*

*

Khi đưa tử số xuống chủng loại số thì tổng của tử và mẫu không ráng đổi.

Bạn đang xem: Cho phân số 87/98 hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 2/3trả lời mỗi kết quả cũng đc ạ

Tổng tử số và mẫu số là: 87 + 98 = 185 (tổng này sẽ không thay đổi)

Phân số mới có tổng tử số và chủng loại số bằng 185, và phân số đó bằng 2/3 bao gồm nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và mẫu mã số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng với 185 => một phần bằng 185 : 5 = 37

=> Tử số new là: 37 x 2 = 74

Mà tử số cũ là: 87. 

Vậy buộc phải chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị chức năng từ tử só xuống mẫu số.

Các bạn chú ý: bài xích chuyển từ số này thanh lịch số kia thì tổng nhị số không cố đổi, còn giả dụ cùng cùng hoặc cùng trừ nhì số đi một số thì hiệu nhì số không vắt đổi


Đúng 0
bình luận (0)
*

Tổng tử số và chủng loại số ban đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu mã số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số bắt đầu là : 

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị là :

87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 solo vị 


Đúng 0
comment (0)

Hiệu của phân số sẽ là :

98-87 = 11

Mẫu của phân số bắt đầu là :

11 : (3-2).3 = 33

Phải buộc phải bớt số solo bị để bằng phân số 2/3 là :

98 - 33 = 65

Vậy buộc phải bớt 65 đối chọi bị để được phân số bởi 2/3


Đúng 0
phản hồi (0)

Tổng tử số và mẫu số thuở đầu là :

98 - 87 = 11

Tổng tử số và mẫu số của 2/3 là :

3 - 2 = 1

Vậy tử số new là :

11 : 1 x 2 = 22

Chuyển số đơn vị là :

87 - 22 = 65 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 65 đối chọi vị


Đúng 0
phản hồi (0)

Bạn Nhók Bạch Dương làm không đúng rồi nhé . Ở đề ta tất cả bớt thì họ đưa về dạng tìm kiếm 2 số lúc biết hiệu với tỉ . Ở bài của chính mình thì mình sẽ hiểu rõ hơn 1 chút . 

Bớt 65 đơn vị thì ta sẽ sở hữu được : (frac8798=frac87-6598-65=frac2233=frac23) . 22/33 sẽ rút gọn ra bằng 2/3 .


Đúng 0
bình luận (0)

(frac87-a98+a=frac23)

(3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(261-3a=196+2a)

(-3a+2a=196-261)

(-a=-65Rightarrow a=65)


Đúng 0
phản hồi (0)

Hiệu của tử số và mẫu mã số là :

98 - 87 = 11

Mẫu số của phân số thời điểm sau là :

11 : ( 3 -2 ) x 3 = 33

Số phải tìm là :

98 - 33 = 65

Đáp số : 65


Đúng 0
comment (0)

bài giải 

Hiệu của phân số sẽ là :

98 - 87 = 11

Mẫu của phân số bắt đầu là :

11 : ( 3 - 2 ) . 3 = 33

Phải yêu cầu bớt số đơn vị chức năng để bởi phân số (frac23) là :

98 - 33 = 65 ( đơn vị )

(Rightarrow) Cần sút 65 đơn vị để được phân số (frac23) 


Đúng 0
comment (0)

Khi đưa tử số xuống mẫu mã số thì tổng của tử và mẫu mã không nắm đổi.

Tổng tử số và mẫu mã số là:

87 + 98 = 185 

Phân số mới có tổng tử số và chủng loại số bởi 185, với phân số đó bằng 2/3 , ta gồm :

Tử số mới: |---------|----------|

Mẫu số mới: |---------|---------|---------|

Tổng tử số và chủng loại số: 2 + 3 = 5 phần

Ta tất cả 5 phần bằng nhau thì bao gồm 185

=>1 phần =185:5=37

 Tử số new là:

37 x 2 = 74

Do tử số cũ là: 87. 

