Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.1 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi cấp trường toán và tiếng việt lớp 5

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNăm học 2010 -2011LỚP 5Môn: Toán Thời gian: 60 phút
Câu 1 ( 3điểm ) : Tính : Câu 2 ( 3điểm ) : Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất :a) 2,5 x 16,27 x 4 + 7,3 b) 8,12 x 7 + 8,12 x 5 – 8,12 x 2Câu 3 ( 3điểm ) : a/ Tìm X : 7 x X + 1782 = 1852 b/ Tìm giá trị của số X sao cho: 3,9 Câu 4 ( 3điểm ) : Tìm ý đúng trong các trường hợp sau :a/ Phân số viết dưới dạng số thập phân : A. 0,34 B. 0,75 C. 7,5 D. 3,4 b/ Một hình tam giác có diệt tích là 624,72 m2 và chiều cao là 27,4 m . Cạnh đáy của tamgiác đó là :A. 22,8 m B. 44,6 m C. 45,6 m D. 46,5 m c/ Tỉ số phần trăm của hai số 19 và 30 là:A. 63,33 B. 36,33% C. 633,3% D. 6,333%Câu 5 (3điểm): Một xưởng may đã dùng hết 345 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét ? Câu 6 ( 3điểm ) : Một hình thang có đáy lớn 12 cm , đáy bé 8 cm và diện tích bằng diệntích hình vuông có cạnh 10 cm . Tính chiều cao hình thang ?(Trình bày bài sạch đẹp 2 điểm)ĐÁP ÁN CHẤM THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁNNăm học 2010 – 2011. Môn: Toán
Câu 1 (3 điểm ) :
= x x x x = x x x x = Câu 2 ( 3điểm ) :a) 2,5 x16,27 x 4 + 7,3 = ( 2,5 x 4 ) x 16,27 + 7,3 = 10 x 16,27 + 7,3 = 162,7 + 7,3 = 170 b) 8,12 x 7 + 8,12 x 5 – 8,12 x 2 = 8,12 x ( 7 + 5 – 2 ) = 8,12 x10 = 81,2Câu 3 ( 3điểm ) : a) 7 x X + 1782 = 1852 b ) Giá trị của số X là: 4 7 x X = 1852 – 1782 3,9 7 x X = 70 X = 70 : 7 X = 10 Câu 4 ( 3điểm ) : a) B . 0,75 b) C . 45,6 m c) A. 63,33% Câu 5 (3 điểm) :Bài giải
Số vải may quần là:40 x 345 : 100 = 138 (m)Số vải may áo là:345 – 138 = 207 (m) Đáp số: 207 m
Câu 6 ( 3điểm ) :Bài giải
Diện tích hình vuông là :10 x 10 = 100 ( cm2 )
Vì diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông .Tổng hai cạnh đáy của hình thang là :12 + 8 = 20 ( cm )Chiều cao của hình thang là :100 x 2 : 20 = 10 ( cm ) Đáp số : 10 ( cm )(Trình bày sạch đẹp 2 điểm)ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNăm học 2010 – 2011LỚP 5Môn : Tiếng Việt Thời gian : 60 phút
Câu 1 ( 2điểm ) : Tìm từ đồng nghĩa với từ :a) Nhân hậu ; b) Trung thực ; Câu 2 ( 3điểm ) : Tìm vế câu sau chỉ nguyên nhân hay kết quả ? Chỉ ra cặp quan hệ từ đó ?
Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo , thái khoai .Câu 3 ( 4điểm ) : Trong bài thơ Hành trình của bày ong của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu (Tiếng Việt 5 tập I ) có câu :“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa” Theo em tác giả dùng từ “đẫm” ở câu thơ đầu có nghĩa gì ?
