Trường Đại học kinh tế tài chính Quốc dân chủ yếu thức chào làng các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

Bạn đang xem: Tuyển sinh kinh tế quốc dân 2021

Chi tiết mời chúng ta xem trong nội dung dưới đây:

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên trường: Trường Đại học kinh tế Quốc dânTên giờ Anh: National Economics University (NEU)Mã trường: KHATrực thuộc: bộ Giáo dục
Loại trường: Công lập
Loại hình đào tạo: Đại học tập – Sau đh – Chương trình tiên tiến và phát triển – Đào chế tạo ngắn hạn
neu.edu.vn

Trường Đại học tài chính Quốc dân là 1 trong ngôi ngôi trường chuyên đào tạo và giảng dạy về những ngành ghê tế. Các chúng ta cũng có thể vào trường bằng 2 cổng (1 ở mặt đường Giải Phóng và 1 ở trằn Đại Nghĩa nhé). Đại học kinh tế tài chính quốc dân cùng với Đại học Bách khoa thủ đô và Đại học gây ra hợp thành cỗ 3 Bách – ghê – Xây khá nổi tiếng. Khu vực này thông thường sẽ có các chuyển động văn nghệ, thể thao thể thao của sinh viên khôn cùng sôi động. Trong khi Bách – gớm – Xây này cũng nổi tiếng với không hề ít món ăn sinh viên ngon – ngã – rẻ nữa đó nhé. Bạn vẫn muốn trở thành sv NEU không? xem thêm ngay thông tin tuyển sinh của trường bên dưới nha.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1. Những ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển chọn sinh của trường Đại học tài chính quốc dân năm 2022 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310106Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340122Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 220Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 240Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu:Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340204Chỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340404Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 280Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7810201Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã xét tuyển: 7310101_1Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành tài chính và cai quản đô thị (ngành khiếp tế)Mã xét tuyển: 7310101_2Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kinh tế tài chính và quản lý nguồn nhân lực (ngành tởm tế)Mã xét tuyển: 7310101_3Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu: 230Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310108Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310107Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340405Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7380107Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7380101Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340401Chỉ tiêu: 130Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340403Chỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340116Chỉ tiêu: 130Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7620114Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7310104Chỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7340409Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7320108Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, C03, C04
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D09, D10
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE) HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT (Tiếng Anh thông số 2)
Ngành quản trị khách hàng sạn
Mã xét tuyển: POHE1Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, D01, D07, D09
Ngành quản lí trị lữ hành
Mã xét tuyển: POHE2Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, D01, D07, D09
Ngành truyền thông media Marketing
Mã xét tuyển: POHE3Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, D01, D07, D09
Ngành khí cụ kinh doanh
Mã xét tuyển: POHE4Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, D01, D07, D09
Ngành quản ngại trị sale thương mại
Mã xét tuyển: POHE5Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, D01, D07, D09
Ngành quản lý thị trường
Mã xét tuyển: POHE6Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, D01, D07, D09
Ngành đánh giá và thẩm định giá
Mã xét tuyển: POHE7Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, D01, D07, D09
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH (Tiếng Anh hệ số 1)
Ngành quản ngại trị sale (E-BBA)Mã đăng ký xét tuyển: EBBAChỉ tiêu: 160Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành làm chủ công và cơ chế (E-PMP)Mã đăng ký xét tuyển: EPMPChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Định giá thành Bảo hiểm & Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary)Cấp chứng từ Actuary quốc tếMã đăng ký xét tuyển: EP02Chỉ tiêu: 55Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Khoa học dữ liệu trong tài chính & kinh doanh (DSEB)Mã đk xét tuyển: EP03Chỉ tiêu: 55Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành sale số (E-BDB)/ngành quản ngại trị ghê doanh
Mã đk xét tuyển: EP05Chỉ tiêu: 55Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Phân tích sale (BA)/ngành quản lí trị ghê doanh
Mã đk xét tuyển: EP06Chỉ tiêu: 55Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành quản lí trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM)/ngành quản lí trị tởm doanh
Mã đk xét tuyển: EP07Chỉ tiêu: 55Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành quản ngại trị unique và Đổi bắt đầu (E-MQI)/ngành quản lí trị ghê doanh
Mã đk xét tuyển: EP08Chỉ tiêu: 55Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D07, D10
02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang trọng ĐH Á Châu, Đài Loan
Mã đk xét tuyển: EP09Chỉ tiêu: 55Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kế toán tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (Kế toán – Tài chủ yếu – ghê doanh/ICAEW CFAB)Cấp chứng từ kế toán quốc tếMã đăng ký xét tuyển: EP04Chỉ tiêu: 55Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kiểm toán tích hợp chứng chỉ thế giới (Kế toán – Tài chủ yếu – ghê doanh/ICAEW CFAB)Cấp chứng từ kế toán quốc tếMã đăng ký xét tuyển: EP12Chỉ tiêu: 55Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kinh tế học tài chủ yếu (FE)/ngành kinh tế02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp lịch sự ĐH Lincoln, Anh quốc
Mã đăng ký xét tuyển: EP13Chỉ tiêu: 55Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH (Tiếng Anh thông số 2)
Ngành Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD02 năm cuối hoàn toàn có thể chuyển tiếp thanh lịch ĐH Boise, Hoa Kỳ
Mã đăng ký xét tuyển: EP01Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D07, D09
Ngành quản lí trị khách sạn quốc tế (IHm
E)Mã đk xét tuyển: EP11Chỉ tiêu: 55Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D09, D10
Ngành Đầu bốn tài chủ yếu (BFI)/ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng
Mã đk xét tuyển: EP10Chỉ tiêu: 55Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (LSIC)Được cấp chứng từ Logistic quốc tế02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp lịch sự ĐH Waikato, New Zealand
Mã đăng ký xét tuyển: EP14Chỉ tiêu: 55Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

2. Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi được trường Đại học kinh tế quốc dân sử dụng để xét tuyển những ngành học tập năm 2022 bao gồm:

Khối A00 (Toán, đồ dùng lý, Hóa học)Khối A01 (Toán, vật lý, tiếng Anh)Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)Khối C03 (Văn, Toán, định kỳ sử)Khối C04 (Văn, Toán, Địa lí)Khối D01 (Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh)Khối D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)Khối D09 (Toán, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh)Khối D10 (Toán, Địa lí, giờ Anh)

3. Cách thức xét tuyển

Trường Đại học kinh tế Quốc dân tuyển sinh đh chính quy năm 2022 theo các phương thức sau:

Xét tuyển thẳng
Xét tuyển chọn kết hợp
Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Thông tin cụ thể về từng thủ tục xét tuyển của ngôi trường như sau:

cách làm 1: Xét tuyển chọn thẳng

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh thâm nhập kỳ thi lựa chọn đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế, trong nhóm tuyển tổ quốc dự hội thi khoa học, nghệ thuật quốc tế, giỏi nghiệp thpt năm 2022: Được tuyển trực tiếp vào ngôi trường theo ngành đăng ký.Thí sinh giành giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi lựa chọn HSG quốc gia, giỏi nghiệp thpt năm 2022: Được xét tuyển thẳng vào các ngành của trường
Thí sinh giành giải nhất vào cuộc thi khkt cấp quốc gia, xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Được xét tuyển trực tiếp vào các ngành theo danh mục quy định.Thí sinh nằm trong các đối tượng người dùng khác, điều kiện thực hiện theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT và thông tin của trường. thủ tục 2: Xét tuyển chọn kết hợp

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được nộp làm hồ sơ dự tuyển theo toàn bộ các đối tượng người tiêu dùng (nếu đầy đủ điều kiện)Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng theo mã ngành/chương trình của trường với phải sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự ưu tiên tự cao xuống tốt (cao tuyệt nhất là NV1); sỹ tử chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng được xét theo mức độ ưu tiên trường đoản cú cao xuống thấp trong những nguyện vọng đang đăng ký. Sỹ tử trúng tuyển chọn nguyện vọng gồm thứ từ bỏ ưu tiên cao hơn sẽ không còn được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.Điểm xét tuyển chọn tính theo thang điểm 10 và có tác dụng tròn mang lại 2 chữ số thập phân.Không sử dụng đk phụ trong xét tuyển.Thí sinh đủ đk trúng tuyển cần đk nguyện vọng và chứng thực nhập học (nếu trúng tuyển) trên khối hệ thống trong xét tuyển dịp 1 theo quy định của bộ GD&ĐT cùng nhập học tập trong thời hạn theo thông báo của trường. Thừa thời hạn này, sỹ tử không xác nhận nhập học cùng nhập học được coi như như từ chối nhập học.

