KỶ NIỆM CHƯƠNG GIÁ RẺMã SP: KNC 32Miễn phí thiết kế.Miễn phí vận chuyển ( phạm vi TP.HCM)Chất liệu: Pha Lê/ Thuỷ Tinh
Thời gian sản xuất: 5 – 7 ngày.