*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Học sinh khối 4,5 của một trường tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó 1/3 số cây khối 4 chăm sóc bằng 1/5 số cây của khối 5. Hỏi khối 5 chăm sóc được bao nhiêu cây ?

Mong các bạn giúp đỡ !

Cảm ơn trước !!!!!!


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Học sinh khối 4,5 của một trường tiểu học chăm sóc đc 496 cây. Trong đó 1/3 số cây hs khối 4 chăm soc đc bằng 1/5 số cây hs khối 5 chăm sóc được. Hỏi khối 5 chăm sóc được bao nhiêu cây??? (Ko cần giải ra đâu nhé, ai trả lời đầu mình tick cho):-D


Số cây khối 4 trồng là 186 cây

Số cây khối 5 trồng là 310 cây

(Vì ko cần giải nên có kết quả luôn nhé !)


Hoc sinh khối 4,5 của truòng tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó 1/3 số cây khối 4 bằng 1/5 số cây của khối 5. Hỏi khối 5 đã chăm sóc được bao nhiêu cây


Tỉ số giữa số cây khối 4 chăm sóc được và số cây khối 5 chăm sóc được là:

\(\frac{1}{5}:\frac{1}{3}=\frac{3}{5}\)

Ta có sơ đồ:

Khối 4 | | | | } Tổng: 496 cây

Khối 5 | | | | | |

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị 1 phần là:

496 : 8 = 62 (cây)

Khối 5 đã chăm sóc được số cây là:

62 x 5 = 310 (cây)

Đáp số: 310 cây


học sinh khối 4 và 5 chăm sóc được 196 cây trong đó 1/3 số cây khối 4 bằng 1/5 số cây khối 5. hỏi khối 5 chăm sóc được bao nhiêu cây?


vì 1/3 số cây khối 4 =1/5 số cây khối 5 nên số cây khối 4 = 3/5 số cây khối 5

ta có sơ đồ :

khối 4 : ===

khối 5 : =====

tổng số phần = nhau là : 3 + 5 = 8 ( phần )

khối 5 chăm sóc được số cây là : 196 : 8 . 5 = 122,5 ( cây )

( bài này chia dư hay sao đấy chứ ! nếu đúng thì k cho mình nhé !


Khối 5 của 1 trường tiểu học nhận chăm sóc 12 cây bóng mát , chiếm 2/3 số cây bóng mát trong trường . Hỏi sân trường có (?) bóng mát !


khối 5 của trường tiểu học chu văn an nhận chăm sóc 12 cây bóng mát chiếm 2 phần 3số cây bóng mát trong sân trường . hỏi trong sân trườngcó bao nhiêu cây bóng mát ?


Một tổ gồm 10 bạn ( 2 nữ và 8 nam )tham gia chăm sóc trồng cây. Mỗi bạn nam chăm sóc 3 cây, mỗi bạn nữ chăm sóc số cây hơn trung bình chung của cả tổ là 4 cây. Hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây?
Trả lời: Cả tổ chăm sóc được. . . cây
Trên đây là một bài toán mình không giải được của Violympic - Toán lớp 5 vòng 14.Bạn nào giải ra đúng và nhanh nhất mình sẽ tick ! Cảm ơn...

Bạn đang xem: Học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học hòa bình tham gia tết trồng cây


Một tổ gồm 10 bạn ( 2 nữ và 8 nam )tham gia chăm sóc trồng cây. Mỗi bạn nam chăm sóc 3 cây, mỗi bạn nữ chăm sóc số cây hơn trung bình chung của cả tổ là 4 cây. Hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây?
Trả lời: Cả tổ chăm sóc được. . . cây
Trên đây là một bài toán mình không giải được của Violympic - Toán lớp 5 vòng 14.Bạn nào giải ra đúng và nhanh nhất mình sẽ tick ! Cảm ơn !!!


Một tổ gồm 10 bạn ( 2 nữ và 8 nam )tham gia chăm sóc trồng cây. Mỗi bạn nam chăm sóc 3 cây, mỗi bạn nữ chăm sóc số cây hơn trung bình chung của cả tổ là 4 cây. Hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây?
Trả lời: Cả tổ chăm sóc được. . . cây
Trên đây là một bài toán mình không giải được của Violympic - Toán lớp 5 vòng 14.Bạn nào giải ra đúng và nhanh nhất mình sẽ tick ! Cảm ơn...

Một tổ gồm 10 bạn ( 2 nữ và 8 nam )tham gia chăm sóc trồng cây. Mỗi bạn nam chăm sóc 3 cây, mỗi bạn nữ chăm sóc số cây hơn trung bình chung của cả tổ là 4 cây. Hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây?
Trả lời: Cả tổ chăm sóc được. . . cây
Trên đây là một bài toán mình không giải được của Violympic - Toán lớp 5 vòng 14.Bạn nào giải ra đúng và nhanh nhất mình sẽ tick ! Cảm ơn !!!