Vậy cần chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị từ tử só xuống chủng loại số.


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú

cho phân số 87/98 hỏi nên chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có mức giá trị bởi 2/3


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của trunghocthuysan.edu.vn
25
0

cho phân số 87/98. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đối kháng vị để có phân số có giá trị bằng 2/3

 


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của trunghocthuysan.edu.vn
3
0

Cho phân số 87/98 . Hỏi yêu cầu chuyển từ tử số xuống mẫu mã số bao nhioeeu solo vị để có giá trị bởi 2/3 .


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của trunghocthuysan.edu.vn
1
0

cho phân số 87/98 . Hỏi đề xuất chuyển từ và màu xuống bao nhiêu đơn vị chức năng để mẫu số rộng tử số 42 đối chọi vị


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của trunghocthuysan.edu.vn
1
0

Cho phân số (frac8798). Hỏi yêu cầu chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị để được phân số bằng (frac23)?


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của trunghocthuysan.edu.vn
6
0

 

cho phân số 87/98 hỏi bắt buộc chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có giá trị bằng 2/3

trả lời mỗi tác dụng cũng được ạ


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của trunghocthuysan.edu.vn
2
0

cho phân số (frac8798).Hỏi yêu cầu chuyển tử tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng để được một phân số new bằng (frac23)


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của trunghocthuysan.edu.vn
1
0

cho phân số 87/98.hói cần chyển trường đoản cú tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị, để đc phân số mới có mức giá trị băng 2/3


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của trunghocthuysan.edu.vn
0
0

cho phân số 14/36.Hỏi yêu cầu chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có mức giá trị bằng 1/4

NHANH mang lại MÌNH NHÉ


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của trunghocthuysan.edu.vn
5
0

Khoá học tập trên trunghocthuysan.edu.vn (trunghocthuysan.edu.vn)


Khoá học trên trunghocthuysan.edu.vn (trunghocthuysan.edu.vn)


*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Khi chuyển tử số xuống chủng loại số thì tổng của tử và chủng loại không núm đổi.

Tổng tử số và mẫu số là: 87 + 98 = 185 (tổng này sẽ không thay đổi)

Phân số mới bao gồm tổng tử số và mẫu số bằng 185, với phân số đó bởi 2/3 có nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và mẫu số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng với 185 => một phần bằng 185 :5 = 37

=> Tử số mới là: 37 x 2 = 74

Mà tử số cũ là: 87.

Vậy bắt buộc chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị chức năng từ tử só xuống mẫu mã số.

Các bạn chú ý: bài bác chuyển từ bỏ số này quý phái số tê thì tổng nhì số không cầm đổi, còn nếu cùng cộng hoặccùng trừ nhì số đi 1 số ít thì hiệu nhị số không cố kỉnh đổi


Đúng(0)
Nhók Bạch Dương

Tổng tử số và mẫu số lúc đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và chủng loại số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số bắt đầu là :

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị chức năng là :

87 - 74 = 13 ( đơn vị )

Đáp số : 13 solo vị


Đúng(0)
Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

cho phân số 87/98 hỏi đề xuất chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có mức giá trị bởi 2/3


#Toán lớp 6
25
duytrisp17

64/111


Đúng(0)
duytrisp17

74/111


Đúng(0)

cho phân số 87/98. Hỏiphải chuyểntừ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đối kháng vị để có phân số có mức giá trị bằng 2/3


#Toán lớp 6
3
Lê minh chủ

ta thấy ví như từ tử số xuống mẫu số thì tổng không đổi.

tổng của tử số và mẫu số là:

89 + 98 =185

tử số sau khoản thời gian chuyển là:

185 : (2 + 3) x 2 = 74

phải gửi từ tử số xuống mẫu số : 87 - 74 = 13 solo vị để sở hữu phân số mới có mức giá trị là(frac23)

Đ/s : 13


Đúng(0)
goku 2005

13 nha bạn


Đúng(0)

Cho phân số 87/98 . Hỏi đề nghị chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhioeeu đối chọi vị để sở hữu giá trị bởi 2/3 .


