Bài viết bên dưới đây, KISS English sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc tiếng Anh từ 1 đến 100 rất dễ. Hãy theo dõi và quan sát nhé!

Xem video KISS English phía dẫn biện pháp đọc số lắp thêm tự trong giờ đồng hồ Anh khôn cùng hay:


Cách Đọc cùng Viết Số vật dụng Tự Trong giờ đồng hồ Anh | Ms Thủy KISS English

Số đếm là chủ đề cơ phiên bản vô cùng thân thuộc khi chúng ta học tiếng Anh. Nội dung bài viết dưới đây, KISS English vẫn hướng dẫn bạn cách gọi tiếng Anh từ là 1 đến 100 đơn giản dễ dàng cùng bài tập thực hành. Cùng theo dõi nhé!


Cách Đọc tiếng Anh từ một Đến 100

*
Cách Đọc giờ đồng hồ Anh từ là một Đến 100Cùng thực hành thực tế đọc số đếm từ là 1 đến 100 dưới đây bạn nhé:

1 one11 eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one
2 two12 twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
3 three13 thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
4 four14 fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
5 five15 fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
6 six16 sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
7 seven17 seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
8 eight18 eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
9 nine19 nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
10 ten20 twenty30 thirty40 forty50 fifty
51 fifty- one61 sixty- one71 seventy- one81 eighty- one91 ninety- one
52 fifty- two62 sixty- two72 seventy- two82 eighty- two92 ninety- two
53 fifty- three63 sixty- three73 seventy- three83 eighty- three93 ninety- three
54 fifty- four64 sixty- four74 seventy- four84 eighty- four94 ninety- four
55 fifty- five65 sixty- five75 seventy- five85 eighty- five95 ninety- five
56 fifty- six66 sixty- six76 seventy- six86 eighty- six96 ninety- six
57 fifty- seven67 sixty- seven77 seventy- seven87 eighty- seven97 ninety- seven
58 fifty- eight68 sixty- eight78 seventy- eight88 eighty- eight98 ninety- eight
59 fifty- nine69 sixty- nine79 seventy- nine89 eighty- nine99 ninety- nine
60 sixty70 seventy80 eighty90 ninety100 one hundred

Từ bảng trên, bạn có thể rút ra một trong những quy cơ chế như sau:

Bắt đầu tự số 14 – 19 chỉ việc áp dụng giải pháp viết số đếm của 4 – 9 với thêm đuôi “teen” vào đằng sau, nước ngoài lệ cùng với số 15.Bắt đầu trường đoản cú số 21 trong giờ đồng hồ Anh tất cả cách viết và biện pháp đọc theo quy luật. Giữa hàng chục và hàng đơn vị ở khía cạnh chữ bao gồm dấu gạch ngang: eighty- nine; ninety- six,…Các số tròn chục như 30, 40, 50, sẽ sở hữu được cách viết riêng.Còn bắt đầu từ số 60, 70, 80, 90 …. Sẽ tiến hành viết theo công thức: chữ số đếm hàng trăm + ty.Các số lẻ = số tròn chục + số lẻ hàng 1-1 vị. Ví dụ: 84: eighty hàng trăm + four hàng đơn vị chức năng => eighty – four.

Bạn đang xem: Học số đếm tiếng anh từ 1 đến 100 đơn giản cho người mới

Thực Hành Đọc giờ đồng hồ Anh từ là một Đến 100

*
Thực Hành Đọc giờ Anh từ là 1 Đến 100

Số đếm được ứng dụng trong vô số trường hợp:

Đếm số lượng

Ví dụ:

I have two books: Tôi gồm 2 cuốn sách.There are five cats on the yard: bao gồm 2 chú mèo bên trên sân.My class has forty- two students: Lớp tôi có 42 học sinh.

Nói về tuổi

I’m thirteen years old: Tôi 13 tuổi.Nam is twenty – one years old: nam giới 21 tuổi
My brother is thirty – four years old: Anh trai tôi 34 tuổi.

Nói về giờ

It’s 10 a.m: hiện nay là 10 tiếng sáng
I have a meeting at 2 p.m: Tôi có 1 cuộc họp lúc 2 tiếng đồng hồ chiều

Số điện thoại

Bạn chỉ cần tách bóc rời những con số với liệt kê từng đội 3 hoặc 4 số lượng trong dãy số điện thoại thông minh đó. Giữ ý:

Số 0 sẽ tiến hành đọc là “zero” hoặc “oh”.

Trong trường hợp bao gồm 2 số lượng giống nhau với đứng tức thời nhau, chúng ta sẽ đọc: “double + số”.

Ví dụ:

Cùng thực hành thực tế đọc các từ cũng giống như các câu sau đây bạn nhé

Ex1. Điền số/từ tiếng Anh phù hợp vào bảng sau


SốMặt Chữ giờ đồng hồ Anh 
11
9
12
23
40
55
twenty-one
thirty-five
eighty- two
fifty- three

Ex2. Thực hành hiểu số năng lượng điện thoại:

hướng dấn bí quyết đọc số lắp thêm tự giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100, cách biến đổi số đếm sang trọng số sản phẩm công nghệ tự cùng cách sử dụng số lắp thêm tự.

Số sản phẩm công nghệ tự giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như vậy nào. Dưới đó là cách viết số vật dụng tự trong tiếng Anh. Cạnh bên đó, trunghocthuysan.edu.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách đưa thể số đếm sang trọng số đồ vật tự và giải pháp dùng số trang bị tự hợp lý và phải chăng nhất.

*

Số thiết bị tự trong tiếng Anh và phương pháp sử dụng

1. Số lắp thêm tự giờ Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem clip cách phát âm số sản phẩm công nghệ tự trong giờ đồng hồ Anh

2. áp dụng số vật dụng tự lúc nào?

- Số trang bị tự dùng làm nói về vị trí của một đồ gia dụng nào đó hoặc xác xác định trí của đồ dùng đó vào một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường lúc viết viết tên cùng số máy tự thông qua số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số vật dụng tự.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách chuyển số đếm thanh lịch số sản phẩm tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bởi Y, yêu cầu đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số phối hợp nhiều hàng, chỉ việc thêm th sinh sống số cuối cùng, nếu số ở đầu cuối nằm trong danh sách ngoài lệ trên thì dùng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm tuy nhiên đằng cuối cùng thêm TH hoặc ST cùng với số lắp thêm tự 1, ND với số vật dụng tự 2, RD cùng với số vật dụng tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách nhảy số đếm sang trọng số sản phẩm tự

4. Bài xích tập về số vật dụng tự trong giờ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký kết hiệu viết tắt của số thiết bị tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby & Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Lớn join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. Lớn get to lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby và Mary were very happy to lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby & Mary returned home on the 30.....of June.

Xem thêm: Bắn Pháo Hoa Tết Dương Lịch, Tết Dương Lịch 2023 Có Tổ Chức Bắn Pháo Hoa Không

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn rất có thể luyện phạt âm thông qua số sản phẩm tự trong giờ đồng hồ Anh mà chúng tôi giới thiệu ở trên. Kết hợp với phần mượt phát âm tiếng Anh văn minh của trunghocthuysan.edu.vn nhằm luyện tập hàng ngày tại bên nhé những bạn.