MÔN: NGỮ VĂN 8

*****

BÀI 1:

KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945


*

*

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN 8
*

TÀI LIỆU BỒI D­ƯỠNG HỌC SINH GIỎI

MÔN: NGỮ VĂN 8

*****

BÀI 1:

KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945


Tµi liÖu båi dìng Häc sinh giái M«n Ng÷ v¨n 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

MÔN: NGỮ VĂN 8

*****

BÀI 1:

KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945

A: YÊU CẦU:

- Giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về giai đoạn văn học Việt Nam từ thế kỷ XX đến 1945

- Rèn kỹ năng tổng hợp, khái quát vấn đề VH.

Bạn đang xem: Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 8

B: NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Khái quát về tình hình xã hội và văn hoá Việt Nam những năm đầu thế kỷ

2. Quá trình phát triển của dòng văn học Việt Nam đầu thế kỷ

a) Chặng thứ nhất: Hai thập niên đầu thế kỷ XX

b) Chặng thứ hai: Những năm hai mơi của thế kỷ XX

c) Chặng thứ ba: Từ đầu những năm 30 đến CMT8- 1945

3. Những đặc điểm chung của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến CMT8 – 1945

a) Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hoá

b) Văn học hình thành hai khu vực (hợp pháp và bất hợp pháp) với nhiều trào lưu cùng phát triển

c) Văn học phát triển với nhịp độ đặc biệt khẩn trương, đạt được thành tựu phong phú.

4. Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho từng trào lưu văn học:

- Trào lưu lãng mạn, nói lên tiếng nói của cá nhân giàu cảm xúc và khát vọng, bất hoà với thực tại ngột

ngạt, muốn thoát khỏi thực tại đó bằng mộng tưởng và bằng việc đi sâu vào thế giới nội tâm. Văn học

lãng mạn thường ca ngợi tình yêu say đắm, vẻ đẹp của thiên nhiên, của “ngày xưa” và thường đượm

buồn. Tuy văn học lãng mạn còn những hạn chế rõ rệt về tư tưởng, nhưng nhìn chung vẫn đậm đà tính

dân tộc và có nhiều yếu tố lành mạnh, tiến bộ đáng quý. Văn học lãng mạn có đóng góp to lớn vào công

cuộc đổi mới để hiện đại hoá văn học, đặc biệt là về thơ ca.

Tiêu biểu cho trào lưu lãng mạn trước 1930 là thơ Tản Đà, tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc

Phách; sau 1930 là Thơ mới của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan

Viên, Nguyễn Bính…và văn xuôi của Nhất Linh , Khái Hưng, Thạch Lam, Thanh Tịnh, Nguyễn Tuân…

- Trào lưu hiện thực gồm các nhà văn hướng ngòi bút vào việc phơi bày thực trạng bất công, thối nát của

xã hội và đi sâu phản ánh thực trạng thống khổ của các tầng lớp quần chúng bị áp bức bóc lột đương

thời. Nói chung các sáng tác của trào lưu văn học này có tính chân thực cao và thấm đượm tinh thần

nhân đạo. Văn học hiện thực có nhiều thành tựu đặc sắc ở các thể loại văn xuôi (truyện ngắn của Phạm

Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Bùi Hiển; tiểu

thuyết của Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao; phóng sự của Tam

Lang, Vũ Trọng Phụng …), nhưng cũng có những sáng tác giá trị ở thể thơ trào phúng (thơ Tú Mỡ, Đồ

Phồn).

Hai trào lưu lãng mạn và hiện thực cùng tồn tại song song, vừa đấu tranh với nhau lại vừa ảnh

hưởng, chuyển hoá nhau. Trên thực tế, hai trào lưu đó đều không thuần nhất và không biệt lập với nhau,

càng không đối lập nhau về giá trị. ở trào lưu nào cũng có những cây bút tài năng và tâm huyết.

Văn học khu vực bất hợp pháp gồm thơ văn cách mạng bí mật, đặc biệt là sáng tác thơ ca của các

chiến sĩ trong nhà tù. Thơ văn cách mạng cũng có lúc, có bộ phận được lưu hành nửa hợp pháp, nhưng

chủ yếu là bất hợp pháp, bị đặt ra ngoài pháp luật và ngoài đời sống văn học bình thường. Ra đời và phát

triển trong hoàn cảnh luôn bị đàn áp, khủng bố, thiếu cả những điều kiện vật chất tối thiểu, nhưng văn

học cách mạng vẫn phát triển mạnh mẽ, ngày càng phong phú và có chất lượng nghệ thuật cao, nhịp với

sự phát triển của phong trào cách mạng. Thơ văn cách mạng đã nói lên một cách thống thiết, xúc động

tấm lòng yêu nước, đã toát lên khí phách hào hùng của các chiến sĩ cách mạng thuộc nhiều thế hệ nửa

đầu thế kỷ.

C: PH

ƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

1. Tài liệu tham khảo:

- Bài khái quát về văn học Việt Nam: +) SGK NV8 trang 3-11

GV: Nguy
Ôn V¨n Léc – Trêng THCS Nguy
Ôn V¨n Trçi – Duy Xuyªn – Qu¶ng

Nam

1

Giáo án PTNL Văn 10

BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy tảingay Giáo án Giáo án PTNL Văn 10. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiến thức mớinhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Văn 8

BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy tảingay Giáo án Giáo án PTNL Văn 8. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiến thức mớinhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Văn 9 HK II

Cv của BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãytải ngay Giáo án PTNL Văn 9 HK II. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiến thứcmới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Văn 11

BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy tảingay Giáo án Giáo án PTNL Văn 11. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiến thức mớinhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Văn 11 bộ 3

Cv của BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãytải ngay Giáo án Giáo án PTNL Văn 11 bộ 3. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiếnthức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Văn 12

BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy tảingay Giáo án Giáo án PTNL Văn 12. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiến thức mớinhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án chuyên đề HSG Văn 10 Hay

Đề học sinh giỏi giáo án chuyên đề văn 10 cả năm có đáp án.Đề học sinh giỏi giáoán chuyên đề văn 10 cả năm có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạtkết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảotrong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề học sinh giỏi giáo án chuyên đề văn 10cả năm có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúccác bạn thành công!!


Ngữ văn 18-19

Ngữ văn 18-19 có đáp án. Ngữ văn 18-19 có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSGmôn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy côtham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay
Ngữ văn 18-19 có đáp án. CLB HSGHà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo an văn 9 HKI 2

Giáo an văn 9 HKI 2. Giáo an văn 9 HKI 2 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn
Tiếng anh đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầycô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Giáo an văn 9 HKI 2. CLB HSGHà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo an văn 9 HK I 3 cột

Giáo an văn 9 HK I 3 cột. Giáo an văn 9 HK I 3 cột giúp các em ôn luyện và thi
HSG môn Tiếng anh đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúpcác thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Giáo an văn 9 HK I 3cột. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thànhcông!!

Bài viết tổng hợp, sưu tầm những giáo án hay để bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 theo chủ đề, theo dạng câu hỏi, theo các đề luyện cùng các đề thi học sinh giỏi . Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho các thầy cô và các em.


*

1. Bộ đề thi học sinh giỏi 8 – Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 8 hay nhất.BỘ ĐỀ 1 – Tuyển tập 70 đề thi HSG mới nhất 2022 có kèm hướng dẫn làm bài

BỘ ĐỀ 2 – Tuyển tập 50 đề thi HSG hay nhất và mới nhất kèm đáp án

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 8 (theo văn bản) – Giáo án học sinh giỏi Văn 8 theo các văn bản.Tài liệu 1: Tải giáo án ở đây.Tài liệu 2: Tải giáo án ở đây.

3. Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 8 (theo chuyên đề) – Giáo án học sinh giỏi Văn 8 theo hệ thống chuyên đề.Tải giáo án ở đây.Tải giáo án ở đây.

*

Đề học sinh giỏi 1: Ngạn ngữ có câu:

“Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta ước vọng quá nhiều”.

Thế nhưng nhà văn Nga M.Prisvin lại cho rằng:

“Phải ước mơ nhiều hơn nữa, phải ước mơ tha thiết hơn nữa để biến tương lai thành hiện tại”.

Hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về hai câu nói trên.

Gợi ý giải đề học sinh giỏi

– Giải thích:

+ Ý kiến 1: “Cuộc đời ngắn ngủi” được hiểu là thời gian dành cho mỗi con người luôn có hạn, không ai sống mãi được cùng với thời gian.

