*Bạn đang xem: Tin nổi bật

A. 12B. 18C. D. 21Câu 2: Trung bình cùng hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm kiếm số thứ hai.Trả lời: Số thiết bị hai là A. 261B. 82C. 81D. 262Câu 3: Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Hỏi cần giảm A đi bao nhiêu đơn vị chức năng để phép chia trên đổi mới phép chia hết cùng thương giảm sút 2 solo vị?
A. 258B. 268C. 248D. 238Câu 4: Một vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 72m. Nếu sút mỗi chiều đi 12m thì lúc đó chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích s khu vườn đó.Trả lời: diện tích khu vườn cửa là m2.A. 3888B. 2944C. 2304D. 1056Câu 5: Từ những chữ số 0; 3; 2 lập được bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số khác nhau?
A. 8B. 4C. 18D. 27Câu 6: Quãng mặt đường từ thức giấc A mang lại tỉnh B phải đi qua tỉnh C cùng tỉnh D. Biết quãng mặt đường AC nhiều năm 207km, vội vàng 3 lần quãng mặt đường CD và bằng quãng con đường DB. Tính quãng con đường AB. Trả lời: Quãng đường AB lâu năm km.A. 659B. 690C. 759D. 483Câu 7: Một cửa ngõ hàng sẵn sàng một số bánh nướng, bánh dẻo nhằm bán nhân dịp Trung Thu. Nếu hằng ngày bán 120 cái thì sau 1 tuần 2 ngày hết hàng. Hỏi nếu hàng ngày bán 180 loại thì sau bao lâu hết hàng?
Trả lời: cửa hàng đó phân phối hết hàng sau ngày.A. 6B. C. Đáp số khác
D. 3Câu 8: Tổng nhì phân số bởi , phân số thứ nhất hơn phân số vật dụng hai là . Tìm kiếm phân số đồ vật hai.Trả lời: Phân số thiết bị hai là A. B. C. D. Câu 9: Trung bình cùng của hai phân số bằng . Nếu cấp phân số trước tiên lên gấp đôi thì trung bình cộng của chúng bởi . Search phân số thiết bị nhất.A. B. C. D. Câu 10: tìm x biết: Trả lời: giá trị của x là A. B. C. D. Câu 11: người ta bắt buộc cắt 12 đoạn dây thép từng đoạn 6m thành hầu như đoạn dài 2m. Hỏi bắt buộc cắt mấy lần?
Trả lời: đề xuất cắt lần.A. 2B. 24C. 36D. 35Câu 12: học sinh khối 4, 5 của một trường tiểu học âu yếm được 496 cây. Trong số đó số cây khối 4 quan tâm bằng số lượng kilomet của khối 5. Hỏi khối 5 đã chăm lo bao nhiêu cây?
Trả lời: Khối 5 chăm lo được cây.A. 310B. 186C. 124D. 62Câu 13: người mẹ sinh nhỏ năm mẹ 28 tuổi. Lúc tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con?
Trả lời: khi đó, tuổi người mẹ là tuổi.A. 14B. 32C. Đáp số khác
D. 42Câu 14: Hiệu nhì phân số bằng ; phân số trước tiên gấp 3 lần phân số sản phẩm hai. Search phân số sản phẩm nhất.Trả lời: Phân số đầu tiên là A. B. C. D. Câu 15: Đội tuyển thi đấu thể thao của một trường đái học có 25 em tranh tài hai môn: cờ vua với cờ tướng. Trong đó, 17 em thi đấu cờ vua với 15 em thi cờ tướng. Hỏi bao gồm bao nhiêu em tranh tài cả hai môn?
Trả lời: Số em thi đấu cả hai môn là em.A. 7B. 2C. 8D. 10Câu 16: Tích sau tận cùng là chữ số nào?
A. 6B. 7C. 5D. 0Câu 17: Tính: A. B. Đáp số khác
C. D. Câu 18: Hiệu nhì số là 64. Search số bé bỏng biết số bé hơn số phệ là 2.Trả lời: Số bé là A. 11B. 77C. 75D. 13Câu 19: fan ta xếp một số sách vào ngăn. Số sách phòng trên thông qua số sách ngăn dưới. Nếu gửi 36 quyển sách từ phòng dưới lên phòng trên thì số sách 2 ngăn bởi nhau. Tính số sách chống trên có.Trả lời: Số sách ngăn trên tất cả là quyển.A. 84B. 48C. 96D. 132Câu 20: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 2m, chiều rộng lớn 15dm. Tính số mét nhôm bắt buộc để viền bao quanh tấm đại dương đó.Trả lời: Số mét nhôm đề xuất dùng là m.A. 7B. 70C. 34D. 35Câu 21: mang đến dãy số 16; 26; 36; 46; ; 2016. Hàng số trên có bao nhiêu số hạng?
Trả lời: hàng số trên bao gồm số hạng.A. 396B. 386C. 200D. 201Câu 22: tất cả 8 bi đỏ, 6 bi xanh, 9 bi vàng. Không nhìn vào hộp phải lôi ra ít nhất bao nhiêu bi thì chắc chắn rằng số bi lấy ra có đầy đủ cả 3 color bi?
Trả lời: bắt buộc lấy ít nhất bi để chắc hẳn rằng có đầy đủ 3 màu sắc bi.A. 18B. 17C. 15D. 16Câu 23: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 70cm. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật đó.A. 14cm
B. 42cm
C. 28cm
D. 21cm
Câu 24: một nhóm công nhân giao sửa một quãng con đường dài 16km vào 24 ngày. Sau 6 ngày làm cho việc, team công nhân này lại được giao thêm 12km mặt đường nữa. Hỏi team công nhân này sẽ hoàn thành quá trình trên vào bao lâu? (Năng suất thao tác làm việc không vậy đổi).Trả lời: Đội này sẽ hoàn thành các bước trên trong các ngày là A. 36B. 42C. 22D. 16Câu 25: Một trường tiểu học đã download đủ gạo mang lại 500 học viên bán trú nạp năng lượng trong 30 ngày. Nếu có thêm 100 học viên nữa xin học phân phối trú thì số gạo đã cài đủ ăn trong bao nhiêu ngày?
Trả lời: Số gạo kia đủ nạp năng lượng trong ngày.A. 25B. 15C. Đáp số khác
D. 2012 con GIÁPCâu 1: Trung bình cùng của tử số và mẫu mã số của một phân số bởi 16. Nếu cấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tra cứu phân số vẫn cho.Trả lời: Phân số đã cho rằng . ()Câu 2: tra cứu số trước tiên biết số trước tiên bằng số đồ vật hai cùng nếu bớt số thiết bị hai đi 69 đơn vị thì ta được số vật dụng nhất.Trả lời: Số thứ nhất là . (115)Câu 3: Cho một trong những có nhì chữ số. Nếu như ta viết chữ số 2 vào phía bên trái số đó ta được số bắt đầu gấp 5 lần số vẫn cho. Tìm số vẫn cho.Trả lời: Số đã cho là .. (50)Câu 4: có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng 1-1 vị?
Trả lời: Số số vừa lòng đề bài bác là . (45)Câu 5: search số là số có bốn chữ số khác biệt chia hết đến 5 cùng 9.Trả lời: Số buộc phải tìm là (2475)Câu 6: tra cứu y là số tự nhiên biết y phân chia hết cho 9 cùng 127
*

