Singapore bỏ thi giữa năm với cấp tiểu học, THCS

Từ 2023, Singapore sẽ loại bỏ toàn bộ bài kiểm tra giữa năm với học sinh tiểu học, THCS, nhằm hướng sự tập trung của ngành giáo dục ra khỏi điểm số, thành tích.

Bạn đang xem: Giáo dục giới tính cho học sinh thcs


B7w
UrSusm
N4yn
NwG0VA" alt="*">