A. PRONUNCIATIONMark the bít tất tay (') on the words. Then say the words aloud1.city 2. Village3. Mountain4. Tower


A. Pronunciation > - B. Vocabulary > - C. Sentence patterns > - D. Speaking > - E. Reading > - F. Writing > -

A. Pronunciation bài bác 1

1. Mark the găng (") on the words. Then say the words aloud

(Đánh lốt trọng âm (") vào phần nhiều từ. Tiếp đến đọc bự tiếng các từ này.)

1. đô thị

2. Village

3. Mountain

4. Tower

Lời giải đưa ra tiết:

1.

Bạn đang xem: Unit 1

"city (thành phố)

2. "village (làng quê) 

3. "mountain (núi)

4. "tower (tháp)


A. Pronunciation bài bác 2

2. Complete with the words above and say the sentences aloud.

(Hoàn thành câu với mọi từ trên với đọc to tiếng số đông câu này.)

1. Trung lives in a small  in north of da Nang City.

2. Green  is one of the new buildings in Tra Vinh Province.

3. Ha Noi is a big  in the north.

4. Fansipan is the highest   in Viet Nam.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Village 2. Tower 3. City 4. Moutain

1. Trung lives in a small village in north of domain authority Nang City.

(Trung sinh sống tại 1 xóm quê nhỏ ở phía bắc của thành phố Đà Nẵng.)

2. Green tower is one of the new buildings in Tra Vinh Province.

(Tháp Xanh là giữa những tòa nhà mới ở tỉnh Trà Vinh.)

3. Ha Noi is a big city in the north.

(Hà Nội là một trong thành phố phệ ở phía bắc.)

4. Fansipan is the highest mountain in Viet Nam.

(Fansipan là núi tối đa ở Việt Nam.)


B. Vocabulary bài bác 1

1. Bởi the puzzle.

(Giải câu đố.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Flat (căn hộ)

2. Road (con đường) 

3. Street (đường phố)

4. Tower (tháp)

5. Address (địa chỉ)

6. Town (thị trấn)

7. Village (làng quê)


B. Vocabulary bài bác 2

2. Complete the sentences. Use the correct forms of the words. 


(Hoàn thành mọi câu sau đây. Sử dụng dạng đúng của không ít từ đó.)

village tower address floor city

1. His ________ is 187B, Giang Vo Street.

2. Ha Noi và Ho bỏ ra Minh thành phố are two big ________ in the country.

3. I live on the fourth ________ of a tower.

4. There are two tall ________ in my street.

5. My grandparents live in a small ________ in the countryside.


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Address 2. Cities 3. Floor 4. Towers 5. Village

1. His address is 187B, Giang Vo Street.

(Địa chỉ của anh ấy ấy là 187B, đường Giảng Võ.)

2. Ha Noi & Ho bỏ ra Minh đô thị are two big cities in the country.

(Hà Nội và thành phố hồ chí minh là hai thành phố lớn sinh sống nước ta.)

3. I live on the fourth floor of a tower.

(Tớ sống ở tầng 4 của một tòa tháp.)

4. There are two tall towers in my street.

(Có hai tòa tháp cao trên đường phố của tớ.)

5. My grandparents live in a small village in the countryside.

(Ông bà tớ sống ở 1 làng quê nhỏ ở vùng nông thôn.)


C. Sentence patterns bài xích 1

1. Read and match. 

(Đọc và nối.)

1. What"s your address?

2. Where bởi vì you live?

3. What"s your hometown like?

4. Who vày you live with?

5. Bởi you like your house?

a. My family.

b. It"s small & quiet.

c. Yes, very much.

d. It"s 201, Tran Hung Dao Street.

e. In Hau Giang Province.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - d2 - e3 - b3 - a4 - c

1- d: What’s your address? - It’s 201, Tran Hung Dao Street.

(Địa chỉ nhà bạn là gì? - Là 201, Đường è Hưng Đạo.)

2 - e: Where vì you live? - In Hau Giang Province.

(Bạn sống ngơi nghỉ đâu? - Ở tỉnh giấc Hậu Giang.)

3 - b: What’s your hometown like? - It’s small & quiet.

(Quê hương thơm bạn như thế nào? - Quê tớ nhỏ dại và lặng tĩnh.)

4 - a: Who vì you live with? - My family.

(Bạn sống cùng với ai? - mái ấm gia đình tớ.)

 5 - c: vày you like your house? - Yes, very much.

(Bạn bao gồm thích căn nhà của bạn không? - bao gồm chứ, tớ siêu thích.)


C. Sentence patterns bài xích 2

2. Read and complete. Then read aloud

(Đọc cùng hoànthành. Sau đọc to lên.)

Mai: (1) ________ your address?

Trung: (2) ________ 81, Tran Hung Dao Street.

Mai: (3) ________ bởi vì you live with?

Trung: My grandparents.

Mai: vì chưng you (4) ________ living in Ha Noi?

Trung: Yes, very much.

Mai: (5) ________ your hometown like?

Trung: It"s small & quiet.

*

Lời giải chi tiết:

1. What"s 2. It"s3. Who4. Like/ love 

Mai: (1) What"s your address?

(Địa chỉ nhà bạn là gì?)

Trung: (2) It"s 81, Tran Hung Dao Street.

(Là 81, con đường Trần Hưng Đạo.)

Mai: (3) Who bởi you live with?

(Bạn sống cùng rất ai?)

Trung: My grandparents.

(Ông bà của mình.)

Mai: Do you (4) like/ love living in Ha Noi?

(Bạn gồm thích sống ở hà nội thủ đô không?)

Trung: Yes, very much.

(Có, yêu thích lắm.)

Mai: (5) What"s your hometown like?

(Quê bạn như vậy nào?)

Trung: It"s small & quiet.

(Nó nhỏ và yên bình.)


D. Speaking bài xích 1

1. Read & reply. 

(Đọc với đáp lại.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a. What"s your address? - It"s 82 Dich Vong Hau, Cau Giay district, Ha Noi.

(Địa chỉ của chúng ta là gì? - Là 82 Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, Hà Nội.)

b. Where"s your hometown? - It"s in Vinh Long province.

(Quê của khách hàng ở đâu? - Ở tỉnh giấc Vĩnh Long.)

c. What"s your hometown like? - It"s beautiful and peaceful.

(Quê của khách hàng trông rứa nào? - Nó đẹp và yên bình.)


D. Speaking bài 2

2. Ask and answer the questions above.

(Hỏi và trả lời những thắc mắc trên.)

Lời giải chi tiết:

a. What"s your address? - It"s 32 Cong Hoa street, Hoai Duc district, Ha Noi.

(Địa chỉ của công ty là gì? - Là 32 đường Cộng Hòa, huyện Hoài Đức, Hà Nội.)

b. Where"s your hometown? - It"s in nhì Duong province.

(Quê của người sử dụng ở đâu? - Ở tỉnh Hải Dương.)

c. What"s your hometown like? - It"s busy and modern.

(Quê của người sử dụng trông vậy nào? - Nó sôi động và hiện nay đại.)


E. Reading bài bác 1

1. Read and complete. Use each word once.

(Đọc cùng hoàn thành. áp dụng mỗi từ một lần.)

family Province come cousins school village

My name is Linh. I (1) ______ from a small & quiet (2) ______ in the countryside near Cambodia. Now I"m living with my uncle in An Giang (3) ______. My new home is near my (4) ______. And I feel happy living with my uncle"s (5) ______. My two (6) ______ và I go to lớn the same school. They are very nice và kind khổng lồ me.

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Come2. Village 3. Province 
4. School5. Family 6. Cousins

My name is Linh. I (1) come from a small và quiet (2) village in the countryside near Cambodia. Now I"m living with my uncle in An Giang (3) province . My new trang chủ is near my (4) school. And I feel happy living with my uncle"s (5) family. My two (6) cousins and I go lớn the same school. They are very nice and kind to me.

Tạm dịch:

Tớ thương hiệu là Linh. Tớ tới từ một ngôi làng nhỏ dại và yên ổn tĩnh ở vùng nông thôn ngay gần Cam-pu-chia. Hiện nay tớ đang sống với bác ở thức giấc An Giang. Nơi ở mới của mình gần trường. Và tớ cảm thấy hạnh phúc khi sinh sống với gia đình bác tớ. Hai bằng hữu họ và tớ cùng đi học một trường. Họ đều rất thân thiện và giỏi bụng cùng với tớ.

