1. Điểm chuẩn&#x
A0;năm 2022 Khánh Hòa2. Điểm chuẩn&#x
A0;năm 20213. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 20204. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào 10 Khánh Hòa 20195. Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Khánh Hòa 2018
Điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh lớp 10 tỉnh giấc Khánh Hòa năm học tập 2022- 2023 được bọn chúng tôi share giúp những em dễ dàng dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông trong toàn thức giấc Khánh Hòa.

Bạn đang xem: Tuyển sinh lớp 10 khánh hòa

Điểm chuẩn năm 2022 Khánh Hòa

New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2022 sẽ tiến hành chúng tôi cập nhật ngay lúc Sở GD-ĐT ra mắt chính thức.Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa 2022Số TTLớp chuyên
Điểm chuẩn1Toán38,752Vật lý40,753Hóa học36,504Sinh học34,505Ngữ văn35,756Tiếng Anh35,507Tin học (chính thức)38,018Tin học tập (nguyện vọng xẻ sung)34,75
Điểm chuẩn chỉnh vào những trường thpt Công lập 20221. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châua) tuyển chọn thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 1: 13,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: 17,50 điểm2. Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạoa) tuyển chọn thẳng: 06 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 17,75 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
3. Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tựa) tuyển thẳng: 02 học sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 19,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: không xét4. Trường trung học phổ thông Trần Bình Trọnga) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 15,00 điểmb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: ko xét5. Trường thpt Nguyễn Huệa) tuyển thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 15,50 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: không xét6. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểma) tuyển chọn thẳng: 04 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 15,25 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: ko xét7. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Tháma) tuyển thẳng: 01 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 1: 25,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: ko xét8. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Họca) tuyển chọn thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 1: 15,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: 21,50 điểm9. Trường thpt Võ Nguyên Giáp
a) tuyển thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 15,50 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 2: 24,50 điểm10. Trường thpt Lý trường đoản cú Trọnga) tuyển thẳng: 05 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 29,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: không xét11. Trường thpt Nguyễn Văn Trỗia) tuyển thẳng: 04 học tập sinhb) Trúng tuyển chọn theo công tác Tiếng Pháp song ngữ cùng ngoại ngữ giờ đồng hồ Pháp: 54 học tập sinh.c) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 31,25 điểmd) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có12. Trường thpt Hoàng Văn Thụa) tuyển chọn thẳng: 07 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 27,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 2: 30,00 điểm13. Trường thpt Hà Huy Tậpa) tuyển chọn thẳng: 05 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 27,25 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: 30,25 điểm14. Trường thpt Phạm Văn Đồnga) tuyển chọn thẳng: 03 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 28,50 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: ko xét15. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãia) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 1: 15,00 điểmb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 2: ko xét16. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vâna) tuyển chọn thẳng: 01 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 1: 18,50 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: không xét17. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanha) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 7,50 điểmb) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 10,50 điểm18. Trường thpt Tôn Đức Thắnga) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 10,75 điểmb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 2: 17,00 điểm19. Trường thpt Trần Quý Cápa) tuyển chọn thẳng: 03 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 1: 14,50 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 2: 17,50 điểm20. Trường thpt Nguyễn Dua) tuyển thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 7,25 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 2: 13,75 điểm21. Trường thpt Huỳnh Thúc Kháng
a) tuyển chọn thẳng: 02 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 8,00 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 13,00 điểm22. Trường thpt Nguyễn Thị Minh Khaia) tuyển chọn thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 16,75 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 2: không xét23. Trường thpt Lê Hồng Phonga) tuyển thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 10,00 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: ko xét24. Trường thpt Tô Văn Ơna) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 13,50 điểmb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 2: ko xét
III. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập bởi phương thức xét tuyển1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơna) tuyển thẳng: 26 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 1: 26,50 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: không xét2. Trường trung học phổ thông Lạc Long Quâna) tuyển thẳng: 38 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 28,50 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 2: ko xét
3. Ngôi trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bìnha) tuyển chọn thẳng: 08 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 1: 27,00 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: ko xét
➜ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học tập 2022 - 2023 tại Khánh Hòa

Điểm chuẩn năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 chăm Lê Qúy Đôn Khánh Hòa 2021Lớp chuyên
Điểm chuẩn
Toán40.50Vật lý36.00Hóa học43.75Sinh học37.50Ngữ văn34.75Tiếng Anh40.00Tin học (chính thức)32.68Tin học (nguyện vọng bổ sung)36.75
Điểm chuẩn chỉnh vào các trường trung học phổ thông Công lập

TRƯỜNGNV1NV21. Trường thpt Phan Bội Châu22,00không xét2. Trường thpt Trần Hưng Đạo15,0020,503. Trường thpt Ngô Gia Tự18,00không xét4. Trường thpt Trần Bình Trọng20,25không xét5. Trường thpt Nguyễn Huệ11,5018,006. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm16,2519,257. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám19,25không xét8. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học10,2517,009. Trường thpt Lý từ Trọng32,75không xét10. Trường thpt Nguyễn Văn Trỗi30,50không xét
Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp tuy nhiên ngữ với ngoại ngữ giờ Pháp: 40 học sinh11. Trường thpt Hoàng Văn Thụ25,2529,7512. Trường thpt Hà Huy Tập26,0030,0013. Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng25,0029,5014. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi23,75không xét15. Trường thpt Trần Cao Vân17,7520,7516. Trường thpt Nguyễn Chí Thanh14,0017,5017. Trường thpt Tôn Đức Thắng6,7516,7518. Trường thpt Trần Quý Cáp12,2516,7519. Trường thpt Huỳnh Thúc Kháng20,25không xét20. Trường thpt Nguyễn Thị Minh Khai13,7518,0021. Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong13,2516,5022. Trường trung học phổ thông Tô Văn Ơn7,0010,00Tuyển sinh những trường bởi phương thức xét tuyển1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơn23,00không xét2. Trường thpt Lạc Long Quân28,50không xét3. THCS&THPT Nguyễn Thái Bình25,50không xét

Trúng tuyển theo lịch trình Tiếng Pháp tuy vậy ngữ và ngoại ngữ giờ đồng hồ Pháp: 47 học sinh11. Trường thpt Hoàng Văn Thụ20,912612. Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập2327,513. Trường thpt Phạm Văn Đồng232714. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi21,75không xét15. Trường thpt Trần Cao Vân13,51816. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh12,2516,7517. Trường thpt Tôn Đức Thắng5818. Trường thpt Trần Quý Cáp10,2513,2519. Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng14,25không xét20. Trường thpt Nguyễn Thị Minh Khai9,512,7521. Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong5,58,522. Trường thpt Tô Văn Ơn9không xétTuyển sinh các trường bởi phương thức xét tuyển1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơn23không xét2. Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân22không xétĐiểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa 2020
Chuyên
Điểm
Toán:42,25 điểm
Vật lý:36,25 điểm
Hóa học:32 điểm
Sinh học:31,75 điểm
Ngữ văn:38,5 điểm
Tiếng Anh:38,35 điểm
Tin học (chính thức):36,05 điểm
Tin học (nguyện vọng vấp ngã sung):33,5 điểm
Note: Tin học (nguyện vọng té sung) dành cho thí sinh ko trúng tuyển ở những lớp chăm Toán, vật dụng lý, hóa học và có nguyện vọng gửi sang lớp chăm Tin học tập khi đăng ký dự thi)

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào 10 Khánh Hòa 2019

TRƯỜNGNV1NV2Khánh Sơn
Xét tuyển: 23,50Lạc Long Quân
Xét tuyển: 28,50Phan Bội Châu14,30Trần Hưng Đạo6,7011,50Ngô Gia Tự12,70Trần Bình Trọng5,20Nguyễn Huệ5,30Đoàn Thị Điểm4,207,40Hoàng Hoa Thám12,60Nguyễn Thái Học8,0011,10Lý từ bỏ Trọng27,70Nguyễn Văn Trỗi23,9027,00Hoàng Văn Thụ18,8022,00Hà Huy Tập19,5022,50Phạm Văn Đồng19,0022,80Nguyễn Trãi7,60Trần Cao Vân5,00Nguyễn Chí Thanh7,50Tôn Đức Thắng4,00Trần Quý Cáp4,00Huỳnh Thúc Kháng11,80Nguyễn Thị Minh Khai8,50Lê Hồng Phong5,408,40Tô Văn Ơn4,007,70

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào 10 Khánh Hòa 2018

TRƯỜNGNV1NV2Khánh Sơn25,12Lạc Long Quân31,56Phan Bội Châu39,65Trần Hưng Đạo32,0136,87Ngô Gia Tự36,73Trần Bình Trọng40,32Nguyễn Huệ27,2239,31Đoàn Thị Điểm33,31Hoàng Hoa Thám40,54Nguyễn Thái Học32,20Lý tự Trọng43,82Nguyễn Văn Trỗi44,91Hoàng Văn Thụ39,64Hà Huy Tập40,59Phạm Văn Đồng40,55Nguyễn Trãi27,80Trần Cao Vân36,18Nguyễn Chí Thanh32,86Tôn Đức Thắng27,1932,24Trần Quý Cáp23,14Huỳnh Thúc Kháng41,69Nguyễn Thị Minh Khai37,39Lê Hồng Phong31,07Tô Văn Ơn29,31


bao gồm trị
Xã hội
Kinh tếThế giới
Du lịch
Văn hóa
Thể thao
Bạn đọc viết
Đời sống
Pháp luật
Khoa học - Công nghệ
Tin bi hùng của gia đình bằng hữu Giang Nam
Vĩnh biệt nhà thơ Giang Nam
Không nhiều khách du lịch đi tour biển hòn đảo trong 2 ngày đầu năm mới Quý Mão
Sắc xuân làm việc Champa Island Nha Trang
Giữ không gian xuân của biển
Những công trình xây dựng vượt thời gian
VIDEO: Báo Khánh Hòa - hành trình Tết giải tỏa


*


*

*

Từ sáng sủa 16-6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chọn vào lớp 10 năm học tập 2022 - 2023 của Khánh Hoà đã rất có thể tra cứu điểm thi bên trên website Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên Khánh Hòa tại địa chỉhttp://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn.
Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm học tập 2022 - 2023 gồm 13.512 thí sinh đăng ký dự thi trên tổng số 10.900 chỉ tiêu, trong các số đó Trường thpt Chuyên Lê Quý Đôn tuyển chọn 280 chỉ tiêu. Trong thời gian hai ngày thi (ngày 3 cùng 4-6), có tổng cộng 76 sỹ tử vắng mặt. Số bài xích thi được điểm trên mức độ vừa phải ở các môn như sau: môn Ngữ văn có 8.475 bài bác (chiếm 63%), môn Toán gồm 9.468 bài xích (chiếm 70,4%), môn giờ đồng hồ Anh có 5.233 bài xích (chiếm 39%). Trong đó, số bài bác thi đạt từ bỏ 8 cho 10 điểm ở những môn như sau: môn Ngữ văn bao gồm 1.020 bài (điểm tối đa là 9,5 điểm); môn Toán bao gồm 2.755 bài (có 42 bài ăn điểm 10); môn tiếng Anh tất cả 1.529 bài bác (có 16 bài xích điểm 10).
Sở giáo dục và Đào chế tạo ra sẽ xét điểm chuẩn cho Trường thpt Chuyên Lê Quý Đôn trước, kế tiếp xét điểm chuẩn chỉnh cho những trường trung học phổ thông công lập khác.
Trong đó, điểm xét tuyển chọn vào Trường thpt Chuyên Lê Quý Đôn là tổng điểm 4 bài bác thi (môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh thông số 1, môn chuyên hệ số 3) và bảo đảm an toàn các đk sau: môn chuyên đạt từ 5,0 điểm trở lên; những môn còn lại đạt từ 3,0 điểm trở lên.

Xem thêm: Tuyển sinh là gì ? tuyển sinh tiếng anh là gì


Điểm xét tuyển vào những trường trung học phổ thông công lập không giống là tổng điểm 3 bài xích thi (trong kia môn Ngữ văn cùng Toán hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có). Học viên tham gia xét tuyển phải tham dự cuộc thi đủ 3 bài bác thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 và không có bài thi như thế nào bị điểm 0.

Sắc xuân sinh sống Champa Island Nha Trang

Sôi nổi các chuyển động đón năm mới tại ngôi trường Sĩ quan tin tức

Những dự án công trình vượt thời hạn


- Chọn tất cả - bố cáo giải thể tía cáo ra đời Dịch vụ sách vở Mời thầu nhà đất bất động sản Thanh lý tuyển dụng Ô tô - Xe sản phẩm Khác