Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp Trung học đa dạng (THPT)

- Chỉ tiêu: một nửa – 70%

- Mã phương thức: 100

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tham gia và kết thúc kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2023.

Bạn đang xem: Đại học quốc tế tuyển sinh

- phép tắc xét tuyển:

+ Xét tổng điểm của 03 môn thi vào kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2023 theo tổ hợp xét tuyển vì chưng thí sinh đăng ký.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổng hợp xét tuyển có môn giờ đồng hồ Anh, ví như thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL i
BT thì được quy thay đổi điểm vừa phải môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic

Chứng chỉ TOEFL i
BT

Điểm quy đổi

≥ 6.0

60 – 78

10

5.5

46 – 59

8,5

5.0

35 – 45

7,5

≤ 4.5

Không quy đổi

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn theo mức sử dụng của Đại học non sông Thành phố sài gòn (ĐHQG-HCM)

- Chỉ tiêu: 5% – 15%

- Mã phương thức: 302

- Đối tượng xét tuyển: học tập sinh tốt tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 của những trường trong danh sách do ĐHQG-HCM công bố(danh sách sẽ thông báo sau).

- Điều kiện đăng ký xét tuyển:

+ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

+ Đạt thương hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hay những thành viên nhóm tuyển của trường hoặc thức giấc thành tham gia kỳ thi học tập sinh tốt quốc gia.

+ tất cả hạnh kiểm xuất sắc trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét điểm mức độ vừa phải 3 năm học trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11 với lớp 12) của tổng hợp xét tuyển vì chưng thí sinh đăng ký.

+ thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào những ngành của trường Đại học tập Quốc tế. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách những nguyện vọng đã đăng ký.

+ Đối với sỹ tử đăng ký tổng hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, ví như thí sinh có chứng từ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL i
BT thì được quy thay đổi điểm trung bình môn giờ Anh trong tổng hợp xét tuyển chọn như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic

Chứng chỉ TOEFL i
BT

Điểm quy đổi

≥ 6.0

60 – 78

10

5.5

46 – 59

8,5

5.0

35 – 45

7,5

≤ 4.5

Không quy đổi

+ ngôi trường hợp những thí sinh gồm cùng mức điểm xét tuyển, trường đã xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ nước ngoài ngữ nước ngoài IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL i
BT (60 – 78) của thí sinh.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng

- Chỉ tiêu: 1%

* cách thức 3.1:Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cđ năm 2023 của Bộ giáo dục và Đào sản xuất (GD&ĐT)

- Mã phương thức: 301

- tiến hành theo kế hoạch, pháp luật và hướng dẫn của cục GD&ĐT.

* cách thức 3.2:Ưu tiên xét tuyển trực tiếp thí sinh xuất sắc nhất trường thpt năm 2023

- Mã phương thức: 303

- Đối tượng xét tuyển: Áp dụng cho những trường THPT bao hàm trường tiểu học-THCS- THPT, ngôi trường THCS-THPT cùng trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên.

+ Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu reviews 01 thí sinh tốt nhất trường trung học phổ thông theo các tiêu chí sau:

+ tiêu chí chính:

> học tập lực giỏi và hạnh kiểm xuất sắc trong 3 năm

> Điểm trung bình cộng học lực 3 năm thpt thuộc đội 3 học viên cao nhất.

+ tiêu chí kết hợp:

> Giấy chứng nhận hoặc giấy khen giành giải thưởng học sinh xuất sắc cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, cha (chọn giải thưởng tối đa đạt được sống THPT).

> các chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế.

> Giấy ghi nhận hoặc giấy khen, làm hồ sơ khác liên quan đến các thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học

- bề ngoài xét tuyển: Xét tuyển những thí sinh được reviews theo các tiêu chuẩn đã được điều khoản theo tiêu chí đã phân bố. Hội đồng tuyển chọn sinh xem xét bổ sung thêm tiêu chí phù hợp trong quá trình xét tuyển.

Phương thức 4: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lượng (ĐGNL) do ĐHQG-HCM hoặc ĐGNL vị Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQG-HN) (thông báo thiết yếu thức sau khoản thời gian có điều khoản của ĐHQG-HCM)

- Chỉ tiêu: 10% – 45%.

- Mã phương thức: 401

- Đối tượng xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi ĐGNL vị ĐHQG-HCM hoặc ĐHQG-HN tổ chức triển khai năm

- cơ chế xét tuyển:

+ Xét theo hiệu quả kỳ thi ĐGNL tự cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí từng ngành.

+ sỹ tử chỉ trúng tuyển chọn vào 01 ước vọng ưu tiên tối đa trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh xuất sắc nghiệp lịch trình THPT quốc tế hoặc thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và có chứng từ quốc tế

- Chỉ tiêu: 5% – 10%.

- Mã phương thức: 500

- Đối tượng xét tuyển:

+ Thí sinh, là người nước ngoài hoặc người việt Nam, đã giỏi nghiệp thpt do quốc tế cấp bởi tại vn hoặc xuất sắc nghiệp công tác THPT quốc tế theo hạng mục tại
Phụ lục(các trường trung học phổ thông không liệt kê tại
Phụ lụcsẽ được Hội đồng tuyển chọn sinh chú ý và phê cẩn thận theo từng ngôi trường hợp).

+ thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và có chứng từ quốc tế: SAT – Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing; IB – International Baccalaureate; A- cấp độ – Cambridge International Examinations A-Level; ATAR – Australian Tertiary Admission Rank, ….

- cách thức xét tuyển:

+ Xét tuyển lịch trình trong nước:

> Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển chọn (1): Điểm trung bình tiếp thu kiến thức (GPA) của 03 năm học tập từ một số loại Khá trở lên.

> Đối với thí sinh thuộc đối tượng người sử dụng xét tuyển (2): Điểm về tối thiểu được lao lý như sau (*)

Chứng chỉ quốc tế

Điểm buổi tối thiểu

Thang điểm

SAT – Scholastic Assessment Test

500 từng phần thi

1.600

ACT – American College Testing

19

36

IB – International Baccalaureate

26

42

A-Level – Cambridge International Examinations A-Level

B-A*

E-A*

ATAR – Australian Tertiary Admission Rank

75

99.95

(Các hội chứng chỉ quốc tế khác chưa được thể hiện tại trong bảng trên sẽ tiến hành Hội đồng tuyển chọn sinh để mắt tới và phê coi sóc theo từng ngôi trường hợp).

+ Xét tuyển chương trình liên kết:phỏng vấn đối tượng người dùng xét tuyển chọn phù hợp.

Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập THPT(phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết huấn luyện và giảng dạy với đối tác doanh nghiệp nước ngoài)

- Chỉ tiêu: 10% – 20%.

- Mã phương thức: 200

- Đối tượng xét tuyển: thí sinh đã xuất sắc nghiệp

- lý lẽ xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm mức độ vừa phải của 03 môn của 03 năm học trung học phổ thông theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển chọn + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết tiêu chuẩn từng ngành. Ngôi trường hợp nhiều thí sinh có cùng nút điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chuẩn phụ là vấn đề chứng chỉ nước ngoài ngữ nước ngoài IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL i
BT (60- 78) của thí sinh.

+ mỗi thí sinh được đăng ký tối nhiều 03 ước muốn xét tuyển. Sỹ tử chỉ trúng tuyển chọn 01 ước vọng cao nhất.

+ Đối với sỹ tử đăng ký tổ hợp xét tuyển tất cả môn tiếng Anh, trường hợp thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL i
BT thì được quy thay đổi điểm vừa phải môn giờ Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic

Chứng chỉ TOEFL i
BT

Điểm quy đổi

≥ 6.0

60 – 78

10

5.5

46 – 59

8,5

5.0

35 – 45

7,5

≤ 4.5

Không quy đổi

2.Thông tin các ngành xét tuyển

Mã trường: QSQ

STT

Ngành học

Mã ngành đào tạo

Tổ đúng theo môn xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

I

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC do TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG

1960

1

Quản trị ghê doanh

7340101

A00; A01; D01; D07

320

2

Tài bao gồm – Ngân hàng

7340201

A00; A01; D01; D07

200

3

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D07

60

4

Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến)

7310101

A00; A01; D01; D07

40

5

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D09, D14, D15

90

6

Công nghệ Thông tin

7480201

A00; A01

50

7

Khoa học Dữ liệu

7460108

A00; A01

50

8

Khoa học máy tính

7480101

A00; A01

50

9

Công nghệ Sinh học

7420201

A00; B00; B08; D07

180

10

Công nghệ Thực phẩm

7540101

A00; A01; B00; D07

80

11

Hóa học tập (Hóa sinh)