#Toán lớp 6
1
Jin Chiến Thần Vô cực

Tổng tử số và mẫu số thuở đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu mã số của(frac23)là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Vậy tử số bắt đầu là :

185 : 5 x 2 = 74

= > đưa số đơn vị là : 87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 đối kháng vị


Đúng(0)

cho phân số 87/98 . Hỏi buộc phải chuyển từ và màu xuống bao nhiêu đơn vị chức năng để mẫu số hơn tử số 42 đơn vị


#Toán lớp 6
1
Băng Dii~

Tổng của mẫu số và tử :

87 + 98 = 185

mẫusốđang lớn hơn tử số 11đơn vị và phải 31đơn vị

vậy suy ra phân sốđó là :

71.5 / 113.5

Đ/S : 71.5 / 113.5


Đúng(0)

Cho phân số(frac8798). Hỏi phải chuyển từ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số bằng(frac23)?


#Toán lớp 6
6
Vũ Nguyễn hiếu thảo

gọi số buộc phải chuyển từ bỏ tử xuống mẫu đề nghị tìm là a

theo bài ra, ta có(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow2left(98+a ight)=3left(87-a ight))

(Leftrightarrow)(196+2a=261-3a)

(Leftrightarrow5a=65)

(Rightarrow a=13)

vậy số đề xuất tìm là 13


Đúng(0)
Băng Dii~

Vì đưa từ tử số xuống mẫu mã số bắt buộc tổng của tử và mẫu mã vẫn không thay đổi .

Tổng giữa tử và chủng loại :

87 + 98 = 185

Tổng số phần cân nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Giá trị một trong những phần :

185 : 5 = 37

Tử số bắt đầu :

37 . 2 = 74

Số đã đưa từ tử xuống chủng loại :

87 - 74 = 13

đ/s : ..


Đúng(0)

cho phân số 87/98 hỏi nên chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có mức giá trị bởi 2/3

trả lời mỗi tác dụng cũng được ạ


#Toán lớp 6
2
My anime

là 13 đấy tk mk đi


Đúng(0)
khai

Tổng tử và mẫu của phân số đó là:

87+98=185

Tử của phân số mới là:

185:(2+3)×2=74

Phải chuyển tử xuống mẫu số đối kháng vị là:

87-74=13


Đúng(0)

Cho phân số(frac8798). Hỏi đề xuất chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số(frac23)?


#Toán lớp 6
1
Lê Nguyên Hạo

Gọi số đề xuất tìm là a có:

(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow-5a=-65)

(Rightarrow5a=65)

(Rightarrow a=13)

Vậy gửi từ tử xuống chủng loại 13.

Xem thêm: Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute Dễ Thương Nhất, 9000+ Hình Ảnh Cute


Đúng(0)
Nguyễn thành phố hải dương
Lê Nguyên Hạolại được thêm 1 GP nữa rồi kìa
Đúng(0)

Cho phân số(frac8798). Hỏi phải chuyển tự tử xuống chủng loại bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng(frac23)


#Toán lớp 6
4
Lê Nguyên Hạo

Gọi số yêu cầu tìm là a.

Có:(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow65=5a)

(Rightarrow a=frac655)

(Rightarrow a=13)


Đúng(0)
♥ Dora Tora ♥

Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã mang đến là:

87 + 98 = 185

Tử số sau thời điểm chuyển là:

185 : ( 2 + 3 ) x 2 = 74

Số đơn vị chức năng cần đưa là:

87 - 74 = 13

Đáp số: 13


Đúng(0)

cho phân số(frac8798).Hỏi đề xuất chuyển tửtử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị để được một phân số new bằng(frac23)


#Toán lớp 6
1
Nguyễn Ánh Tuyết

13 nha


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

trunghocthuysan.edu.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học có thể bạn đon đả ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng