GIỚI THIỆU TỔ CHỨC Hội đồng - Tổ chức - Đo&#x
E0;n thể Ph&#x
F2;ng chức năng Khoa Tổ chức trực thuộc Đ&#x
C0;O TẠO NGHI&#x
CA;N CỨU SINH VI&#x
CA;N TRA CỨU T&#x
C0;I LIỆU VĂN BẢN TRƯỜNG
Tin tức Gương mặt ti&#x
EA;u biểu Văn bản ngo&#x
E0;i TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP SEA GAMES 32
*
Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa l&#x
E3;nh đạo Nh&#x
E0; trường với sinh vi&#x
EA;n năm học 2022 - 2023


Cuộc thi sinh vi&#x
EA;n nghi&#x
EA;n cứu khoa học tại Trường ĐH TDTT Đ&#x
E0; Nẵng

S&#x
E1;ng 12.5, Trường ĐH TDTT Đ&#x
E0; Nẵng tổ chức cuộc thi sinh vi&#x
EA;n nghi&#x
EA;n cứu Khoa học lần thứ IV năm 2023


*
Lễ ph&#x
E1;t động “M&#x
F9;a thi nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c, chất lượng” năm 2023

S&#x
E1;ng ng&#x
E0;n Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng tổ chức Lễ ph&#x
E1;t động “M&#x
F9;a thi nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c, chất lượng” năm 2023.

Bạn đang xem: Đại học thể dục thể thao


*
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CH&#x
CD;NH QUY

Thi năng khiếu đợt 1 ng&#x
E0; Nẵng


*
TUYỂN SINH TR&#x
CC;NH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023


*
B&#x
E1;o văn h&#x
F3;a: X&#x
E2;y dựng văn h&#x
F3;a đọc tại Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng


*
Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng tổ chức Hội thi tuy&#x
EA;n truyền ph&#x
F2;ng chống ma tu&#x
FD;, HIV/ AIDS cho sinh vi&#x
EA;n năm 2023.

Tối ng&#x
E0; Nẵng tổ chức Hội thi tuy&#x
EA;n truyền về ph&#x
F2;ng chống ma tu&#x
FD;, HIV/ AIDS cho sinh vi&#x
EA;n năm 2023.


*
Hội nghị tập huấn c&#x
F4;ng t&#x
E1;c Cố vấn học tập năm học 2022 - 2023

S&#x
E1;ng ng&#x
E0; Nẵng đ&#x
E3; tổ chức Hội nghị tập huấn c&#x
F4;ng t&#x
E1;c cố vấn học tập năm học 2022 - 2023 .


Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng tổ chức ch&#x
E0;o cờ đầu th&#x
E1;ng 4/2023 v&#x
E0; Sinh hoạt chuy&#x
EA;n đề “Ng&#x
E0;y s&#x
E1;ch v&#x
E0; văn h&#x
F3;a đọc Việt Nam 21/4”

S&#x
E1;ng ng&#x
E0; Nẵng tổ chức ch&#x
E0;o cờ đầu th&#x
E1;ng 4/2023 v&#x
E0; sinh hoạt chuy&#x
EA;n đề “Ng&#x
E0;y s&#x
E1;ch v&#x
E0; văn h&#x
F3;a đọc Việt Nam 21/4”.


CH&#x
DA;C MỪNG 03 SINH VI&#x
CA;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT Đ&#x
C0; NẴNG


B&#x
F9;i Thị Thu H&#x
E0; - Gi&#x
E1;m đốc c&#x
F4;ng ty TNHH AEROBIC Thế Huy Gia Lai - cựu sinh vi&#x
EA;n kho&#x
E1; Đại học 4


Ch&#x
FA;c mừng Thủ m&#x
F4;n Hồ Văn &#x
DD; - cựu sinh vi&#x
EA;n Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng đạt quả b&#x
F3;ng v&#x
E0;ng năm 2021


*
Hội thảo khoa học “X&#x
E2;y dựng m&#x
F4; h&#x
EC;nh, chương tr&#x
EC;nh v&#x
E0; c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p ph&#x
E1;t triển TDTT quần ch&#x
FA;ng đ&#x
E1;p ứng y&#x
EA;u cầu ph&#x
E1;t triển bền vững”


*
Thư cảm ơn của B&#x
E1;o thanh ni&#x
EA;n


*
Thư cảm ơn của BCH Đo&#x
E0;n th&#x
E0;nh phố Đ&#x
E0; Nẵng


*
Ch&#x
FA;c mừng c&#x
E1;c sinh vi&#x
EA;n khoa Huấn luyện thể thao mang về c&#x
E1;c tấm huy chương cho đo&#x
E0;n TTVN


Tiếp tục l&#x
E0;m n&#x
EA;n kỳ t&#x
ED;ch

Đại hội thể thao lớn nhất Đ&#x
F4;ng Nam &#x
C1; (SEA Games 32) đang bước v&#x
E0;o giai đoạn tranh t&#x
E0;i quyết liệt. V&#x
E0; Thể thao Việt Nam cũng đ&#x
E3; kịp ghi dấu ấn của m&#x
EC;nh bằng nhiều tấm huy chương qu&#x
FD; gi&#x
E1;.

Xem thêm: Điểm danh những mv của exo / 엑솜 và các bài hát hay nhất của exo / 엑솜


Lịch thi đấu ng&#x
E0;y 12-5 của Việt Nam tại SEA Games 32


*
SEAGames32 | Lịch thi đấu của đo&#x
E0;n Việt Nam ng&#x
E0;y 11/5


*
SEAGames32: Lịch thi đấu của đo&#x
E0;n Việt Nam ng&#x
E0;y 10/5


*
SEA Games 32 ng&#x
E0;y 9.5: Vovinam “mở h&#x
E0;ng” HCV, nhiều nội dung điền kinh v&#x
E0; bơi v&#x
E0;o chung kết

Trong buổi s&#x
E1;ng ng&#x
E0;y thi đấu ch&#x
ED;nh thức thứ tư (9.5) tại SEA Games 32, c&#x
E1;c v&#x
F5; sĩ Vovinam Việt Nam đ&#x
E3; “mở h&#x
E0;ng” bằng tấm HCV, trong khi điền kinh v&#x
E0; bơi đều c&#x
F3; c&#x
E1;c nội dung v&#x
E0;o chung kết.


*
Lịch thi đấu của Đo&#x
E0;n Thể thao Việt Nam trong ng&#x
E0;y 9/5 v&#x
E0; Bảng tổng sắp huy chương


*
Việt Nam đoạt 30 HCV sau 3 ng&#x
E0;y thi đấu đầu ti&#x
EA;n tại SEA Games 32

Kết th&#x
FA;c ng&#x
E0;y thi đấu thứ 3, Đo&#x
E0;n thể thao Việt Nam đ&#x
E3; gi&#x
E0;nh th&#x
EA;m được 15 HCV n&#x
E2;ng tổng số HC đoạt được sau 3 ng&#x
E0;y thi đấu đầu ti&#x
EA;n của Đại hội l&#x
EA;n tới 30 HCV, 29 HCB v&#x
E0; 33 HCĐ


NG&#x
C0;Y CHẠY OLYMPIC V&#x
CC; SỨC KHỎE TO&#x
C0;N D&#x
C2;N

NG&#x
C0;Y CHẠY OLYMPIC V&#x
CC; SỨC KHỎE TO&#x
C0;N D&#x
LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM TH&#x
C0;NH LẬP TRƯỜNG

LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM TH&#x
Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o triển khai việc r&#x
E0; so&#x
E1;t th&#x
F4;ng tin m&#x
E3; số thuế c&#x
E1; nh&#x
E2;n v&#x
E0; người phụ thuộc


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc B&#x
E1;n thanh l&#x
FD; t&#x
E0;i sản, dụng cụ hư hỏng


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi NCKH sinh vi&#x
EA;n lần thứ IV - năm 2023


Kế hoạch tổ chức kỳ thi s&#x
E1;t hạch chuẩn đầu ra m&#x
F4;n Tiếng Anh v&#x
E0; cấp chứng chỉ Tin học (Đợt 2, năm 2023)


Kế hoạch về việc trực tăng cường SSCĐ nghỉ Giỗ tổ H&#x
F9;ng Vương, Lễ 30/4 v&#x


Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuy&#x
EA;n đề "N&#x
E2;ng cao chất lượng Tạp ch&#x
ED; khoa học v&#x
E0; đ&#x
E0;o tạo Thể dục thể thao"


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc nghỉ giỗ tổ H&#x
F9;ng Vương, 30/4 v&#x


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o Tổ chức thi tuyển năng khiếu v&#x
E0; x&#x
E9;t tuyển đợt 1 Kỳ thi Tuyển sinh Đại học ch&#x
ED;nh quy năm 2023


Thư mời viết b&#x
E0;i Hội thảo Khoa học quốc tế "Hội thảo Quốc tế về khoa học thể thao năm 2023"


Kế hoạch số 561/KH-BGDĐT ng&#x
EA;n thế giới lần thứ 31 tại Trung Quốc năm 2023


Quyết định về việc c&#x
F4;ng nhận kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tr&#x
EC;nh độ A2 (Nội bộ) kh&#x
F3;a ng&#x


Quyết định về việc c&#x
F4;ng nhận kết quả thi v&#x
E0; cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản kh&#x
F3;a ng&#x


Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2022-2023


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc truyền th&#x
F4;ng, tuy&#x
EA;n truyền v&#x
E0; đăng tải c&#x
E1;c nội dung li&#x
EA;n quan Tuyển sinh 2023


Kế hoạch triển khai c&#x
F4;ng t&#x
E1;c tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ng&#x
E0;nh Gi&#x
E1;o dục Mầm non năm 2023


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o Tuyển sinh tr&#x
EC;nh độ Thạc sĩ năm 2023


Kế hoạch tổ chức c&#x
E1;c lớp Tập huấn nghiệp vụ Bơi an to&#x
E0;n, cứu hộ đuối nước năm 2023


Quy chế tuyển sinh Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o thi s&#x
E1;t hạch năng lực Tiếng Anh v&#x
E0; v&#x
E0; cấp chứng chỉ Tin học đợt 1 năm 2023


Kế hoạch tổ chức ng&#x
E0;y S&#x
E1;ch v&#x
E0; Văn h&#x
F3;a đọc lần thứ 2, năm 2023 Trường ĐH TDTT Đ&#x
E0; Nẵng


Kế hoạch triển khai thực hiện đề t&#x
E0;i NCKH sinh vi&#x
EA;n năm học 2023-2024


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v b&#x
E1;o c&#x
E1;o tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ kh&#x
F3;a 9


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v triển khai thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kh&#x
F3;a 10


Kế hoạch triển khai luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kh&#x
F3;a 10


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v điều chỉnh thời gian tổ chức ch&#x
E0;o cờ h&#x
E0;ng th&#x
E1;ng cho người lao động, vi&#x
EA;n chức v&#x
E0; sinh vi&#x
EA;n to&#x
E0;n trường


Kế hoạch Tổ chức Ng&#x
E0;y chạy Olympic v&#x
EC; sức khỏe to&#x
E0;n d&#x
E2;n năm 2023


Quyết định về việc c&#x
F4;ng nhận kết quả r&#x
E8;n luyện sinh vi&#x
EA;n năm học 2021-2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc đăng k&#x
FD; dự tuyển sau đại học năm 2023


GIỚI THIỆU TỔ CHỨC NĂNG Tổ chức hành chính – Cơ sở vật chất Đào tạo – Công tác sinh viên Nghiên cứu khoa học – Đảm bảo chất lượng – Hợp tác Quốc tế BỘ MÔN Lý luận – Điền kinh – Thể dục Thể thao Cá nhân Thể thao Tập thể
*

*

*

*

*

*

Lịch thi đấu, kết quả thi đấu các môn tại Đại hội thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XII - 2022


*

Đại học Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao, khẳng định truyền thống, học hiệu trong phong trào thể dục thể thao chuyên nghiệp và quần chúng


*

GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH GIẢI "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - NĂM 2018


*

Bế mạc Đại hội Thể thao Cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ V – 2018: Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng giành giải Nhất toàn đoàn


*

Đại học Đà Nẵng ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội: Phát huy tiềm năng, thế mạnh để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế


*

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào


*

Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Vinh danh Thủ khoa và Nâng bước sinh viên năm 2022: Những ngọn hải đăng dẫn dắt phong trào học tập, nghiên cứu khoa học


*

Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021-2022


*

Bế mạc Hội thảo Quốc tế hóa giáo dục và kết nối các đại học Á - Âu: Khẳng định uy tín quốc tế của ĐHĐN và gắn kết mạng lưới Dự án HARMONY


*

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin: Chìa khóa để nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, điều hành và tác nghiệp