7440112

A00; B00; B08; D07

60

12

Kỹ thuật Hóa học

7520301

A00; A01; B00; D07

60

13

Kỹ thuật Môi trường

7520320

A00; A02; B00; D07

30

14

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

7520118

A00; A01; D01

80

15

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00; A01; D01

150

16

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

7520207

A00; A01; B00; D01

50

17

Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa

7520216

A00; A01; B00; D01

80

18

Kỹ thuật Y Sinh

7520212

A00; B00; B08; D07

120

19

Kỹ thuật Xây dựng

7580201

A00; A01; D07

40

20

Quản lý Xây dựng

7580302

A00; A01; D01; D07

40

21

Kỹ thuật không gian

7520121

A00; A01; A02; D90

30

22

Toán vận dụng (Kỹ thuật Tài chủ yếu và quản lí trị đen thui ro)

7460112

A00; A01

60

23

Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến)

7460201

A00, A01

40

II

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI

870

1

Chương trình link cấp bởi của trường ĐH Nottingham (UK)

50

1.1

Công nghệ tin tức (2+2)

7480201_UN

A00; A01

10

1.2

Quản trị sale (2+2)

7340101_UN

A00; A01; D01; D07

10

1.3

Công nghệ Sinh học (2+2)

7420201_UN

A00; B00; B08; D07

15

1.4

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2)

7520207_UN

A00; A01; B00; D01

5

1.5

Công nghệ hoa màu (2+2)

7540101_UN

A00; A01; B00; D07

10

2

Chương trình liên kết cấp bằng của ngôi trường ĐH West of England (UK)

105

2.1

Khoa học máy vi tính (2+2)

7480101_WE2

A00; A01

20

2.2

Quản trị sale (2+2)

7340101_WE

A00; A01; D01; D07

20

2.3

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2)

7520207_WE

A00; A01; B00; D01

10

2.4

Công nghệ Sinh học tập (2+2)

7420201_WE2

A00; B00; B08; D07

15

2.5

Ngôn ngữ Anh (2+2)

7220201_WE2

D01, D09, D14, D15

40

3

Chương trình liên kết cấp bằng của ngôi trường ĐH Auckland University of công nghệ (New Zealand)

10

3.1

Quản trị kinh doanh (1+2/ 1.5+1.5)

7340101_AU

A00; A01; D01; D07

10

4

Chương trình link cấp bởi của trường ĐH New South Wales (Australia)

30

4.1

Quản trị sale (2+2)

7340101_NS

A00; A01; D01; D07

30

5

Chương trình link cấp bởi của ngôi trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

25

5.1

Kỹ thuật máy tính (2+2)

7480106_SB

A00; A01

10

5.2

Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp (2+2)

7520118_SB

A00; A01; D01

10

5.3

Kỹ thuật Điện tử (2+2)

7520207_SB

A00; A01; B00; D01

5

6

Chương trình link cấp bằng của ngôi trường ĐH Houston (USA)

60

6.1

Quản trị sale (2+2)

7340101_UH

A00; A01; D01; D07

60

7

Chương trình link cấp bởi của trường ĐH West of England (UK) (4+0)

470

7.1

Quản trị ghê doanh(4+0)

7340101_WE4

A00; A01; D01; D07

280

7.2

Ngôn ngữ Anh (4+0)

7220201_WE4

D01, D09, D14, D15

80

7.3

Công nghệ Sinh học triết lý Y sinh (4+0)

7420201_WE4

A00; B00; B08; D07

40

7.4

Công nghệ tin tức (4+0)

7480201_WE4

A00; A01

70

8

Chương trình links cấp bằng của ngôi trường ĐH West of England (UK) (3+1)

30

8.1

Ngôn ngữ Anh (3+1)

7220201_WE3

D01, D09, D14, D15

30

9

Chương trình liên kết cấp bởi của ngôi trường ĐH Deakin (Úc)

30

9.1

Công nghệ thông tin (2+2)

7480201_DK2

A00; A01

10

9.2

Công nghệ tin tức (3+1)

7480201_DK3

A00; A01

10

9.3

Công nghệ tin tức (2.5+1.5)

7480201_DK25

A00; A01

10

10

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews (Mỹ)

20

10.1

Quản trị kinh doanh (4+0)

