Mỹ
Thay bởi tấn công, đàn cá voi sát thủ quây lại gỡ phần lưới mắc vào đuôi cá voi, gây bất ngờ cho các du khách trên tàu nhìn cảnh.

Bạn đang xem: Cá voi sát thủ cứu người


IEf
Rll
WKPD221ig
S7zsw" alt="*">