Mã Trường: TCTLoại hình đào tạo:Công lậpNgày thành lập: 31 mon 3, 1966Điện thoại: 0292 3830 188Website: https://www.ctu.edu.vn/Địa chỉ: khu vực II, Đ. 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, phải Thơ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trường Đại Học phải Thơ được xếp vào nhóm trường đh trọng điểm tổ quốc bởi chỗ đây đào tạo và giảng dạy đa ngành, đa nghành nghề dịch vụ và được coi là trụ cột của khối hệ thống giáo dục Việt nam. đơn vị trường thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với đều nội dung cụ thể như các ngành, tiêu chí và tổng hợp xét tuyển ví dụ như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành giáo dục và đào tạo Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C01, D01, D03

Ngành giáo dục đào tạo Công dân

Mã ngành: 7140204

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15

Ngành giáo dục đào tạo Thể chất

Mã ngành: 7140206

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ thích hợp xét tuyển: T00, T01, T06

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B08, D07

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Sư phạm đồ vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, D29

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D24

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: B00, B08

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D14, D15

Ngành Sư phạm lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D14, D64

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C04, D15, D44

Ngành Sư phạm giờ Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D14. D15

Ngành Sư phạm tiếng Pháp

Mã ngành: 7140233

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành Kỹ thuật đồ gia dụng liệu

Mã ngành: 7520309

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành làm chủ công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành chuyên môn cơ khí

Mã ngành: 7520103

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 180

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7520216

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 90

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01

Ngành kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 200

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình thủy

Mã ngành: 7580202

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

Mã ngành: 7580205

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành chuyên môn điện

Mã ngành: 7520201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07

Ngành kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Kỹ thuật trang bị tính

Mã ngành: 7480106

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 70

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Mạng laptop và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 70

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01

Ngành chuyên môn phần mềm

Mã ngành: 7480103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01

Ngành khối hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 70

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 140

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201H

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành Tài bao gồm - Ngân hang

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 50

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành quản ngại trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101H

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114H

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành sale quốc tế

Mã ngành: 7340120

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành tài chính nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành kinh tế tài chính nông nghiệp

Mã ngành: 7620115H

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành kinh tế tài chính tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành: 7850102

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành khiếp tế

Mã ngành: 7310101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, C00, D01, D03

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101H

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, C00, D01, D03

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 170

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành công nghệ chế biến chuyển thủy sản

Mã ngành: 7540105

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 120

Tổ thích hợp xét tuyển: B00, A02, D07, B08

Ngành công nghệ cây trồng

Mã ngành: 7620110

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120

Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B08, D07

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ phù hợp xét tuyển: B00, B08, D07

Ngành đảm bảo thực vật

Mã ngành: 7620112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 140

Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07

Ngành công nghệ môi trường

Mã ngành: 7440301

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D07

Ngành làm chủ tài nguyên với môi trường

Mã ngành: 7850101

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

Ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành: 7620113

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Ngành kỹ thuật đất

Mã ngành: 7620103

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Ngành bệnh dịch học thủy sản

Mã ngành: 7620302

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Ngành thống trị thủy sản

Mã ngành: 7620305

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Ngành Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00

Ngành Sinh học

Mã ngành: 7420101

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:70

Tổ hòa hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08

Ngành Hóa học

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07

Ngành Hóa dược

Mã ngành: 7720203

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển:

A00, B00, C02, D07

Ngành Sinh học ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 70

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, B08

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 200

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Ngành thiết bị lý kỹ thuật

Mã ngành: 7520401

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, C01

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15

Ngành nước ta học

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15

Ngành việt nam học

Mã ngành: 7310630H

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ thích hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201H