Lưu ý: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy chế không được cùng điểm trường hợp nộp hồ nước sơ đk xét tuyển kết hợp (chỉ được ưu tiên cộng điểm lúc xét tuyển theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 còn nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng).

Đối tượng xét tuyển:

a) Đối tượng 1: Thí sinh tất cả chứng chỉ thế giới SAT và ACT

Điều kiện thừa nhận hồ sơ: bao gồm chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính tới ngày 1/6, SAT >= 1200 điểm hoặc ACT từ 26 điểm (Thí sinh cần đk mã của ngôi trường Đại học kinh tế quốc dân với tổ chức triển khai thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Econimics University. Nếu như thí sinh vẫn thi cơ mà chưa đăng ký mã của trường thì cần đk lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT.

Chỉ tiêu: 3% mỗi ngành theo tổng chỉ tiêu

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm SAT * 30/1600 + Điểm ưu tiên (nếu có)

hoặc

ĐXT = Điểm ACT x 30/36 + Điểm ưu tiên (nếu có)

b) Đối tượng 2: Thí sinh gồm điểm thi review năng lực năm 2022 của ĐHQGHN hoặc ĐHQGHCM

Điều kiện dìm hồ sơ: Thí sinh tất cả điểm thi nhận xét năng lực của ĐHQGHN (>= 85 điểm) hoặc ĐHQGTPHCM (>= 700 điểm)

Chỉ tiêu: 15% tổng tiêu chuẩn ngành

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm thi ĐGNL (của ĐHQGHN) x 30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)

hoặc

ĐXT = Điểm thi ĐGNL (của ĐHQGHCM) x 30/1200 + Điểm ưu tiên (nếu có)

c) Đối tượng 3: sỹ tử có chứng từ tiếng nước anh tế kết hợp điểm thi reviews năng lực của ĐHQG

Điều kiện nhấn hồ sơ:

BT 46 điểm hoặc TOEIC (4 kĩ năng L&R 785, S160&W 150) trở lên; và
Có điểm thi review năng lực của ĐHQGHN (>= 85 điểm) hoặc ĐHQGTPHCM (>= 700 điểm)

Chỉ tiêu: 15%

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm quy thay đổi CCTAQT + <Điểm thi ĐGNL (của ĐHQGHN) x30/150> x2/3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

hoặc

ĐXT = Điểm quy thay đổi CCTAQT + <Điểm thi ĐGNL (của ĐHQGHCM) x30/1200> x2/3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng anh quốc tế:

IELTS8.0-9.07.57.06.56.05.5
TOEFL ITP650-657627-649590-626561-589543-560500-542
TOEFL i
BT
110-114102-10994-10179-9360-7846-59
TOEIC985/ 200/ 200965/ 190/ 190945/ 180/ 180890/ 170/ 170840/ 160/ 160785/ 160/ 150
Điểm tương tự (1)101010101010
Hệ số quy đổi (2)1.51.41.31.21.11.0
Điểm quy đổi (3)=(1)x(2)151413121110

d) Đối tượng 4: sỹ tử có chứng từ tiếng nước anh tế kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT

Điều kiện thừa nhận hồ sơ:

BT 46, TOEIC (4 tài năng L&R 785, S 160, W 150) trở lên; và
Có tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022 của tổng hợp xét tuyển ngẫu nhiên của ngôi trường đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào (dự kiến đôi mươi điểm) tất cả điểm ưu tiên.

Chỉ tiêu: 15%

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm quy đổi CCTAQT + Tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn + Điểm ưu tiên (nếu có), vào đó:

+ Tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn = Tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của môn Toán và 1 môn ngẫu nhiên khác thuộc tổ hợp xét tuyển của ngôi trường (không buộc phải tiếng Anh)

+ Điểm quy thay đổi CCTAQT theo bảng như trên.

e) Đối tượng 5: sỹ tử là học viên hệ chuyên các trường trung học phổ thông chuyên toàn quốc/ trường trung học phổ thông trọng điểm non sông kết hợp với điểm 2 môn thi giỏi nghiệp THPT

Điều kiện thừa nhận hồ sơ:

Là học sinh hệ chuyên 3 năm lớp 10, 11, 12 của các trường thpt chuyên tòa quốc, học viên hệ chuyên những trường THPT trọng điểm quốc gia; và
Có điểm TBC học hành 6 học tập kỳ (lớp 10, 11, 12) >= 8.0 (điểm TB học tập kỳ nào đó hoàn toàn có thể Có kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 của tổng hợp xét tuyển ngẫu nhiên của trường đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào theo lao lý của trường (dự kiến đôi mươi điểm) bao gồm điểm ưu tiên.