-> Câu ngạn ngữ đưa ra lời khuyên: Cuộc sống luôn có những giới hạn, con người sẽ không đủ thời gian để thực hiện ước mơ, vì vậy không nên quá tham vọng, mơ ước những điều viển vông.

+ Ý kiến 2: “Biến tương lai thành hiện thức”, biến những điều con người mơ ước, những điều chưa có trong hiện thực thành những thứ có thực.

-> Câu nói khuyên con người, phải có những ước mơ lớn lao, như vậy mới biến tương lai thành sự thật.

=> Hai ý kiến đưa ra hai quan điểm tưởng như đối lập nhưng thực chất là bổ sung cho nhau, thể hiện tọn vẹn hai mặt của một vấn đề. Con người phải viết vươn cao,vươn xa nhưng đồng thời cũng phải tỉnh táo lựa chọn cho mình những điều phù hợp, không chạy theo những giá trị phù du, viển vông, vô nghĩa.

– Phân tích, chứng minh (tính đúng đắn hoặc sai lầm hoặc vừa đúng vưà sai) của ý kiến bằng việc bày tỏ sự đồng tình (hoặc phản đối hoặc vừa đồng tình vừa phản đối) đối với ý kiến:

+ Ước mơ và khát vọng sống làm nên vẻ đẹp cuộc sống: ước mơ là một trong những thước đo tầm vóc của con người, những người có ước mơ càng đẹp thì càng có khả năng tiến xa trong cuộc sống; người có ước mơ, hoài bão mới có động cơ, phương hướng tìm tòi, tự học và sáng tạo; khi sống và làm việc đề thực hiện ước mơ con người sẽ có niềm vui, niềm hạnh phúc, sẽ tìm thấy ý nghĩa, giá trị của sự sống, con người sẽ cảm thấy cuộc sống không trôi đi một cách vô nghĩa, lãng phí…

+ Ước mơ không đồng nghĩa với việc chạy theo những điều viển vông, phi thực tế: không nên ước mơ xa vời mà phải thiết thực vì cuộc sống là hữu hạn, con người không bao giờ đủ khả năng và thời gian để làm tất cả mọi việc; Cuộc đời được tạo nên từ những điều bình dị, do đó không nên chạy theo những ước mơ viễn vông mà đánh mất đi chân giá trị của cuộc ống; Đôi khi cần phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, bằng lòng với cuộc sống con người sẽ cảm thấy thanh thản hơn, bình yên hơn.

=> Phải biết cân bằng giữa ước mơ và thực tại, ước mơ bắt nguồn từ cuốc sống. Phải theo đuổi ước mơ nhưng đừng mơ một cách hão huyền.

– Bàn luận, mở rộng:

+ Phê phán hai hiện tượng”

– Những người sống không có hoài bão, không biết vươn lên để tạo ra một tương lai tốt đẹp. Cuộc sống của những con người này sẽ mãi trì trệ, dậm chân tại chỗ.

Xem thêm: Nhật Cường Mobile Có Uy Tín Không ? Hàng Lậu Được Nhật Cường Mobile Tiêu Thụ Thế Nào

– Ngược lại, có những kẻ quá tham vọng, ước mơ viễn vông mà chạy theo các giá trị phù du để rồi đánh mất mình

(Có thể dùng các dẫn chứng sau để chứng minh:

– Đặng Lê Nguyên Vũ – ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên, chứng kiến cảnh cha bị bệnh nặng, chỉ cần 2 triệu để có thể chạy chữa bệnh cho cha, vậy mà vay mượn cả đại gia đình cuãng không đủ, cậu con trai 16 tuổi đã thề với lòng: “Một ngày nào đó mình sẽ thay đổi cuộc sống của cả đại gia đình này”. Sau này, cậu bé ngày nào đã khời nghiệp bằng căn nhà thuê chỉ vài mét vuông để xay cà phê, đạp xe hàng cây số để giao hàng… lại trở thành ông chủ tập đoàn sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam

– Walt Disney – giám đốc hãng phim truyền hình lớn nhất thế giới. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mê vẽ. Vì không có tiền nên đã dùng than để vẽ lên giấy vệ sinh. Sau này đã trở thành cái tên đình đám trong giới phim và các hãng truyền thông).