Câu 4 ( 9điểm ) : Viết một bài văn hoàn chỉnh tả về người thân nhất của em .(Trình bày bài sạch đẹp 2 điểm)ĐÁP ÁN THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5Năm học 2010 – 2011Câu 1 ( 2điểm ) : Mỗi ý đúng 1 điểm .a) Nhân hậu , phúc hậu , hiền hậu , nhân đức , nhân ái , bao dung ,…b) Trung thực ,thật thà , ngay thẳng , chân thật , chân thành , …
Câu 2 ( 3điểm ) : - Chỉ nguyên nhân . - Cặp quan hệ từ : bởi chưng  cho nên .Câu 3 ( 4điểm ) : Ý nghĩa “đẫm” Ý nói con ong cần mẫn , chăm chỉ ngày ngày chịu mưa , chịu nắng làm tổ hút mật …nênđôi cánh rám nắng màu đẫm lại ví như ngươi nông dân một năng hai sương .Câu 4 ( 9điểm ) : - Mở bài 0,5 điểm - Thân bài 4điểm - Kết bài 0,5 điểm(Trình bày sạch đẹp 2 điểm)

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn: Toán ( thời gian 90 phút )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*

Phòng GD&ĐT YÊN Đị
NH Đề THI Họ
C SINH Giỏ
I Lớ
P 5 TRƯờng th định hải môn: toán ( Thời gian 90 phút )Câu 1: (4 điểm ) .Tính tổng sau bằng cách hợp lý:a, A = 10,9 – 10,4 + 10,3 – 9,8 + 9,7 – 9,2 + 9,1 - .... – 3,8 + 3,7 – 3,2b, B = + + +++ + + Câu 2: ( 2 điểm )Tìm hai số biết rằng nếu thêm 5, 6 vào số bé và bớt 5,6 ở số lớn ta được hai số bằng nhau. Nếu cùng thêm 3,25 vào mỗi số thì được 2 số gấp ( kém ) nhau 2 lần.Câu 3: ( 4 điểm )Tìm x:a, X : 25 = 136 và có số dư là số dư lớn nhấtb, X : 1 + X : 0,5 + X : 0,25 + X : 0,125 = 60Câu 4: ( 5 điểm )Mức lương cán bộ công nhân viên tăng 30% ,giá hàng giảm 20%. Hỏi với mức lương mới này thì lượng hàng mới sẽ mua được nhiều hơn lượng hàng cũ bao nhiêu phần trăm?
Câu 5: ( 5 điểm)Một mảnh đất hình thang có diện tích là 357,6m2. Sau khi mở rộng đáy nhỏ 3m , đáy lớn 5m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 48m2. Tính độ dài mỗi đáy ban đầu. Biết đáy lớn hơn đáy nhỏ 8,8m.Phòng gd& đt huyện yên định Trường tiểu học quý lộc 2 đề thi học sinh giỏi lớp 5Môn:Toán(Thời gian 90 phút)Câu 1 :(3 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thích hợp nhất 43,57 x 2,6 x(630 -315 x2)Câu 2: (4 điểm) Tìm hai số thập phân a,b biết: a,b x 9,9 = aa,bb
Câu 3: (3,5 điểm) Viết thêm hai số hạng của dãy số sau: 2; 12; 30; 56; 90; Câu 4: (5 điểm) Lớp em mua 45 vé đi xem xiếc gồm ba loại:loại vé 5000 đồng, loại vé 2000 đồng và loại vé 3000 đồng hết tất cả 145000đồng. Biết số vé 2000đồng gấp đôi số vé 3000đồng.Hỏi có bao nhiêu vé mỗi loại?
Câu 5: (4,5 điểm) Một miếng kính hình chữ nhật có diện tích 75 dm2 và chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Người ta muốn viền nhôm xung quanh tấm kính đó. Hỏi phải cần bao nhiêu mét nhôm? Biết rằng số đo của chiều dài và chiều rộng miếng kính đó đều là những số tự nhiên(với đơn vị là dm). phòng gd&đt yên định Đề thi học sinh giỏi lớp 5Trường tiểu học định hòa Môn: toán Năm học: 2010 - 2011 (Thời gian : 90 phút)bài 1: Tính tổng dãy số sau Đáp số :Đáp số :bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng số đó nhân với chính nó cho tích có kết quả là .bài 3: Một khinh khí cầu xuất phát từ thành phố C bay cao 200m bay về hướng Đông Nam 2000 m , sau đó hạ xuống 100 m bay về hướng Tây Bắc 1000 m . Hỏi kinh khí cầu cách thành phố C bao nhiêu?
Đáp số :Đáp số :bài 4: Ngày 20 tháng 11 năm 2006 là thứ hai . Hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2010 là thứ mấy?bài 5: Lớp 4A có 35 HS . Trong một buổi trồng cây , mỗi bạn nam đã trồng được 5 cây , mỗi bạn nữ trồng được 4 cây , cả lớp trồng được 160 cây . Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu bạn nam , bao nhiêu bạn nữ ? Đáp số:... bài 6: Em An khi chia một số tự nhiên cho 12 được số dư là 9 . Em An chia số tự nhiên đó cho 3 thì được số dư là 2 . Chứng minh rằng em An đã làm sai ít nhất một phép chia ?
Đáp số :bài 7: Một cửa hàng mua một cây lược giá 6000 đồng . Hỏi cửa hàng phải bán bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán ?
Đáp số :bài 8: Cho :1x2x3x4x5x.........x22x23x25. Hỏi tích trên có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng ?
Đáp số :bài 9: Hiện nay bố 32 tuổi , con gái đầu 7 tuổi và con trai thứ 5 tuổi . Hỏi mấy năm sau nữa thì tuổi bố bằng tổng số tuổi của 2 con ? và năm đó bố bao nhiêu tuổi ?
Đáp số :bài 10: Cho hai hình vuông có tổng hai chu vi là 280 m và hiệu hai diện tích bằng 1400 m2. Tìm cạnh của hình vuông đó ? Phòng GD&ĐT Yên định Đề thi học sinh giỏi lớp 5Trường tiểu học định hưng Môn: Toán (Thời gian: 90 phút)Câu 1(4đ) Tính nhanh:a/ 0,1+0,2+0,3+.+ 0,48 + 0,49b/ tìm X: 12,5+ X: 0,25 – 2,25 = 14,25Câu 2(4đ) Mẹ chuẩn bị đủ gạo cho nhà em ăn trong 15 ngày, mỗi ngày ăn 2 bữa. Nay nhà có thêm 1 người khách nên mỗi ngày ăn 3 bữa. Hỏi số gạo mẹ đã chuẩn bị đủ ăn trong mấy ngày. (Biết nhà em có 4 người và mức ăn của mỗi người trong mỗi bữa ăn là như nhau)Câu 3(3đ ) Trường em vừa mua 6 chiếc bảng từ, vì được giảm giá 10% nên chỉ phải trả 13.500.000đ . Hỏi giá một chiếc bảng từ khi chưa giảm giá là bao nhiêu?
Câu 4 (4đ). Tìm số thập phân A biết nếu chuyển dấu phẩy của nó sang phải 1 hàng ta được số B; chuyển dấu phẩy sang trái một hàng ta được số C. Tổng của 3 số A, B, C là 915,75.Câu 5(5đ) Cho tam giác ABC, M và N là trung điểm của AB, AC. BM cắt CN tại I.a/ Tính SABC biết SAMC= 50 cm2b/ So sánh SBIN và SNICc/ AI cắt BC tại K so sánh BK và CK Phòng GD & ĐT Yên Định đề thi học sinh giỏi
Trường Tiểu học Định Liên Môn : Toán lớp 5 (Thời gian: 90 phút )Câu 1:( 4 điểm)a, Tính: 0,18 x 1230 + 0,9 x 4567 x 2 + 3 x 0,6 1 + 4 + 7 + 10 +.... 52 + 55 - 514b, Tìm số tự nhiên n để:1991 1 )Bài 2: ( 6 điểm)Tính nhanh:1999 7 + 1999 + 1999 2 + + + + + .... + + Tìm x: a. = b. 11 (- 6) = (4) + 11Bài 3: ( 4 điểm)Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1414000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền một cái bàn và một cái ghế là bao nhiêu?
Bài 4: ( 6 điểm)Cho một tam giác ABC có diện tích là 216m, AB = AC và BC = 36m. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MB = AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho NC = AC và trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI = BC. Nối M với N và N với I, được hình thang MNIB. Tính:ADiện tích hình thang MNIB.Độ dài đoạn MN.NMCBI Phòng gd&đ
T yên định đề thi học sinh giỏi lớp 5Trường tiểu học định Tân môn Toán Thời gian 90 phút
Bài 1: ( 3đ)Tìm số tự nhiêm x để cho số các chữ số trong dãy số : 1,2,3,4,x gấp đôi số trong dãy số đó:Bài 2: (4đ)a) So sánh 2 phân số: và (1đ) b) Viết tất cả các phân số có giá trị bằng phân số sao cho mỗi phân số từ số 7 mẫu số đều là những số có 2 chữ số. (3đ)Bài 3: (4đ)Hai số thập phân có hiệu là 10,2. Khi cộng 2 số đó với nhau, bạn Bình đã dịch nhầm dấu phẩy của số lớn sang bên trái 1 số, nên tổng tìm được là 28,74. Em hãy tìm tổng đúng của 2 số thập phân đó.Bài 4: ( 4đ)Đầu năm học, số đội viên thiến niên trường em bằng số học sinh còn lại của trường. Đến cuối học kỳ I, trường em kết nạp thêm 210 bạn nữa vào đội thành thử số học sinh còn lại của trường bằng số đội viên. Hỏi đến cuối học kỳ I số đội viên của trường em là bao nhiêu? Biết rằng trong suốt học kỳ I, số học sinh của trường em không thay đổi.Bài 5: (5đ)Tam giác ABC có góc A vuông và cạnh AB = 30cm. M là điểm chính giữa cạnh BC, N là điểm chính giữa cạnh AB. Đoạn AM cắt CN ở O. Tính đường cao hạ từ O của tam giác AOC. Phòng gd&đ
T yên định đề thi học sinh giỏi lớp 5Trường tiểu học yên tâm môn Toán Thời gian 90 phút
Câu 1(4 điểm): a) Xếp cỏc phõn số sau theo thứ tự từ lớn đến bộ.Giải thớch cỏch làm của em. ; ; ; b) Tớnh :20,11 : (95 – 92,5) + 21,82 x 2Câu 2(4 điểm): Tìm Y a) Tỡm y, biết:52 : - 6 = 20b) Tỡm một số cú ba chữ số. Biết rằng, số đú chia hết cho 9, chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 8 và tớch 3 chữ số bằng 0.Câu 3(4 điểm): Tổng số gạo của kho A và kho B là 246 tấn, tổng số gạo của kho B và kho C là 235 tấn, tổng số gạo của kho C và kho A là 239 tấn. Hãy tính số gạo của mỗi kho?
Câu 4(4 điểm): Muốn lờn tầng 3 của một khu nhà phải bước qua 42 bậc thang. Vậy muốn lờn tầng 6 của khu nhà đú cần phải bước qua bao nhiờu bậc thang? (Biết rằng số bậc thang giữa cỏc tầng là như nhau)Câu 5(4 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2,5 m và giảm chiều dài đi 2,5 m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất đó.Phòng GD&ĐT huyện yên định Đề thi Học sinh giỏi lớp 5 Trường Tiểu học yên thái Môn: Toán Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 : (4đ) Cho dẫy số 13 , 19 , 25 , 31 , 37. a) Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy số trên . b) Số 618 có phải là một số hạng của dãy số trên không ? Vì sao ?