Bài tập giờ Anh lớp 5 Unit 1: What"s your address? bao gồm lời giải chi tiết gồm 8 bài xích tập với trên 50 câu hỏi đa dạng khiến cho bạn làm thân quen với những dạng bài bác tập Unit 1 lớp 5 để từ kia ôn tập để được điểm cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh 5.


Bài tập tiếng Anh 5 Unit 1: What"s your address?

I. Translate into
English:

1. Thành phố:.............................

2. Ngôi làng:..............................

3. Tỉnh:.......................................


4. Thị trấn:..................................

6. Tòa tháp:................................

7. Tầng:......................................

8. đường phố:............................

9. Quê hương:............................

10. Vùng quê: .............................

11. Núi:.............................................

12. Khu đất nước:..................................

13. Im bình:....................................


14. đông đúc:...................................

15. Bận rộn, tấp nập:........................

Đáp án:

1 - city; 2 - village; 3 - province; 4 - town; 5 - address;

6 - tower; 7 - floor; 8 - street; 9 - hometown; 10 - countryside;

11 - mountain; 12 - country; 13 - peaceful; 14 - crowded; 15 - busy;

II.Use the words in
EXERCISEIto complete the
sentences:

1. Quang phái mạnh ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt và uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.

5. Danang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London đô thị in England.

Đáp án:

1 - province; 2 - village; 3 - floor; 4 - tower;

5 - city; 6 - address; 7 - mountain; 8 - hometown

III. Look andcomplete:

*

Đáp án:

1 - village; 2 - mountain; 3. Tower; 4 - avenue;

5 - city; 6 - town; 7 - island; 8 - stream;

IV. Match the words that have oppositemeaning:

1. Old

a. Tall

1.

2. Small

b. Countryside

2.

3. Far

c. Noisy

3.

4. Short

d. Near

4.

5. Early

e. Large

5.

6. City

f. Late

6.

7. Quiet

g. Modern

7.

Đáp án:

1 - g; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - f; 6 - b; 7 - c;

V. Put the words in order to makesentences:

1. Address/ What/ Mai’s/ is?

...................................................................................................................................

2. Does/ she/ Who/ with/ live?

...................................................................................................................................

3. Her/ Is/ house/ beautiful?

...................................................................................................................................

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It

...................................................................................................................................

5. She/ Where/ does/ live?

...................................................................................................................................

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is

...................................................................................................................................

7. Hometown/ like/ What/ his/ is?

...................................................................................................................................

8. Small/ quiet/ village/ and/ It/ is/ a

...................................................................................................................................

9. You/ Do/ your/ live/ with/ parents?

...................................................................................................................................

10. Are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city

...................................................................................................................................

Đáp án:

1 - What is Mai"s address?

2 - Who does she live with?

3 - Is her house beautiful?

4 - It is 56 Nguyen Trai Street.

5 - Where does she live?

6 - His hometown is domain authority nang city.

7 - What is his hometown like?

8 - It is a quiet and small village.

9 - vày you live with your parents?

10 - There are modern towers in my city.

VI. Translate into English.

1. Địa chỉ của chúng ta là gì?

...................................................................................................................................

2. Chúng ta sống với ai?

...................................................................................................................................

3. Quê của bạn ở đâu?

...................................................................................................................................

4. Quê của công ty trông như thế nào?

...................................................................................................................................

5. Chúng ta có sống cùng rất ông bà không?

...................................................................................................................................

6. Địa chỉ của anh ấy ấy là gì?

...................................................................................................................................

7. Anh ấy sống với ai?

...................................................................................................................................

8. Quê của anh ấy sinh sống đâu?

...................................................................................................................................

9. Cô ấy sống tại một ngôi làng nhỏ dại ở vùng quê.

...................................................................................................................................

10. Làng của cô ý ấy nhỏ tuổi và im bình.

Xem thêm: 7 Loài RắN ĐộC NhấT Thế Gian, Trong Đó Số 2 ở ViệT Nam RấT NhiềU

...................................................................................................................................