Giải bài 1 trang 120, bài 2, 3, 4 trang 121 Vở bài bác tập Toán lớp 3 tập 2 kết nối tri thức. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Việt đưa cho cô bán sản phẩm 4 tờ chi phí loại trăng tròn 000 đồng nhằm trả tiền mua vật dụng học tập hết 65 000 đồng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 79


Bài 1 trang 120 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - kết nối tri thức

Viết số phù hợp vào chỗ chấm.

*

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm

1 m = 10 dm = 100 cm

1 kg = 1 000 g

1 l = 1 000 ml

Lời giải:

*

Bài 2 trang 121 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - liên kết tri thức

Viết số tương thích vào nơi chấm.

a) 400 mm + 250 mm = ......... Milimet

400 mm – 250 milimet = ......... Mm

800 mm x 4 = ......... Mm

800 milimet : 4 = ......... Mm

b) 200 g + 600 g = ......... G

300 g x 2 = ......... G

c) 700 ml – 500 ml = ......... Ml

1 000 ml : 5 = ......... Ml

Phương pháp:

Thực hiện tại phép tính với các số rồi viết công dụng vào nơi chấm.

Lời giải:

400 mm + 250 milimet = 650 mm

400 milimet – 250 mm = 150 mm

800 mm × 4 = 3 200 mm

800 milimet : 4 = 200 mm

b)

200 g + 600 g = 800 g

300 g × 2 = 600 g

c)

700 ml – 500 ml = 300 ml

1 000 ml : 5 = 200 ml

Bài 3 trang 121 Vở bài bác tập Toán lớp 3 tập 2 - liên kết tri thức

a) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm.

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*

b) Viết tên tháng thích hợp vào chỗ chấm.

 Trong một năm, hai tháng ngay thức thì nhau bao gồm cùng 31 ngày là tháng .......... Với tháng ..........

c) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nếu ngày 26 mon 3 là sản phẩm công nghệ Hai thì ngày 4 tháng 4 cùng năm kia là:

A. Sản phẩm công nghệ Hai B. Thứ ba

C. Thứ bốn D. Sản phẩm công nghệ Năm

Phương pháp:

a) kiểm tra giờ trên mỗi đồng hồ đeo tay rồi điền số tương thích vào nơi trống.

b) Quan sát tờ lịch cùng trả lời câu hỏi của đề bài.

c) kiếm tìm số ngày của tháng 3.

- Nhẩm: Ngày 26 tháng 3 mang lại ngày 4 mon 4.

Lời giải:

a)

*

b) trong một năm, hai tháng tức thời nhau gồm cùng 31 ngày là tháng 7 và tháng 8.

*

Bài 4 trang 121 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - kết nối tri thức

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm.

Việt đưa mang đến cô bán sản phẩm 4 tờ chi phí loại 20 000 đồng để trả tiền mua đồ dùng học tập hết 65 000 đồng.

a) Cô bán sản phẩm trả lại cho Việt ..................................... đồng.

b) Biết cô bán sản phẩm trả lại đến Việt toàn tờ tiền một số loại 5 000 đồng. Như vậy, Việt nhận thấy ........................ Tờ tiền các loại đó.

Phương pháp:

a)

Bước 1: Tính số chi phí Việt đưa cô cung cấp hàng

Bước 2: Số chi phí trả lại = Số chi phí Việt chuyển – số tiền Việt mua

b) Số tờ tiền nhận thấy = số chi phí trả lại : 5 000

Lời giải:

Em điền:

a) Cô bán hàng phải trả lại cho chính mình Việt 15 000 đồng.

b) Biết cô bán hàng trả lại cho Việt toàn tờ tiền các loại 5 000 đồng. Như vậy, Việt nhận được 3 tờ tiền một số loại đó.

