*Bạn đang xem: Số học sinh của một trường tiểu học năm 2005 tăng 10% so với năm 2004, số học sinh năm 2006 giảm 10% so với năm 2005

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Số học sinhcủa một trường tiểu học năm 2005 tăng 10% so với năm 2004, số học tập sinhnăm 2006 sút 10% đối với năm 2005. Hỏi số họcsinhnăm 2006 đối với năm 2004 tăng hay bớt mấy phần trăm?


*

*

coi so hs nam hoc 2004 la: 100a

So hs phái nam hoc 2005 la: 100*a+100:100*10=110a

so hs nam hoc 2006la:110*a-110*a/100*10=99a

so hs phái mạnh hoc 2006 giam so % so voi so hs nam giới hoc 2004 la

100a-99a=1%

ds : 1%.bai nay minh chac chan la dung ban a


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Số học sinh của một ngôi trường tiểu học năm 2005 tăng 10 % so với năm 2004 , số học viên năm 2006 sút 10% so với năm 2005 . Hỏi số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng hay bớt bao nhiêu tỷ lệ ?


Số học sinh của một trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10% so với năm 2004,số học viên năm 2006 giảm 10% so với năm 2005.Hỏi số học sinh năm 2006 so với năm 2004 tăng hay sút bao nhiêu phần trăm ?


Số học sinh của trường tiếu học tập năm 2004 so với năm 2005:

100%+10%=110%

Số học viên của ngôi trường tiểu học tập năm 2006 đối với 2005:

100%-10%=90%

Số học viên của trường tiếu học tập năm 2006 đối với 2004

110%.90%=99%

Vậy sút 1% so với 2004


số học viên của một ngôi trường tiểu học năm 2005 tăng 10% đối với năm 2004 , số học sinh năm 2006 giảm 10% đối với năm 2005. Hỏi số học sinh năm 2006 đối với năm 2004 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?


mk không làm không còn nha

Số hs năm 2006 đối với số hs năm 2004 là:

100%-(110%x90%)=1%

Đáp số:1%

Chúc bn học tập tốt


Số học viên của một ngôi trường tiểu học năm 2005 tăng 10 phần trăm so với năm 2004,số học sing năm 2006 bớt 10 xác suất so cùng với năm 2005.Hỏi số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng hay sút boa nhiêu phần trăm?


Coi số học sinh của năm 2004 là 100%:

số học sinh của năm 2005 so với năm 2004 là:

100%+10%=110%

Ta lại coi số học sinh của năm 2005 là 100%:

số học sinh của năm 2006 so với 2005 là:

100%-10%=90%

số học sinh củanăm 2006 đối với 2004 là:

110%*90%=99%

giảm số % là:

100%-99%=1%

Đ/S:1%

tick đúng nha


Số học viên của một ngôi trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10%so cùng với năm 2004,số học sinh năm 2006 giảm xuống 10% so với năm 2005.Hỏi số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng tuyệt giảm bao nhiêu phần trăm?


số học sinh của một ngôi trường tiểu học năm 2005 tăng 10 đối với năm 2004,số học viên năm 2006 sút 10 so với năm 2005.hội số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng hay giảm từng nào phần trăm


số học viên của một ngôi trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10 so với năm 2004,số học sinh năm 2006 sút 10 so với năm 2005.hoisố học sinh năm 2006 so với năm 2004 tăng tuyệt giảm bao nhiêu phần trăm


SỐ HỌC SINH CỦA 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2005 TĂNG 10% SO VỚI NĂM 2004, SỐ HỌC SINH NĂM 2006 GIẢM 10% SO VỚI NĂM 2005 .hỎI SỐ HỌC SINH NĂM 2006 SO VỚI NĂM 2004 TĂNG tốt GIẢM BAO NHIÊU PHẦN TRĂM ?


Số học sinh của một trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10% so với năm 2004, số học sinh năm 2006 sút 10% đối với năm 2005. Hỏi số học sinh năm 2006 đối với năm 2004 tăng hay giảm bao nhiêuphần trăm? mình xin mn tả lời giùm mình nhanh nha

 


toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Số học sinh của một ngôi trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10 phần trăm so cùng với năm 2004,số học tập sing năm 2006 giảm 10 tỷ lệ so với năm 2005.Hỏi số học sinh năm 2006 so với năm 2004 tăng hay bớt boa nhiêu phần trăm?


*

Coi số học sinh của năm 2004 là 100%:

số học viên của năm 2005 so với năm 2004 là:

100%+10%=110%

Ta lại coi số học viên của năm 2005 là 100%:

số học viên của năm 2006 đối với 2005 là:

100%-10%=90%

số học sinh của năm 2006 so với 2004 là:

110%*90%=99%

giảm số % là:

100%-99%=1%

Đ/S:1%

tick đúng nha


*

Số học sinh của một ngôi trường tiểu học năm 2005 tăng 10 % đối với năm 2004 , số học viên năm 2006 sút 10% so với năm 2005 . Hỏi số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng hay sút bao nhiêu xác suất ?


Số học sinh của một trường tiểu học năm 2005 tăng 10% đối với năm 2004,số học sinh năm 2006 giảm 10% so với năm 2005.Hỏi số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng hay sút bao nhiêu phần trăm ?


số học viên của một trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10% đối với năm 2004 , số học sinh năm 2006 giảm 10% đối với năm 2005. Hỏi số học sinh năm 2006 đối với năm 2004 tăng tốt giảm từng nào phần trăm?


Số học sinh của một trường tiểu học năm 2005 tăng 10%so với năm 2004,số học sinh năm 2006 giảm đi 10% đối với năm 2005. Hỏi số học sinh năm 2006 đối với năm 2004 tăng giỏi giảm bao nhiêu phần trăm?


số học viên của một ngôi trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10 đối với năm 2004,số học viên năm 2006 bớt 10 so với năm 2005.hội số học sinh năm 2006 đối với năm 2004 tăng tốt giảm bao nhiêu phần trăm


số học viên của một trường tiểu học tập năm 2005 tăng 10 so với năm 2004,số học viên năm 2006 sút 10 so với năm 2005.hoi số học sinh năm 2006 đối với năm 2004 tăng xuất xắc giảm bao nhiêu phần trăm


SỐ HỌC SINH CỦA 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2005 TĂNG 10% SO VỚI NĂM 2004, SỐ HỌC SINH NĂM 2006 GIẢM 10% SO VỚI NĂM 2005 .hỎI SỐ HỌC SINH NĂM 2006 SO VỚI NĂM 2004 TĂNG tốt GIẢM BAO NHIÊU PHẦN TRĂM ?
Xem thêm: Tuyển sinh là gì ? tuyển sinh tiếng anh là gì

Số học tập sinh của một trường tiểu học năm 2005 tăng 10% đối với năm 2004, số học tập sinh năm 2006 giảm 10% so với năm 2005. Hỏi số học sinh năm 2006 so với năm 2004 tăng hay bớt mấy phần trăm?


Số học sinh của một ngôi trường tiểu học năm 2005 tăng 10% so với năm 2004, số học viên năm 2006 giảm 10% so với năm 2005. Hỏi số học viên năm 2006 so với năm 2004 tăng hay sút bao nhiêu phần trăm? mình xin mn tả lời giùm mình cấp tốc nha