7340101_AND

A00, A01, D01, D07

20

11

Chương trình liên kết cấp bởi của ngôi trường ĐH Lakehead (Canada)

10

11.1

Quản trị marketing (2+2)

7340101_LU

A00, A01, D01, D07

10

12

Chương trình liên kết cấp bởi của ngôi trường ĐH Sydney (Úc) (dự kiến)

10

12.1

Quản trị kinh doanh (2+2)

7340101_SY

A00, A01, D01, D07

10

13

Chương trình links cấp bởi của ngôi trường ĐH Macquarie (Úc) (dự kiến)

20

13.1

Tài bao gồm (2+1)

7340201_MU

A00, A01, D01, D07

10

13.2

Kế toán (2+1)

7340301_MU

A00, A01, D01, D07

10

Quy cầu tổ hợp những môn xét tuyển:

• A00: Toán – trang bị lý – hóa học • A01: Toán – thứ lý – giờ đồng hồ Anh • A02: Toán – thiết bị lý – Sinh học tập • B00: Toán – hóa học – Sinh học tập • B08: Toán – Sinh học tập – giờ đồng hồ Anh

• D01: Toán – Ngữ văn – tiếng Anh • D07: Toán – hóa học – giờ Anh • D09: Toán – lịch sử hào hùng – giờ Anh • D14: Ngữ văn – lịch sử vẻ vang – giờ Anh • D15: Ngữ văn – Địa lý – giờ đồng hồ Anh • D90: Toán – giờ đồng hồ Anh – công nghệ tự nhiên

Trường Quốc tế thông báo nhận hồ sơ xét tuyển chọn vào những chương trình đào tạo và giảng dạy do Đại học giang sơn Hà Nội (ĐHQGHN) cung cấp bằng/ đồng cung cấp bằng cho các phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi Đánh giá năng lượng (HSA) do ĐHQGHN tổ chức; Xét tuyển theo những phương thức khác gồm những: xét tuyển chọn theo công dụng các loại chứng chỉ quốc tế như A-Level, SAT, ACT, IELTS, TOEFL i
BT, bằng Tú tài quốc tế
 (IB) và hiệu quả thi ĐGTD của ĐHBKHN.

*

Số lượng tiêu chuẩn tuyển sinh cho những phương thức bên trên là 45% tổng tiêu chuẩn tuyển sinh với đk ứng tuyển cụ thể như sau:

1. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển cần đáp ứng nhu cầu các quy định của cục GD-ĐT và mức sử dụng của ĐHQGHN.

2. Sỹ tử xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN đạt tự 80/150 điểm và thỏa mãn nhu cầu điều kiện phụ (*).

3. Đối với các thí sinh xét tuyển những ngành MIS, ICE, BDA, AAI, ISE, AIT, FDB có thể sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD của ĐHBKHN với tổng điểm tổng hợp 1 gồm những môn Toán – Đọc phát âm – Khoa học tự nhiên đạt từ 18/30 điểm trở lên trên và đk phụ (*) hoặc tổ hợp 2 gồm những môn Toán – Đọc gọi – tiếng Anh đạt từ bỏ 18/30 điểm trở lên.

(*) Điều khiếu nại phụ: Thí sinh cần phải có điểm vừa phải 5 học tập kỳ đầu bậc trung học phổ thông của một trong các môn nước ngoài ngữ: tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật đạt từ bỏ 7.0 trở lên.

4. Thí sinh bao gồm chứng chỉ tiếng nước anh tế IELTS từ 5.5 trở lên trên hoặc hoặc TOEFL i
BT
từ 72 trở lên trên đủ đk nộp hồ sơ xét tuyển phối kết hợp vào Trường thế giới theo 2 phương án: phối kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (1) hoặc kết quả học hành bậc THPT (2) cùng với điều kiện:

Phương thức xét tuyển 1: Có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổng hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc gồm môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt trường đoản cú 14 điểm trở lên trên trong kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.

ĐXT = điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + điểm 2 môn thi/bài thi còn sót lại trong THXT + ĐƯT (nếu có).

Phương thức xét tuyển chọn 2: Có điểm trung bình tầm thường học tập bậc trung học phổ thông của 2 môn còn sót lại trong tổ hợp xét tuyển chọn (trong đó bắt buộc gồm môn Toán hoặc môn Ngữ Văn) đạt trường đoản cú 8,0 trở lên, từng kỳ không có môn nào dưới 7,0 cùng đạt phỏng vấn của Hội đồng tuyển sinh.