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15

Ngành ngôn ngữ pháp

Mã ngành: 7220203

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D03, D14, D64

Ngành thông tin – thư viện

Mã ngành: 7320201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D03, D29

Ngành Triết học

Mã ngành: 7229001

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 40

Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, D14, D15

Ngành chính trị học

Mã ngành: 7310201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, D14, D15

Ngành Xă hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, C00, C19, D01

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201T

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, B08, D07

Phương thức 5: A00, A01, B00, B08, D07

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301T

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, B08, D07

Phương thức 5: A00, A01, B00, B08, D07

Ngành technology kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401C

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, B08, D07

Phương thức 5: A00, A01, B00, B08, D07

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101C

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ thích hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, B08, D07

Phương thức 5: A00, A01, B00, B08, D07

Ngành nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201C

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, D01, D07

Phương thức 5: A00, A01,D01, D07

Ngành chuyên môn điện

Mã ngành: 7520201C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ phù hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, D01, D07

Phương thức 5: A00, A01,D01, D07

Ngành Tài chính-Ngân hàng

Mã ngành: 7340201C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, D01, D07

Phương thức 5: A00, A01,D01, D07

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 120

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, D01, D07

Phương thức 5: A00, A01,D01, D07

Ngành marketing quốc tế

Mã ngành: 7340120C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 120

Tổ thích hợp xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: A01, D01, D07

Phương thức 5: A00, A01,D01, D07

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 120

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Phương thức 1,2,3: D01, D14, D15

Phương thức 5: D01, D14,D15, D66

Tổ thích hợp môn xét tuyển

- tổ hợp khối A00: Toán - đồ lý - Hóa học.

Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học cần thơ 2022

- tổ hợp khối A01: Toán - trang bị lý - tiếng anh.

- tổ hợp khối A02: Toán - thiết bị lý - Sinh học.

- tổ hợp khối B00: Toán - hóa học - Sinh học.

- tổng hợp khối B03: Toán - Sinh học - Ngữ văn.

- tổng hợp khối B08: Toán - Sinh học tập - giờ anh.

- tổ hợp khối C00: Ngữ văn - lịch sử dân tộc - Địa lí.

- tổng hợp khối C02: Ngữ văn - Toán - Hóa học

- tổ hợp khối C04: Ngữ văn - Toán - Địa lí.

- tổng hợp khối C19: Ngữ văn - lịch sử hào hùng - giáo dục và đào tạo công dân.

- tổ hợp khối D01: Toán - Ngữ văn - tiếng anh.

- tổng hợp khối D03: Ngữ văn - Toán - giờ đồng hồ Pháp.

- tổng hợp khối D07: Toán - chất hóa học - tiếng anh.

- tổng hợp khối D14: Ngữ văn - lịch sử vẻ vang - tiếng anh.

- tổng hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí -Tiếng anh.

- tổ hợp khối D24: Toán - hóa học - giờ Pháp.

- tổ hợp khối D29: Toán - vật dụng lý - giờ đồng hồ Pháp.

- tổ hợp khối D44: Ngữ văn - Địa lí - giờ Pháp.

- tổ hợp khối D64: Ngữ văn - lịch sử - giờ đồng hồ Pháp.

- tổng hợp khối D66: Ngữ văn - giáo dục và đào tạo công dân - giờ anh.

- tổ hợp khối T00: Toán - Sinh học - năng khiếu thể dục thể thao.

- tổng hợp khối T01: Toán - Ngữ văn - năng khiếu thể dục thể thao.

- tổ hợp khối T06: Toán - Địa lí - năng khiếu thể dục thể thao.

Ghi chú: - Không sử dụng bài thi tổng hợp để xét tuyển. - Không nguyên lý môn thi chính; ko nhân thông số môn thi.

2 . Đối tượng cùng vùng tuyển sinh:

Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự với luật lệ Tuyển sinh khối hệ thống .

Trường Đại Học buộc phải Thơ tuyển chọn sinh bên trên toàn quốc.

3 . Tổng tiêu chí Đại học đề xuất Thơ:

9.000 (in which have 900 huấn luyện và đào tạo tại quần thể Hòa An)

- bao gồm: Chương trình đại trà, công tác và chương trình unique cao.

- chính sách ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên tuyển chọn dụng và tuyển dụng: theo phép tắc Tuyển dụng của cục GD & ĐT.

