var slide
Time = 700;var float
At
Bottom = false;function pepsi_floating_init()x
Move
To("floating_banner_right", 998 - (1024-screen.width), 0);win
On
Resize(); // set initial positionx
Add
Event
Listener(window, "resize", win
On
Resize, false);x
Add
Event
Listener(window, "scroll", win
On
Scroll, false);function win
On
Resize() check
Screen
Width();win
On
Scroll(); // initial slidefunction win
On
Scroll() var y = x
Scroll
Top(); if (float
At
Bottom) y += x
Client
Height() - x
Height("floating_banner_left"); x
Slide
To("floating_banner_left", (screen.width - (1000-1050) - 1200)/2-100 , y, slide
Time); // Chỉnh khoảng cách bên trái x
Slide
To("floating_banner_right", (screen.width - (1050-1200) + 970)/2, y, slide
Time); // // Chỉnh khoảng cách bên Phảifunction check
Screen
Width(){if( document.body.client
Width
*
*
ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO NGHỀ TƯ VẤN ĐẤU THẦU NỘI DUNG KHÓA HỌC

1

Lập và làm chủ dự án CNTT, LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN cntt , NỘI DUNG KHÓA HỌC > Lập và làm chủ dự án công nghệ thông tin

(Bộ môn này bao gồm 03 học phần)

1. Học tập phần 01: nghiệp vụ lập dự án, thiết kế kiến tạo ứng dụng công nghệ thông tin (12 tiết)

2. Học tập phần 02: Nghiệp vụ làm chủ dự án áp dụng CNTT (24 tiết)

3. Học tập phần 03: Nghiệp vụ đánh giá dự án, thiết kế xây cất ứng dụng cntt (12 tiết)

Tổng số tiết của cục môn: 48 tiết

Học phần 01 (Học phần 01 cụ thể tại Bảng 01 bên dưới đây)

Bảng 01: nội dung về nhiệm vụ lập dự án, thiết kế xây dựng ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

Chuyên đề 1: Lập, phê phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và tiến hành điều tra, khảo sát

01 tiết

1.1. Nguyên tắc tiến hành điều tra, khảo sát

1.2. Lập với phê duyệt trách nhiệm khảo sát

1.3. đo lường công tác khảo sát

1.4. Ngôn từ nhật ký kết khảo sát

1.5. Lập báo cáo kết trái khảo sát

1.6. Định mức kinh tế tài chính kỹ thuật vào điều tra, khảo sát

2

Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT

01 tiết

2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

2.2. Nội dung xây đắp sơ bộ

2.3. Câu chữ thuyết minh dự án

2.4. Nội dung tổng mức đầu tư

2.5. Định mức kinh tế tài chính kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật siêng ngành được áp dụng

2.7. Điều chỉnh dự án công trình ứng dụng CNTT

3

Chuyên đề 3: Lập kiến thiết thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động chi tiêu ứng dụng CNTT

02 tiết

3.1. Nội dung điều tra bổ sung

3.2. Nội dung kiến thiết thi công

3.3. Lập thuyết minh kiến thiết phần thiết bị

3.4. Lập thuyết minh xây dựng phần mềm nội bộ

3.5. Câu chữ dự toán, tổng dự toán

3.6. Điều chỉnh kiến thiết thi công

4

Chuyên đề 4: Tổng quan tiền về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ

02 tiết

4.1. Có mang về xác định giá trị phần mềm

4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác minh giá trị ứng dụng nội bộ

4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác minh giá trị phần mềm tại Việt Nam

4.4. Quan hệ giữa giá trị giờ công H với những hệ số kỹ thuật- technology và hệ số môi trường

4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm

5

Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán cụ thể đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu ước lập dự án

02 tiết

5.1. Ngôn từ đề cương cứng và dự trù chi tiết

5.2. Lập thuyết minh đề cương

5.3. Lập dự toán cụ thể các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc đề cương

5.4. Định mức tài chính kỹ thuật trong lập đề cưng cửng và dự toán chi tiết

6

Chuyên đề 6: đàm đạo và kiểm tra

04 tiết

6.1. Thảo luận

6.2. Bài tập tình huống

6.3. Khám nghiệm trắc nghiệm cuối học tập phần

Tổng số

12 tiết

Học phần 02

Học phần 02 ví dụ tại Bảng 02 dưới đây:

Bảng 02: câu chữ vềnghiệp vụ
Quản lý dự án ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1: Tổng quan lại về quản lý dự án ứng dụng CNTT

04 tiết

1.1. Những vụ việc chung về lập và quản lý dự án vận dụng CNTT

1.1.1. Reviews tổng quan các văn phiên bản quy phạm pháp luật tương quan đến dự án ứng dụng CNTT

1.1.2. Quan niệm về dự án công trình ứng dụng CNTT

1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

1.1.4. Nguyên tắc thống trị dự án áp dụng CNTT

1.1.5. Mục tiêu, yêu ước của làm chủ dự án đầu tư

1.1.6. Nội dung thống trị dự án vận dụng CNTT

1.1.7. Các hiệ tượng quản lý dự án công trình ứng dụng CNTT

1.2. Trình tự, giấy tờ thủ tục lập và triển khai dự án vận dụng CNTT

1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án công trình ứng dụng CNTT

1.2.2. Tiến hành dự án áp dụng CNTT

1.2.3. Điều chỉnh dự án công trình ứng dụng CNTT

1.2.4. Quyền với nghĩa vụ của những bên liên quan tham gia tiến hành dự án áp dụng CNTT

1.2.5. Điều kiện năng lượng của tổ chức, cá thể trong hoạt động đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT

2

Chuyên đề 2: quản lý tiến độ dự án

02 tiết

2.1. Khẳng định các quá trình và bố trí trình tự thực hiện các công việc của dự án công trình ứng dụng CNTT

2.2. Dự trù thời hạn và nguồn lực có sẵn của dự án công trình ứng dụng CNTT

2.3. Lập, phê duyệt tiến trình của dự án ứng dụng CNTT

2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

3

Chuyên đề 3: quản lý chất lượng của dự án

02 tiết

3.1. Tổng quan các quy định về làm chủ chất lượng chi tiêu ứng dụng CNTT:

- quản lý chất lượng khảo sát;

- thống trị chất lượng xây dựng thi công;

- thống trị chất lượng thi công;

- Lập và lưu trữ hồ sơ trả công.

Bạn đang xem: Lập và quản lý dự án đầu tư

3.2. Cai quản chất lượng:

- lập kế hoạch quản lý chất lượng;

- Lập hệ thống làm chủ chất lượng;

- những biện pháp bảo đảm an toàn chất lượng;

- các biện pháp kiểm soát và điều hành chất lượng.

4

Chuyên đề 4: quản lý an toàn lao động, chống chống nổ và cháy và xui xẻo ro

01 tiết

4.1. Quản lí lý an toàn lao động, phòng phòng cháy nổ:

- Quyền và trách nhiệm của các phía bên trong quản lý an toàn lao động,

phòng kháng cháy nổ;

- chiến lược quản lý an toàn lao động, phòng kháng cháy nổ;

- những biện pháp điều hành và kiểm soát và đảm bảo bình yên lao động, phòng

chống cháy nổ.

4.2. Quản lý rủi ro trong triển khai dự án ứng dụng
CNTT:

- dìm dạng và phân tích các loại xui xẻo ro;

- đồ mưu hoạch quản lý rủi ro;

- những biện pháp kiểm soát và điều hành và ứng phó với rủi ro ro;

- bảo đảm trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

5

Chuyên đề 5: thống trị chi tổn phí của dự án

02 tiết

5.1. Chính sách lập và làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT

5.2. Nội dung chi tiêu dự án áp dụng CNTT

5.3. Định mức kinh tế tài chính kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng CNTT

5.4. Các cách thức kiểm soát chi phí đầu tư áp dụng CNTT

6

Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

02 tiết

6.1. Thanh toán vốn đầu tư chi tiêu phát triển và vốn sự nghiệp có đặc thù đầu tư:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán giao dịch vốn đầu tư;

- lâm thời ứng vốn đầu tư;

- Thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Quy trình, giấy tờ thủ tục thanh toán;

- Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Ban quản lý dự án, công ty đầu tư, nhà thầu.

6.2. Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có đặc điểm đầu tư:

- khái niệm và phân các loại quyết toán;

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt y quyết toán;

- Trình tự, giấy tờ thủ tục quyết toán vốn đầu tư;

- Thẩm tra, phê chăm nom quyết toán vốn đầu tư;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu.

7

Chuyên đề 7: giải quyết và xử lý sự nuốm trong quy trình thực hiện đầu tư,

bảo hành với vận hành

02 tiết

7.1. Nguyên tắc giải quyết và xử lý sự cố

7.2. Trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan

7.3. Xác định nguyên nhân sự cố

7.4. Trình tự giải quyết sự cố

8

Chuyên đề 8: sàng lọc nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng

dụng CNTT

02 tiết

8.1. Mục đích, yêu cầu của chọn lọc nhà thầu

8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu

8.3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu:

- Lập, trình planer đấu thầu, làm hồ sơ mời thầu;

- tổ chức triển khai đấu thầu, review hồ sơ dự thầu;

- Phê coi ngó và công bố kết quả đấu thầu;

- Đàm phán, yêu quý thảo với ký kết hợp đồng.

9

Chuyên đề 9: thích hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

9.1. Qui định ký phối hợp đồng

9.2. Các loại đúng theo đồng

9.3. Làm hồ sơ và câu chữ hợp đồng

9.4. Cai quản thực hiện đúng theo đồng

9.5. Thanh toán, quyết toán thích hợp đồng

9.6. Cách xử trí tranh chấp hợp đồng

10

Chuyên đề 10: reviews các chương trình phần mềm công cụ hỗ trợ công tác quản lý dự án

01 tiết

11

Chuyên đề 11: đàm đạo và kiểm tra

04 tiết

11.1. Thảo luận

11.2. Bài bác tập tình huống

11.3. Chất vấn trắc nghiệm cuối học phần

Tổng số

24 tiết

Học phần 03

Học phần 03 rõ ràng tại Bảng 03 bên dưới đây:

Bảng 03: văn bản về nghiệp vụ thẩm định và đánh giá dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1: Thẩm định, phê xem xét dự án đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

1.1. Thẩm quyền thẩm định những dự án áp dụng CNTT

1.2. Hồ sơ trình duyệt

1.3. Nội dung thẩm định các dự án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định xây đắp sơ bộ;

- đánh giá dự án;

- Tham gia chủ kiến trong quy trình thẩm định dự án của các cơ quan liêu liên quan.

2

Chuyên đề 2: Thẩm định kiến tạo thi công, dự toán, tổng dự toán dự án chi tiêu ứng dụng CNTT

04 tiết

2.1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

dự án đầu tư chi tiêu ứng dụng CNTT

2.2. Hồ sơ trình duyệt

2.3. Câu chữ thẩm định xây dựng thi công, dự toán, tổng dự trù dự

án vận dụng CNTT:

- Thẩm định xây dựng thi công;

- thẩm định dự toán, tổng dự toán.

3

Chuyên đề 3: Thẩm định, phê coi xét đề cưng cửng và dự toán cụ thể đối với hoạt động ứng dụng CNTT không hẳn lập dự án

Chuyên mục

Chuyên mục
Chọn chuyên mục
Agile đến công nghệ
Case Study
Chưa phân loại
Chuyển thay đổi số
L&DPhát triển lãnh đạo
Sự kiện
Tổ chức linh hoạt

*

Đăng ký để cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của Ebook

Tư vấn khóa huấn luyện cho tôi:Quản trị dự án công trình Agile
Neo
Manager
Neo
Leader

*

*

Bất cứ đất nước nào cải cách và phát triển đều không thể thiếu các dự án công trình đầu tư. Việc đầu tư vào các nghành nghề giúp cho kiến trúc đảm bảo, tăng trưởng gớm tế, đời sống tín đồ dân phạt triển. Tuy vậy việc làm chủ dự án đầu tư cần được chú ý để đảm bảo an toàn hiệu quả của đầu tư. Vậy dể lập và cai quản dự án đầu tư cầm nào?

Bài viết dưới đây cửa hàng chúng tôi xin hỗ trợ đầy đủ những thông tin đặc biệt quan trọng để tín đồ đọc hiểu rõ hơn về quản lý dự án đầu tư.

Phân loại dự án đầu tư

Chúng ta hồ hết biết dự án chi tiêu là triệu tập vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong một lĩnh vực ví dụ trong thời gian xác định.

Do đó các dự án chi tiêu thường tất cả các đặc điểm sau:


*

Đối tượng dự án đầu tư.Mục đích của dự án.Thời gian triển khai dự án.Địa điểm tiến hành dự án đầu tư

Thực tế, hiện thời có vô cùng nhiều cách để phân các loại dự án.

Phân loại dự án công trình trên nguồn ngân sách đầu tư

Dự án đầu tư chi tiêu công: sử dụng toàn thể hoặc một trong những phần vốn đầu tư chi tiêu công.Dự án đầu tư chi tiêu khác: Sử dụng toàn cục vốn chi tiêu ngoài bên nhà nước

Phân loại dự án công trình trên thời điểm

Dự án đầu tư chi tiêu mới
Dự án vẫn thi công

Phân loại dự án dựa trên đơn vị đầu tư

Nhà chi tiêu trong nước
Nhà chi tiêu nước ngoài
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Phân loại dự án dựa trên nghành đầu tư

Dựa vào lĩnh vực đầu tư để gồm phân nhiều loại như:Dự án thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp
Dự án thuộc nghành nghề công nghiệp
Dự án thuộc nghành vận tải
Dự án nằm trong lĩnh vực technology thông tin.Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ tài chính- ngân hàng
Dự án thuộc nghành nghề bảo hiểm
Dự án thuộc nghành nghề giáo dục
Dự án thuộc lĩnh vực y tế 

Các bước lập dự án đầu tư  

Để cai quản dự án đầu tư chi tiêu hiệu quả, trước tiên bạn phải lập dự án đầu tư chi tiêu rõ ràng. Hãy theo dõi các bước lập chi tiêu như sau:

Bước 1: Nghiên cứu cơ hội đầu tư

Đây là tiến trình hình thành dự án; nghiên cứu và phân tích cơ bạn dạng để xác định đủ năng lượng và nguồn lực để có thể thực hiện các bước tiếp sau. Kim chỉ nam của quy trình này là khẳng định nhanh chóng, không nhiều tốn kém.

Ở bước này cần có những điểm lưu ý sau:

Mục tiêu
Chi phí

Tính toán sơ bộ tác dụng của dự án. Quá trình này thường mang cảm tính những nên có sai số hơi lớn.Có thể chia thành 2 lever của tiến độ này:

Cơ hội đầu tư chi tiêu chung: Là thời cơ được để ý ở lever vùng và toàn quốc để phát hiện tại lĩnh vực hoàn toàn có thể đầu tư.Cơ hội đầu tư cụ thể: Là cơ hội được xem xét ở phạm vi doanh nghiệp nhằm mục đích thực hiện nay chiến lược cải tiến và phát triển của địa phương, đất nước.

Khi nghiên cứu cơ hội đầu tư, chúng ta cũng có thể căn cứ vào trong những tiêu chuẩn chỉnh sau:

– Chiến lược cải tiến và phát triển của địa phương, đất nước.

– nhu cầu thị ngôi trường về hàng hóa, dịch vụ

– tình hình sản xuất trong nước có đảm bảo an toàn nhu cầu người tiêu dùng hay không?

– năng lực tài chính, nguồn lực có sẵn lao hễ của chủ đầu tư

– hồ hết dự trù khác.

Bước 2: phân tích tiền khả thi

Đây là bước phân tích của những cơ hôi chi tiêu có các triển vọng và có khả năng khả thi xuất xắc không.