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm t
BC học hành 6 học tập kỳ + Tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn + Điểm ưu tiên (nếu có), trong đó:

+ Tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn = Tổng điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của môn Toán cùng 1 môn ngẫu nhiên thuộc tổ hợp xét tuyển chọn của trường.

f) Đối tượng 6: Thí sinh gia nhập vòng thi tuần ” Đường lên Đỉnh Olympia” hoặc đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW hoặc giải khuyến khích tổ quốc kết đúng theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Điều kiện dìm hồ sơ:

Thí sinh gia nhập vòng thi tuần hội thi “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài vô tuyến Việt Nam; hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, tía kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW; hoặc đạt giải khuyến khích kỳ thi HSG quốc gia, các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh; và
Có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tổng hợp xét tuyển chọn theo ngành của ngôi trường đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào bao gồm điểm ưu tiên (dự kiến 20 điểm).

Chỉ tiêu: 5%

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng + Điểm ưu tiên (nếu có), trong đó:

+ Điểm tổ hợp xét tuyển chọn của sỹ tử tương đương các tổ hợp xét tuyển của ngành theo nhu cầu thí sinh sẽ đăng ký.

+ Điểm thưởng giải học sinh giỏi: Giải KK quốc gia +0.5 điểm; Giải cấp cho tỉnh/thành phố: quán quân +0.5 điểm, Giải nhì +0.25 điểm, Giải bố +0 điểm.

+ Điểm thưởng hội thi “Đường lên Đỉnh Olympia”: Vòng thi năm + 1.0 điểm, vòng thi quý +0.75 điểm, vòng thi mon +0.5 điểm, vòng thi tuần +0.25 điểm.

cách thức 3: Xét công dụng thi reviews tư duy của trường Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội năm 2022

Điều kiện xét tuyển:

Có điểm thi review tư duy năm 2022 của trường Đại học Bách khoa hà nội thủ đô theo tổng hợp baatf kỳ theo cách thức của ĐHBKHN >= 20 điểm (quy về thang điểm 30) đã bao hàm điểm ưu tiên.

Chỉ tiêu: 2%

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm review tư duy quy thay đổi + Điểm ưu tiên (nếu có) thủ tục 4: Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Nguyên tắc xét tuyển:

Xét tuyển chọn theo điểm trường đoản cú cao xuống thấp cho đến khi kết thúc chỉ tiêu
Không tất cả chênh lệch điểm xét tuyển chọn giữa các tổ đúng theo xét tuyển
Không sử dụng tác dụng miễn thi bài xích thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu lại từ các kỳ thi giỏi nghiệp t
HPT, kỳ thi THPT tổ quốc các thời gian trước để xét tuyển
Không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề
Không áp dụng thêm tiêu chuẩn phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT năm 2022.

4. Đăng cam kết xét tuyển

Cách thức đăng ký và nộp làm hồ sơ xét tuyển:

Phương thức xét tuyển thẳng: sỹ tử nộp hồ nước sơ đk xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển trực con đường theo thông báo của trường.Phương thức xét tuyển kết hợp: sỹ tử nộp làm hồ sơ ĐKXT kết hợp trực tuyến theo phía dẫn chi tiết trong thông tin của trường.Phương thức xét điểm thi review tư duy của ngôi trường ĐHBKHN: Đăng ký kết trực tuyến theo thông tin của ngôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội, theo quy định của bộ GD&ĐT và của trường.Phương thức xét điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022: Theo phép tắc chung của cục GD&ĐT

III. HỌC PHÍ

Học tầm giá Trường Đại học kinh tế Quốc dân năm 2022 dự loài kiến như sau:

Học phí tổn chương trình chuẩn: từ 16.000.000 đồng – 22.000.000 đồng/năm học
Học tầm giá chương trình quánh thù: từ bỏ 45.000.000 đồng – 65.000.000 đồng năm học

IV. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem cụ thể điểm sàn, điểm trúng tuyển chọn từng cách làm tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tài chính quốc dân

Điểm trúng tuyển trường Đại học kinh tế tài chính quốc dân xét theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT những năm sớm nhất như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển
202020212022
Kinh tế quốc tế27.7528.0527.75
Kinh tế26.927.5527.45
Kinh tế (Kinh tế và thống trị đô thị)26.9
Kinh tế (Kinh tế và làm chủ nguồn nhân lực)27.65
Kinh tế đầu tư27.0527.727.5
Kinh tế phát triển26.7527.527.5
Toán kinh tế26.4527.427.15
Thống kê gớm tế26.4527.327.2
Kinh doanh mến mại27.2527.927.7
Quản trị ghê doanh27.227.7527.45
Marketing27.5528.1528
Bất động sản26.5527.226.65
Ngân hàng26.9527.6
Tài chủ yếu công26.5527.5
Tài thiết yếu doanh nghiệp27.2527.9
Kinh doanh quốc tế27.828.2528
Thương mại điện tử27.6528.128.1
Tài chính – Ngân hàng27.25
Bảo hiểm2627.026.4
Kế toán27.1527.6527.4
Kiểm toán27.5528.128.15
Khoa học tập quản lý26.2527.226.85
Quản lý công26.1527.226.6
Quản trị nhân lực27.127.727.45
Quản trị khách sạn27.2527.3526.85
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành26.727.226.85
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng2828.328.2
Kinh doanh nông nghiệp26.926.1
Kinh tế nông nghiệp25.6526.9526.1
Hệ thống thông tin quản lý26.7527.527.5
Công nghệ thông tin26.627.327
Khoa học thiết bị tính26.427.026.7
Luật gớm tế26.6527.3527
Luật26.227.126.3
Quản lý tài nguyên với môi trường25.626.926.1
Quản lý đất đai25.8527.0526.2
Quản lý dự án26.7527.527.3
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên25.626.9526.1
Quan hệ công chúng27.628.128.6
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 1)
Quản trị kinh doanh (E-BBA)26.2527.0526.8
Quản lý công và chế độ (E-Pm
P)
25.3526.8526.1
Định giá thành Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng (Actuary)25.8526.9526.4
Khoa học tài liệu trong kinh tế & marketing (DSEB)25.826.9526.5
Kinh doanh thu (E-BDB)26.127.1526.8
Phân tích marketing (BA)26.327.327.2
Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM)2627.126.9
Quản trị unique và Đổi bắt đầu (E-m
QI)
25.7527.126.45
Công nghệ tài bao gồm (BFT)25.7527.126.9
Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW)27.326.8
Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW)26.6527.5527.2
Kinh tế học tập tài chính (FE)24.526.9526.5
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2)
Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2)35.637.335.85
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE – giờ Anh hệ số 2)34.2536.75
Khởi nghiệp cùng phát triển marketing (BBAE)33.5534.9
Quản trị khách sạn thế giới (IHME)34.536.634.6
Đầu tư tài bao gồm (BFI)34.5537.136.25
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (LSIC)35.5537.5536.25
POHE – cai quản trị khách sạn35.35
POHE – quản ngại trị lữ hành34.8
POHE – truyền thông Marketing38.15
POHE – phương tiện kinh doanh35.5
POHE – quản ngại trị kinh doanh thương mại36.95
POHE – quản lý thị trường35.5
POHE – thẩm định và đánh giá giá35.5


Trường Đại học kinh tế Quốc dân tụt giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển những năm 2022


*

2Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển chọn sinh của Trường3Xét tuyển chọn theo kết quả thi Đánh giá tứ duy của Đại học Bách khoa hà nội năm 20222%4Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 202235%Tổng chỉ tiêu (6100)100%

Ngoài ra, từ năm 2023, trường ĐH kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển chọn sinh theo thủ tục xét kết quả thi giỏi nghiệp THPT và những phương thức khác, chỉ tuyển chọn sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp/xét tuyển sớm cùng với 100% chỉ tiêu sau khoản thời gian trừ đi số sỹ tử theo diện xét tuyển thẳng theo quy chế và chỉ tiêu cho các đối tượng người dùng 1, 2, 3 (phương thức xét tuyển chọn kết hợp) là 70%, đối tượng người sử dụng 4, 5, 6 là 30% tiêu chí theo từng mã ngành/chương trình và theo tổng chỉ tiêu.

1.1. Cách làm xét tuyển chọn thẳng

– Đối cùng với thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển nước nhà tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế, tốt nghiệp thpt năm 2022 được tuyển trực tiếp vào ngôi trường theo ngành thí sinh đăng ký.

– Đối cùng với thí sinh giành giải Nhất, Nhì, bố trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được xét tuyển thẳng vào các ngành của trường.

– Đối với thí sinh giành giải Nhất trong hội thi khoa học, kỹ thuật cấp cho quốc gia, xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được xét tuyển trực tiếp vào các ngành theo danh mục thông báo của trường.

– Đối với các thí sinh đối tượng khác, các điều kiện theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT và thông tin của trường.

1.2. Phương thức xét tuyển chọn kết hợp

Xét tuyển phối kết hợp theo Đề án tuyển sinh của trường được phân phân thành 7 nhóm đối tượng người sử dụng sau:

1.2.1 Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT cùng ACT

Chỉ tiêu: 3% theo mã tuyển chọn sinh cùng tổng chỉ tiêu.

Cách thức: Xét từ bỏ cao xuống tốt tới lúc hết tiêu chí theo điểm xét tuyển chọn (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

ĐXT = điểm SAT*30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT = điểm ACT*30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

1.2.2 Đối tượng 2: Thí sinh có điểm nhận xét năng lực (ĐGNL) của ĐHQG thủ đô hà nội và ĐHQG TP.HCM

Điều kiện nhấn hồ sơ: Thí sinh có điểm ĐGNL 2022 của ĐHQG tp hà nội đạt từ bỏ 85 điểm trở lên; hoặc của ĐHQG thành phố hồ chí minh đạt từ bỏ 700 điểm trở lên.

Chỉ tiêu: 15% theo mã tuyển chọn sinh với tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: Xét từ bỏ cao xuống rẻ tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: ĐXT = điểm ĐGNL*30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: ĐXT = điểm ĐGNL*30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có)

1.2.3 Đối tượng 3: sỹ tử có chứng chỉ tiếng anh quốc tế kết hợp điểm thi ĐGNL của ĐHQG

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

BT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên;

(2) Điểm thi ĐGNL 2022 của ĐHQG hà nội đạt trường đoản cú 85 điểm trở lên, hoặc của ĐHQG tp.hồ chí minh đạt trường đoản cú 700 điểm trở lên.

Chỉ tiêu: 15% theo mã tuyển sinh cùng tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: Xét từ bỏ cao xuống rẻ tới lúc hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển chọn (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: ĐXT = điểm quy thay đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/1200)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

1.2.4 Đối tượng 4: thí sinh có chứng từ tiếng anh quốc tế kết hợp điểm 2 môn thi xuất sắc nghiệp THPTBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên cùng có kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tổ hợp ngẫu nhiên trong các tổ thích hợp xét tuyển của ngôi trường đạt “Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào” dự con kiến từ 20 điểm trở lên.

Chỉ tiêu: 15% theo mã tuyển sinh cùng tổng chỉ tiêu

Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp tới lúc hết tiêu chí theo điểm xét tuyển chọn (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

ĐXT = điểm quy thay đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 2 môn XT = Tổng điểm thi TN thpt 2022 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc những tổ thích hợp xét tuyển chọn của ngôi trường (trừ môn tiếng Anh)

1.2.5 Đối tượng 5: Thí sinh nằm trong hệ chuyên của các trường thpt chuyên toàn quốc/THPT trọng yếu QG kết hợp với điểm 2 môn thi giỏi nghiệp THPT

Điều kiện nhấn hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện:

(1) học sinh hệ chăm (3 năm lớp 10, 11, 12) những trường trung học phổ thông chuyên toàn quốc, hệ chuyên của những trường THPT hết sức quan trọng quốc gia;

(2) Điểm trung bình phổ biến (TBC/TB cộng) học hành của 6 học tập kỳ (3 năm lớp 10, 11, 12) đạt trường đoản cú 8,0 trở lên trên (điểm trung bình học kỳ làm sao đó tất cả thể nhỏ tuổi hơn 8,0);

(3) kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 của tổ hợp ngẫu nhiên trong các tổ vừa lòng xét tuyển của ngôi trường đạt “Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào” dự kiến từ đôi mươi điểm trở lên.

Chỉ tiêu: 10% theo mã tuyển sinh cùng tổng chỉ tiêu

Cách thức xét tuyển: Xét từ bỏ cao xuống rẻ tới khi hết tiêu chí theo điểm xét tuyển chọn (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

ĐXT = điểm TBC học tập 6 học tập kỳ + tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 2 môn XT = Tổng điểm thi TN trung học phổ thông 2022 của môn Toán với 1 môn bất kỳ thuộc những tổ đúng theo xét tuyển của Trường.

1.2.6 Đối tượng 6: Thí sinh gia nhập thi tuần “Đường tột đỉnh Olympia”, hoặc giành giải thi HSG cấp cho tỉnh/thành phố trực trực thuộc trung ương; hoặc đạt giải khuyến khích QG kết phù hợp với điểm thi giỏi nghiệp THPT

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

(1) tham gia vòng thi tuần chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài truyền họa Việt Nam; hoặc đạt giải nhất, nhì, bố kỳ thi HSG cấp cho tỉnh/thành phố trực trực thuộc trung ương; hoặc giành giải khuyến khích QG những môn: Toán, đồ gia dụng Ly, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý, giờ đồng hồ Anh

(2) kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022 của tổ hợp bất kỳ trong những tổ hợp xét tuyển của trường đạt “Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào” dự loài kiến từ trăng tròn điểm trở lên.

Chỉ tiêu: 5% theo mã tuyển sinh cùng tổng chỉ tiêu

Cách thức xét tuyển: Xét từ bỏ cao xuống thấp tới lúc hết tiêu chí theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

ĐXT = điểm tổng hợp xét tuyển chọn + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ Điểm tổ hợp XT khớp ứng với các tổ hợp xét tuyển của mã ngành/CTĐT theo nguyện vọng thí sinh vẫn đăng ký

+ Điểm thưởng hội thi “Đường lên đỉnh Olympia”: vòng thi năm 1,0 điểm; vòng thi quý 0,75 điểm; vòng thi mon 0,5 điểm; vòng thi tuần 0,25 điểm.

+ Điểm tưởng giải HSG: giải khuyến kích QG: 0,5 điểm giải cấp cho tỉnh/thành phố: giải quán quân 0,5 điểm; giải nhì: 0,25 điểm; giải tía 0 điểm.

1.3. Phương thức xét tuyển chọn theo công dụng thi đánh giá tứ duy (ĐGTD) của ĐH Bách khoa hà nội năm 2022

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh gồm điểm ĐGTD 2022 đạt từ 20 điểm (quy đổi về thang 30) trở lên.

Xem thêm: Góp sức giúp học sinh nghèo đến trường, tiếp bước cho học sinh nghèo đến trường

Chỉ tiêu: 2% theo mã tuyển sinh với tổng chỉ tiêu

Cách thức xét tuyển: Xét tự cao xuống tốt tới khi hết tiêu chí theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:

ĐXT = điểm ĐGTD quy thay đổi + điểm ưu tiên (nếu có)

1.4. Cách tiến hành xét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Xét tuyển theo 9 tổ hợp: A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, D09, D10

Thí sinh nộp làm hồ sơ ĐKXT theo những phương thức xét tuyển chọn thẳng, xét tuyển chọn kết hợp, xét tuyển chọn theo công dụng thi Đánh giá tứ duy bởi hình thức trực tuyến/online theo thông báo hướng dẫn của trường/ ĐHBK Hà Nội.

2. Những ngành/chương trình tuyển chọn sinh 2022

STTNgành/Chương trìnhMã ngànhChỉ tiêuTổ hợp
AChương trình học bằng tiếng Việt
1Logistics và quản lý CCU7510605120A00, A01, D01, D07
2Kinh doanh quốc tế7340120120A00, A01, D01, D07
3Kinh tế quốc tế7310106120A00, A01, D01, D07
4Thương mại năng lượng điện tử734012260A00, A01, D01, D07
5Kinh doanh mến mại7340121180A00, A01, D01, D07
6Marketing7340115220A00, A01, D01, D07
7Kiểm toán7340302120A00, A01, D01, D07
8Kế toán7340301240A00, A01, D01, D07
9Tài thiết yếu – Ngân hàng7340201400A00, A01, D01, D07
10Bảo hiểm7340204180A00, A01, D01, D07
11Quản trị nhân lực7340404120A00, A01, D01, D07
12Quản trị kinh doanh7340101280A00, A01, D01, D07
13Quản trị khách sạn781020160A00, A01, D01, D07
14Quản trị dịch vụ du ngoạn và LH7810103120A00, A01, D01, D07
15Kinh tế học (ngành kinh tế)7310101_150A00, A01, D01, D07
16Kinh tế và cai quản đô thị (ngành khiếp tế)7310101_280A00, A01, D01, D07
17Kinh tế và quản lý nguồn lực lượng lao động (ngành khiếp tế)7310101_370A00, A01, D01, D07
18Kinh tế phạt triển7310105230A00, A01, D01, D07
19Toán tởm tế731010850A00, A01, D01, D07
20Thống kê kinh tế7310107120A00, A01, D01, D07
21Hệ thống thông tin quản lý7340405120A00, A01, D01, D07
22Công nghệ thông tin7480201120A00, A01, D01, D07
23Khoa học thứ tính748010160A00, A01, D01, D07
24Luật khiếp tế7380107120A00, A01, D01, D07
25Luật738010160A00, A01, D01, D07
26Khoa học tập quản lý7340401130A00, A01, D01, D07
27Quản lý công734040370A00, A01, D01, D07
28Quản lý tài nguyên cùng môi trường785010175A00, A01, D01, D07
29Quản lý khu đất đai785010365A00, A01, D01, D07
30Bất động sản7340116130A00, A01, D01, D07
31Kinh tế khoáng sản thiên nhiên785010280A00, B00, A01, D01
32Kinh tế nông nghiệp762011580A00, B00, A01, D01
33Kinh doanh nông nghiệp762011480A00, B00, A01, D01
34Kinh tế đầu tư7310104180A00, B00, A01, D01
35Quản lý dự án734040960A00, B00, A01, D01
36Quan hệ công chúng732010860C03, C04, A01, D01
37Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hsố 2)7220201140D09, A01, D01, D10
BCác chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh thông số 2)
1Quản trị khách sạnPOHE160D09, A01, D01, D07
2Quản trị lữ hànhPOHE260D09, A01, D01, D07
3Truyền thông MarketingPOHE360D09, A01, D01, D07
4Luật gớm doanhPOHE460D09, A01, D01, D07
5Quản trị marketing thương mạiPOHE560D09, A01, D01, D07
6Quản lý thị trườngPOHE660D09, A01, D01, D07
7Thẩm định giáPOHE760D09, A01, D01, D07
CCác lịch trình học bằng tiếng Anh (môn giờ đồng hồ Anh thông số 1)
1Quản trị kinh doanh (E-BBA)EBBA160A00, A01, D01, D07
2Quản lý công và chính sách (E-PMP)EPMP80A00, A01, D01, D07
3Định giá tiền Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tếEP0240A00, A01, D01, D07
4Khoa học dữ liệu trong kinh tế & marketing (DSEB)EP0380A00, A01, D01, D07
5Kinh doanh số (E-BDB)/ngành quản trị gớm doanhEP0555A00, A01, D01, D07
6Phân tích marketing (BA)/ngành quản trị ghê doanhEP0655A00, A01, D01, D07
7Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) /ngành quản ngại trị kinh doanhEP0755D07, A01, D01, D10
8Quản trị unique và Đổi bắt đầu (E-MQI)/ngành quản ngại trị khiếp doanhEP0855D07, A01, D01, D10
9Công nghệ tài bao gồm (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài LoanEP0955A00, A01, D01, D07
10Kế toán tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (Kế toán – tài thiết yếu – ghê doanh/ICAEW CFAB)EP0455A00, A01, D01, D07
11Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (Kế toán tài thiết yếu – ghê doanh/ICAEW CFAB)EP1255A00, A01, D01, D07
12Kinh tế học tài chủ yếu (FE)/ngành khiếp tế/02 năm cuối có thể chuyển thanh lịch ĐH Lincoln, Anh quốcEP1380A00, A01, D01, D07
DCác lịch trình học bằng tiếng Anh (môn giờ đồng hồ Anh thông số 2)
1Khởi nghiệp với phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa KỳEP01120D09, A01, D01, D07
2Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME)EP1155D09, A01, D01, D10
3Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàngEP1055D07, A01, D01, D10
4Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp lịch sự ĐH Waikato, New ZealandEP1455D07, A01, D01, D10
Tổng chỉ tiêu6100