Thiên văn luôn là chủ thể thú vị so với mỗ chúng ta. Họ yuy đã bao hàm bước chay tự dưng quá nhưng lại vẫn không thể tò mò được vũ trụ rộng lớn này. Lúc 1 hiện tượng, một hành tinh được kiếm tìm thấy, ta thường xuyên có quan niệm đặt tên đầy đủ tên đó bằng tiếng Anh hoặc La-tinh.

Bạn đang xem: Thiên văn học tiếng anh là gì

Hãy thuộc Study
Tieng
Anh khám phá tất tần taai về thiên văn học bằng tiếng Anh nhé!!!

(THIEN VAN HOC)

1. Tự vựng về các hành tinh bởi tiếng Anh

 

(THIEN VAN HOC)

 

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Venus /’vi:nɘs/

Kim tinh

Comet /’kɒmɪt/

sao chổi

Mercury /’mɜ:kjɘri/

Thủy tinh

Earth/ɜ:θ/

Trái đất

Pluto/’plu:tɘʊ/

Diêm vương Tinh

Saturn/’sætɘn/

Thổ tinh

Asteroid/’æstərɔɪd/

tiểu hành tinh

Mars/mɑ:z/

Hỏa tinh

Neptune/’neptju:n/

Hải Dương Tinh

Sun/sʌn/

Mặt trời

Uranus/’jʊɘrɘnɘs/

Thiên vương tinh

Jupiter/’dʒu:pɪtɘr/

Mộc tinh

 

Các từ vựng về vũ trụ bởi tiếng Anh

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Orbit/’ɔ:bit/:

Quỹ đạo, quay quanh

Star/stɑ:/:

Ngôi sao

New moon/full moon:

Trăng non/trăng tròn

Asteroid/’æstərɔid/:

Tiểu hành tinh

Milky Way/’milki wei/:

Tên của dải ngân hà của chúng ta

Galaxy/’gæləksi/:

Dải ngân hà

Constellation/,kɔnstə’leiʃn/:

Chòm sao

Solar eclipse/’soulə i’klips/:

nhật thực

lunar eclipse/’lu:nə i’klips/:

nguyệt thực

Unidentified flying objects (UFOs) /’ʌnai’dentifaid flying ‘ɔbdʤikt/:

Vật thể bay không xác định

Comet/’kɔmit/:

Sao chổi

 

2. Các chòm sao vào vũ trụ:

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Andromeda (Chained Maiden):

Tiên Nữ

Antlia (Airpump):

Máy Bơm

Apus (Bird of Paradise):

Chim Trời

Aquarius (Water Bearer/Carrier):

Cái Bình, Bảo Bình

Aquila (Eagle):

Đại Bàng

Ara (Altar):

Đàn Tế

Aries (Ram):

Con Cừu

Auriga (Charioteer, Wagoner):

Người Đánh Xe, Ngự Phu

Boötes (Herdsman, Bear Driver):

Mục Phu

Caelum (Chisel, Sculptor's Tool):

Dao Khắc

Camelopardalis (Giraffe, Camelopard):

Hươu Cao Cổ, Báo Hươu

Cancer (Crab) Cancer, Écrevisse:

Con Cua, nhỏ Tôm

Canes Venatici (Hunting Dogs):

Chó Săn

Canis Major (Great /Greater Dog):

Chó Lớn

Canis Minor (Little /Lesser Dog):

Chó Nhỏ

Capricornus (Capricorn, Goat, Sea Goat):

Con Dê

Carina (Keel , Ship's Keel):

Sống /Đáy Thuyền

Cassiopeia (Queen , Lady in the Chair):

Tiên Hậu

Centaurus (Centaur):

Nhân Mã

Cepheus (King, Monarch):

Tiên Vương

Cetus (Whale):

Cá Voi

Chamaeleon (Chameleon):

Tắc Kè

Circinus (Compasses):

Com pa

Columba (Dove):

Bồ Câu

Coma Berenices (Berenice’s Hair):

Tóc Tiên

 

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Corona Australis (Southern Crown):

Mũ Miện

Corona Borealis (Northern Crown):

Mũ Miện

Corvus (Crow, Raven):

Con Quạ

Crater (Cup):

Cái Chén

Crux ( Cross):

Thập Tự

Cygnus (Swan):

Thiên Nga

Delphinus (Dolphin):