Ở quá trình này bạn phải xem xét các điểm lưu ý sau:

– nghiên cứu và phân tích về sự cần thiết của việc đầu tư, những điều kiện thuận lợi, cạnh tranh khăn

– Dự kiến quy mô đầu tư

– Địa điểm đầu tư

– technology sử dụng

– Lựa chọn phương pháp xây dựng

– khẳng định tổng nút đầu tư

– xác minh tính tác dụng của dự án về mặt tởm tế, xóm hội

Bước 3: nghiên cứu và phân tích khả thi

Đây là cách để khẳng định được dự án xuất sắc nhất, thải trừ những dự án công trình bất khả thi, kiêng lãng phí thời gian và may mắn tài lộc của nhà đầu tư.

Đây là bước ở đầu cuối của nghiên cứu và phân tích dự án nghỉ ngơi các điểm sáng của tiến độ tiền khả thi tại mức độ cụ thể hơn.

Ở quy trình này phải chuẩn bị tập hồ nước sơ chi tiết để những cơ quan bao gồm thẩm quyền chú ý và cấp phép.

Mục đích tiến độ này giúp xem xét dự án công trình có nên đầu tư chi tiêu dự án hay không và nên đầu tư chi tiêu theo phương pháp nào.

Đây cũng là đại lý để trao giấy phép đầu tư, đồ đạc thiết bị,.. Hay lôi kéo góp vốn.

Trong quy trình tiến độ này cần phải có những yêu mong như:

– căn cứ pháp lý

– địa thế căn cứ về thị trường

– Căn cứ năng lực phát triển hay năng lực sản xuất.

Tiếp đến cần xác định rõ:

 Hình thức đầu tư:

– Đầu tứ mới

– Đầu tứ theo chiều sâu

Loại hình doanh nghiệp

Chương trình cấp dưỡng và các yếu tố đề nghị đảm bảo:

– thành phầm dịch vụ cung cấp

– Xác định rõ ràng nhu cầu nguồn vào và các phương án đảm bảo.

– Tình hình nguyên liệu thế nào

– Thị trường

– đa số dự báo vào tương lai.

– Địa điểm thế thể

– những phương án giải tỏa mặt bằng

Phân tích phương pháp lựa chọn công nghệ

Phương án loài kiến trúc, giải pháp xây dựng

Xác định rõ nguồn gốc, khả năng tài chính

Quản lý dự án công trình đầu tư:

Khi dự án công trình đã được quyết định đầu tư thành công thì làm chủ dự án đầu tư. Số đông mục sau cần bám sát khi cai quản dự án đầu tư:

– thống trị tiến độ, thời gian

– làm chủ khối lượng công việc

– cai quản đảm bảo bình an trong thực hiện

– làm chủ các sự việc liên quan đến môi trường.

Agile- phương pháp quản lý dự án đầu tư chi tiêu hiện đại

Chúng ta phần nhiều thấy rõ nhằm lập và thống trị dự án đầu tư chi tiêu hiệu trái cần không hề ít công đoạn, chỉ cần bỏ qua một công đoạn sẽ ảnh hưởng đến sự công dụng của dự án công trình đầu tư. Để góp việc làm chủ dự án đầu tư đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân sự, nhà đầu tư chi tiêu đã suy nghĩ đến phương pháp Agile.

*

Quản lý dự án công trình đầu tư

Agile là phương pháp phát triển và thống trị dự án công dụng được ứng dụng tại những doanh nghiệp bự trên gắng giới. Thời gian đầu, Agile thường vận dụng trong nghành công nghệ, tuy nhiên nay với tính linh hoạt, cải tiến liên tục,.. Và những ưu thế vượt trội khác mà Agile được áp dụng đa lĩnh vực.

Xem thêm:

Việc lập và cai quản dự án đầu tư thực sự không cực nhọc như các bạn tưởng. Chỉ việc bạn chịu khó tìm tòi những kiến thức và kỹ năng và hầu như công cụ, phương thức sẽ góp bạn dễ dàng hóa và mang lại kết quả cao khi quản lý.