*

Một trường tè học có 640 học tập sinh, trong số ấy số học sinh tốt chiếm 60%, sót lại là số học viên khá và trung bình. Tính số học viên khá cùng trung bình của trường đó.

Bạn đang xem: Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh

a. 256 học sinh khá và trung bình

b. 265 học viên khá cùng trung bình

c. 526 học sinh khá với trung bình


*

Một trường đái học bao gồm 640 học sinh, trong số ấy số học tập sinh tốt chiếm 60%, sót lại là số học viên khá cùng trung bình. Tính số học viên khá với trung bình của ngôi trường đó.

a. 256 học sinh khá cùng trung bình

b. 265 học sinh khá với trung bình

c. 526 học sinh khá cùng trung bình


*

Một trường tè học có 640 học tập sinh, trong số ấy số học tập sinh tốt chiếm 60%, còn sót lại là số học sinh khá cùng trung bình. Tính số học sinh khá với trung bình của trường đó.

a. 256 học viên khá với trung bình

b. 265 học viên khá với trung bình

c. 526 học sinh khá với trung bình


Một trường đái học gồm 640 học tập sinh, trong những số ấy số học tập sinh tốt chiếm 60%, còn sót lại là số học sinh khá cùng trung bình. Tính số học sinh khá cùng trung bình của trường đó.

a. 256 học sinh khá cùng trung bình

b. 265 học viên khá với trung bình

c. 526 học sinh khá cùng trung bình


Một trường tiểu học gồm 640 học tập sinh, trong những số ấy số học tập sinh tốt chiếm 60%, sót lại là số học sinh khá với trung bình. Tính số học sinh khá với trung bình của trường đó.

a. 256 học viên khá và trung bình

b. 265 học sinh khá cùng trung bình

c. 526 học viên khá và trung bình


Một trường tè học gồm 640 học sinh, trong các số ấy số học tập sinh giỏi chiếm 60%, còn lại là số học sinh khá cùng trung bình. Tính số học viên khá cùng trung bình của trường đó.

a. 256 học sinh khá với trung bình

b. 265 học viên khá với trung bình

c. 526 học sinh khá cùng trung bình


Một trường đái học có 640 học sinh, trong các số ấy số học sinh xuất sắc chiếm 60%, còn lại là số học viên khá với trung bình. Tính số học viên khá cùng trung bình của ngôi trường đó.

a. 256 học viên khá với trung bình

b. 265 học sinh khá với trung bình

c. 526 học sinh khá với trung bình


a. 256 học sinh khá với trung bình

b. 265 học sinh khá với trung bình

c. 526 học viên khá và trung bình

HT


Một trường tè học bao gồm 640 học viên , trong số ấy số học tập sinh tốt chiếm 35%, số học sinh khá chỉ chiếm 60% sót lại là học viên trung bình. Tra cứu số học viên trung bình của trường Tiểu học tập đó?


Một trường tất cả 1050 học tập sinh, số học xuất sắc chiếm 40% sót lại là học viên khá cùng trung bình. Tra cứu số học viên khá và học sinh trung bình


Một trường tiểu học có 640 học tập sinh, trong các số ấy số học sinh xuất sắc chiếm 35%,số học sinh khá chiếm phần 60% còn sót lại là học sinh trung bình. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học sinh trung bình.

Giúp mình nha !


một trường tè học bao gồm 640 học viên ,trong đó bao gồm số học tập sinh xuất sắc chiếm 25%,số học viên khá chỉ chiếm 70%,còn lại lại là học viên trung bình.tính số học viên trung bình của ngôi trường đó


số học viên khá của 1 trường tè học chỉ chiếm 35% số học viên toàn trường.Số học sinh xuất sắc bằng 60% số học sinh khá,còn lại là số học sinh trung bình.Tính số học viên giỏi,học sinh khá của trường,biết rằng trường có 264 học viên trung bình


lớp 5a có 40 học sinh gồm học viên giỏi, khá, trung bình, yếu. Trong số ấy số học viên khá và tốt chiếm 75%, số học sinh trung bình bằng 4/5 số học sinh còn lại. Tính số học viên giỏi, khá, trung bình, yếu. Biết số học sinh khá rộng số hơn số học sinh xuất sắc là 4 em.


Một trường trung học có 1200 học viên gồm tía loại:giỏi,khá cùng trung bình. Biết số học tập sinh giỏi chiếm 55% tổng số học tập sinh, số học sinh khá chiếm 15% số học viên giỏi. Tính số học sinh trung bình của trường đó


Một trường đái học có 640 học tập sinh,trong kia số học sinh tốt chiếm 25%,số học viên khá chỉ chiếm 70%,còn lại là học sinh trung bình.Tính số học viên trung bình của trường kia .


Cuối học tập kì 1, số học viên của một trường thcs được xếp thành 4 loại: Giỏi, Khá, Trung Bình, Yếu. Biết rằng tổng số học sinh khá, giỏi, trung bình là 762 em: trong những số đó có 2/12 là học viên giỏi. Số học viên trung bình bằng 30% số học sinh giỏi. Số học viên yếu chiếm 4,75 số học viên toàn trường

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài bác 79 : Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo) cùng với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Số học sinh tốt của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học viên ?

Phương pháp giải:

Theo đề bài, 51,2% số học viên của trường là 256 em . Để tìm kiếm số học sinh của trường ta rất có thể lấy 256 phân chia cho 51,2 rồi nhân với 100 hoặc đem 256 nhân cùng với 100 rồi phân tách cho 51,2. 

Lời giải chi tiết:

Số học viên của toàn trường tiểu học là:

256 × 100 : 51,2 = 500 (học sinh)

Đáp số: 500 học tập sinh.


bài 2

Kiểm tra thành phầm của một nhà máy, người ta thấy gồm 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng thể sản phẩm.

Phương pháp giải:

Theo đề bài bác ta có 5,5% tổng số sản phẩm là 44 sản phẩm. Để search tổng số sản phẩm trong phòng máy ta có thế mang 44 phân chia cho 5,5 rồi nhân với 100 hoặc rước 44 nhân với 100 rồi phân tách cho 5,5. 

Lời giải đưa ra tiết:

Tổng sản phẩm của nhà máy đó là :

44 × 100 : 5,5 = 800 (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm.


bài xích 3

Một cánh đồng ngô gồm 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chỉ chiếm 10%, 20%, 1/2 diện tích cánh đồng.

Dựa vào công dụng tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số héc-ta tương ứng

 

*

Phương pháp giải:

Có thể viết tỉ số tỷ lệ dưới dạng phân số rồi tính nhẩm diện tích cánh đồng.

Lời giải bỏ ra tiết:

10% = (dfrac110) ; 20% = (dfrac15) ; 1/2 = (dfrac12)

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 10% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là :

9 × 10 = 90 (ha)

+) Nếu diện tích s trồng ngô chiếm 20% diện tích s cánh đồng thì diện tích s cánh đồng là :

9 × 5 = 45 (ha)

+) Nếu diện tích s trồng ngô chiếm một nửa diện tích cánh đồng thì diện tích s cánh đồng là :

9 × 2 = 18 (ha)

Ta có công dụng như sau :

*

 


bài xích 4

Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa bên trên đó.

Biết rằng diện tích s trồng hoa bằng 250m2 và chiếm 10% diện tích s sân trường. Hãy tính diện tích s sân trường.

Xem thêm:

*

Phương pháp giải:

Theo đề bài ta gồm 10% diện tích s sân trường là 250m2, nhằm tìm diện tích sân trường ta bao gồm thế lấy 250 chia cho 10 rồi nhân với 100 hoặc đem 250 nhân cùng với 100 rồi phân chia cho 10.

Lời giải chi tiết:

Diện tích sảnh trường là :

250 × 100 : 10 = 2500 (m2)

Đáp số: 2500m2. 

trunghocthuysan.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 274 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp trunghocthuysan.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng trunghocthuysan.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép trunghocthuysan.edu.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.