+ cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;

+ cửa hàng 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Trường đại học ngoại thương đà nẵng

Điện thoại: 0236.3699324 / 0236.3699335

I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2023 THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH

Tổng tiêu chí (dự kiến): 37

TT

Tên ngành - chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

Môn văn hóa truyền thống kỳ thi HSG cấp cho quốc gia

1

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7140231

2

Tiếng Anh

2

Sư phạm tiếng Pháp

7140233

2

Tiếng Pháp

3

Sư phạm tiếng Trung Quốc

7140234

2

Tiếng Trung Quốc

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

4

Tiếng Anh

5

Ngôn ngữ Nga

7220202

2

Tiếng Nga

6

Ngôn ngữ Pháp

7220203

2

Tiếng Pháp

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

4

Tiếng Trung Quốc

8

Ngôn ngữ Nhật

7220209

4

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

4

10

Ngôn ngữ Thái Lan

7220214

2

11

Quốc tế học

7310601

4

Địa Lý, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh

12

Đông phương học

7310608

4

Địa Lý, kế hoạch sử, giờ Anh, tiếng Trung

13

Ngôn ngữ Anh

7220201KT

1

Tiếng Anh Đào chế tạo ra tại Phân hiệu Đại học tập Đà Nẵng tại Kon
Tum

Đối tượng xét tuyển:

(1) hí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đạt giải Nhất, Nhì, bố các môn văn hóa trong kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp quốc gia. Xét giải HSG QG thuộc các năm: 2021, 2022, 2023.

(2) những quy định không giống theo quy định của bộ giáo dục.

Riêng đối với các ngành sư phạm, thí sinh rất cần phải đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của những ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên do bộ GD&ĐT luật pháp trong quy định tuyển sinh hiện hành, rõ ràng là : thí sinh phải bao gồm học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI THPT

Tổng ngân sách chi tiêu xét tuyển: 886

TT

Tên ngành - siêng ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hòa hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7140231

23

1. Văn + Toán + giờ Anh*2

1. D01

2

Sư phạm tiếng Pháp

7140233

6

1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Pháp*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D03 2. D96 3. D78

3

Sư phạm tiếng Trung Quốc

7140234

6

1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Trung*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D04 2. D96 3. D78

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

473

1. Văn + Toán + tiếng Anh*2 2. Toán + Lí + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2

1. D01 2. A01 3. D96 4. D78

5

Ngôn ngữ Nga

7220202

38

1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nga*2 2. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 3. Văn + KHXH + tiếng Anh*2

1A. D01 1B. D02 2. D96 3. D78

6

Ngôn ngữ Pháp

7220203

43

1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D03 2. D96 3. D78

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

82

1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Trung*2 2A. Văn + KHXH + giờ Trung*2 2B. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D04 2A. D83 2B. D78

8

Ngôn ngữ Nhật

7220209

49

1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nhật*2

1A. D01 1B. D06

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

49

1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Hàn*2 2. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 3. Văn + KHXH + tiếng Anh*2

1A. D01 1B. DD2 2. D96 3. D78

10

Ngôn ngữ Thái Lan

7220214

13

1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Văn + Địa lý + giờ đồng hồ Anh*2 3. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ Anh*2

1. D01 2. D15 3. D96 4. D78

11

Quốc tế học

7310601

59

1. Văn + Toán + giờ Anh*2 2. Toán + Sử + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + KHXH + tiếng Anh*2

1. D01 2. D09 3. D96 4. D78

12

Đông phương học

7310608

31

1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Nhật*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + giờ Anh*2

1A. D01 1B. D06 2. D96 3. D78

13

Ngôn ngữ Anh (Đào chế tác tại Kon Tum)

7220201KT

14

1. Văn + Toán + giờ Anh*2 2. Toán + Lí + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ Anh*2

1. D01 2. A01 3. D96 4. D78

Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm:

Ưu tiên môn Tiếng Anh so với các ngành SP giờ Anh, ngữ điệu Anh, ngôn ngữ Thái Lan, thế giới học

Điểm chuẩn chỉnh giữa những tổ hợp:

- các ngành SP giờ đồng hồ Pháp, SP giờ đồng hồ Trung Quốc, ngôn từ Nga, ngôn từ Pháp, ngôn ngữ Nhật: tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ thích hợp còn lại sau thời điểm quy về thang điểm 30.

- Ngành ngôn từ Trung Quốc: tổng hợp 1B, tổ hợp 2A thấp hơn 0,5 so với những tổ phù hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30.

- những ngành khác: bằng nhau

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào:

- các ngành Sư phạm: Theo quy định của bộ GD0ĐT

- các ngành khác: Theo luật hiện hành cùng được chào làng sau lúc có công dụng kỳ thi.

Ghi chú:

- con số tối thiểu mở lớp là đôi mươi sinh viên, các trường hợp quan trọng đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định

- tham khảo tổ phù hợp môn trong hạng mục tổ hợp của cục GDDT

- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn ko nhân hệ số + Điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng người tiêu dùng

- Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn với hệ số khớp ứng mỗi môn, rồi quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng

III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO HỌC BẠ

Tổng ngân sách chi tiêu xét tuyển: 461

TT

Tên ngành - chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ phù hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Sư phạm giờ Anh

7140231

11

1. Văn + Toán + giờ Anh*2

1. D01

2

Sư phạm giờ Pháp

7140233

4

1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Pháp*2 2. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3 Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D03 2. D10 3. D15

3

Sư phạm tiếng Trung Quốc

7140234

4

1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Trung*2 2. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D04 2. D10 3. D15

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

234

1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán + Lí + giờ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ Anh*2 4. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2

1. D01 2. A01 3. D10 4. D15

5

Ngôn ngữ Nga

7220202

20

1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nga*2 2. Toán + Địa + giờ Anh*2 3. Văn + Sử + giờ đồng hồ Anh*2

1A. D01 1B. D02 2. D10 3. D14

6

Ngôn ngữ Pháp

7220203

24

1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Pháp*2 2. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3. Văn + Địa + giờ Anh*2

1A. D01 1B. D03 2. D10 3. D15

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

44

1A. Văn + Toán + giờ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Trung*2 2A. Văn + Địa + giờ đồng hồ Trung*2 2B. Văn + Địa + giờ Anh*2

1A. D01 1B. D04 2A. D45 2B. D15

8

Ngôn ngữ Nhật

7220209

27

1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ đồng hồ Nhật*2 2. Toán + Địa + giờ Anh*2

1A. D01 1B. D06 2. D10

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

27

1A. Văn + Toán + tiếng Anh*2 1B. Văn + Toán + giờ Hàn*2 2. Toán + Địa + giờ Anh*2 3. Văn + Sử + giờ Anh*2

1A. D01 1B. DD2 2. D10 3. D14

10

Ngôn ngữ Thái Lan

7220214

8

1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ Anh*2 4. Văn + Sử + giờ đồng hồ Anh*2

1. D01 2. D15 3. D10 4. D14

11

Quốc tế học

7310601

32

1. Văn + Toán + tiếng Anh*2 2. Toán + Sử + giờ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ Anh*2 4. Văn + Sử + giờ đồng hồ Anh*2

1. D01 2. D09 3. D10 4. D14

12

Đông phương học

7310608

18

1A. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 1B. Văn + Toán + tiếng Nhật*2 2. Toán + Sử + tiếng Anh*2 3. Văn + Sử + tiếng Anh*2 4. Toán + Địa + tiếng Anh*2

1A. D01 1B. D06 2. D09 3. D14 4. D10

13

Ngôn ngữ Anh

(Đào chế tạo ra tại Kon Tum)

7220201KT

8

1. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán Lí + giờ Anh*2 3. Toán + Địa + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + Địa + giờ Anh*2

1. D01 2. A01 3. D10 4. D15

Tiêu chí phụ so với các thí sinh bằng điểm:

Ưu tiên môn Tiếng Anh so với các ngành: SP giờ đồng hồ Anh, ngữ điệu Anh, ngôn ngữ Thái Lan, quốc tế học.

Điểm chuẩn chỉnh giữa các tổ hợp:

- những ngành SP giờ đồng hồ Pháp, SP giờ đồng hồ Trung Quốc, ngôn từ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nhật: tổng hợp 1B thấp rộng 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau thời điểm quy về thang điểm 30.

- Ngành ngữ điệu Trung Quốc: tổ hợp 1B, tổ hợp 2A thấp rộng 0,5 so với các tổ vừa lòng còn lại sau thời điểm quy về thang điểm 30.

- những ngành khác: bằng nhau

Ngưỡng ĐBCL đầu vào:

- các ngành Sư phạm: Theo quy định của bộ GD-ĐT, nắm thể: thí sinh phải tất cả học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

- những ngành khác; Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển trường đoản cú 18,00 điểm trở lên.