Giải thích:

a) 4 tờ đôi mươi 000 đồng là 80 000 đồng. Chúng ta Việt cài đặt hết 65 000 đồng, vậy cô bán hàng phải trả lại mang đến Việt là:

80 000 – 65 000 = 15 000 (đồng)

Cô bán sản phẩm phải trả lại cho mình Việt 15 000 đồng.

b) Để được 15 000 đồng ta cần phải có 3 tờ chi phí 5 000 đồng. Như vậy, Việt dìm được 3 tờ tiền các loại đó.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Vở bài xích tập Toán lớp 3 bài xích 79: Ôn tập hình học và thống kê giám sát (Tập 2 trang 119, 120, 121) - Kết nối trí thức

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 119, 120, 121 bài bác 79: Ôn tập hình học tập và đo lường và thống kê sách Kết nối trí thức hay nhất, chi tiết sẽ góp học sinh tiện lợi làm bài tập về bên trong vở bài bác tập Toán lớp 3.


Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 bài xích 79: Ôn tập hình học và đo lường và tính toán (Tập 2 trang 119, 120, 121) - kết nối tri thức

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 bài xích 79 huyết 1 trang 119, 120

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 bài bác 1: Viết tiếp vào vị trí chấm ưa thích hợp

Cho hình vuông vắn ABCD, hình tròn tâm O (như hình bên)

*

a) ba điểm thẳng mặt hàng trên mỗi cạnh của hình vuông là: …………………..

b) O là trung điểm của đoạn thẳng ……. Với đoạn thẳng …….

c) sử dụng ê ke kiểm soát rồi trả lời:

- các góc vuông tất cả chung đỉnh M là: ………..

- các góc vuông tất cả chung đỉnh O là: ……….

Lời giải:


a) tía điểm thẳng hàng trên mỗi cạnh của hình vuông vắn là: A, B, M; D, P, C; A, Q, D; B, N, C.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng QN với đoạn thẳng MP

c) cần sử dụng ê ke kiểm soát rồi trả lời:

- các góc vuông bao gồm chung đỉnh M là: AMO; OMB

- những góc vuông tất cả chung đỉnh O là: QOP; PON

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 bài xích 2: Viết số phù hợp vào chỗ chấm.

*

a) Chu vi của hình tam giác MBN là …… cm

b) Chu vi hình tứ giác AMNC là ….. Cm

c) Tổng chu vi của hình tứ giác AMNC với tính tam giác MBN hơn chu vi hình tam giác ABC là ….. Cm.

Lời giải:

a) Chu vi của hình tam giác MBN là 15 cm

b) Chu vi hình tứ giác AMNC là 18 cm

c) Tổng chu vi của hình tứ giác AMNC cùng tính tam giác MBN hơn chu vi hình tam giác ABC là 10 cm

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 bài xích 3: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 12m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 4 m. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Lời giải:


Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là:

12 – 4 = 8 (mét)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:

(12 + 8) × 2 = 40 (mét)

Đáp số: 40 mét

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 bài 4: Viết số tương thích vào nơi chấm.

*

a) diện tích s miếng bìa hình A là : ……….

b) Chu vi miếng bìa hình A là : ………..

Lời giải:

Ta cắt miếng bìa ra có tác dụng 2 phần, nhằm thành một hình vuông vắn và một hình chữ nhật

*

Hình chữ nhật ở dưới có chiều lâu năm 12 cm, chiều rộng lớn 2 cm.

Hình vuông ở bên trên có độ nhiều năm cạnh là 4 cm.

Diện tích hình chữ nhật là:

12 × 2 = 24 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích Hình A là:

24 + 16 = 40 (cm2)

Chu vi Hình A là:

4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 = 36 cm

Em điền:

a) diện tích s miếng bìa hình A là: 40 cm2

b) Chu vi miếng bìa hình A là: 72 cm.