Hoc sinh khối 4,5 của truòng tiểu học quan tâm được 496 cây. Trong những số đó 1/3 số lượng km khối 4 bằng 1 tháng 5 số cây của khối 5. Hỏi khối 5 đã âu yếm được từng nào cây


*

Tỉ số thân số cây khối 4 quan tâm được cùng số cây khối 5 quan tâm được là:

(frac15:frac13=frac35)

Ta bao gồm sơ đồ:

Khối 4 | | | | } Tổng: 496 cây

Khối 5 | | | | | |

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần là:

496 : 8 = 62 (cây)

Khối 5 đã chăm lo được số lượng kilomet là:

62 x 5 = 310 (cây)

Đáp số: 310 cây


*

Học sinh khối 4,5 của một trường tè học chăm lo được 496 cây. Trong những số ấy 1/3 số kilomet khối 4 quan tâm bằng 1/5 số cây của khối 5. Hỏi khối 5 âu yếm được từng nào cây ?

Mong các bạn giúp đỡ !

Cảm ơn trước !!!!!!


Học sinh khối 4,5 của một trường tiểu học chăm lo đc 496 cây. Trong các số đó 1/3 số kilomet hs khối 4 siêng soc đc bằng 1 tháng 5 số cây hs khối 5 âu yếm được. Hỏi khối 5 âu yếm được từng nào cây??? (Ko phải giải ra đâu nhé, ai trả lời đầu mình tick cho):-D


học sinh khối 4 với 5 chăm sóc được 196 cây trong các số ấy 1/3 số kilomet khối 4 bằng 1 tháng 5 số cây khối 5. Hỏi khối 5 chăm lo được bao nhiêu cây?


Học sinh khối lớp 4,5 trồng được 496 cây , trong đó 1/3 số cây ngay số cây bằng 1/5 cây khối 5 . Hỏi khối 5 trồng được bao nhiêu cây ?


học sinh khối 4và khối 5 của trường đái học thâm nhập tết trồng cây .Cả nhị khối trồng được 560 cây .Trong kia 1/3 số lượng kilomet của khối 4 bởi 1/4 số cây của khối 5 .Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?


Học sinh khối 4 với khối 5 trường tè học độc lập tham gia trồng cây. Cả nhị khối trồng được 476 cây. Trong các số đó 1/3 số lượng kilomet của học sinh khối 4 bằng 1/4 số cay của khối 5. Hỏi từng khối trồng được từng nào cây?


khối 5 của trường tiểu học đường chu văn an nhận chăm lo 12 cây láng mát chiếm phần 2 phần 3 số cây bóng đuối trong sân trường . Hỏi trong sảnh trường có bao nhiêu cây bóng đuối ?
Xem thêm: Tuyển sinh liên thông bác sĩ đa khoa 2021, liên thông 4 năm đa khoa

Khối 5 của 1 trường tiểu học nhận chăm lo 12 cây bóng đuối , chỉ chiếm 2/3 số km bóng đuối trong ngôi trường . Hỏi sảnh trường gồm (?) bóng mát !


học sinh khối 4 và 5 của trường tè học tự do tham gia tết trồng cây. Cả nhì khối trồng được 560 cây. Vào đó một phần 3 số lượng km của khối 4 bằng một trong những phần 4 số cây của khối 5. Hỏi mỗi khối trồng được từng nào cây.