Đặt vé xe nệm nằm rất tốt giá Vé xe tp sài gòn đi Trà Vinh khuyến mãi ngay 24h khi đặt vé xe pháo onine từng ngày. Giữ nơi 100%, cung cấp đổi trả vé miễn chi phí tại đại lý phân phối vé xe pháo 24h. Đại lý chúng tôi liên kết tương đối nhiều nhà xe khách đi lịch trình này: xe pháo Định An, xe pháo Kim Hoàng, xe pháo Liên Hưng, xe Tân Thanh Thủy, xe Việt Đan, Sẽ cho chính mình một hành trình dài Vé xe pháo khách sài thành đi Trà Vinh tiết kiệm ngân sách nhất.

Đại lý vé xe giải đáp toàn bộ liên quan mang lại vé xe thành phố sài gòn đi trà vinhxe phương trang đi trà vinhxe kim hoàng đi trà vinhxe tra vinh di sai gonxe tân thanh thủyxe binh duong ve tra vinhxe thanh nguyên trà vinhxe phuong trang thành phố hồ chí minh di tra vinhbến xe khách trà vinh tp. Trà vinh, trà vinh


Bạn đang xem: Xe khách sài gòn trà vinh

Bảng giá lịch trình: Vé xe thành phố sài thành đi Trà Vinh
Hãng xe pháo kháchĐiểm điTG điĐiển đếnThông tin khácGiá
Xe Định An sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
09:00Bến xe cộ Miền Tây3h30→12:30Thị trấn Định AnGiường nằm 40 chỗ100.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
04:30260 nai lưng Phú, p 8 - Quận 54h30→09:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
04:30260 trằn Phú, p 8 - Quận 55h50→10:20Bến xe cộ Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
04:30260 nai lưng Phú, p 8 - Quận 56h10→10:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé

Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
04:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 55h30→10:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:00Bến xe pháo Miền Tây4h→09:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:00Bến xe pháo Miền Tây5h40→10:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:00Bến xe cộ Miền Tây5h→10:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:00Bến xe Miền Tây5h20→10:20Bến xe cộ Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 56h10→11:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:30260 è Phú, p. 8 - Quận 54h30→10:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 55h30→11:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
05:30260 nai lưng Phú, p 8 - Quận 55h50→11:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
06:00Bến xe Miền Tây5h20→11:20Bến xe pháo Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
06:00Bến xe Miền Tây4h→10:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
06:00Bến xe pháo Miền Tây5h→11:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
06:00Bến xe Miền Tây5h40→11:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
06:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 54h30→11:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
07:00Bến xe cộ Miền Tây4h→11:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
07:30260 è cổ Phú, p. 8 - Quận 55h50→13:20Bến xe Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
07:30260 è Phú, p. 8 - Quận 56h10→13:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
07:30260 trần Phú, phường 8 - Quận 54h30→12:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
07:30260 trần Phú, p 8 - Quận 55h30→13:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
08:00Bến xe cộ Miền Tây5h→13:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
08:00Bến xe Miền Tây5h20→13:20Bến xe Khách thị xã Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
08:00Bến xe pháo Miền Tây5h40→13:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
08:00Bến xe pháo Miền Tây4h→12:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
08:30260 nai lưng Phú, phường 8 - Quận 55h50→14:20Bến xe pháo Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
08:30260 trằn Phú, p. 8 - Quận 54h30→13:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
08:30260 è Phú, p 8 - Quận 56h10→14:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
08:30260 nai lưng Phú, p 8 - Quận 55h30→14:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
09:00Bến xe Miền Tây5h→14:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
09:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→14:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
09:00Bến xe pháo Miền Tây4h→13:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
09:00Bến xe pháo Miền Tây5h20→14:20Bến xe cộ Khách thị xã Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
09:30260 trần Phú, p. 8 - Quận 55h30→15:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
09:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 55h50→15:20Bến xe cộ Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
09:30260 trằn Phú, p 8 - Quận 54h30→14:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
09:30260 è cổ Phú, phường 8 - Quận 56h10→15:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
10:00Bến xe cộ Miền Tây4h→14:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
10:00Bến xe cộ Miền Tây5h→15:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
10:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→15:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
10:00Bến xe cộ Miền Tây5h20→15:20Bến xe pháo Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
10:30260 trần Phú, phường 8 - Quận 54h30→13:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
10:30260 trần Phú, p 8 - Quận 56h10→16:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
10:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 55h30→16:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
10:30260 trần Phú, p 8 - Quận 55h50→16:20Bến xe pháo Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
11:00Bến xe pháo Miền Tây5h20→16:20Bến xe Khách thị trấn Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
11:00Bến xe Miền Tây5h→16:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
11:00Bến xe Miền Tây5h40→16:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
11:00Bến xe pháo Miền Tây4h→15:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
11:30260 è cổ Phú, p. 8 - Quận 55h30→17:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
11:30260 è Phú, p. 8 - Quận 55h50→17:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
11:30260 trần Phú, p 8 - Quận 54h30→16:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
11:30260 è Phú, phường 8 - Quận 56h10→17:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
12:00Bến xe cộ Miền Tây5h20→17:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
12:00Bến xe cộ Miền Tây5h→17:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
12:00Bến xe Miền Tây5h40→17:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
12:00Bến xe cộ Miền Tây4h→16:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
12:30260 nai lưng Phú, p. 8 - Quận 56h10→18:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
12:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 55h30→18:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
12:30260 è Phú, p 8 - Quận 55h50→18:20Bến xe cộ Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
12:30260 trần Phú, p 8 - Quận 54h30→17:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
13:00Bến xe Miền Tây5h40→18:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
13:00Bến xe pháo Miền Tây4h→17:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
13:00Bến xe pháo Miền Tây5h→18:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
13:00Bến xe Miền Tây5h20→18:20Bến xe Khách thị xã Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
13:30260 trằn Phú, p. 8 - Quận 54h30→18:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
13:30260 è cổ Phú, phường 8 - Quận 56h10→19:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
13:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 55h30→19:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
13:30260 trần Phú, phường 8 - Quận 55h50→19:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
14:00Bến xe Miền Tây4h→18:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
14:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→19:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
14:00Bến xe pháo Miền Tây5h→19:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
14:00Bến xe cộ Miền Tây5h20→19:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
14:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 55h50→20:20Bến xe pháo Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
14:30260 è Phú, p. 8 - Quận 55h30→20:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
14:30260 nai lưng Phú, p. 8 - Quận 54h30→19:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
14:30260 è cổ Phú, phường 8 - Quận 56h10→20:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
15:00Bến xe Miền Tây5h20→20:20Bến xe cộ Khách thị xã Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
15:00Bến xe cộ Miền Tây4h→19:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
15:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→20:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
15:00Bến xe Miền Tây5h→20:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
15:30260 trần Phú, p. 8 - Quận 55h50→21:20Bến xe Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
15:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 55h30→21:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
15:30260 trằn Phú, p 8 - Quận 56h10→21:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
15:30260 è cổ Phú, p. 8 - Quận 54h30→20:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
16:00Bến xe cộ Miền Tây4h→20:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
16:00Bến xe pháo Miền Tây5h20→21:20Bến xe cộ Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
16:00Bến xe cộ Miền Tây5h→21:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
16:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→21:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
16:30260 è cổ Phú, p. 8 - Quận 56h10→22:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
16:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 55h30→22:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
16:30260 trần Phú, p. 8 - Quận 54h30→21:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
16:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 55h50→22:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
17:00Bến xe pháo Miền Tây4h→21:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
17:00Bến xe pháo Miền Tây5h20→22:20Bến xe pháo Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
17:00Bến xe Miền Tây5h→22:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
17:00Bến xe pháo Miền Tây5h40→22:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
17:30260 trằn Phú, p. 8 - Quận 54h30→22:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
17:30260 è cổ Phú, phường 8 - Quận 56h10→23:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
17:30260 è Phú, p. 8 - Quận 55h50→23:20Bến xe pháo Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
17:30260 nai lưng Phú, phường 8 - Quận 55h30→23:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
18:00Bến xe pháo Miền Tây4h→22:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
18:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→23:40Cầu KèGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
18:00Bến xe pháo Miền Tây5h→23:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
18:00Bến xe Miền Tây5h20→23:20Bến xe cộ Khách thị xã Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
18:30260 trằn Phú, phường 8 - Quận 54h30→23:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
19:00Bến xe pháo Miền Tây4h→23:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
19:30260 è Phú, p. 8 - Quận 55h50→01:20Bến xe cộ Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
19:30260 è cổ Phú, p 8 - Quận 55h30→01:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
19:30260 è Phú, p 8 - Quận 56h10→01:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
20:00Bến xe pháo Miền Tây5h20→01:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
20:00Bến xe cộ Miền Tây5h→01:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
20:00Bến xe pháo Miền Tây5h40→01:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
20:00Bến xe Miền Tây4h→00:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
20:30260 è cổ Phú, phường 8 - Quận 54h30→01:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
21:00Bến xe cộ Miền Tây4h→01:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường ở 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
21:30260 nai lưng Phú, phường 8 - Quận 56h10→03:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
21:30260 trằn Phú, p 8 - Quận 55h30→03:00Cầu NgangGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
21:30260 è Phú, phường 8 - Quận 55h50→03:20Bến xe cộ Khách thị xã Tiểu CầnGiường ở 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng tp sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
21:30260 nai lưng Phú, p. 8 - Quận 54h30→02:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
22:00Bến xe Miền Tây5h→03:00Cầu NgangGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
22:00Bến xe Miền Tây5h20→03:20Bến xe Khách huyện Tiểu CầnGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
22:00Bến xe cộ Miền Tây5h40→03:40Cầu KèGiường nằm 41 chỗ120.000 đ
Đặt Vé
Xe Kim Hoàng thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
22:00Bến xe Miền Tây4h→02:00Số 91 Phạm Hồng Thái, Phường 3 - Trà VinhGiường nằm 41 chỗ110.000 đ
Đặt Vé
Xe Liên Hưng tp sài gòn đi Trà Vinh
Số ĐT
02:25Ngã tứ An Sương5h25→07:50Duyên HảiGiường ở 45 chỗ160.000 đ
Đặt Vé
Xe Tân Thanh Thủy thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
05:00276 trằn Phú, P.8, q.5 - Quận 55h45→10:45Bến xe pháo Khách thị trấn Tiểu CầnGiường nằm 45 chổ Tân Thanh Thủy120.000 đ
Đặt Vé
Xe Việt Đan thành phố sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
09:00Chung cư Cây Mai, 003 Lô A, Nguyễn Thị bé dại - Quận 115h→14:00Bến xe cộ Khách huyện Trà CúGiường nằm 40 chỗ100.000 đ
Đặt Vé
Xe Việt Đan sài thành đi Trà Vinh
Số ĐT
09:30Số 99, con đường 21, phường Trị Đông - Bình Tân4h30→14:00Bến xe pháo Khách thị trấn Trà CúGiường nằm 40 chỗ100.000 đ
Đặt Vé

Tư vấn vị trí cao nhất 6 xe khách hàng đi Trà Vinh từ dùng Gòn quality cao, uy tín, giá bèo nhất 05/2023Những câu hỏi thường chạm chán về con đường từ sài gòn đi Trà Vinh
Thông tin con đường đường tp sài gòn đi Trà Vinh
Giới thiệu tuyến đường xe đi Trà Vinh từ sài Gòn
Vé xe cộ từ thành phố sài gòn đi Trà Vinh
Cách để vé xe khách đi Trà Vinh từ tp sài thành nhanh và uy tín nhất
Đặt vé xe tết 2024 từ tp sài gòn đi Trà Vinh

Trẩ lời: xe đi Trà Vinh từ thành phố sài thành được review cao cấp, quality tốt duy nhất là hầu như nhà xe pháo Tân Thanh Thuỷ, Kim Hoàng, Thuận Hưng. Xem list đầy đủ: xe đi Trà Vinh từ sử dụng Gòn


Trả lời: Vé xe pháo đi Trà Vinh từ dùng Gòn giá bèo nhất có mức giá là 120.000 đồng của phòng xe Tấn Cường. Xem danh sách đầy đủ: xe cộ đi Trà Vinh từ sài Gòn


Trả lời: Thời gian di chuyển bằng xe khách hàng xe đi Trà Vinh từ tp sài gòn khoảng 3.3 giờ nếu lối đi khá thuận lợi


Trả lời: tuyến phố xe Trà Vinh sài gòn trung bình hàng ngày có khoảng tầm 80 chuyến trên Ve
Xe
Re.com ban đầu từ 0:00 mang đến 23:50 bởi 6 nhà xe: xe cộ Tân Thanh Thuỷ, Kim Hoàng, Thuận Hưng, Hoà Hiệp, Tấn Cường vận hành. Những giờ xe đua có khá đầy đủ cả ban ngày, buổi trưa, buổi chiều, ban đêm
Trả lời: gần như hãng xe cộ đi sài gòn Trà Vinh chất lượng tốt, xuất sắc, thời thượng nhất là bên xe Tân Thanh Thuỷ đi Trà Vinh từ sài thành với điểm unique là 4.1/5 dựa trên 356 review của khách hàng hàng).