Cá Heo

Dorado (Swordfish, Goldfish)

Cá Kiếm, Cá Vàng

Draco (Dragon):

Con Rồng

Equuleus (Little Horse, Colt, Filly):

Ngựa nhỏ /Con

Eridanus (Celestial/ Great River, River Po/ Eridanus):

Sông Cái

Fornax (Furnace)

Lò Luyện

Gemini (Twins):

Sinh Đôi, tuy vậy Tử

Grus (Crane):

Chim Sếu

Hercules:

Lực Sĩ

Horologium (Clock):

Đồng Hồ

Hydra (Sea Serpent, Snake):

Rắn Biển, Giao Long

Hydrus (Water Snake/ Serpent):

Rắn Nước

Indus (Indian):

Anh-điêng

Lacerta (Lizard):

Thằn Lằn

Leo (Lion):

Sư Tử

Leo Minor (Little/ Lesser Lion):

Sư Tử nhỏ tuổi /Con

Lepus (Hare):

Con Thỏ

Libra (Balance, Scales):

Cái Cân

Lupus (Wolf):

Chó Sói

Lynx:

Linh Miêu

Lyra (Lyre, Harp):

Cây Đàn

Mensa (Table ):

Núi Đỉnh Bằng, Núi mặt Bàn

Microscopium (Microscope):

Kính Hiển Vi

Monocerus (Unicorn):

Kì Lân

Musca ( Fly):

Con Ruồi

Norma (Rule, Level, Square):

Thước Thợ

Octans (Octant):

Nam Cực, Kính chén Phân

Ophiuchus (Serpent Bearer/ Holder)

Người sở hữu Rắn, Xà Phu

Orion ( Hunter, Warrior):

Thợ Săn

Pavo (Peacock):

Con Công

Pegasus (Winged Horse):

Ngựa Bay

Perseus:

Dũng Sĩ, Tráng Sĩ

Phoenix (Firebird) :

Phượng Hoàng

Pisces (Fishes):

Song Ngư

 

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Piscis Austrinus (Southern Fish):

Nam

Puppis (Stern /Poop ):

Đuôi Thuyền

Pyxis ( Compass):

La Bàn

Reticulum (Net, Reticle):

Mắt Lưới

Sagitta (Arrow):

Mũi Tên

Sagittarius (Archer):

Nhân Mã

Scorpius, Scorpio (Scorpion)

Bọ Cạp

Sculptor (Sculptor):

Điêu Khắc

Scutum (Shield ):

Lá Chắn

Serpens (Serpent):

Con Rắn

Sextans (Sextant):

Kính Lục Phân

Taurus (Bull):

Con Trâu, Trâu Vàng

Telescopium (Telescope):

Kính Viễn Vọng

Triangulum (Triangle)

Tam Giác

Triangulum Australe (Southern Triangle):

Tam Giác

Tucana (Toucan):

Đỗ Quyên, Mỏ Chim

Ursa Major (Great Bear):

Gấu Lớn

Ursa Minor (Little /Lesser Bear):

Gấu Nhỏ

Vela (Sail , Ship's Sails):

Cánh Buồm

Virgo (Virgin, Maiden):

Trinh Nữ

Volans (Flying Fish):

Cá chuồn

Vulpecula ( Fox):

Gấu Lớn

 

3. Một số trong những từ vựng tiếng Anh về thiên hà khác

 

A

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Aerospace (n):

Không gian vũ trụ

Airship (n)/´ɛə¸ʃip/:

Khí cầu

Alien (n)/’eiliən/:

Người không tính hành tinh

Asteroid/ˈæstəroɪd/:

Tiểu hành tinh

Atmospheric (adj)/,ætməs’ferik/:

Khí quyển

 

C

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Comet (n)/´kɔmit/:

Sao chổi

(Big Dipper) Constellation (n)/ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/:

Chòm sao (Chòm Đại Hùng)

Cosmos (n)/´kɔzmɔs/:

Vũ trụ

Craft (n)/kɹɑːft/:

Phi thuyền

Crew (n)/kɹuː/:

Phi hành đoàn

 

E

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Elemental (adj)/¸eli´mentl/:

Nguyên tố

 

F

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Flying saucer (n):

Tàu ngoài hành tinh có hình dáng như chiếc đĩa; đĩa bay

 

G

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Galaxy (n)/‘gæləksi/:

Ngân hà

Gravitational (adj) –/¸grævi´teiʃənəl/:

Hút, hấp dẫn

 

I

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Intergalactic (adj)/¸intəgə´læktik/:

Ở một trong những thiên hà

Immersion (n)/i’mə:ʃn/:

Sự chìm nhẵn (biến vào trơn của một toàn cầu khác)

Illuminated (v)/i¸lu:mi´neitid/:

Chiếu sáng, rọi sáng

 

J

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Jet (n)/dʒɛt/:

Tia, dòng, luồng

 

L

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Lobe (n)/loʊb/:

Thùy sáng

Lunar eclipse (v):

Nguyệt thực

 

R

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Radioactive (adj)/¸reidiou´æktiv/:

Phóng xạ

Rocket engine (n):

Động cơ tên lửa

 

S

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Satellite (n)/‘sætəlait/:

Vệ tinh nhân tạo

Slolar eclipse (v):

Nhật thực

Spectroscopy (n)/spek’trɔskəpi/:

Quang phổ học

Superconducting magnet (n):

Nam châm vô cùng dẫn

Superficial (adj)/ˌsupərˈfɪʃəl/:

Thuộc bề mặt, trên bề mặt

 

T

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Telescope (n)/’teliskəʊp/:

Kính thiên văn

The Planets (n):

Các hành tinh

The Solar System (n):

Hệ phương diện trời

Transmutation (n)/¸trænzmju:´teiʃən/:

Sự gửi hóa, sự trở nên đổi

 

V

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Vacuum (n)/’vækjuəm/:

Chân không

 

4. Một vài ví dụ như về chủ đề thiên văn:

 

My mom just bought me a new telescope, which makes me so happy, I can see the star from far far away.Mẹ tôi vừa mua cho tôi một loại kính viễn vọng khiến cho tôi cảm giác rất vui và giờ tôi hoàn toàn có thể ngắm những ngôi sao 5 cánh từ đằng xa. The scientists indicate that humans have discovered about 4 percent of the space. Most of them are visible universes.nhà khoa học cho là con người chỉ mới tìm hiểu ra trung bình 4 xác suất của vũ trụ và phần nhiều đều là không gian hữu hình. The mass of the sun is about 333,000 times the mass of the Earth.Độ mập của khía cạnh trời đối với trái đất là gấp 333,000 lần. Mars does have an atmosphere, but it is about 100 times thinner than Earth's atmosphere và it has very little oxygen.Sao hỏa tất cả không khí tuy nhiên mà nó nhỏ tuổi hơn so với trái đất đến 100 lần cùng nó bao gồm rất ít oxy. According to astrologers, there will be a solar eclipse in June 2021.Theo nhà chiêm tinh học, nhật thực đã được ra mắt vào tháng 6 năm 2021.

 

Hi vọng với nội dung bài viết này, Study
Tieng
Anh đã giúp bạn tăng vốn tự về thiên văn học tập trong giờ Anh nhé!!!

Chào các bạn, hiện thời có không ít nghề nghiệp khác nhau. Các nội dung bài viết trước, Vui cười lên đã ra mắt về tên gọi của một vài nghề nghiệp trong tiếng anh cho chúng ta tham khảo như người cung cấp thịt, giảng viên, ca sĩ, thủ thư, người mẫu, thợ hàn, trợ lý, nhiếp hình ảnh gia, thợ điện, chuyên môn viên, nhà tư vấn, kiến trúc sư, nhân viên ngân hàng, phái nam diễn viên, nghệ sỹ ghi-ta, thợ giảm tóc nam, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục mày mò về một nghề nghiệp và công việc khác cũng khá quen thuộc đó là nhà thiên văn học. Ví như bạn chưa chắc chắn nhà thiên văn học tập tiếng anh là gì thì nên cùng trunghocthuysan.edu.vn khám phá ngay tiếp sau đây nhé.


*
Nhà thiên văn học tiếng anh là gì

Nhà thiên văn học tiếng anh là gì


Nhà thiên văn học tập tiếng anh điện thoại tư vấn là astronomer, phiên âm tiếng anh đọc là /əˈstrɑːnəmər/.