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 bài 79 tiết 2 trang 120, 121

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 bài 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm.

a) ……mm = 1cm

…… centimet = 1 dm

….. Dm = 1m

….. Cm = 1m

b) ……. G = 1 kg

1 kg = …… g

20 kg = ……g

8 kg = ……. G

c) ….. Ml = 1 l

1 l = …… ml

2 l = …… ml

6 l = …… ml

Lời giải:


a)10 mm = 1cm

10 centimet = 1 dm

10 dm = 1m

100 cm = 1m

b) 1 000 g = 1kg

1 kg = 1 000 g

20 kg = đôi mươi 000 g

8 kg = 8 000 g

c) 1 000ml = 1l

1 l = 1 000ml

2 l = 2 000ml

6 l = 6 000ml

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 bài 2: Viết số phù hợp vào nơi chấm.

a)

400 milimet + 250 mm = …… mm

400 milimet – 250 mm = …… mm

800 mm × 4 = ….. Mm

800 milimet : 4 = …… mm

b)

200 g + 600 g = ….. G

300 g × 2 =…… g

c)

700 ml – 500 ml = ….. Ml

1 000 ml : 5 = ….. Ml

Lời giải:

400 milimet + 250 milimet = 650 mm

400 milimet – 250 mm = 150 mm

800 milimet × 4 = 3 200 mm

800 mm : 4 = 200 mm

b)

200 g + 600 g = 800 g

300 g × 2 = 600 g

c)

700 ml – 500 ml = 300 ml

1 000 ml : 5 = 200 ml

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 bài 3:

a) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm.

Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*

b) Viết tên tháng thích hợp vào chỗ chấm.

Trong một năm, hai tháng sát nhau có cùng 31 ngày là tháng…. Cùng tháng ….

c) Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Nếu ngày 26 tháng 3 là thiết bị Hai thì ngày 4 tháng 4 cùng năm kia là:

A. Sản phẩm công nghệ Hai

B. đồ vật Ba

C. Sản phẩm công nghệ Tư

D. Thứ năm

Lời giải:


a) Đồng hồ chỉ:

*

b) trong một năm, nhì tháng tiếp giáp nhau gồm cùng 31 ngày là tháng 7 với tháng 8

c) Đáp án đúng là: C

Tháng 3 bao gồm 31 ngày. Từ ngày 26 tháng 3 cho ngày 4 tháng bốn cách nhau 10 ngày.

1 Tuần bao gồm 7 ngày, vậy ngày 4 tháng tư là vật dụng Tư.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 bài xích 4: Viết số thích hợp vào nơi chấm.

Việt đưa ra cho cô bán sản phẩm 4 tờ tiền loại đôi mươi 000 đồng nhằm trả tiền mua vật dụng học tập không còn 65 000 đồng.

a) Cô bán sản phẩm phải trả lại cho bạn Việt ……….. đồng.

b) Biết cô bán hàng trả lại mang lại Việt toàn tờ tiền một số loại 5 000 đồng. Như vậy, Việt cảm nhận …….. Tờ tiền loại đó.

Lời giải:

Em điền:

a) Cô bán sản phẩm phải trả lại cho chính mình Việt 15 000 đồng.

b) Biết cô bán hàng trả lại cho Việt toàn tờ tiền các loại 5 000 đồng. Như vậy, Việt dấn được 3 tờ tiền loại đó.

Giải thích:

a) 4 tờ đôi mươi 000 đồng là 80 000 đồng. Các bạn Việt sở hữu hết 65 000 đồng, vậy cô bán hàng phải trả lại đến Việt là: 80 000 – 65 000 = 15 000 (đồng)

Cô bán sản phẩm phải trả lại cho bạn Việt 15 000 đồng.

b) Để được 15 000 đồng ta cần phải có 3 tờ chi phí 5 000 đồng. Như vậy, Việt nhận được 3 tờ tiền các loại đó.


Đã có app Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên android và i
OS.


Loạt bài xích Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát đít nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 cùng Tập 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm: Quy Định Hoàn Vé Của Vietnam Airline S Mới Nhất, Chính Sách Hoàn Đổi Vé


Trang trước Trang sau
Giải bài xích tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Học thuộc Viet
Jack
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tổn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật thông tin

Hình thức thanh toán

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách diệt khóa học

Tuyển dụng


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền