Học viện Ngoại giao với hơn 60 năm truyền thống ph&#x
E1;t triển vững v&#x
E0;ng, l&#x
E0; cơ sở h&#x
E0;ng đầu vào cả nước c&#x
F3; sứ mệnh đ&#x
E0;o tạo nguồn nh&#x
E2;n lực chất lượng cao, bồi dưỡng c&#x
E1;n bộ v&#x
E0; nghi&#x
EA;n cứu chiến lược, nghi&#x
EA;n cứu chuy&#x
EA;n s&#x
E2;u phục vụ c&#x
F4;ng t&#x
E1;c đối ngoại v&#x
E0; hội nhập quốc tế to&#x
E0;n diện của đất nước.

Bạn đang xem: Tuyển sinh học viện ngoại giao 2021


ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

1. TÊN TRƯỜNG, SỨ MỆNH, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VÀ ĐỊA CHỈ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tên trường: HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Sứ mệnh:Học viện nước ngoài giao với trên 60 năm truyền thống cải cách và phát triển vững vàng, là cơ sở số 1 trong toàn nước có sứ mệnh đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và phân tích chiến lược, phân tích chuyên sâu giao hàng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn vẹn của đất nước.

Toàn cỗ Đề án tuyển sinh vào năm 2021 của học viện chuyên nghành Ngoại giaotại đây


HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC CH&#x
CD;NH QUY NĂM 2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tuyển sinh đ&#x
E0;o tạo tr&#x
EC;nh độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu v&#x
E0;o đối với th&#x
ED; sinh đăng k&#x
FD; x&#x
E9;t tuyển tại Học viện Ngoại giao


HƯỚNG DẪN TH&#x
CD; SINH ĐĂNG K&#x
DD; NGUYỆN VỌNG TR&#x
CA;N CỔNG TH&#x
D4;NG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GI&#x
C1;O DỤC V&#x
C0; Đ&#x
C0;O TẠO


Điểm thi v&#x
F2;ng 1, Kỳ thi Tuyển dụng vi&#x
EA;n chức Học viện Ngoại giao năm 2022

Hội nghị c&#x
E1;n bộ, vi&#x
EA;n chức v&#x
E0; người lao động Học viện Ngoại giao năm 2022

Khoa tiếng Anh bảo vệ th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng đề cương đưa ra tiết c&#x
E1;c học phần Kỹ năng v&#x
E0; đề cương gi&#x
E1;o tr&#x
EC;nh Listening khổng lồ the News: Pre-intermediate

Ba khoa ngoại ngữ tổ chức th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng Kh&#x
F3;a học bồi dưỡng n&#x
E2;ng cao năng lực sư phạm đến đội ngũ giảng vi&#x
EA;n của Học viện Ngoại giao

Lễ tổng kết c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
F4;ng t&#x
E1;c năm 2022 v&#x
E0; phương hướng hoạt động năm 2023


DAV kết nối
">>
Khoa
Viện
Trung t&#x
E2;m
*

Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: 69 Phố Ch&#x
F9;a L&#x
E1;ng, Đống Đa, H&#x
E0; Nội, Việt Nam

Đề án tuyển chọn sinh của học viện chuyên nghành Ngoại giao trong thời hạn 2021 bao hàm 4 thủ tục xét tuyển. Mỗi phương thức xét tuyển đều phải có chỉ tiêu riêng.


Theo giải pháp tuyển sinh học viện Ngoại giao vừa công bố, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến trong những năm 2021 là 1.350 sinh viên, tiêu chí tăng so với năm 2020 (tuyển 500 chỉ tiêu).

Hà Nội Tuyển Sinh Lớp 6 - Thông Báo Tuyển Sinh Lớp 6 Năm Học 2022

Trong trường vừa lòng một cách làm xét tuyển cảm thấy không được chỉ tiêu thì con số chỉ tiêu còn sót lại được gửi sang những phương thức khác.