Xin chào rất nhiều người, mình là Ngọc. Lúc này mình xin phép đánh giá một em đĩa đưa nhiệt phòng bếp từ mình mới tìm hiểu mua với giá chỉ 6xxk (Nói 6xx mang lại rẻ giao diện dân sale chứ thực chất là 699k