Câu 2 : (4đ) a) Hiệu của 2 số là 65, lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 3 và số dư là 8. Tìm 2 số đó? b) So sánh tổng A và B.A = abc +de + 1992B = 19bc + d1 + a9e
Câu 3: (4đ)Mạnh; Hùng; Dũng và Minh có một số quyển vở . Mạnh lấy số vở để dùng , Hùng lấy số còn lại , Dũng Lấy số còn lại sau khi 2 bạn Mạnh và Hùng đã lấy , cuối cùng Minh còn 8 quyển . Hỏi lúc đầu cả 4 bạn có bao nhiêu quyển vở .Câu 4 : (4đ)Cho tam giác ABC có BC= 6cm . Lấy D là điểm chính giữa của AC, kéo dài AB một đoạn BE= AB nối D với E , DE cắt BC tại M . Tính BM Câu 5: (4đ)Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1giờ 20 phút bể sẽ đầy nước . Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ thì bể sẽ đầy nước , riêng vòi thứ 2 chảy thì sau 4 giờ bể sẽ đầy nước . Hỏi riêng vòi thứ 3 chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể .Phòng GD&ĐT Yên định Đề thi học sinh giỏi lớp 5Trường tiểu học yên thọ Môn: Toán (Thời gian: 90. phút)Đề bài :Bài 1 (3 điểm): tính nhanh các tổng sau:a) 1/2+ 1/4 +1/8 + 1/16 +1/32 + + 1/512 + 1/1024.b) 1,3 – 3,2 + 5,1 – 7 + 8,9 – 10,8 +12,7 + - 41,2 +43,1. Bài 2 (3 điểm): Việt có 18 hòn bi, Nam có 16 hòn bi. Hoà có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam. Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi. Hỏi Bình có bao nhiêu hòn bi?
Bài 3:(4 điểm) Sau học kì 1 số học sinh giỏi của một trường Tiểu họcbằng 1/4 số học sinh còn lại của trường. Đến cuối năm học đó, số học sinh giỏi bằng 67/100 số học sinh còn lại của trường. Hỏi so với học kì 1, số học sinh giỏi cuối năm đã tăng thêm bao nhiêu em? Biết rằng trong suốt năm học sĩ số học sinh của trường đó vẫn là 835 học sinh.Bài 4:(5 điểm) Cho hình tam giác ABC có diện tích 600 cm2, trên BC lấy điểm D và E sao cho CE = ED = 3/8 BC. Trên đoạn AE lấy diểm M và N sao cho AM = MN = 2/5 AE.Tính diện tích tam giác DMN?
Tính tỉ số diện tích của hai hình tam giác ADM và ACE .Bài 5 (5 điểm).Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B .Nếu người ấy đi với vận tốc 25km/h thì sẽ đến B chậm mất 2 giờ. Nếu đi với vậ tốc 30 km/h thì đến B chậm mất 1 giờ. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu km?


Xem thêm: Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Năm 2022, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế

Phòng GD&ĐT Yên định Đề thi học sinh giỏi lớp 5Trường tiểu học yên trường Môn: Toán (Thời gian: 90 phút)Câu 1: ( 3 điểm ) Tìm x:( X – 21 x 13) : 11 = 30( 627 – 138): ( X: 2) = 163Câu 2: ( 3 điểm) Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:18,75 + 17,25 + 15,75 + 14,25 +....... 5,25 + 3,75 + 2,25 120 – 0,5 x 40 x 5 x 0,2 x 20 x 0,25 - 20 b. 1 + 5 + 9 + ... + 33 + 37Câu 3: ( 5 điểm)Cho ab là số có 2 chữ số . Biết rằng ab chia hết cho 9, chia cho 3 dư 5. Tìm ab.Tìm các chữ số a, b,c sao cho: cab = 3 x ab + 8 .Câu 4: ( 5 điểm) Ba tấm vải có tổng số đo chiều dài là 90m. Nếu cắt 1 tấm vải thứ nhất, 3 3 4 tấm vải thứ 2 và 1 tấm vải thứ 3 thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều 2 dài của mỗi tấm vải. câu 5: ( 4 điểm) B Cho hình tứ giác ABCD ( như hình vẽ ). Nối A với C. Trên AC lấy điểm M sao c