Làm cụ nào để khung hình không phát điện khi trời lạnh?

Cứ lúc trời lạnh khung người tôi xuất hiện thêm hiện tượng tĩnh điện, thậm chí chạm tay vào người khác còn giật phun và có tiếng nổ lớn lét đét. Làm nắm nào để hạn chế? (Sử)


Nheqf0n-CE3g
JX2LQ" alt="*">