Trả lời: bây giờ có 5 bên xe có loại xe giường ở limousine vip cao cấp đi Trà Vinh từ sử dụng Gòn. Bao gồm: xe Kim Hoàng, Tân Thanh Thuỷ, thịnh vượng (Trà Vinh), Hoà Hiệp, Thuận Hưng.Trong đó nhà xe có loại xe giường nằm thời thượng đi Trà Vinh từ tp sài gòn được người tiêu dùng đánh giá tối đa là xe Kim Hoàng đi Trà Vinh từ tp sài gòn với 2.9/5. Giá chỉ vé của mẫu xe đi Trà Vinh từ thành phố sài gòn này của xe Kim Hoàng là 130,000 đồng


Câu hỏi: Có đời xe limousine buồng phòng, limouisne chống nằm, cabin đi Trà Vinh từ tp sài thành không ?


Câu hỏi: Có loại xe limousine buồng phòng, limouisne phòng nằm, cabin đi Trà Vinh từ sài gòn không ?


Trả lời: hiện tại chưa tồn tại nhà xe pháo nào bao gồm loại xe buồng phòng đi Trà Vinh từ sài gòn nào ở tuyến đường này


Thông tin con đường đường tp sài gòn đi Trà Vinh
Chiều dài tuyến đường141 km
Thời gian di chuyển3.3 giờ
Giá vé trung bình260.000 VNĐ
Số lượng chuyến xe80 chuyến
Số lượng đơn vị xe6 nhà xe

a. Trình làng xe Tân Thanh Thuỷ

Xe đi Trà Vinh - Trà Vinh từ sài gòn nhận được cực kỳ nhiều reviews tốt trường đoản cú hành khách đã từng có lần trải nghiệm dịch vụ. Bên xe Tân Thanh Thuỷ chi tiêu dàn xe chất lượng cao, liên tục được bảo trì và upgrade nên vẫn còn đó rất mới. Đội ngũ nhân viên cấp dưới được huấn luyện chuyên nghiệp, lái xe giàu tởm nghiệm, luôn luôn sẵn sàng cung cấp hành khách mang đến khi chấm dứt hành trình di chuyển.

b. Hình ảnh xe Tân Thanh Thuỷ
*

c. Lộ trình, giờ xuất phát và giờ chấm dứt của xe khách hàng Tân Thanh Thuỷ Giờ lên đường ở sài Gòn: 05:00, 05:15, 06:00, 06:15, 07:00, 07:15, 08:00, 08:15, 09:00, 09:15 Giờ đến nơi nghỉ ngơi Trà Vinh - Trà Vinh: 8:18, 8:33, 9:18, 9:33, 10:18, 10:33, 11:18, 11:33, 12:18, 12:33 d. Các điểm đón khách của nhà xe Tân Thanh Thuỷ cột xăng 14 (Đối diện Bến xe cộ miền Tây) Trạm sài gòn e. Những điểm trả khách ở trong phòng xe Tân Thanh Thuỷ Trạm Trà Vinh f. Giá chỉ vé giá bán xe khách đi Trà Vinh - Trà Vinh từ tp sài thành Tân Thanh Thuỷ giường nằm 130000đ/vé g. Review, tấn công giá unique xe Tân Thanh Thuỷ

Nhà xe cộ Tân Thanh Thuỷ được review với số điểm mức độ vừa phải là 4.1/5 dựa trên 356 đánh giá của khách hàng đã thử khám phá dịch vụ của phòng xe này.

h. Tin tức liên hệ, đặt download vé xe khách hàng từ thành phố sài thành đi Trà Vinh - Trà Vinh Tân Thanh Thuỷ


Xem thêm: Hành Trình 70 Ngày Của Samsung Galaxy Note 7 Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Samsung Galaxy Note 7 Cũ

Văn chống xe Tân Thanh Thuỷ ở sử dụng Gòn: