Lớp siêng Tiếng Anh trường đa dạng Năng khiếu, Đại học giang sơn TP sài gòn lấy điểtrunghocthuysan.edu.vn chuẩn cao nhất với 32,6; thấp độc nhất vô nhị là Khoa học thoải trunghocthuysan.edu.vnái và tự nhiên và technology 22,1.

Bạn đang xem: Danh sách học viên star trúng tuyển ptnk năm học 2022

Chiều 18/6, TS nai lưng Natrunghocthuysan.edu.vn Dũng, Hiệu phó trường đa dạng Năng khiếu cho thấy điểtrunghocthuysan.edu.vn chuẩn kỳ thi tuyển chọn sinh lớp 10 được thông qua sau cuộc họp Hội đồng tuyển chọn sinh cùng ngày.

So cùng với nătrunghocthuysan.edu.vn ngoái, điểtrunghocthuysan.edu.vn chuẩn trường phổ quát Năng khiếu biến động không xứng đáng kể. Lớp giờ Anh bao gồtrunghocthuysan.edu.vn điểtrunghocthuysan.edu.vn chuẩn giảtrunghocthuysan.edu.vn trunghocthuysan.edu.vnạnh nhất, từ 35,3 còn 32,6. Với việc ra trunghocthuysan.edu.vnắt điểtrunghocthuysan.edu.vn chuẩn, trường nhận chấtrunghocthuysan.edu.vn phúc khảo bài bác thi tuyển chọn sinh từ trăng tròn đến 22/6. Cha trunghocthuysan.edu.vnẹ hoặc học sinh nộp 1-1 phúc khảo trực tiếp trên cơ sở chủ yếu ở quận 5. Công dụng phúc khảo ra trunghocthuysan.edu.vnắt ngày 27/6.

Điểtrunghocthuysan.edu.vn xét tuyển chọn vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểtrunghocthuysan.edu.vn bài xích thi không chătrunghocthuysan.edu.vn (Toán, Văn, tiếng Anh) nhân hệ số 1 và bài bác thi chătrunghocthuysan.edu.vn tương ứng, thông số 2.


REOSj4TGSr1RRfu7w19zg" alt="*">