Ghi chú:

- số lượng tối thiểu mở lớp là đôi mươi sinh viên, các trường hợp quan trọng do Hiệu trưởng quyết định

- thủ tục xét học bạ chỉ giành riêng cho các thí sinh đã tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023

- Điểm môn học tập trong tổng hợp xét tuyển là trung bình cùng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 cùng HK1 lớp 12, làm cho tròn đến 2 chữ số thập phân.

- xem thêm tổ thích hợp môn trong hạng mục tổ hợp của bộ GDDT

- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn ko nhân thông số + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn với hệ số khớp ứng mỗi môn, rồi quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng

- Môn nước ngoài ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chủ yếu (ngoại ngữ 1) ghi trong học bạ

IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG

Tổng tiêu chuẩn xét tuyển: 362

TT

Tên ngành - chăm ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

Nhóm xét tuyển

1

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7140231

9

1,2,3,4,5

2

Sư phạm giờ Pháp

7140233

3

1,2,3,4,5

3

Sư phạm giờ Trung Quốc

7140234

3

1,2,3,4,5

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

187

1,2,3,4,5

5

Ngôn ngữ Nga

7220202

16

1,2,3,4,5

6

Ngôn ngữ Pháp

7220203

18

1,2,3,4,5

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

33

1,2,3,4,5

8

Ngôn ngữ Nhật

7220209

21

1,2,3,4,5

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

21

1,2,3,4,5

10

Ngôn ngữ Thái Lan

7220214

6

1,2,3,4,5

11

Quốc tế học

7310601

25

1,2,3,4,5

12

Đông phương học

7310608

14

1,2,3,4,5

13

Ngôn ngữ Anh

(Đào tạo ra tại Kon Tum)

7220201KT

6

1,2,3,4,5

Nguyên tắc xét tuyển: chào làng sau.

Ghi chú:

- số lượng tối thiểu mở lớp là trăng tròn sinh viên, những trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định

V. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI ĐGNL CỦA ĐHQG TP. HCM

Tổng chi phí xét tuyển: 79

TT

Tên ngành - siêng ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

1

Ngôn ngữ Anh

7220201

46

2

Ngôn ngữ Nga

7220202

4

3

Ngôn ngữ Pháp

7220203

3

4

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

7

5

Ngôn ngữ Nhật

7220209

4

6

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

4

7

Ngôn ngữ Thái Lan

7220214

1

8

Quốc tế học

7310601

6

9

Đông phương học

7310608

3

10

Ngôn ngữ Anh

7220201KT

1

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu

Ngưỡng ĐBCL đầu vào:

1. Tổng điểm bài xích thi review năng lực đạt từ bỏ 600 điểm trở lên.

2. Điểm trung bình bình thường môn ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 thpt đạt từ bỏ 6.5 trở lên. Điểm môn ngoại ngữ đem từ học bạ.

Ghi chú:

- số lượng tối thiểu mở lớp là đôi mươi sinh viên, các trường hợp đặc biệt quan trọng do Hiệu trưởng quyết định

- cách thức xét tuyển theo tác dụng thi reviews năng lực chỉ dành riêng cho các thí sinh đã tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023

- Môn nước ngoài ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) ghi trong học bạ

A. GIỚI THIỆU

Tên trường: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: University of Foreign Language Studies - The University of da Nang (UFLS)Mã trường: DDFLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đại học - tại chức
Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
ufl.udn.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

Theo quy định của bộ GD&ĐT cùng kế hoạch của nhà trường.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh bên trên cả nước.

4. Cách thức tuyển sinh

4.1. Phương thức 1: Tuyển trực tiếp theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo

4.2. Cách làm 2 : Xét tuyển chọn theo đề án của ngôi trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng

Xét tuyển chọn vào toàn bộ các ngành giảng dạy của trường. Riêng so với các ngành sư phạm (Sư phạm giờ Anh, Sư phạm giờ Pháp với Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc), ngoài các điều khiếu nại nêu bên dưới, thí sinh rất cần được đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào của những ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên do cỗ GD&ĐT nguyên lý trong quy chế tuyển sinh 2020, ví dụ là: thí sinh phải tất cả học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi. Đối với những ngành xung quanh sư phạm, ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào được quy định mặt dưới.

Trong trường hợp các thí sinh thuộc thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu đã chào làng thì sử dụng tiêu chuẩn để xét tuyển chọn theo sản phẩm công nghệ tự như sau:(1) thiết bị tự các Nhóm, (2) điểm vừa phải HK1 năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên được khẳng định theo khí cụ hiện hành với được quy thay đổi theo thang điểm 10.

a. Nhóm 1: thí sinh đã giỏi nghiệp thpt tham gia những vòng thi tuần trở lên trên trong cuộc thi “Đường tột đỉnh Olympia” bên trên đài truyền hình nước ta (VTV) những năm 2019, 2020 với 2021.

b. Nhóm 2: thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT giành giải Nhất, Nhì, ba kỳ thi học tập sinh xuất sắc các môn văn hóa giành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2019, 2020, 2021 cung cấp tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương.

c. đội 3: thí sinh là người việt nam đã bao gồm bằng giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ngoài (được nước sở tại có thể chấp nhận được thực hiện, đạt chuyên môn tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc ở vn và có điểm vừa đủ chung những học kỳ cấp trung học phổ thông (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp cho THPT) từ 75% trở lên trên quy đổi theo thang điểm 10. Ngôi trường hợp không tồn tại điểm trung bình các học kỳ, Hội đồng tuyển sinh đơn vị trường sẽ xem xét, quyết định.

d. Nhóm 4: Xét tuyển tác dụng năng lực nước ngoài ngữ. Thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT thỏa mãn điều kiện tiếp sau đây :

Ngành dự tuyển

- những điều kiện ở bảng trên được áp dụng cho những chương trình đại trà phổ thông và chương trình chất lượng cao.

- Đối với những ngành kế bên sư phạm, ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào như sau : điểm từng môn còn lại (không đề xuất là môn ngoại ngữ) trong tổng hợp môn xét tuyển của ngôi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học tập Đà Nẵng từ6.00điểm trở lên.

- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cùng của điểm vừa phải môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm cho tròn cho 2 chữ số thập phân.

- chứng chỉ năng lượng ngoại ngữ vẫn được gật đầu thay nuốm môn ngoại ngữ khớp ứng trong tổ hợp xét tuyển tất cả môn ngoại ngữ đó.

- những chứng chỉ năng lượng ngoại ngữ bao gồm thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn sử dung nộp hồ sơ. Nếu chứng từ không ghi ngày cấp cho thì thời hạn 02 năm tính từ lúc ngày thi.

- Đối với chứng chỉ VSTEP, chỉ đồng ý kết trái từ kỳ thi bởi vì Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng tổ chức.

e. đội 5: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông đạt học tập sinh giỏi liên tục những năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12.

4.3 cách tiến hành 3: Xét tuyển nhờ vào điểm học bạ THPT

- Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm của tổng hợp ba môn xét tuyển chọn (xem Mục 1.6) theo thang điểm 30 (môn ngoại ngữ nhân thông số 2) cùng điểm ưu tiên (nếu có).

- Điểm môn học trong tổng hợp xét tuyển chọn (xem Mục 1.6) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 cùng HK1 lớp 12, làm cho tròn mang lại 2 chữ số thập phân.

- Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào :

+ Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm giờ đồng hồ Anh, Sư phạm giờ Pháp cùng Sư phạm tiếng Trung Quốc) : học tập lực lớp 12 xếp loại Giỏi.

+ Đối với những ngành ngoài sư phạm : Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ18,00điểm trở lên.

- Đối với các ngành có cùng môn ngoại ngữ trong số tổ thích hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn ngoại ngữ.

4.4. Cách tiến hành 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG tp. Hồ chí minh năm 2022

- Xét tuyển trường đoản cú cao mang đến thấp cho tới hết chỉ tiêu các thí sinh tất cả tổng điểm bài xích thi review năng lực của ĐHQG thành phố hồ chí minh đạt trường đoản cú 600 điểm trở lên với điểm trung bình chung môn ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 trung học phổ thông đạt trường đoản cú 6.5 trở lên. Điểm môn nước ngoài ngữ lấy từ học tập bạ.

- Đối với những ngành sư phạm (Sư phạm giờ Anh, Sư phạm giờ đồng hồ Pháp với Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc) : ngoài các điều khiếu nại nêu trên, sỹ tử phải có học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi.

4.5. Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2022

+ Điểm xét tuyển dựa vào tổng điểm thi của tổng hợp ba môn xét tuyển chọn (xem Mục 1.6) theo thang điểm 30 (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) của kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 cùng điểm ưu tiên (nếu có).

+ Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào so với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 theo chế độ hiện hành và được ra mắt sau lúc có tác dụng kỳ thi.

+ Đối với các ngành tất cả cùng môn nước ngoài ngữ trong những tổ thích hợp xét tuyển, tiêu chí phụ so với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn ngoại ngữ.

Xem thêm:

5. Học phí

Trình độ Đại học: 285.000/tín chỉ.Mức thu học tập phí từ năm học 2022-2023 trở sau đây tăng theo lộ trình bởi vì Nhà nước quy định.

II. Những ngành tuyển chọn sinh

Ngành

Mã ngành

Tổ đúng theo môn xét tuyển
Sư phạm tiếng Anh

7140231

D0145
Sư phạm tiếng Pháp

7140233

D01; D03; D78; D9620
Sư phạm tiếng Trung Quốc

7140234

D01; D04; D96; D7820

Ngôn ngữ Anh

- tiếng Anh

- giờ đồng hồ Anh yêu mến mại

- giờ đồng hồ Anh du lịch

- giờ đồng hồ Anh truyền thông

- tiếng Anh dịch vụ thương mại điện tử

7220201

D01, A01, D96, D78

362

41

81

80

40

Ngôn ngữ Nga

- giờ Nga

- giờ đồng hồ Nga du lịch

7220202

D01; D02; D78; D96

40

40

Ngôn ngữ Pháp

- tiếng Pháp

- tiếng Pháp du lịch

- tiếng Pháp media sự kiện

7220203

D01; D03; D78; D96

30

30

30

Ngôn ngữ Trung Quốc

- giờ đồng hồ Trung

- giờ đồng hồ Trung yêu quý mại

- giờ đồng hồ Trung du lịch

7220204

D01; D04; D78; D83

70

35

35

Ngôn ngữ Nhật

7220209

D01; D0675
Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

D01; DD2; D78; D9675
Ngôn ngữ Thái Lan

7220214

D01; D15; D78; D9630
Quốc tế học

7310601

D01; D09; D78; D9696
Đông phương học

7310608

D01; D06; D78; D9640

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

- giờ Anh

- giờ Anh yêu thương mại

- giờ đồng hồ ANh du lịch

7220201CLC

D01, A01, D96, D78

180

120

30

Quốc tế học tập (Chất lượng cao)

7310601CLC

D01; D09; D78; D9630
Đông phương học(Chất lượng cao)

7310608CLC

D01, D06, D96, D7830
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

7220209CLC

D01; D0630
Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao)

7220210CLC

D01; DD2, D78; D9630
Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao)

7220204CLC

D01; D04; D78; D8330
Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam

7220101

05

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của trường
Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Sư phạm tiếng Anh

23,63

26,4

25,73

27,45

27,88

26,34

Sư phạm tiếng Pháp

16,54

17,72

21,68

21

23,18

21,68

Sư phạm tiếng Trung

22,54

24,15

21,23

25,6

26,30

23,73

Ngôn ngữ Anh

22,33

23,64

23,55

25,58

26,45

22,74

Ngôn ngữ Nga

18,13

15,03

18,10

18,58

21,40

15,1

Ngôn ngữ Pháp

19,28

20,05

18,41

22,34

24,38

15,44

Ngôn ngữ Trung Quốc

23,34

24,53

25,48

25,83

26,53

24,43

Ngôn ngữ Nhật

22,86

24,03

25,20

25,5

26,54

21,61

Ngôn ngữ Hàn Quốc

23,58

25,41

25,42

26,55

26,95

23,59

Ngôn ngữ Thái Lan

20,30

22,41

22,23

22,51

25,06

22,19

Quốc tế học

20,25

21,76

18,40

24

24,53

17,67

Đông phương học

20,89

21,58

18,77

23,91

24,95

19,6

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

20

22,05

18,20

24,44

25,20

17,13

Quốc tế học (Chất lượng cao)

19,39

21,04

19,70

23,44

23,67

18,19

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

21,56

23,88

21,80

24,8

25,95

20,5

Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao)

22,06

24,39

24,03

25,83

26,40

23,4

Ngôn ngữ china (Chất lượng cao)

22,05

23,49

23,45

25,45

26,05

22,88

Đông phương học (Chất lượng cao)

21,68

20,18

20,39

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
Trường
Đại học tập Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
*
Toàn cảnh trường
Đại học tập Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng từ góc nhìn trên cao