Ban nam cham soc so cay la : 8 x 3 = 24 ( cay )

Goi so cay ban nu la a. Ta co :

( 24 + a x 2 ) : 10 = a - 4

24 + a x 2 = a x 10 - 40

24 + 40 = a x 8

64 = a x 8

a = 64 : 8

a = 8

Ca to cham soc la : 24 + ( 8 x 2 ) = 40 ( cay )

D/s : 40 cay


một tổ gồm 10 bàn ( 2 nữ ,8 nam ) tham gia chăm sóc cây mỗi bạn nam chăm sóc 3 cây mỗi bạn nữ cảm sóc số cây họ mức trung bình chung của cả tổ là 4 cây . hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây ?


Một tổ gồm 10 bạn (8nữ và 2nam) tham gia chăm sóc cây. Mỗi bạn nữchăm sóc 3 cây , mỗi bạn namchăm sóc số cây hơn mức trung bình chung của cả tổ là 4 cây. Hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây?


gọi TBCcả tổ là x

1 nữ là x+4

2 nữ là 2*(x+4)

nam làm là 8*3=24

TBC cả tổ =x=\(\frac{24+\left(x+4\right)\cdot2}{10}\)

10*x=24+2*x+8

8*x=32

x=\(\frac{32}{8}\)

x=4

Cả tổ là 4*10=40(cây)


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học Hòa Bình tham gia tết trồng cây . Cả hai khối trồng được 560 cây . Trong đó , 1/ 3 số cây của khối 4 bằng 1/4 số cây của khối 5 . Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?


*

giải 

ta có sơ đồ : 

khối 4 :|-----|-----|-----|

} 560 cây 

khối 5 :|-----|-----|-----|-----|

tổng số phần bằng nhau là : 3 + 4 = 7 ( phút )

 khối 4 trồng được số cây là : 560 :7 * 3 =240 ( cây )

khối 5 trồng được số cây là : 560 - 240 = 320 ( cây )

đáp số : khối 4 : 240 cây 

: khối 5 : 320 cây


*

Học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học Hòa Bình tham gia tết trồng cây. Cả hai khối trồng đượ 560 cây. Trong đó 1/3 số cây cảu khối 4 bằng 1/4 số cây của khối 5. Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây


học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học hòa bình tham gia tết trồng cây. Cả hai khối trồng được 560 cây. Trong đó 1 phần 3 số cây của khối 4 bằng 1 phần 4 số cây của khối 5. Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây.


học sinh khối 4và khối 5 của trường tiểu học tham gia tết trồng cây .Cả hai khối trồng được 560 cây .Trong đó 1/3 số cây của khối 4 bằng 1/4 số cây của khối 5 .Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?


Học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học Hòa Bình tham gia tết trồng cây. Cả hai khối trồng được 560 cây. Trong đó 1/3 số cây của khối 4 bằng 1/4 số cây của khối 5. Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?

Giải bài ra nhé cho mình hiểu làm đúng mình tick

Giúp mình đi mọi người :(


Học sinh khối 4 và khối 5 trường tiểu học Hòa Bình tham gia trồng cây. Cả hai khối trồng được 476 cây. Trong đó 1/3 số cây của học sinh khối 4 bằng 1/4 số cay của khối 5. Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?


Học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học Hòa Bình tham gia tết trồng cây. Cả hai khối trồng được 476 cây,trong đó 1/3 số cây. Cả hai khối trồng được 476 cây, trong đó 1/3 số cây của khối 4 bằng 1/4 số cây của khối 5.Mỗi khối

 


Học sinh khối 4 và 5 tham gia tết trồng cây, Cả hai khối trồng được 476 cây. Trong đó 1/3 số cây của khối 4 bằng 1/4 số cây của khối Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?


Học sinh khối 4 và 5 của trường tiểu học Hòa Bình tham gia tết trồng cây. Cả hai khối trồng được 476 cây. Trong đó 1/3 số cây của khối 4 bằng1/4 số cây của khối 5.

Xem thêm: Đáp án môn toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nghệ an môn toán năm 2022

A. Khối 4 trồng được số cây là: ... cây

B. Khối 5 trồng được số cây là: .. câ y

ai giúp mình đi .nhanh mình tick cho.


Học sinh 3 khối 3,4,5 tham gia trồng cây và trồng được tất cả 728 cây. Biết 3/4 số cây của khối 3 bằng 1/3 số cây của khối 4 và bằng 1/5 số cây của khối 5.Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây