*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 Tiếng Anh 12
Vật lí 12
*
Hóa học 12
*
Lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
Công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 Tiếng Anh 11 Vật lí 11

Câu hỏi Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hang 5; 8; 12 thì đều thừa một em. Tìm số học sinh khối 6 của trường?

A \(340\) học sinh
B \(361\) học sinh
C \(360\) học sinh
D \(358\) học sinh

Phương pháp giải:

Ta thấy số học sinh trừ đi 1 là bội chung của \(5;\,8;\,12\) trong khoảng từ 300 đến 400.

Bạn đang xem: Học sinh khối 6 trường a xếp thành hàng 4,5,6 đều thừa 1 em

Tiến hành tìm \(BC\left( {5,8,12} \right)\) rồi qua đó tìm được số học sinh.

 


Lời giải chi tiết:

Gọi số học sinh khối 6 là \(x\left( {300 \le x \le 400,\,x \in {N^*}} \right)\)

Vì số học sinh khi xếp hàng \(5;\,\,8;\,12\) đều thừa 1 học sinh nên ta có :

\(x - 1 \vdots 5\,\,\,;\,\,\,\,\,x - 1 \vdots 8\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 1 \vdots 12\,\, \Rightarrow \,\,x - 1 \in BC\left( {5,8,12} \right)\,\)

Tìm \(BCNN\left( {5,8,12} \right)\)

\(\left. \begin{array}{l}5 = 5\\8 = {2^3}\\12 = {2^2}.3\end{array} \right\} \Rightarrow BCNN\left( {5,8,12} \right) = {2^3}.3.5 = 120\)

 \(\begin{array}{l}BC\left( {5,8,12} \right) = B\left( {120} \right) = \left\{ {0;120;240;360;480;...} \right\}\\x - 1 \in BC\left( {5,8,12} \right) = \left\{ {0;120;240;360;480;...} \right\}\\ \Rightarrow x \in \left\{ {1;121;241;361;481;...} \right\}\end{array}\)

Mà \(300 \le x \le 400\) nên \(x = 361\) . Vậy khối 6 có 361 học sinh.

Chọn B


*
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo
*

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


Liên hệ Chính sách
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

*

học sinh khối 6 trường a xếp thành hàng 4,5,6 đều thừa 1 em. Tìm số học sinh biết số học sinh nằm khoảng 200 đến 300 em

 


*

Giải:

Gọi số học sinh khối 6 trường a là a ( học sinh , a \(\in\) N ; 200 \(\le\)a\(\le\)300)

Vì a học sinh xếp thành hàng 4 , 5 , 6 đều dư 1 em => a + 1 học sinh xếp vừa đủ thành hàng 4 , 5 , 6 

=> a + 1 \(\in\)BC ( 4 , 5 , 6 ) 

Ta có :

4 = 22

5 = 5

6 = 2 . 3 

=> BCNN ( 4 , 5 , 6 ) = 22 . 3 . 5 = 60 

=> BC ( 4 , 5 , 6 ) = B ( 60 ) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; ... }

=> a + 1 \(\in\){ 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; ... }

=> a \(\in\){ - 1 ; 59 ; 119 ; 179 ; 239 ; 299 ; 359 ; ... }

mà 200 \(\le\)a\(\le\)300 

=> a \(\in\){ 239 ; 299 }

Vậy số học sinh khối của trường a là 239 hoặc 299 em

Học tốt!!!


*

số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 300 học sinh . khi xếp thành các hàng 10;12;15 đều thừa 5 em . tính số học sinh khối 6.

 


số học sinh lớp 6 của một trường khoảng từ 200 đến 300 học sinh , khi xếp thành các hàng 10;12;25 người đều thừa 5 em . tính số học sinh khối lớp 6


Câu 1 học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở khi xếp hàng hai , hàng ba, hàng bốn, hàng năm, đều thừa một học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở đó biết rằng số học sinh đó trong khoảng 150 đến 200 học sinhcâu 2 số học sinh lớp 6A 1 của trường trong khoảng từ 36 đến 45 học sinh . Khi xếp hàng hai , hàng bốn , hàng năm đều thừa một học sinh. Tính số học sinh lớp 6A1.câu 3 học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp hàng bốn, hàng năm , hoặc hàng 7 đ...

Xem thêm: Tuyển Sinh Và Đào Tạo Tiến Sĩ Năm 2022, Tuyển Sinh Tiến Sĩ


Câu 1 học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở khi xếp hàng hai , hàng ba, hàng bốn, hàng năm, đều thừa một học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở đó biết rằng số học sinh đó trong khoảng 150 đến 200 học sinhcâu 2 số học sinh lớp 6A 1 của trường trong khoảng từ 36 đến 45 học sinh . Khi xếp hàng hai , hàng bốn , hàng năm đều thừa một học sinh. Tính số học sinh lớp 6A1.câu 3 học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp hàng bốn, hàng năm , hoặc hàng 7 đều dư 1 em . Tính số học sinh khối 6 của trường.câu 4 học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp thành hàng bốn hàng năm .Nếu xếp thành hàng bốn, hàng năm ,hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.câu 5 một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 105 m chiều rộng 60 m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp khoảng cách giữa hai cây là một số tự nhiên và đơn vị là mét.GIẢI GIÚP MÌNH NHA ĐANG CẦN GẤP.