4 . Cách tiến hành xét tuyển chương trình đào tạo và giảng dạy đại trà:

- Xét tuyển chọn từ hiệu quả Kỳ thi thpt quốc gia. Đối với ngành giáo dục thể chất: không tính 2 môn Toán với Sinh lấy điểm từ hiệu quả THPT quốc gia, môn TDTT bởi vì Trường ĐHCT tổ chức triển khai chức thi.

- Điều khiếu nại tuyển chọn: sỹ tử đạt hội chứng chỉ chất lượng vào do bộ GD & ĐT khẳng định và không tồn tại môn làm sao từ 1,0 điểm trở lại (thang điểm 10). Đối với TDTT môn, phải giành được từ 5,0 điểm trở lên.

- thời gian đăng ký kết tuyển chọn: Theo lịch tuyển sinh hệ thống của bộ GD & ĐT.

5 . Cách tiến hành xét tuyển chương trình tiên tiến (CTTT) và quality cao:

Method A:

- Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

- Điều khiếu nại tuyển chọn: sỹ tử đạt quality đầu vào do cỗ GD và ĐT khẳng định và không có môn nào từ 1,0 điểm quay trở lại (thang điểm 10), môn tiếng Anh phải đã có được point to Trường ĐHCT qui định (sẽ ra mắt sau khi bộ GD và ĐT công bố bảo vệ chất lượng đầu vào).

- thời hạn đăng cam kết tuyển chọn: Theo định kỳ tuyển sinh hệ thống của bộ GD và ĐT.

Method B:

- Xét tuyển từ bỏ thí sinh khối hệ thống và nhập học tập vào trường ĐHCT tất cả nguyện vọng chuyển sang học tập CTTT hoặc CLC.

- Điều kiện tuyển chọn: thí sinh có tác dụng Kỳ thi THPT tổ quốc của một trong số tuyển tập hợp tác và gồm đầu giờ đồng hồ Anh kiểm tra công dụng (do ngôi trường ĐHCT tổ chức sau khi nhập học) or the letter of the same than from the Bậc 2 according lớn the Scale skills for the 6 levels for việt nam rise up

6 . Điểm xét tuyển cùng Điểm trúng tuyển (không cách Phương thức B)

- Điểm xét tuyển đại học tổng số điểm thi / môn thi theo thang điểm 10 so với từng môn thi / môn thi của một nhóm tuyển và được gia công tròn cho 0,25; cộng với đối tượng người dùng ưu tiên, khu vực.

- gần như thí sinh tất cả điểm tuyển chọn 1 trong số nhau, được xét tuyển như nhau. Đối với các sinh viên theo điểm tuyển chọn vào danh sách cuối cùng, nếu không vượt tiêu chí thì những sinh viên xuất sắc ưu tú có nguyện vọng cao hơn.

- Trắc nghiệm các tổ chức trong cùng 1 ngành cân nhau và được xác minh theo ngành. - Đối với chăm ngành: sau thời điểm đăng ký tuyển dụng, sv sẽ đk chuyên ngành lúc nhập học. Trường theo nguyện vọng của sinh viên, điểm xét tuyển chọn và tiêu chí để reviews chuyên ngành.

7 . Các đợt xét tuyển:

Xét tuyển Đợt 1: triển khai theo quy định Tuyển sinh đh hệ thống. Ngôi trường ĐHCT will thông báo sau khi Bộ GD & ĐT cấm những Hướng dẫn.Xét tuyển chọn Đòn té sung: nếu bao gồm tuyển tuyển, Trường đang thông báo sau khi có kết quả tuyển lựa chọn 1.