Astronomer /əˈstrɑːnəmər/

https://trunghocthuysan.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/Astronomer.mp3

Lưu ý:

Nhà thiên văn học tập là phần nhiều nhà kỹ thuật chuyên phân tích về các thiên thể như những hành tinh, ngôi sao, vũ trụ và các hiện tượng đồ lý phía bên ngoài vũ trụ. Trước đây nhà thiên văn học chỉ được coi là một phần trong đồ gia dụng lý học. Tuy vậy với sự cải tiến và phát triển của công nghệ, những nhà thiên văn học đã được công nghận là 1 ngành nghề riêng bóc biệt với trang bị lý học.Từ astronomer nhằm chỉ bình thường cho bên thiên văn học, còn cụ thể nhà thiên văn học trong nghành nghề nào thì sẽ có được cách gọi ví dụ khác nhau.
*
Nhà thiên văn học tiếng anh là gì

Một số nghề nghiệp và công việc khác trong giờ đồng hồ anh

Ngoài nhà thiên văn học tập thì vẫn còn có không ít nghề nghiệp khác cực kỳ quen thuộc, bạn có thể tìm hiểu thêm tên tiếng anh của các nghề nghiệp khác trong các mục dưới đây để sở hữu vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

Xem thêm: Lời bài hát càng khó càng yêu

Teacher /ˈtiːtʃər/: giáo viên
Travel agent /ˈtrævl eɪdʒənt/: đại lý phượt Director /daɪˈrek.tər/: giám đốc
Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: trưởng phòng
Soldier /ˈsəʊldʒər/: quân nhân Librarian /laɪˈbreriən/: thủ thư Astronomer /əˈstrɑːnəmər/: bên thiên văn học Chef /ʃef/: nhà bếp trưởng
Banker /ˈbæŋkər/: nhân viên ngân hàng Pirate /ˈpaɪ.rət/: giật biển
Salesman /ˈseɪlz.mən/: người phân phối hàng
Mechanic /məˈkænɪk/: thợ cơ khí Pilot /ˈpaɪ.lət/: phi công
SEOer /ˌes.iːˈəʊər/: fan làm seo
Housekeeper /ˈhaʊskiːpər/: nhân viên dọn phòng
Driver /ˈdraɪvər/: người lái xe, tài xếDoctor /ˈdɒk.tər/: chưng sĩ
Waitress /ˈweɪtrəs/: bồi bàn nữ
Welder /ˈweldər/: thợ hàn Businessman /ˈbɪznəsmən/: người kinh doanh Politician /ˌpɑːləˈtɪʃn/: chủ yếu trị gia Salesperson /ˈseɪlzpɜːrsn/: người bán sản phẩm Prosecutor /ˈprɑːsɪkjuːtər/: công tố viên Chemist /ˈkemɪst/: đơn vị hóa học tập Director /dəˈrektər/: đạo diễn Writer /"raitə/: đơn vị văn Coach /kəʊtʃ/: huấn luyện và giảng dạy viên
Human resource management /ˈhjuː.mən rɪˈzɔːs ˈmæn.ɪdʒ.mənt/: nghề cai quản trị nhân sự (HR)Musician /mjuˈzɪʃn/: nhạc sĩ
Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư Drummer /ˈdrʌmər/: người nghệ sỹ trống
Hairstylist /ˈherstaɪlɪst/: nhà tạo mẫu tóc
Architect /ˈɑːrkɪtekt/: phong cách thiết kế sư Physicist /ˈfɪzɪsɪst/: nhà thiết bị lý học Programmer /ˈprəʊɡræmər/: lập trình sẵn viên
*
Nhà thiên văn học tiếng anh

Như vậy, nếu như bạn thắc mắc bên thiên văn học tập tiếng anh là gì thì câu trả lời là astronomer, phiên âm gọi là /əˈstrɑːnəmər/. Chú ý là astronomer để chỉ thông thường về nhà thiên văn học chứ không hề chỉ ví dụ về công ty thiên văn học tập trong nghành nào cả. Nếu bạn có nhu cầu nói ví dụ về công ty thiên văn học trong nghành nghề nào thì cần gọi theo tên rõ ràng của nghành đó. Về cách phát âm, từ astronomer trong giờ anh vạc âm cũng khá dễ, bạn chỉ việc nghe phát âm chuẩn chỉnh của tự astronomer rồi phát âm theo là rất có thể phát âm được trường đoản cú này. Nếu bạn muốn đọc tự astronomer chuẩn chỉnh hơn nữa thì nên xem phiên âm rồi đọc theo phiên âm đang phát âm chuẩn hơn.