Đề thi môn giờ Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tất cả 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời hạn làm bài xích 60 phút, ban đầu từ 14h30.

Bạn đang xem: Các bài thi tiếng anh

Đáng chú ý, nhiều thí sinh có chứng từ ngoại ngữ quốc tế đã triển khai quy đổi điểm thi xuất sắc nghiệp, vị đó những em chưa phải thi môn ngoại ngữ.

* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn: Vật líHóa học Sinh học* Đề thi với đáp án xem thêm của 24 mã đề những môn: Giáo dục công dân lịch sử hào hùng Địa lí* Đề thi cùng đáp án xem thêm của các môn: ToánVăn

Đề thi môn tiếng Anh:


Mecp
K1LHMXh
Q" alt="*">