Điểm xét tuyển chọn = điểm chứng chỉ quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + điểm TBC 03 năm bậc trung học phổ thông của 2 môn còn sót lại trong THXT + ĐƯT (nếu có).

*

5. Trường nước ngoài nhận làm hồ sơ xét tuyển theo bằng cấp, chứng chỉ quốc tế và tác dụng kì thi chuẩn chỉnh hóa IB, A-Level, SAT, ACT với các thí sinh vừa lòng điều kiện:

Điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp hiệu quả 3 môn đạt từ bỏ 60/100 điểm mỗi môn trong các số đó bắt buộc gồm môn Toán hoặc Ngữ văn (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

– kết quả trong kỳ thi chuẩn chỉnh hóa SAT lấy điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đk của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi.

– công dụng trong kỳ thi chuẩn chỉnh hóa ACT đạt từ 22/36 điểm trở lên.

Bằng tốt nghiệp IB với mức điểm tự 24/42 trở lên, trong những số ấy điểm nhân tố môn Toán, giờ đồng hồ Anh đạt tối thiểu 4/7 cùng đạt yêu cầu vấn đáp của ngôi trường Quốc tế.

Hồ sơ ứng tuyển chọn bao gồm:

– Thẻ căn cước công dân: 01 phiên bản photocopy gồm công chứng, 02 bạn dạng photocopy thường

– học bạ thpt hoặc tương đương: 01 bạn dạng photocopy tất cả công chứng hoặc chứng thực của ngôi trường nơi xuất sắc nghiệp

– bạn dạng sao công chứng những văn bằng, bệnh chỉ, theo yêu ước của từng cách thức xét tuyển

– 03 ảnh 3×4 với 02 hình ảnh 6×9, chụp không thực sự 06 tháng tính đến thời khắc đăng ký.

– Đơn đk xét tuyển chọn theo mẫu tại ĐÂY

– Lệ phí xét tuyển: 25.000đ/hồ sơ

Địa chỉ 1: phòng 306, tầng 3, nhà C, xã Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xem thêm: Áo khoác bomber nữ hà nội - áo bomber nữ giá tốt tháng 3, 2023

Địa chỉ 2: văn phòng công sở Tuyển sinh Trường quốc tế – bên G8, Đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, ước Giấy, Hà Nội.

Với vấn đề mở new 3 ngành học quality cao thuộc nghành nghề dịch vụ công nghệ, năm 2022, Trường thế giới dự kiến tuyến sinh 1.400 chỉ tiêu cho 12 ngành học chất lượng cao năm 2022, tăng tới 550 tiêu chuẩn so với năm 2021

TTNgành họcTên viết tắtMã ngànhChỉ tiêu 2022
 1Kinh doanh quốc tếIBQHQ01220
 2Kế toán, Phân tích cùng Kiểm toánACQHQ02150
 3Hệ thống tin tức quản lýMISQHQ03100
 4Tin học và Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tínhICEQHQ0490
 5Phân tích dữ liệu kinh doanhBDAQHQ05110
 6Marketing (Song bằng)MKTQHQ0660
 7Quản lý (Song bằng)BSMQHQ0770
 8Tự cồn hóa cùng Tin họcAAIQHQ08100
 9Ngôn ngữ AnhBELQHQ09100
 10Công nghệ tin tức ứng dụngISEQHQ10180
 11Công nghệ tài thiết yếu và sale sốFBDQHQ11150
 12Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp với LogisticsAITQHQ1270

Đồng thời, Trường quốc tế đang thu hồ nước sơ đk xét tuyển những ngành học links quốc tế.

Ngoài ra, những thí sinh cũng rất có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tác dụng học bạ vào những ngành học liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế trên Trường nước ngoài để có cơ hội nhận bằng cử hiền từ các trường đh uy tín tại Hoa Kỳ và quốc gia Anh. Xem cụ thể tại ĐÂY

Quản lý (Chuyên sâu marketing và Khởi nghiệp) – ĐH Keuka (Hoa Kỳ) cấp cho bằng

Kế toán cùng Tài thiết yếu – ĐH East London (Vương quốc Anh) cấp cho bằng

Quản trị khách sạn, thể dục thể thao và du lịch – ĐH Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng