Bắt mối cung cấp từ biểu tượng của đơn vị vua thời Trung cổ ngơi nghỉ châu Âu, quốc hoa là loài hoa hình tượng cho một nước, được mọi tín đồ dân yêu thương thích. Ở mỗi nước quy định, chân thành và ý nghĩa về quốc hoa lại không giống nhau.

Bạn đang xem: Hoa lan là quốc hoa của nước nào


MALde
VHT_5ZT0NPs
Jf
A" alt="*">