B. warm C. lazy D. dirty

=> KEY A: cozy = nóng cúng, nhân tiện nghi

A. Không thoải mái và dễ chịu B. ấm áp C. Lười nhác D. Bụi bẩn

Câu 2: He was so insubordinate that he lost his job within a week.

A. fresh B. disobedient C. obedient D. understanding

=> KEY C: insubordinate = ngỗ nghịch, không tuân theo

A. Tươi bắt đầu B. Ngỗ ngược C. Biết nghe lời D. Am hiểu

 Bài 13: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: There is growing concern about the way man has destroyed the environment.

A. ease B. attraction C. consideration D. speculation

=> KEY A: concern = liên quan, quan tiền tâm

A. Giảm sút B. Ham C. Cẩn thận D. Thu hút, hấp dẫn

Câu 2: Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.

A. large quantity B. small quantity C. excess D. sufficiency

=> KEY B: abundance = dư thừa, phong phú

A. Số lượng nhiều B. Con số ít C. Dư quá D. đầy đủ


Bài 14: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now.

A. willing B. sturdy C. wise D. eager

=> KEY C: sage = khôn, thận trọng

A. Chuẩn bị B. Khỏe mạnh C. Khôn ngoan D. Háo hức

Câu 2: A mediocre student who gets low grades will have trouble getting into an Ivy League college.

A. average B. lazy C. moronic D. diligent

=> KEY A: mediocre = tầm thường

A. Trung bình B. Lười nhác C. Khờ đần độn D. Siêng năng

Câu 3: The politician’s conviction for tax fraud jeopardized his future in public life.

A. rejuvenated B. penalized C. jettisoned D. endangered

=> KEY D: jeopardized = gây nguy hiểm

A. Trẻ hoá B. Vạc C. Vứt bỏ D. Nguy hiểm

 Bài 15: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding at B. holding back C. holding khổng lồ D. holding by

=> KEY B: holding by/ at/ to = ủng hộ, tiếp tục cho ai làm cho gì

 holding back = prevent sb from doing st = ngăn cản ai làm cho gì

 Câu 2: The distinction between schooling và education implied by this remark is important.

A. explicit B. implicit C. obscure D. odd

=> KEY A: imply = hàm ý

A. Ví dụ B. Tiềm tàng C. Che khuất D. Trong xó


Bài 16: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation lớn work.

A. uncomfortable B. responsive C. calm D. miserable

=> KEY C: irritable = cáu kỉnh, khó chịu

A. Không dễ chịu và thoải mái B. đáp ứng nhu cầu C. Bình tĩnh D. Khốn khổ

Câu 2: Population growth rates vary among regions và even among countries within the same region.

A. restrain B. stay unchanged C. remain unstable D. fluctuate

=> KEY B: vary = làm cho đổi thay đổi

A. Khiên chế B. Không nỗ lực đổi  C. Vẫn không đúng định  D. Thay đổi động

 Bài 17: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate. A. B. C. D. matter

A. situation B. attention C. place D. matter

=> KEY A: instance = trường hợp

A. Trường hợp, trường hợp B. Tham dự C. địa điểm D. Vấn đề

Câu 2: He had never experienced such discourtesy towards the president as it occurred at the annual meeting in May.

A. politeness B. rudeness C. encouragement D. measurement

=> KEY B: discourtesy = không định kỳ sự

A. Lễ phép B. Tục tằn C. Khích lệ D. đo lường

Câu 3: Parents interpret facial và vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.

A. translate B. understand C. read D. comprehend

=> KEY B: interpret = giải thích, hiểu

A. Dịch B. Gọi C. Phát âm D. Thấu hiểu


Bài 18: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.


Câu 1: Unless the two signatures are identical, the bank won’t honor the check.

A. similar B. different C. fake D. genuine

=> KEY B: identical = giống hệt nhau

A. Giống như nhau B. Khác nhau C. Giả D. Song sinh

Câu 2: Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.

A. supporting B. impugning C. advising D. denying

=> KEY B: advocating = ủng hộ

A. Cỗ vũ B. Phản đối C. Trả lời D. Tự chối

 Bài 19: Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the italic part in each of the following questions

 Câu 1: He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.

A. didn’t show surprise B. didn’t want to lớn see

C. didn’t care D. wasn’t happy

=> KEY A: didn’t bat an eye = không mấy không thể tinh được / không xẩy ra shock

A. Không ngạc nhiên B. Không thích nhìn

C. Không ân cần D. Không vui

Câu 2: The notice should be put in the most conspicuous place so that all the students can be well- informed.

A. popular B. suspicious C. easily seen D. beautiful

=> KEY C: conspicuous = dễ thấy, hiển nhiên

A. Thông thường B. Ngờ vực C. Dễ thấy D. đẹp

Câu 3: I think we have solved this problem once & for all.

Xem thêm: Nghẹn Khóc Trước Gia Cảnh Của Nữ Sát Thủ Tuổi 16 Tuổi Và Lời Thú Tội Lạnh Lùng

 A. forever B. for goods C. temporarily D. in the end

=> KEY A: once and for all = ngay chớp nhoáng hoàn thành

A. Vĩnh viễn B. Tốt C. Trong thời điểm tạm thời D. Cuối cùng

 Bài 20: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.