Tóm tắt triết lý Giáo dục công dân lớp 12 bài bác 3: Công dân bình đẳng trước quy định ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học sinh nắm vững kỹ năng trọng vai trung phong GDCD 12 bài 3.

Bạn đang xem: Giáo dục công dân 12 bài 3


Lý thuyết GDCD 12 Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp luật

I. Nội dung bài xích học

1. Công dân bình đẳng về quyền với nghĩa vụ

- Công dân đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về tận hưởng quyền cùng làm nhiệm vụ trước đơn vị nước với xã hội theo qui định của pháp luật.

- Quyền của công dân không bóc rời nghĩa vụ của công dân.


+ Một là: phần lớn công dân nếu bao gồm đủ điều kiện theo khí cụ của quy định đều được hưởng quyền cùng phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

+ nhị là: Quyền và nhiệm vụ của công dân không biến thành phân biệt vì chưng dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, yếu tố và vị thế xã hội.

2. Công dân đồng đẳng về trách nhiệm pháp lí

- bất kì công dân làm sao vi phạm pháp luật hầu như phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và nên bị up load theo cách thức của pháp luật.

- khi công dân vi phi pháp luật với tính chất và mức độ tương đồng đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không biệt lập đối xử.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án phổ biến thân

3. Trách nhiệm của nhà nước vào việc bảo đảm an toàn quyền đồng đẳng của công dân trước pháp luật


Quảng cáo


- Quyền và nhiệm vụ của công dân được bên nước vẻ ngoài trong Hiến pháp cùng luật.

- nhà nước cùng xã hội bao gồm trách nhiệm tạo thành các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn cho công dân có chức năng thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

- Đối cùng với công dân, việc triển khai các nghĩa vụ được Hiến pháp và cách thức quy định là vấn đề kiện cần thiết để sử dụng những quyền của mình.

- nhà nước cập nhật nghiêm minh hầu hết hành vi xâm phạm quyền và tác dụng công dân, không kết thúc đổi mới, hoàn thiện khối hệ thống pháp luật, làm cơ sở pháp lí cho việc xử lí gần như hành vi xâm hại quyền và ích lợi của công dân, công ty nước và xã hội.

Trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 3: Công dân đồng đẳng trước pháp luật

Câu 1: mọi công dân đông đảo được hưởng trọn quyền và cần thực hiên nghĩa vụ của chính mình là nội dung bình đẳng nào dưới đây của công dân?

A. đồng đẳng về quyền với trách nhiệm.

B. Bình đẳng về quyền với nghĩa vụ

C. Bình đẳng về quyền hạn của cá nhân.

D. Bình đẳng về triển khai nghĩa vụ.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích: Nội dung kiến thức và kỹ năng phần công dân bình đẳng trước pháp luật: Công dân đồng đẳng về quyền với nghĩa vụ tức là bình đẳng về hưởng trọn quyền cùng làm nhiệm vụ trước bên nước và xã hội theo nguyên tắc của pháp luật.


Câu 2: chưng Hồ nói: “ Hễ là công dân thì đều có quyền đi thai cử, không chia gái trai giàu nghèo, tôn giáo, như là nòi, giai cấp, đảng phái”. Lời nói của chưng Hồ mô tả là công dân đồng đẳng về

A. Trọng trách với khu đất nước.

B. Quyền của công dân.

C. Quyền với nghĩa vụ.

D. Trách nhiệm pháp lý.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích: đa số công dân rất nhiều được tận hưởng quyền của mình, những quyền thừa hưởng như bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu,..


Câu 3: Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ tức là bình đẳng về tận hưởng quyền với làm nghĩa vụ trước

A. Cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

B. Cơ quan, tổ chức triển khai theo luật của nội quy.

C. Mái ấm gia đình theo biện pháp của chiếc họ.

D. Công ty nước với xã hội theo quy định của pháp luật.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích: địa thế căn cứ vào nội dung kiến thức và kỹ năng công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ : Công dân bình đẳng về quyền với nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền với làm nghĩa vụ trước công ty nước với xã hội theo giải pháp của pháp luật.


Câu 4: Sau khi xuất sắc nghiệp cung cấp 3, H được trợ thời hoãn gọi nhập ngũ vì liên tục học lên đại học, còn D thì nhập ngũ giao hàng quân đội, tuy thế cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng nào bên dưới đây?

A. đồng đẳng về nhiệm vụ với Tổ quốc.

B. đồng đẳng về trọng trách với làng hội.

C. Bình đẳng về quyền với nghĩa vụ.

D. Bình đẳng về tiến hành trách nhiệm pháp lí.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Điều 30Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015quy định:

Công dân đầy đủ 18 tuổi được điện thoại tư vấn nhập ngũ; độ tuổi call nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến khi kết thúc 25 tuổi; công dân được đào tạo chuyên môn cao đẳng, đh đã được tạm bợ hoãn hotline nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ cho đến khi xong 27 tuổi.


Câu 5: câu chữ nào sau đây thể hiện vẻ ngoài của điều khoản về sự đồng đẳng của công dân trong việc triển khai nghĩa vụ trước đơn vị nước với xã hội?

A. Hỗ trợ người già neo đơn.

B. Lựa chọn mô hình kinh doanh.

C. Tự chuyển vị trí học tập.

D. Tham gia bảo đảm Tổ quốc.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích: căn cứ vào ngôn từ “ công dân đồng đẳng về quyền với nghĩa vụ”: phần lớn công dân mọi được hưởng quyền và phải tiến hành nghĩa vụ của mình. Những nghĩa vụ phải tiến hành như nghĩa vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế


Câu 6: Công dân đồng đẳng về hưởng quyền theo phương pháp của lao lý khi triển khai hành vi nào sau đây?

A. Tò mò loại hình dịch vụ kinh doanh.

B. Hoàn thành hồ sơ cấp cho mã số thuế.

C. Khai báo tạm trú nhất thời vắng theo quy định.

D.Từ chối công khai danh tính người tố cáo.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B


Câu 7: khi vi phạm pháp luật, công dân cho dù ở bất kỳ cương vị nào rất nhiều bị up date theo luật là

A. Công dân đồng đẳng về thiết yếu trị.

B. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

C. Công dân bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ.

D. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: địa thế căn cứ vào ngôn từ “ công dân đồng đẳng về trách nhiệm pháp lí”: đồng đẳng về trọng trách pháp lí là bất cứ công dân làm sao vi phi pháp luật đều phải phụ trách về hành động vi phạm của chính bản thân mình và đề xuất bị up load theo lao lý của pháp luật.


Câu 8: phân phát biểu nào dưới đó là không đúng khi nói tới việc tận hưởng quyền và làm nghĩa vụ của công dân trước pháp luật?

A. Trong cùng điều kiện, công dân thừa kế quyền cùng làm nghĩa vụ như nhau.

B. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nhiệm vụ khi đang đủ tuổi trưởng thành.

C. Mức độ sử dụng quyền và tiến hành nghĩa vụ của mỗi người là rất khác nhau.

D. Quyền và nhiệm vụ của công dân không bóc tách rời nhau.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Căn cứ vào ngôn từ “ công dân bình đẳng về quyền với nghĩa vụ”:

Quyền của công dân không tách bóc rời nhiệm vụ của công dân.

Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ được đọc như sau:

+ Một là: số đông công dân các được tận hưởng quyền và phải triển khai nghĩa vụ của mình. Các quyền thừa kế như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, những quyền tự do thoải mái cơ phiên bản và những quyền dân sự, thiết yếu trị khác…Các nhiệm vụ phải thực hiện như nghĩa vụ bảo đảm Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế…

+ nhì là: Quyền và nghĩa vụ của công dân không trở nên phân biệt vày dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội.


Câu 9: Qua kiểm tra bán buôn của các gia đình trong xã, nhóm quản lí thị trường của thị xã X sẽ lập biên bản xử phân phát một số cá thể và hộ marketing do sale mặt hàng không tồn tại trong giấy phép đăng kí ghê doanh. Vẻ ngoài xử lí vi phạm luật được vận dụng thể hiện nay điều gì?

A. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân đồng đẳng về quyền cùng trách nhiệm.

C. Công dân bình đẳng về trọng trách pháp lí.

D. Công dân đồng đẳng trước Tòa án.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: Công dân mặc dù ở địa vị nào, có tác dụng nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo chế độ của quy định (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật)


Câu 10: tòa án nhân dân thức giấc C xét xử vụ án tham nhũng đã quyết định áp dụng hình phân phát tù so với 3 cán bộ về tội: “ tận dụng chức vụ, quyền hạn trong những khi thi hành công vụ”. Hình phạt mà lại Tòa án áp dụng là biểu hiện công dân đồng đẳng về nghành nào dưới đây?

A. Về nhiệm vụ trước pháp luật.

B. Về chấp hành quyết phạt.

C. Về trọng trách pháp lí.

D. Trước tòa án.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích: địa thế căn cứ vào văn bản “ công dân bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí”: lúc công dân vi bất hợp pháp luật với tính chất và mức độ đồng nhất đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân minh đối xử.


Lý thuyết bài xích 4: Quyền đồng đẳng của công dân vào một số nghành đời sống

Lý thuyết bài 5: Quyền bình đẳng giữa những dân tộc tôn giáo

Lý thuyết bài xích 6: Công dân với những quyền tự do thoải mái cơ bản

Lý thuyết bài bác 7: Công dân với các quyền dân chủ

Lý thuyết bài 8: lao lý với sự cải tiến và phát triển của công dân


Tham khảo những loạt bài giáo dục công dân 12 khác:


Bài viết thuộc lớp new nhất

1 2284 lượt coi
tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
link
chính sách
kết nối
bài viết mới độc nhất
Tổng hợp kiến thức và kỹ năng
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tuyệt nhất
Thi test THPT nước nhà
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Quyền đồng đẳng là thành quả đó đấu tranh lâu bền hơn của nhân loại tiến bộ qua những thời kì lịch sử vẻ vang khác nhau. Ở nước ta, quyền đồng đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ, được ghi nhận trong hiến pháp cùng luật. Rõ ràng như núm nào trunghocthuysan.edu.vn mời các bạn cùng đến với bài học kinh nghiệm “công dân bình đẳng trước pháp luật”.


*

A. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

I.Mở đầu bài học

II.Nội dung bài học

Bình đẳng trước pháp luật tức là mọi công dan, nam, nữ thuộc những dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác biệt đều không xẩy ra phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, triển khai nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo dụng cụ của pháp luật.

1.Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ

Công dân đồng đẳng về quyền với nghĩa vụ tức là bình đẳng về tận hưởng quyền với làm nghĩa vụ trước NN và XH theo phương tiện của PL. Quyền của CD không bóc tách rời nghĩa vụ của CD.Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ được hiểu như sau:Một là: phần lớn CD hồ hết được tận hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Các quyền được hưởng như quyền thai cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền quá kế, những quyền tự do cơ bảnvà những quyền dân sự, thiết yếu trị khác…Các nghĩa vụ phải tiến hành như nghĩa vụ bảo đảm an toàn TQ, nghĩa vụ đóng thuế…Hai là: Quyền và nghĩa vụ của CD không trở nên phân biệt vày DT, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, yếu tố và địa vị XH.

Xem thêm: Top 5 Kem Chống Nắng Anessa Cho Da Dầu Anessa Có Tốt Không Có Những Dòng Nào

2.Công dân đồng đẳng về trách nhiệm pháp lí

Bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí là bất kì công dân như thế nào vi phi pháp luật hầu hết phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm của chính bản thân mình và đề xuất bị up load theo biện pháp của pháp luật.CD mặc dù ở vị thế nào, làm nghề gì khi vi phạm luật PL đông đảo phải phụ trách pháp lý theo hiện tượng của PL (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật) - lúc CD phạm luật PL với t/chấtvà nấc độ như nhau đều phải phụ trách pháp lý như nhau, không minh bạch đối xử

3.Trách nhiệm ở trong phòng nước vào việc bảo đảm an toàn quyền bình đẳng của công dân trước quy định .

Quyền và nghĩa vụ của công dân được NN quy định trong Hiến pháp với luật.Nhà nước với XH gồm trách nhiệm tạo thành các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn cho công dân có tác dụng thực hiện nay quyền và nghĩa vụ của mình.NN có trách nhiệm xây dựng với hoàn thiện hệ thống PL, xử trí nghiêm minh phần đa hành vi phạm luật PL và bảo đảm an toàn công bằng, phù hợp trong quy trình truy cứu trọng trách pháp lý.