8. Ngân sách học phí dự kiến cùng lộ trình tăng học phí

- nhóm 1: 7.400.000 đồng / năm học tập , bao gồm: các vực hoc part of Khoa, Viện, bộ Môn following: Khoa khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ vực nước ta học); Khoa gớm tế; Khoa Luật; Khoa nông nghiệp và Sinh học áp dụng (trừ thực phẩm công nghệ); Khoa trở nên tân tiến nông làng (trừ công trình xây dựng Thông tin với Kỹ thuật xây dựng); Khoa Thuỷ sản phẩm (trừ công nghệ Chế biến Thủy sản); Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại, Khoa Khoa học thiết yếu trị, cỗ môn giáo dục đào tạo thể chất (trừ các ngành học miễn phí); Research Research cải tiến và phát triển ĐBSCL. Industry Management (Khoa Học).

- đội 2: 8.700.000 đồng / năm học tập , bao gồm: các ngành học tập thuộc những Khoa, Viện sau: Khoa technology (trừ quản trị Công nghiệp); Khoa học môi trường thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Khoa technology Thông tin và Truyền thông; kỹ thuật Tự Nhiên; Viện NC & PT technology sinh học; Ngành việt nam (Khoa khoa học Xã hội và Nhân Văn); Ngành technology thực phẩm (Khoa nông nghiệp và Sinh học tập ứng dụng); doanh nghiệp Thiết bị bào chế thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành technology thông tin cùng kỹ thuật gây ra (Khoa cải tiến và phát triển nông thôn).

- những ngành học: Miễn tổn phí học phần cho những chương trình đào tạo. Hầu như phần của chương trình đào tạo và học tập tập nâng cấp điểm đề xuất đóng khoản học phí theo quy định.

- Dự báo ngân sách học tập theo Nghị định số 86/2015 / NĐ-CP: ĐVT: đồng / sv / tháng

2018-20192019-20202020-2021
Nhóm 1810.000890.000980.000
Nhóm 2960.0001.060.0001.170.000

8.2. Các ngành huấn luyện tiến trình chương trình:

- Ngành technology sinh học: Nhân hệ số 2,2 lần mức học tập phí đào tạo đại trà tương ứng.

- Ngành Nuôi trồng thủy sản: Nhân thông số 2,0 lần đạt tiêu chuẩn của chương trình đào tạo và huấn luyện đại trà. - The system has been kept in the valentine.

8.3. Những ngành đào tạo và huấn luyện chương trình unique cao:

Mức khoản học phí được giữ cố định và thắt chặt trong suốt khóa huấn luyện và đào tạo và thông thường theo tưng năm tuyển sinh như sau:

- Ngành technology thông tin: 22 triệu vnd / năm học

- Ngành kinh doanh quốc tế: 20 triệu đồng / năm học

- Ngành Công nghệ: 22 triệu đồng / năm học

8.4. Học sinh, sinh viên quan sát và theo dõi tuyển:

- support kiến ​​thức: 7.320.000 đồng / năm học.

- Vào đh chính quy: Nhân hệ số 1,3 lần tiền học phí cho chương trình giảng dạy đại trà. The number of the system has been kept in the valentine.

Trường Đại học tập Nam bắt buộc Thơ (DNC) trưng bày tại quận Ninh Kiều, trung trung khu Tp. Bắt buộc Thơ. Ngôi trường được thành lập nhằm đào tạo phần đông cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ, chưng sĩ bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lượng thực hành giỏi thỏa mãn nhu cầu nguồn nhân lực có chuyên môn cao cho khu vực ĐBSCL dành riêng và cả nước nói chung. Hiện nay tại, bên trường đang đào tạo và huấn luyện hơn 16.000 sv theo học tập ở tất cả các ngành thuộc nhiều lĩnh vực như: kỹ thuật sức khỏe, kinh tế tài chính quản trị, làng hội nhân văn, kỹ thuật – công nghệ, môi trường,…

*

*
*

Năm 2022, trường Đại học Nam phải Thơ xét tuyển 38 ngành bậc đại học với các ngành:

*

Y KHOA (BÁC SĨ ĐA KHOA)

*

DƯỢC HỌC

*

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

*

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

*

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

*

KỸ THUẬT Y SINH

*

Y HỌC CỔ TRUYỀN (DỰ KIẾN)

*

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

*

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

*

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

*

KHOA HỌC MÁY TÍNH

*

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

*

MẠNG MÁY TÍNH và TRUYỀN THÔNG DL

*

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

*

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

*

LOGISTICS VÀQL CHUỖI CUNG ỨNG

*

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

*

KẾ TOÁN

*

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

*

QUẢN TRỊ gớm DOANH

*

MARKETING

*

KINH DOANH QUỐC TẾ

*

KINH TẾ SỐ

*

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

*

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

*

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

*

QUẢN TRỊ DV DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

*

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

*

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DV ĂN UỐNG

*

LUẬT HỌC

*

LUẬT gớm TẾ

*

NGÔN NGỮ ANH

*

KIẾN TRÚC

*

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

*

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

*

QL TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

*

BẤT ĐỘNG SẢN

*

Phương thức 1:Xét tuyển chọn dựa theo tác dụng học tập sống bậc thpt (học bạ THPT).

-Hình thức 1:(xét tuyển chọn theo điểm vừa đủ cả năm lớp 10, 11 cùng HK1 lớp 12):

+ ĐTBC= (ĐTB cả năm lớp 10 + ĐTB cả năm lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)

+ Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào ĐTBC từ18.0trở lên.

-Hình thức 2:(xét tuyển chọn theo điểm TB lớp 11 cùng HK1 lớp 12):

+ ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 x 2)

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào ĐTBC từ18.0trở lên.

-Hình thức 3(xét tuyển chọn theo điểm tổng hợp 03 môn cả năm lớp 12):

+ ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 + ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3)

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐTBC từ18.0trở lên.

-Hình thức 4(xét tuyển chọn theo điểm vừa phải cả năm lớp 12):

+ ĐTBC= ĐTB cả năm lớp 12

+ Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào ĐTBC từ6.0trở lên.

* Đối với ngànhY khoa,Dược học, Y học cổ truyền thí sinh phải tất cả học lực lớp 12 xếp loạigiỏihoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ8.0trở lên; ngànhKỹ thuật xét nghiệm y học,Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh phải gồm học lực lớp 12 xếp một số loại từkhátrở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ6.5trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển theo hiệu quả thi THPT

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi trung học phổ thông năm 2022, Hội đồng tuyển chọn sinh công ty trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Riêng so với các ngành sức mạnh căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất công bố, Hội đồng tuyển sinh công ty trường vẫn tiến hành xác minh ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào riêng cho các ngành này (thông báo chi tiết tại trang web của Trường sau khoản thời gian Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào)

Phương thức 3:Xét tuyển chọn theo tác dụng thi đánh giá năng lực năm 2022 do những Đại học hoặc ngôi trường Đại học (đã đạt Kiểm định chất lượng Giáo dục) tổ chức.

-Điều kiện xét tuyển: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp thpt và bắt buộc tham gia kỳ thi reviews năng lực năm 2022 do các Đại học tập hoặc ngôi trường Đại học (đã đạt Kiểm định unique Giáo dục) tổ chức.

Xem thêm: tuyển sinh lớp 10 môn toán 2018

-Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: căn cứ công dụng thi đánh giá năng lực năm 2022 do những Đại học hoặc trường Đại học (đã đạt Kiểm định chất lượng Giáo dục) tổ chức, Hội đồng tuyển chọn sinh đơn vị trường sẽ xác minh ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào. (thông báo cụ thể tại trang web của Trường sau khoản thời gian có hiệu quả thi tuyển)

*

- Phiếu đk xét tuyển (tải trên đây)

- phiên bản sao có chứng thực sao y:

+ học tập bạ THPT

+ Giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp tạm thời (hoặc bằng giỏi nghiệp THPT)

+ CMND/CCCD

+ bạn dạng chính giấy bệnh nhận kết quả Thi THPT.

*

*
*
*

*

Phòng support Tuyển sinh – media - Trường Đại học nam giới Cần Thơ

*
Số 168, con đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, p. An Bình, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.